Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Klabalský potok

15.11.2018 14:34:05 | odpovědět Lukáš Šebesta

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda a za jakých podmínek radnice schválila úpravu koryta Klabalského potoka u novostavby na Klabalské 1 a u vedlejší parcely? Dříve kolem koryta rostly stromy, v potoce a okolí žili zvířata (dokonce i raci), v současnosti je toto celé zpustošeno, stromy vykáceny, kořeny stromů zlikvidovány a tím i oslabeny břehy potoka před sesunutím, koryto potoka bagry posunuto už k tak ne příliš stabilní silnici Klabalská1. Navíc je do potoka umístěna kovová roura o nedostačujícím průměru, z části už hodně zanesená, zde se obáváme případneho zaplavení při větších srážkách či tání většího množství sněhu.
Bylo by vhodné, se na toto místo podívat, protože až se opět otevře ulice Klabalská 1 do plného provozu, mohlo by dojít i k ujetí části vozovky do potoku. Děkuji za ochotu a brzké vyjádření k problému. L.Š.

Klabalský potok

16.11.2018 11:24:12 | odpovědět Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Dobrý den,

na OŽPaZ tento případ řešíme, jedná se o nepovolenou stavbu úpravy koryta toku. Řešíme to jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, bližší detaily tudíž nelze do diskusního fóra poskytovat.

Hezký den

Parkování u Zlínské polikliniky

9.11.2018 12:59:37 | odpovědět Radek Vozník

Dobrý den,
předem se omlouvám jestli se již zde tato situace řešila,
ale myslím si, že situace s parkováním u Zlínské polikliniky je více než kritická a zatěžuje velmi 1/3 občanů Letné.
Parkování pro pacienty polikliniky, dvou lékařských domů a zubních ordinací jsou absolutně nedostačující.
Pacienti se snaží pak parkovat úplně všude a znemožňují příjezd obyvatelům k vlastním domům, a to nemluvím o průjezdu sanitky nebo Hasičského vozu.
Děkuji za odpověď, s pozdravem Vozník Radek.

Parkování u Zlínské polikliniky

16.11.2018 11:42:45 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dle vyjádření OKaRDS je problematika parkování u Zlínské polikliniky známa, z toho důvodu v současné době zpracováváme potřebnou dokumentaci na výstavbu dvoupodlažního parkovacího domu. Tato otázka bude také otevřena na pravidelné poradě odborů. Najde-li se řešení, které bude možné realizovat ještě před stavbou parkovacího domu, město podnikne kroky ke zlepšení situace.

Hezký den


Sečení travnatých ploch ve městě

8.11.2018 11:22:25 | odpovědět Rosta

Dobrý den,
vegetace pomalu končí a travní porosty ploch ve městě jsou vlivem dávky dešťových srážek v současné době velmi husté. V předchozím období, kdy bylo velmi sucho a porost byl řídký, bylo prováděno sekání ploch i když nebylo co sekat. Nyní je předpoklad, pokud přijdou mrazy, zůstane porost jako stařina celou zimu. Táži se, zda bude ještě letos prováděno sekání, nebo je limit již vyčerpán?
Děkuji za odpověď.

Sečení travnatých ploch ve městě

16.11.2018 11:26:33 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

na obecně položený dotaz lze obecně odpovědět, že ano, stále se seče. V mailu jsme si upřesnili lokalitu a tak Vám mohu dát i konkrétní odpověď z OZM

zde: Plochy budou do konce roku ještě jedenkrát posekány a zároveň bude uklizeno spadané listí.
Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

Stromy na Santražinách

7.11.2018 13:14:06 | odpovědět Karel Janoušek

Navázazuji na diskusi ze dne 26.9. ohledně nové výsadby stromů na vých. straně domu č.1624 Santražiny.
V reakci na podnět se uvádí, že se uvažuje o výsadbě 2 ks hrušní. Nebylo by vhodnější vysadit jehličňany,
např. smrky, které by i v zimě lépe plnily funkci, aby obyvatelé měly lepší pocit soukromí s ohledem na
blízkost sousedního domu. Připomínám, že zde byl vykácen velký stříbrný smrk, ořech a hrušeň.
Děkuji za odpověď.

Stromy na Santražinách

8.11.2018 13:06:30 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

kolegyně se ještě dodatečně omlouvá, minule v odpovědi zaměnila východní a západní část domu. Je to tedy následovně: Na základě požadavků obyvatel domu 1624 bude na západní straně domu letos na podzim vysazen 1 ks ovocný strom – hrušeň, původně byly plánovány 2 ks, výsadba 1 ks byla zamítnuta správci inž. sítí Teplo Zlín. Východně od domu tedy mezi domem 1624 a 646 je naplánována výsadba 2 ks vzrostlých alejových stromů Prunus yedoensis, na jižní stranu domu č. 343 ke štítu 2 ks jehličnanů.
Východně od domu tedy mezi domem 1624 a 646 je naplánována výsadba 2 ks vzrostlých alejových stromů Prunus yedoensis, na jižní stranu domu č. 343 ke štítu 2 ks jehličnanů.
Letos na podzim bude vysazena pouze 1 hrušeň. Další výsadbu lze pochopitelně uzpůsobit přáním občanů. Ideální by však bylo, aby se na kolegyni Marii Surovcovou, arboristku OMZ, obrátil předseda či zástupce SVJ č. p. 1624 a 343. Spolu pak mohou vybrat vhodnou výsadbu. Příspěvky v diskuzi nejsou dostatečně relevantní, protože co člověk, to názor. Je potřeba, aby předseda SVJ tlumočil zájem většiny. Jsou i lidé, kterým naopak stínící stromy vadí. Chce to tedy dohodnout rozumný kompromis v zájmu většiny obyvatel.

Hezký den

Oprava chodníků a patníku, Dřevnická 4009

7.11.2018 6:49:03 | odpovědět Jonáš

Dobrý den, už delší dobu na adrese Dřevnická 4009 je rozbitý chodník a patník. Patník je cca 8 cm zvednutý do cesty, tak bych chtěl zažádat o opravu už několikrát se psalo za majitele domu a nikdo nic nedělá je to zde asi půl roku. děkuji za brzkou opravu této části.

Oprava chodníků a patníku, Dřevnická 4009

9.11.2018 9:31:35 | odpovědět Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

uvolněná silniční obruba v uvedeném místě bude do 30 dnů opravena. Děkujeme za upozornění.

Hezký den

Osvětlení náměstí Míru

2.11.2018 6:37:43 | odpovědět Martina

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdo je zodpovědný za osvětlení náměstí Míru nebo jestli je to záměr. Včera 1.11.2018 jsme šli z přáteli v 19h. do kina a půlka náměstí nesvítila, světla kolem fontánky i podél obchodů jak je sýrárna, jogurtárna atd. V 21.15 situace zůstala stejná,Náměstí vypadalo opravdu velmi smutně.

Osvětlení náměstí Míru

7.11.2018 13:51:34 | odpovědět Jakub Černoch, ředitel TS Zlín

Vážení, děkujeme za upozornění. Po prověření pracovníci Technických služeb zjistili, že porucha je v zemním kabelu a to ve dvou fázích, proto svítí jen část. Oprava si bohužel vyžádá delší čas. Nejprve ale musíme detekovat místo poruchy, teprve potom budeme vědět jak komplikovaná a časově náročná oprava bude.

Jakub Černoch

Uprava dřevin - chodník podchod okružní - česká

29.10.2018 10:31:02 | odpovědět Roman Šenkeřík

Dobrý den, bylo by možné využít nastávající období vegetačního klidu k pročištění "sherwoodského" lesíka, tedy již zpustlého území s "hřištěm" v kozlově žlebě - kolem chodníku jež vede mezi podchodem pod Okružní ulicí (zastávka česká) a ulicí česká u základních škol. Chodí tam denně velké množství dětí ze škol směr podchod a dále (Zelinova - nemají jinou možnost) a naopak, a je to tam již značně zpustlé, zarostlé a potemnělé, tedy poměrně hodně nebezpečné. Děkuji

Uprava dřevin - chodník podchod okružní - česká

8.11.2018 11:29:02 | odpovědět Tomáš Polehňa, Odbor městské zeleně

Dobrý den,

v lokalitě Kozlův žleb probíhá zběžná údržba po celý rok. Poslední údržbu jsme prováděli cca před 14 dny. Při tomto zásahu byly ostřeny keře i stromy. Probírka a ořez se uskutečnil v části, která je blíže Centrálnímu parku směrem ke komunikaci ústící před služebním vjezd do parku. Další část, která slouží jako podchod pro pěší, je plánována do zimního období. Budou zde provedeny základní udržovací řezy dřevin.

Hezký den

Uprava dřevin - chodník podchod okružní - česká

30.10.2018 10:34:50 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

postoupil jsem požadavek na OMZ. Vyjádření doplním.

Hezký den

UPRAVA DŘEVIN - CHODNÍK PODCHOD OKRUŽNÍ - ČESKÁ

30.10.2018 22:14:10 | odpovědět Roman Šenkeřík

Dobrý den,

děkuji moc, ještě mě napadá i jedno místo, zrovna dnes při odbočování z kruhového objezdu u garáží "zlatého jablka" směrem k lékařskému domu se mi za to okrasné "křoví" již velkého vzrůstu schovaly rozběhnuté 2 malé děti... vůbec přes něj není vidět zda někdo přichází k přechodu pro chodce. Naštěstí jsem stihl reagovat. Děkuji

UPRAVA DŘEVIN - CHODNÍK PODCHOD OKRUŽNÍ - ČESKÁ

1.11.2018 9:19:32 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

předal jsem kolegům z OMZ ze střediska Santražiny. Ti přislíbili v době vegetačního klidu ořezy provést.

Hezký den

OBCHVAT ZÁLEŠNÉ

27.10.2018 15:35:01 | odpovědět RADEK

Dobrý den,
v souvislosti z novými informacemi o postavení nové nemocnice v Malenovicích a možným zbouráním Baťovy nemocnice by jistě stálo za zvážení vypracovat nový projekt obchvatu, který by se nenapojoval na ulici Zálešná XII směrem k dopravnímu podniku, ale pokračoval by po vrstevnici přímo až za Bartošovu čtvrť a teprve tam se stočil přes pole k výpadovce na Vizovice. Pak by se teprve mohlo mluvit o OBCHVATU !
Na takové úvahy jistě není pozdě, vzhledem k realizaci stavby " kdoví kdy? ".
Pokud se bude někdo mým podnětem zabývat - Děkuji.

OBCHVAT ZÁLEŠNÉ

29.10.2018 9:33:35 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

Váš návrh by musel být věcí politického rozhodnutí. Diskuze města slouží výhradně k dotazům na úředníky. Diskuze bohužel nemůže sloužit k tomu, abychom zde debatovali nad parametry dopravních či jiných staveb. Váš návrh si zde jistě přečtou i politici, ale bylo by vhodnější to postoupit oficiální cestou. Obrátit se např. na zastupitelstvo, které by o takové změně muselo rozhodnout.

Hezký den

Dotaz na pěší spojení horní Štípy s školou a náměstím ve Štípě

26.10.2018 12:15:33 | odpovědět František Bělovský

Měl bych dotaz, proč město neudělá chodník nebo stezku přes pole od pekárny ke škole? Pole patří panu Mynaříkovi ale pěšina, kterou si jak za babiček děti a lidi v kukuřici vyšlapávají patří statutárnímu městu Zlín. Stejně tak je v katastrofálním stavu panelový chodník kolem cesty od školy směr Veliková. Vozíčkář ani dětský kočár nemá šanci. Nešlo by vše realizovat jako ve 21. století? Děkuji za odpověď.

Dotaz na pěší spojení horní Štípy s školou a náměstím ve Štípě

29.10.2018 9:43:45 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážený pane Bělovský,

nejprve obecně. Zlín má více než 300 kilometrů chodníků, které nestačí jen postavit, ale musí se také udržovat. I nyní vznikají nové chodníky. Každá taková iniciativa by však měla vycházet odspodu. Každá část má komisi místní části, takové malé zastupitelstvo. Iniciativa zbudování takového chodníku by tedy měla vycházet od místní komise. Diskuze města nemůže sloužit k objednávání staveb. Každá místní část také disponuje určitou částkou peněz o které si rozhoduje sama. V případě, že nějaká část považuje něco za prioritu, ale zastupitelstvo to neschválí, má tedy místní část možnost, jak si to zrealizovat sama. Iniciativa by tedy měla přijít oficiální cestou z místní části.

Hezký den

Obchvat Zálešné

23.10.2018 11:18:04 | odpovědět Lucie Jarolimova

Dobrý den,chtěla bych se zeptat kdy budou zahájeny práce na obchvatu Zálešná .Děkuji L.J.

Obchvat Zálešné

30.10.2018 10:33:10 | odpovědět Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

v současné době řešíme schvalovací řízení na vydání územního rozhodnutí, které je ale podmíněno dodatečným zajištěním a provedením průzkumu na výskyt ryb a netopýrů :

- na základě dosud provedených průzkumů a jejich výsledků, bude potřeba ještě vyřídit výjimku dle § 56 ZOPK. Vzhledem k aktuální novele ZOPK, která platí od 1. 1. 2018, je ale potřebné, jako podklad pro výjimku zpracovat Hodnocení podle § 67 ZOPK (s ohledem na neustále se zpřísňující podmínky pro provedení biologického průzkumu bude nutné doplnit i průzkumy výskytu ryb a netopýrů): Toto Hodnocení bude nutné zpracovat také jako podklad pro získání ZS podle § 12 ZOPK.
Tento průzkum lze provést pouze v jarním období, což v našem případě bude znamenat provedení začátkem roku 2019.
Následovat bude zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Realizace akce : Silnice ii/490 Zlín : Propojení R49 – I/49 – 3. úsek „Obchvat Zálešné“ předpokládáme realizovat nejpozději v součinnosti s akcí : Silnice ii/490 Zlín : Propojení R49 – I/49 – 2. úsek, (což je část připojení na dálnici D/49), ve společné koordinaci se Zlínským krajem a ŘSD ČR. Přesný termín realizace obou akcí není možné ještě stanovit, souvisí to mimo jiné i s procesními kroky ekologických aktivistických organizací při vlastních schvalovacích řízení.

Hezký den

<  1  2  3   ...z 3  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«listopad '18»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky