Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Metodika pokut za parkování

21.2.2019 7:48:28 | odpovědět Roman Treme

Dobrý den,
sám kolikrát kroutím hlavou nad tím, kde někteří jsou schopni zaparkovat, nicméně v poslední době mi uchází smysl udělování některých pokut v lokalitě Jižní Svahy. Ve večerních hodinách není kde nechat auto a v nočních hodinách čelí sídliště nájezdům MP, která uděluje pokuty hlava nehlava. Pokud řidič nechá v nočních hodinách např. u popelnic a brzo ráno odjíždí, nijak neblokuje hasiče, ani záchranáře a popeláři o půlnoci nejezdí, domnívám se, že udělení jakékoli takové sankce je nemorální a poškozuje pohled občanů na MP Zlín.
Chtěl bych se dotazovat, zda je kromě správního řízení možné se obrátit na někoho, kdo je schopen objektivně posoudit míru vážnosti daného přestupku(o tom že se jedná o přestupek nepolemizuji). Na přepážce MP na Santražinách jsem se přesvědčil, že toto nemohu očekávat. MP by si měla uvědomit, že by měla dbát především na bezpečí občanů, v opačném případě se nemůže divit za mizivý respekt ze strany společnosti.
Děkuji za informace.
Roman T.

Metodika pokut za parkování

21.2.2019 10:36:32 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

úvodem musím konstatovat, že diskuze slouží k dotazům na úředníky města a nevím, který úředník by na toto uměl či měl kompetenci odpovědět. Na otázku kdo je kontrolním orgánem MP v tom smyslu, v jakém se ptáte, může zodpovědět např. Ministerstvo vnitra. Přeposlat Váš dotaz na MP, odhaduji, že smysl nemá.

Mohu tedy jen obecně. Vyhláška o provozu na pozemních komunikacích bohužel mluví striktně a jasně vymezuje co je a co není přestupkem. Nepíše se tam o žádných tolerancích, výjimkách, apod. Neexistuje metodika či tabulka, které porušení vyhlášky je ještě OK a které je už za hranou. Takže v tomto případě platí okřídlené přísloví, „kde není žalobce, není ani soudce“. Jsem naprosto přesvědčen, že pokud se strážníci mají rozhodovat na základě svého úsudku, tak míru překročení vyhlášky v drtivé většině případů zohledňují. Kdyby ne, tak se každý den musí na JS i jinde rozdat tisíce a tisíce pokut.

Příčinou Vámi popisovaných situací jsou tak na 99 % ohlášení vašich spoluobčanů, která MP musí ze zákona řešit. Jinými slovy, méně závažný přestupek by třeba MP sama za sebe neřešila či jen domluvou, ale pokud je někdo zavolá ke konkrétnímu přestupku, strážníci musí konat. Stačí jeden člověk z tisíce, který se za záclonou nudí a má potřebu zachránit svět hlášením každého drobného přestupku v parkování. Často je příčinou to, že někdo se s košem nedostane k popelnici, tak to v rámci odplaty nahlásí na MP. Ovšem za mě, je blokování přístupu k popelnicím či bezbariérovým sjezdům trochu sobeckost. I po desáté večer mají lidé nárok jít vynést koš. Někdy to bývá také tak, že ohlašováním přestupků si sousedé vyřizují své jiné spory.

Když to tedy shrnu. Pokud platíte pokutu za jednání, které je sice protiprávní, ale má velmi nízkou společenskou nebezpečnost, je to většinou na „ohlášení“, nikoliv z vlastní iniciativy.

Přeji hezký den

Kamery na semaforu

18.2.2019 14:42:16 | odpovědět Tomáš

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jaký význam mají tři kamery instalované nad semaforem na křižovatce v Loukách u benzínky ? Jsou tam i solární panely.
Děkuji za info.

Kamery na semaforu

18.2.2019 16:00:28 | odpovědět Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

tyto kamery jsou osazeny v rámci systému projektu „Detekce průjezdu na červenou“.
Jedná se o kamerový systém, který detekuje průjezd motorového vozidla, včetně příslušného světelného signalizačního zařízení. Tento systém plnohodnotně prokáže porušení dopravních předpisů u detekovaného vozidla na dotčené křižovatce.

V uvedeném případě se jedná o křižovatku ve zkušebním provozu, která prochází vyhodnocovacím stadiem a ověřováním provozu.

Cílem tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti na exponovaných křižovatkách ve městě Zlín.

