Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Testovaci misto ve Zlatém jablku

11.9.2021 9:28:40 | odpovědět Jiřina

Dobry den, jen se chci zeptat jak je možné a zda je vhodné, že testovací misto je umístěno uvnitř prostoru - hned vedle potravin, kde se pohybuje velká koncentrace nakupujících. Včera tam stálo na testy větší množství osob (mezi nimi mohl být někdo pozitivni), kolem kterych nešlo projít. Děkuji Jiřina

Testovaci misto ve Zlatém jablku

13.9.2021 9:35:22 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

jako soukromá osoba s vámi souhlasím, také jsem měl trpký jízlivý úsměv na tváři, když jsem tam vámi popisovaný stav viděl. Také mi tento způsob testování připadá poněkud, mírně řečeno, nešťastný. Za město Zlín ovšem musím konstatovat, že se jedná o soukromé prostory a váš dotaz by měl tedy směřovat na vlastníka OC Zlaté Jablko a Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje. To jsou relevantní instituce, které to mohou nějak změnit či zakázat. Váš dotaz jsem zkusmo přeposlal na KHS a uvidíme, co a zda nám odpoví.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den

TESTOVACI MISTO VE ZLATÉM JABLKU

13.9.2021 16:11:52 | odpovědět Jiřina

Děkuji za odpověď a přeposlání na KHS, uvidíme jestli se ozvou. Hezký den J.

Divadelní park

9.9.2021 20:47:11 | odpovědět David Slovák

Dobrý den, jaký je stav obnovy divadelního parku podle soutěže z roku 2019? Díky.

Postřiky chodníků proti plevelu

6.9.2021 9:23:32 | odpovědět Jan

Dobrý den,

plánujete v blízké budoucnosti náhradu glyfosátů něčím jiným?

Problematika je samozřejmě obsáhlá, jsou zde i ekonomické pohledy. Obecně však z toho, co se ví, je pravděpodobně glyfosát karcinogenní pro lidský organismus, má velký negativní vliv na vodní organismy, menší na hmyz. Glyfosáty se v půdě sice rozkládají, nicméně maximální doba se uvádí až 60 dní a vzhledem k tomu, že se používají ve velkém množství například v zemědělství, je otázka, jak velké koncentrace bychom kolem nás našli.

Nové studie také hovoří o škodlivosti pro včely, je tedy trochu zvláštní vidět situaci, kdy se stříká chodník a vedle něj roste květnatá plocha pro opylovače a drobný hmyz.

Je také otázka, kolik občanů s postřiky souhlasí, stává se, že žloutnou trávníky u takto postříkaných chodníků, které patří soukromým majitelům.

Postřiky chodníků proti plevelu

8.9.2021 10:48:00 | odpovědět Jakub Černoch, ředitel TS

Dobrý den,

postřiky s účinnou látkou glyfosát se ve světě běžně používají. Pokud je výrobek schválen odbornou autoritou, tedy v případě ČR Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, považujeme jeho použití za bezpečné. Používání herbicidů v zemědělství neovlivníme, na chodníky ale aplikujeme postřik co nejšetrněji a v minimálním množství. Postřikovací stroj používá hlavu s laserovými čidly a trysky tak aplikují postřik jen na rostliny, ne plošně. Pokud by přesto došlo k poškození trávníku mimo chodník zaviněním pracovníků Technických služeb Zlín, prosím o upřesnění místa a času. Prověříme a případně napravíme.
Opakovaně jsme testovali stroje, využívající k odstranění plevele páru či horkou vodu. V porovnání s herbicidy je účinnost velmi nízká, zničí se pouze nadzemní část rostliny. Vždy budeme klást důraz na bezpečnou technologii s použitím bezpečných a schválených výrobků, to v případě nasazení herbicidů. A také efektivní vynakládání veřejných prostředků. Ke změně technologie by musel existovat racionální důvod, ospravedlňující podstatně vyšší výdaje.

POSTŘIKY CHODNÍKŮ PROTI PLEVELU

8.9.2021 11:43:10 | odpovědět Michal Kovář

Dobrý den,
poškození soukromých trávníků a zamoření půdy soukromých pozemků (pěstuji tam ovocné stromy) napravíte jak, prosím?

