Cyklostezka Zlín, Příluky – Lužkovice - Klečůvka

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0005507

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt "Cyklostezka Zlín, Příluky – Lužkovice - Klečůvka" naplňuje strategii IPRÚ, Prioritní oblast 1 - Udržitelná doprava, Specifický cíl 1. 2 Zvýšení atraktivity cyklistické a pěší dopravy. Projekt je umístěn ve vymezeném území IPRÚ.

Stručná anotace projektu:
Navržená stezka pro chodce a cyklisty bude využívat stávající vedení pěších tras podél řeky Dřevnice, pěšiny a polní cesty budou přestavěny na stezku se zpevněným povrchem a budou lokálně doplněny nové úseky, aby vznikl ucelený tah. Stavba se napojí na stávající chodník v místě mostu přes Dřevnici v místní části Zlín - Příluky, dále pokračuje na samostatném tělese po silniční most v Lužkovicích, kde končí první etapa. Tady se cyklostezka napojuje na levostranný chodník silnice III/4913. Cyklostezka opět pokračuje až za lužkovickým hřištěm, kde vede v trase stávající polní cesty v délce cca 300 m. Po 300 metrech je cyklostezka ukončena z důvodů majetkových a další část až k silnici III/4918 již není řešena. Následující napojení na dopravní infrastrukturu je ve staničení km 0,4 silnice III/4918 na Klečůvku, jde o začátek III. etapy cyklostezky směrem na Klečůvku.
Globálním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci Statutárního města Zlín.
Konkrétním cílem projektu je vytvořit nové propojení místních částí Příluky, Lužkovic a Klečůvky určené primárně pro chodce a cyklisty. Toto propojení je součástí připravovaného tahu Zlín – Vizovice.
Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Celkové předpokládané výdaje projektu: 55 395 416,21 Kč
Podpora celkem (EU+státní rozpočet): 41 420 711,34 Kč

Fotogalerie:

1 2 3 4 5 6 7 8

Zveřejnění záměru projektu

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)