S pozdravem

Oprava prasklého odvodňovacího žlabu v chodníků

17.2.2019 7:21:15 | odpovědět Zdeněk

Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o opravu prasklého odvodňovacího žlabu v chodníku na ulici Štefánikova mezi domy č.p. 658 a 2900. K prasknutí a porušení tohoto žlabu došlo vlivem úklidu sněhu vozidlem technických služeb. Chtěl bych vás poprosit o opravu tohoto prasklého žlabu. Děkuji Hložek

Oprava prasklého odvodňovacího žlabu v chodníků

18.2.2019 12:17:32 | odpovědět Jakub Černoch, ředitel TS Zlín

Dobrý den, závadu prověříme a zadáme do evidence závad. Opravu provedeme, jakmile to klimatické podmínky umožní.

S pozdravem

Jakub Černoch

Vyvážení veřejných nádob na odpad

12.2.2019 16:03:58 | odpovědět Milan Vavruša

Dobrý den,

Měl bych na vás otázku ve věci vyvážení košů na veřejném prostranství a úklid kolem nich. Již třetím rokem se pohybuju na náměstí TGM. Nad stadionem v okolí parkoviště u tenisové haly u budovy 1281 MSI, se nachází odpadní koš, který svou kapacitou při vyvážení 1x za 3 týdny bohužel nepostačuje náporu odpadu který se v něm i kolem něj hromadí. Odpad navíc vítr roznáší do širokého okolí.

Je možnost nějaké nápravy? Instalace dalších košů, případně častější vyvážení? Místo je poměrně často navštěvované.

S pozdravem Vavruša Milan

Vyvážení veřejných nádob na odpad

18.2.2019 12:15:08 | odpovědět Jakub Černoch, ředitel TS Zlín

Vážený pane Vavrušo,

Vámi zmíněný koš vyprazdňují pracovníci Technických služeb 2x týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek.
Velikost košů, s ohledem na jednotný vzhled městského mobiliáře a manipulaci, není vhodné měnit. Je možné zvýšit frekvenci vysypávání, ale v této lokalitě to není nezbytné. U koše vznikla de facto černá skládka, ke koši byly uloženy pytle s odpadem, zřejmě kancelářským. Tomu zabránit bohužel neumíme. Černá skládky byla uklizena v úterý 12. února.

Jakub Černoch

Památník Tomáše Bati

7.2.2019 22:14:44 | odpovědět Jakub T.

Dobrý den, po shlédnutí https://www.mall.tv/gebrian-prekvapive-stavby/nejradikalnejsi-stavba-nejmodernejsiho-mesta-u-nas se chci zeptat na otázky, které tu padly
- jak se bude měnit okolí Památníku? Bude prodloužena alej? (bylo by vůbec fajn mít takové plány tu na webu, nebo na webu Památníku)
- jak se bude Památník propagovat a udělá se z něj turistický magnet? Zrovna nedávno si kamarádka stěžovala, že i Turistické centrum je v neděli zavřené (což je divné, lidi chodí po výletech spíš o víkendu, než přes týden).

Památník Tomáše Bati

11.2.2019 10:41:17 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

co se týče provozní doby MITS vkládám vyjádření vedoucí OCRI Evy Manišové:

- Otevírací doba Městského informačního a turistického střediska je přes týden od 7,30 do 18,00, s výjimkou pátku do 17,00 hodin. Co se týče víkendů – během turistické sezóny je otevřeno každou sobotu v čase 9,00 – 15,00 (polední přestávka 12,00 – 12,30 h), mimo turistickou sezonu je otevřeno v návaznosti na svatební obřady a kulturní akce probíhající na náměstí Míru či v budově radnice. Takto stanovená otevírací doba je stanovena na základě zkušeností, kdy jsme zkoušeli různé varianty otevírací doby. V neděle jsme vyhodnotili malou či žádnou návštěvnost. S ohledem na uvedené je v neděli otevřeno, pokud je na náměstí nebo v budově radnice akce pro veřejnost. Lidé si v době, kdy je MITS zavřeno, mohou vyhledat informace na webu nebo v aplikaci Daruma go.

Co se týče propagace památníku, tak to by klidně mohlo být samostatné zadání nějaké absolventské práce, proto přikládám jen stručné vyjádření z Odboru kultury:

- Památník postupně v rámci marketingové komunikace propagujeme v médiích a věříme, že po instalaci letadla (zřejmě v květnu t. r.) bude TURISTICKÝM MAGNETEM. K tomu je nutná součinnost s OCRaI, destinační společností Zlínsko Luhačovicko, CCRVM.

Pokud jde o úpravu okolí, před památníkem budou na jaře zcela zrušena parkovací místa. Prostor pod památníkem bude upraven, určitě zmizí ta betonová mušle. Stromy za památníkem budou některé vykáceny a provedena náhradní výsadba a bude to možno považovat za pokračování aleje.