(Několikrát - loni a v minulých letech - u mě došlo k poškození, několikrát to byl dokonce půlmetrový vypálený pás vedle chodníku, prošetřeno, slíbena náprava, NENAPRAVENO, příští rok vypálený pás znovu)

POSTŘIKY CHODNÍKŮ PROTI PLEVELU

10.9.2021 12:45:22 | odpovědět Jakub Černoch, ředitel TS

Dobrý den,

pokud Vám prokazatelně vznikla škoda zaviněním pracovníků Technických služeb Zlín, uplatněte prosím svůj nárok přímo u Technických služeb Zlín.
https://www.tszlin.cz/kontakt

Parkování dodávek na ulici Větrná

5.9.2021 12:07:41 | odpovědět Filip Veselý

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč neplatí zákaz parkování dodávek na celém území Jižních Svahů, ale pouze v části Podlesí a Na honech? Na ulici Větrná a v jejím okolí tyto dodávky také zabírají parkovací místa, takže obyvatelé této lokality pak nemají kde zaparkovat. Bude tento problém někdo řešit?

Havarijní stav chodníku na Kamenné (nahoře)

3.9.2021 17:11:13 | odpovědět Eva Gergelová

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, jak bude řešen havarijní stav chodníku na Kamenné skoro nahoře, velké množství kachliček je vystouplých, kvůli čemuž hrozí vážné zranění nohy. Chodník byl ve špatném stavu delší dobu, nyní je však stav již neúnosný a skutečně zdraví ohrožující.

Děkuji za odpověď a urychlenou opravu chodníku.

Gergelová

Havarijní stav chodníku na Kamenné (nahoře)

16.9.2021 12:23:45 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dle informací Odboru dopravy byla oprava provedena dne 10. 9.

Hezký den

Dotaz

31.8.2021 15:47:45 | odpovědět Drahomíra Mazalová

Dobrý den, máme na ulici Křiby z důvodu rekonstrukce hřiště mezi domy přenosné dopravní značky zákazu zastavení bez výjimky, minimálně pro 3 auta na podélném stání. Z hlášení na dveřích domu tato situace je předpokládána na 3 měsíce. Některé dny /27.8.2021/ a celý následující víkend se na stavbě nepracovalo. Proč není vymezen zákaz pracovní dobou /např. 7,00 až 17,00/ a výjimkou ve víkendy a svátky? Parkování v okolí domů je velmi složité. Děkuji za odpověď, a případné řešení. MUDr. Drahomíra Mazalová

Dotaz

6.9.2021 9:47:45 | odpovědět Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení

Dobrý den,

dle informací od zhotovitele stavby budou pod svislé dopravní značky „Zákaz zastavení“ doplněny dodatkové tabulky omezující tento zákaz pouze na dobu „pondělí – sobota, v době od 8 do 17 hod.“ tak, aby omezení platilo pouze na nezbytně nutnou dobu.

S pozdravem

Příplatek za vzdělání na městské ZŠ

29.8.2021 13:55:57 | odpovědět Milena Rohanská

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, na základě jakého zákona či vyhlášky má městská ZŠ právo vybírat na začátku školního roku 1600 Kč na pracovní sešity a výtvarné pomůcky a čipovou kartu na oběd. České školství je přece jen pořád hrazeno z daní, tak proč škola výuku nepřizpůsobí jen svému rozpočtu. Mám právo částku neuhradit? Nejsem žádná potížistka, jen mne to prostě zajímá. A také, zda je to obvyklá praxe zlínských škol, nebo jen té naší. Děkuji. Rohanská

Příplatek za vzdělání na městské ZŠ

30.8.2021 10:12:28 | odpovědět Milan Smola, vedoucí Odboru školství

Vážená paní Rohanská,

bohužel, přestože je u nás školství bezplatné, není žákům a studentům hrazeno vše. Ze státního rozpočtu jsou hrazeny platy zaměstnanců školy a některé další položky, zřizovatel – statutární město Zlín, hradí ze svého rozpočtu provoz (energie, vybavení škol …), opravy
a investice ve školách.

Domnívám se, že nejen námi zřizované školy, ale všechny školy vybírají finanční prostředky na nákup různých pracovních pomůcek a na Vámi již zmíněné čipové karty.
Každá základní škola má jiný Školní vzdělávací program, jiné zaměření. Na základě toho pak rodičům předává seznam toho, co je nutno žákům pořídit. Některé školy kupují různé pracovní sešity hromadně, neboť získávají množstevní slevu a šetří tak rodičům peníze.

Finanční prostředky vybírané na čipovou kartu jsou zálohou, která se v případě nezničení této karty vrací po odchodu žáka ze školy.

Chápu, že nároky na vybavení žáků ke školní docházce jsou stále vyšší a mohou způsobovat, zvláště při větším počtu dětí v rodině, citelný zásah do rodinného rozpočtu.
Pak je možno řešit se školou individuálně rozložení plateb za pomůcky, případně jednat o možném zapůjčení některého pracovního sešitu.

Další možností je zažádat na Úřadu práce o Mimořádnou okamžitou pomoc . V případě, že by na Úřadu práce rodiče měli problém tuto dávku vykomunikovat, je možno se obrátit se se žádosti o pomoc s jejím vyřízením na Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína na vedoucí oddělení sociální práce, paní Pospíšilovou Lenku, tel.: 577 630 808, případně na vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, paní Semelovou Marii, tel.: 577 630 839, které rodičům pomohou s podáním žádosti o tuto dávku, případně také s odvoláním, pokud by byla zamítnuta.

S přáním hezkého dne

Dlouhá ulice - přerostlé keře

23.8.2021 14:55:35 | odpovědět Daniel

dobrý den,
ulice Dlouhá po obou stranách souvislý keř, přes který jde vidět jen v zimě, teď už je přerostlý tak půl metru v chodníku. Doporučoval bych pracovníky zeleně celý vyřezat a nahradit nějakými okrasnými keříky či stromky. Je to v absolutním centru města a z ulice nejde vidět na obchody, nepůsobí to příliš reprezentativně, spíše jak zanedbaný pohrobek minulosti. děkuji

Dlouhá ulice - přerostlé keře

24.8.2021 10:17:18 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, předmětné keře mají právě mít funkci vizuální bariéry aby odstínily hustý moto provoz na Dlouhé od pěších a zachytily i nějaké prachové částice. Osobně se domnívám, že řidiči na Dlouhé se mají přednostně věnovat řízení nikoliv sledování výloh obchodů. Nicméně přesto existuje studie, která řeší nové uspořádání na ul. Dlouhé a v této studii jsou místo keřů navrženy stromy. Požadavek na ořez předávám zeleni.

Hezký den

DLOUHÁ ULICE - PŘEROSTLÉ KEŘE

24.8.2021 13:21:50 | odpovědět Daniel

Váš názor ohledně zadržování prachu si dovolím nesdílet a nebylo to tak ani myšleno. V drtivé většině moderních měst stejně jako např. na ulici tř. T. Bati není v centru města hustý keř mezi silnicí a obchodní (reprezentativní) zónou. Dokonce už i malé obce od zakeřování mezi domy a silnicí upouští. Např. v Rakousku nikde nic podobného nenajdete. To platilo v minulosti, kdy projela Avia a mohla se znovu omítat zeď. Ve 21. stolení je současný stav vysloveně nevkusný a nefunkční. Rád bych aby nezůstalo u studie a skutečně se místo změnilo. I tak díky za názor a za informaci.

DLOUHÁ ULICE - PŘEROSTLÉ KEŘE

8.9.2021 8:50:30 | odpovědět Ivo Divoký, Odbor zeleně

Dobrý den, v současnosti se připravuje několik modelů změn na ulici Dlouhá (předprostory před obchody, cyklostezka zda ano či ne a také úprava liniové zeleně). Dokud nebude všeobecná shoda, tak stávající keře slouží jako izolační a ochranná zeleň která zmírňuje dopady silného provozu v lokalitě

Hezký den

DLOUHÁ ULICE - PŘEROSTLÉ KEŘE

25.8.2021 12:29:45 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Zdravím Vás, tak ono obecně, názory mívají ten znak, že s nimi nemusí souhlasit každý. Ovšem aby nedošlo k mýlce. I můj soukromý názor je ten, že by se mi tam také více líbily stromy. V tom se s vámi shodnu. Studie řeší uspořádání komunikací, aby se na Dlouhé mohla objevit legálně i cyklodoprava a došlo tak k propojení dvou páteřních tras. Součástí tohoto návrhu je i stromořadí. Termín realizace je především otázkou financí a politického rozhodnutí.

Hezký den

Překážky na chodnících v Malenovicích

21.8.2021 14:32:41 | odpovědět Milan Hlavica

1) Spojovací chodník ( níže položený ) mezi ulicí Potěhníkova a Švermova v Malenovicích je zarostlý kde čím a téměř neprůchozí. Nedávná rekonstrukce je nyní tedy k ničemu. Kdy bude vyřešeno ?
2) Panely na chodníku ve spodní části ulice Potěhníkova a J.Staši v Malenovicích ( před zdemolovanou budovou u kruhového objezdu ) brání bezpečnému provozu na chodníku. Kdy bude vyřešeno ?

Překážky na chodnících v Malenovicích

24.8.2021 10:10:15 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, pokud se nám lokalitu podařilo identifikovat správně, tak podle informací odboru zeleně byly keře v popisovaném úseku zastřiženy 19. 8. S ohledem na fakt, že ve Zlíně je 300 kilometrů chodníků a není tak možné mít online přehled o každém z nich, odbor zeleně i dopravy upozornění na aktuální stav vítá a dle personálních kapacit se snaží řešit. Uvítali bychom i přesnější popis. Například výraz kde čím by bylo vhodnější nahradit popisem, zda jde o stromy, keře, nebo plevel mezi dlaždicemi. Ořezy řeší zeleň ale plevel zase doprava. Přesnější popis či zaslání fotografie na daný odbor, může věc urychlit.

Hezký den

PŘEKÁŽKY NA CHODNÍCÍCH V MALENOVICÍCH

24.8.2021 13:59:26 | odpovědět Milan Hlavica

Ano, ořez keřů je proveden, spojovací chodník už je průchozí. Nechodím tam denně, takže upozornění přišlo zřejmě po ořezu. Děkuji.

Překážky na chodnících v Malenovicích

23.8.2021 12:55:18 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

předal jsem podněty zodpovědným odborům k vyjádření a vyřízení.

Hezký den

PŘEKÁŽKY NA CHODNÍCÍCH V MALENOVICÍCH

23.8.2021 14:49:57 | odpovědět Daniel

dobrý den, ještě bych se rád dozeptal: Altánek na Jarolímkově náměstí zůstane nebo bude celý park trochu "provzdušněn" a altán nahrazen něčím např. pro děti či jiným prvkem, jež by nelákal tam vysedávat? Řadu let neslouží k ničemu jinému, než ke shlukování individuí (občasné zásahy městských strážníků se minuly účinkem) a ze zásady jej raději vždy obcházím když jdu s dětma. Nějaká úprava by město zas tolik nestála a lidé by se tam cítili bezpečněji a lépe. děkuji

Sad Svobody ve Zlíně

13.8.2021 14:36:15 | odpovědět Petr

Rád bych se zeptal, zda by nebylo možné, při současné stavbě kruhového objezdu na ulici Vodní-Bartošova, zabezpečit zvýšený dohled např. Městské policie v zámeckém parku (Sadu Svobody).
Opět se zde začínají shlukovat skupiny ne zcela přizpůsobivých osob a zejména v brzkých ranních hodinách, případně večerních není příjemné procházet kolem těchto skupin v opuštěném parku. Navíc prakticky jediná přístupová cesta na Čepkov vede tím „pěkným“ průchodem, kde zejména při/po dešti je opravdu obsazeno a samotné ženy a mnohdy i muži se zde opravdu necítí bezpečně. Věřím, že většina z nich není nebezpečná, ale pro určitý komfort občanů by nějaká zvýšená frekvence pochůzek bezpečnostních složek těmito místy mohla být ku prospěchu..
Děkuji

Sad Svobody ve Zlíně

18.8.2021 9:20:08 | odpovědět Milan Kladníček, ředitel MP

Vážený pane Martinče,

děkujeme za poznatek k veřejnému pořádku ve městě. O problematice osob bez přístřeší samozřejmě víme a kontroly nejenom v parku jsou realizované ze strany MP denně po celých 24 hodin.

Musím s vámi souhlasit, že koncentrace těchto osob v parku je vysoká. Počty osob bez přístřeší, ani místo setkávání či posedávání těchto osob není schopna policie ovlivnit. Ani městská ani státní. Naše přítomnost na místech je ryze preventivní.
V případě konzumace alkoholu nebo projevů při porušování obecných pravidel veřejného pořádku až represivní.

V rámci možnosti se pokusíme o více kontrol zaměřených do této oblasti.

Děkuji Vám za podnět.
Milan Kladníček, ředitel MP Zlín

<  1  2   ...z 2  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«září '21»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)