Přeji hezký denŠtípa-Stará cesta

4.2.2019 17:33:24 | odpovědět Ivan

Dobrý den, prosím o informaci o provozu na Staré cestě ve Štípě. Na cestě je prakticky možný provoz v celé délce jen střídavě, vzhledem k její šíři. Jak je možné , že v odbočce před č.p. 659 k č.p.30 a č.p.215 je dle MP provoz obousměrný, který není vyznačen dopravní značkou buď "provoz v obou směrech" nebo "zákaz stání" ? Zajímalo by mně, zda je správné, že MP na udání z č.p. 30 řeší stání pokutou, když občan nemůže tušit, že se stáním v odbočce dopustil
přestupku ?

Štípa-Stará cesta

6.2.2019 8:38:41 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

je nám skutečně líto, že jsou dopravní předpisy využívány k sousedským válkám, ovšem technicky vzato MP Zlín postupovala správně. Dle zákona č. 361/2000 Sb. je stání na komunikaci možné jen v místě, kde vedle zaparkovaného vozu zůstane pro projetí volný prostor v šířce nejméně 3 m. Toto je mantra, která se neustále opakuje a každý by si to měl správně pamatovat z autoškoly. Protože platí toto ustanovení, jsou další značky nadbytečné. Upozorňování na obousměrnost ulice se dává pouze v místech, kde byla v předchozím úseku ulice jednosměrná.

MP Zlín je povinna řešit každý nahlášený přestupek, a byť by obecně bylo možné přimhouřit oko, tak v případě, že Vás někdo nahlásí, tak MP musí konat.
V těchto případech jsou možná jen dvě řešení. Buď neparkovat v rozporu s vyhláškou, anebo mít dobré vztahy se sousedy, kteří pak nemají potřebu vyhledávat a hlásit každý drobný přestupek.

Přeji Vám hezký den

ŠTÍPA-STARÁ CESTA

10.2.2019 9:25:21 | odpovědět Ivan

Dobrý den, je mě opravdu líto, pane referent, že jste nepochopil smysl diskuzního příspěvku.
Za prvé nejde o sousedské vztahy jelikož v dané lokalitě naštěstí nebydlím, za druhé vůbec nezpochybňuji práci MP, naopak na místě přestupku byla velice rychle a za třetí připomínka autoškoly mě připadá nevhodná. Nevím zda Vy vozíte v autě metr a při zaparkování si přeměřujete vzdálenosti a zda znáte z paměti všechny údaje vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích. V diskuzním příspěvku jde o to, že snad všichni občané jezdící po Staré cestě jsou schopni si na úzké cestě vyhovět, jen nechvalně známý občan z č.p.30 dělá problémy a zatěžuje MP a ostatní občany svou arogancí.
V e-mailu posílám foto dané situace k posouzení zda dotyčný občan měl dostatek místa na projetí. Podotýkám, že v té době byly všude hromady sněhu a tudíž nebylo možné v dané lokalitě lépe zaparkovat.

ŠTÍPA-STARÁ CESTA

11.2.2019 9:31:22 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

můžeme si o tom myslet cokoliv, můžeme si být jistí, že v jiných lokalitách to nikdo takto tzv. nehrotí, ale dokud má pán z č. 30 oporu ve vyhlášce, tak s tím bohužel nelze dělat nic jiného, než onu vyhlášku respektovat. Osobně metr nevozím, protože nemám problém s tím si případně 3 metry nakrokovat, když by na to náhodou přišlo. Je mi líto, ale skutečně nevím, jak bych Vám měl v této věci poradit. Ptal jste se, zda MP postupovala správně a já Vám ověřil, že ano. Více s tím neudělám.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den

ŠTÍPA-STARÁ CESTA

7.2.2019 14:40:36 | odpovědět H. Strunz

Dobrý den,
trochu bych Vás pane Fabiáne opravil. Stání na komunikaci je možné pouze v místě, kde zůstane pro projetí prostor v šířce nejméně 3 m pro každý směr jízdy, pouhé 3 m platí v případě zastavení. Doplním, že Stará cesta ve Štípě je v celé své délce obousměrná a i když nemá šířku vozovky takovou, jaká je pro zachování průjezdního prostoru požadována, logicky by měla zůstat volná celá její šířka. Je tu také otázka, jestli pokuta nebyla udělena za stání v křižovatce, tzn. ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní. Jinak máte úplnou pravdu, proč by se mělo něco řešit místní úpravou provozu, když platí jakási obecná. Ale to by ty předpisy museli řidiči znát a dodržovat a nepřemýšlet nad tím, jak je zpochybnit.

ŠTÍPA-STARÁ CESTA

8.2.2019 7:42:43 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

děkuji za doplnění. Ano, tak jsem to samozřejmě myslel. Ty tři metry jsou pro každý pruh. Nenaformuloval jsem to zcela přesně.

Přeji hezký den

pes

29.1.2019 18:04:22 | odpovědět Pavla Vajďáková

Dobrý den. Bydlim na kolektivním domě a jsem majitelkou pejska. V našem domě bydlí hodně psů . Chodíme je venčit na trávník vedle domu. Bylo by možné ke kolektivnimu domu dát koš se sáčky na psí exkrementy ? Někteří obyvatelé si po pejskovi neuklízí z důvodu, že u sebe nemají sáček. Poplatek za psa v centru je dost vysoký . Děkuji

pes

30.1.2019 9:48:04 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

osobně se domnívám, že kdo po psovi neuklízí je bezohledný ke svému okolí a sáčky jsou pouze zástupný problém. Co se vztahu poplatků a sáčků týče, tak každý kdo platí poplatek má také nárok na sáčky. Ty si lze vyzvednout na pracovišti OŽP. Město Zlín v minulosti zkoušelo i koše se sáčky v ulicích. Bohužel se to neosvědčilo. Lidé sáčky kradli, takže to nemělo kýžený efekt.

Hezký den

Dotaz na uvedení chodníku do původního stavu Mladcovská ul. Zlín

29.1.2019 17:27:31 | odpovědět Pavel Sýkora

Dobrý den, poté co před několika měsíci, údajně pro město, rozkopali dělníci několik let starý chodník, položily pod něj kabely a do dnešního dne neuvedly chodník do původního stavu,( chodník se na několika místech propadá, místa nájezdů která byla původně podbetonována byla zasypána jen hlínou a nezhutněna takže se určitě časem propadnou, chybí dlaždice, na některých místech dlaždice před znovu položením neočistily tudíž se jim nevlezly zpět, tak je zařízly, což vypadá hrozivě, popraskané patníky, oštípané dlaždice, na části chodníku dodnes leží hromada ztvrdlého betonu která zabírá cca 20% a s kočárkem tu tedy neprojedete). Vzhledem k tomu že městu tím vznikla škoda, mně zajímá, zda bude chodník uveden do původního stavu a kdy? Případně kdo za toto zodpovídá? Děkuji Sýkora

Dotaz na uvedení chodníku do původního stavu Mladcovská ul. Zlín

30.1.2019 13:08:25 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Zdravím Vás,

dle informací, které mám z OKaRDS, se nejednalo o pokládku pro město. Každopádně, jak správně píšete, došlo k poškození chodníku a firma má povinnost to uvést do původního stavu. K tomuto již byla společnost Zlinnet městem Zlín před časem vyzvána. V tuto dobu nedochází k opravám z důvodu mrazivého počasí. Na uvedení do původního stavu město Zlín pochopitelně trvá a bude to vyžadováno a kontrolováno.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

Obchvat Zálešné

18.1.2019 15:41:46 | odpovědět Lucie

Dobrý den, na internetu proběhla zpráva ,že obchvat nakonec nepovede spodni stranou zahrádek Burešov.Co je na tom pravdy Děkuji za odpověď Jarolinová

Obchvat Zálešné

21.1.2019 16:35:04 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

projekt se týká velkého území, kde je zahrádkářská kolonie velmi rozsáhlá. Ke konkrétní odpovědi by kolegové potřebovali znát pozemek na který se ptáte. Do emailu jsem Vám zaslal situaci, kde si trasu můžete prostudovat. Pro laika se může jednat o komplikovaný dokument, proto si v případě potřeby vysvětlení můžete zavolat na 577 630 722 nebo 577 630 646. Na OKaRDS si lze i dojednat schůzku, kde se lze seznámit s dalšími podklady k záborům atd.

Hezký den

Oprava ulic

16.1.2019 15:44:43 | odpovědět Vlasta

Někde jsem četla, že se chystají opravy ulic. Je do oprav zahrnuta i ulice Prlovská s křižovatkou na Lazy I ?

Oprava ulic

17.1.2019 9:44:29 | odpovědět Magdaléna Zmeškalová, vedoucí oddělení realizace Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

lokální opravy komunikací provádíme okamžitě s vazbou na rozsah poškození, pokud jde o opravy většího rozsahu, zadáváme zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, tj. vyřízení nutné legislativy, následně výběrové řízení na dodavatele stavby. Na opravu většího rozsahu, uvedené křižovatky, nemáme zpracovanou žádnou projektovou dokumentaci.

Hezký den

Doplnění: Pro zasazení do kontextu je potřeba připomenout, že Zlín má více než 500 menších či větších ulic a komplexní oprava jedné ulice si může vyžádat i desítky milionů korun. Přes veškerou snahu tak nelze ročně opravit více, než kolik dovolí rozpočet. Určení priorit je však na politicích.

Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

<  1  2   ...z 2  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červen '18»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky