Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

PŘIPOMENUTÍ PRAVIDEL

12.9.2018 13:13:00 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Znovu upozorňuji Vážené diskutující, že funkční e-mail je základní podmínkou komunikace a tedy i následného řešení věcí. Pokud zde svůj příspěvek neuvidíte, je to dáno buď porušením pravidel (což vždy oznamuji do e-mailu) a nebo tím, že porušení pravidel nemám kam oznámit. Odpovídám i na dotazy, které pravidlům odporují. Nefunguje-li však e-mail. Nemám kam odpovědět. Nyní píšu především kvůli vzkazu paní Josefíny, ke kterému jsem potřeboval upřesnění. Váš popis a moje osobní zkušenost jsou totiž značně odlišné. Navíc bych Vám rád vysvětlil jak to chodí s údržbou ploch, které nejsou v majetku města.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den

úsekové měření ul. Slovenská

10.9.2018 14:32:58 | odpovědět martin

Dobrý den, prosím o informaci v jakém stavu je vybudování úsekového měření rychlosti pro ulici Slovenskou? Podle posledních informací měla být instalace provedena během letních prázdnin, nicméně začal školní rok a děti opět chodí do a ze školy a 2 školek na této ulici těsně podél závodníků do vrchu atakujících odhadem hranici 70 km/h a více. Děkuji.

Nájezd pro kočárky u stadiou

5.9.2018 16:04:52 | odpovědět Jindřich Březina

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by nebylo možné zajistit vybudování nájezdu pro kočárky (2 železné pásy nebo nájezd) na schodech, které jsou mezi školní jídelnou u ulice Hradská a budovou nám. T. G. Masaryka 588

Výtluky ve čtvrti Vršava, rozhlas hlásí Mladcovou

4.9.2018 14:45:42 | odpovědět Lukas

Dobrý den,

chtěl bych jen upozornit na výtluky zvětšujících se rozměrů na vozovce v ulici Střední Vršava. Taktéž jsem se chtěl zeptat, zda je důvod ve čtvrti Vršava vysílat oblastní rozhlas určen čtvrti Mladcová. Sice jsem rád, že na Mladcovou přijedou občas strážnici MPZ, nebo že dobrovolní hasiči Mladcové dělají zábavné odpoledne, ale nevím zda jsou tyto informace ocenitelné obyvateli této čtvrti. Teda pokud toto vysílání neslouží také jako test funkčnosti.

Děkuji za odpovědi.

Výtluky ve čtvrti Vršava, rozhlas hlásí Mladcovou

12.9.2018 13:41:28 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, ad výtluky. Děkujeme za zprávu a zaslané fotografie. Vše jsem předal na OKaRDS a kolegyně mi potvrdila, že to vložila do systému zadávání oprav. Co se týče hlášení, také děkujeme za upozornění díky kterému mohla být závada odstraněna. Závada vznikla na straně dodavatele systému, kde zafungoval lidský faktor a pracovníci firmy zaměnili dráty 6 a 7, Vršava, Mladcová. Bez upozornění se na takovou věc nepřichází snadno. V tuto dobu je závada již odstraněna.

Přeji hezký den

Kvalita vody z Tlumačova

30.8.2018 16:51:21 | odpovědět Tomáš Stavjaník

Dobrý den pane Fabiáne. Především zdůrazňuji, že v žádném případě nechci dále rozvášňovat náladu v tématu "Veolia". Nic méně bych prosil o objasnění jedné technické záležitosti, na kterou se Vám jistě podaří nalézt správnou odpověď. Jde o kvalitu vody z Tlumačova. Tak zvaná "Sekulova iniciativa" tvrdila ve svých dokumentech, že voda obsahuje nadlimitní množství pesticidů. Nijak jsem se tomu sdělení nepodivoval, neboť Tlumačovské studny sbírají vodu pod intenzivně obhospodařovanou Hanou, kde použití pesticidů je celkem normálním zemědělským postupem. Podobný problém má skoro celé Německo, které je rovinaté a zemědělci tam "stříkají" také. Situace tam došla tak daleko, že jde o docela frekventované téma v parlamentu. No a nyní jsem se ve Zlínském magazínu dočetl (zadní strana), že pesticidy ve vodě z Tlumačova jsou na nule. Co to prosím znamená ?? " Sekulovci" si tu docela věrohodně podanou informaci vycucali z prstu ? Nebo magazín Zlín nepíše pravdu ? Je to v magazínu jen reklama, kterou nemusí redakce korigovat ? Nebo jde o mírné mlžení, protože pesticidy tam nebudou, ale budou tam jejich rozkladné produkty, které také zdraví neprospívají ?
Moc prosím, abyste v rámci korektní informovanosti občanů uvedli věci na pravou míru. Třeba Vašim sdělením na tomto fóru.
Podotýkám, že intenzívní zemědělství ty pesticidy do pitné vody dostane vždy a jakákoliv diskuse na toto téma není šířením poplašné zprávy, ale reálným pohledem na svět ve kterém žijeme a který nejsme schopni, z důvodů vlastní " tupé roztažnosti" ušetřit budoucím pokolením.

Kvalita vody z Tlumačova

3.9.2018 12:45:39 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Zdravím Vás pane Stavjaníku,

děkuji za Váš dotaz, díky kterému mohu uvést některé věci na pravou míru. Nejprve uvedu, že tento dotaz sem sice dle pravidel nepatří, rád však využiji příležitost, abych některé věci a záměrně šířené předvolební "alternativní pravdy" korigoval.

Vyžádal jsem si pro Vás protokol o měření pesticidních látek vody z Tlumačova, které provedl Státní zdravotní ústav v červenci a srpnu tohoto roku. V kolonce pesticidní látky celkem, je uvedena hodnota 0. Je tedy už jen na Vás, zda věříte nepodloženým a záměrně (za jakým účelem?) šířeným dezinformacím a nebo akreditované nezávislé laboratoři. Vím, že různé fámy o vodě se šířily i pomoci plátku, který záměrně parazitoval na vzhledu městského Magazínu Zlín. Já osobně bych se sám sebe ptal, zda je možné věřit někomu, kdo záměrně, s cílem zmást čtenáře, napodobuje radniční tiskoviny. Přijde mi to podobně „etické“ jako když Vám někdo pošle reklamní leták v obálce s nápisem „DŮLEŽITÉ“. Každý to otevře, ale já bych se ptal, jak férový je někdo, kdo používá takové triky.

Zde pak přikládám, odpověď společnosti MOVO na Váš dotaz:

Vážený pane,

jak VAK Zlín jako vlastník, tak i provozovatel Moravská vodárenská, veřejně informují o tom, že od loňského roku probíhá na úpravně vody v Tlumačově rekonstrukce s cílem doplnit úpravárenský proces pitné vody. O tom, že se v posledních letech začaly objevovat v kritických množstvích zejména metabolity pesticidů, byla jak veřejnost, tak státní zdravotní dozor informován. Žádná opatření však nevedla ke zjištění zdroje či konkrétní příčiny a proto bylo nutno doplnit technologii úpravy vody. Nejedná se podle našeho názoru snad ani o to, že by v posledních letech docházelo ke zneužívání pesticidů, jako spíše o to, že laboratorní analytická technika je čím dále lepší a detailnější a je schopna detekovat dříve nepředstavitelně malá množství látek.

Konkrétně se jedná o doplnění o ozonizaci a aktivní uhlí. Kombinace těchto nových prvků pak zaručuje, že pesticidy, popřípadě jejich metabolity budou z vody odstraněny. Rekonstrukce sice není dokončena, ale nové technologie již běží ve zkušebním provozu a výsledky odpovídají očekáváním. Ve vodě nejsou detekovány ani pesticidy ani jejich metabolity.

Přikládáme Vám výsledky Státního zdravotního ústavu, který analýzy prováděl.

Proč pak pan Sekula poměrně jednostranně informoval způsobem, jakým informoval, ponecháme na Vašem uvážení v tomto předvolebním čase.
........

- Tolik tedy vyjádření těch, kteří mají k dispozici nezávislé protokoly - Protokol jsem Vám zaslal k prostudování. Rád bych všechny diskutující také požádal, nechť se nebojí (ideálně slušně) na cokoli zeptat a nevěřit každému nesmyslu, který někdo vypustí do éteru. Zvláště v této předvolební době toho bude dost a dost. Už nyní vidím, jak někteří slibují věci, které absolutně nemohou ovlivnit. Smutné je, když tomu lidé uvěří. Proto prosím, než si uděláte názor, seznamte se s fakty a nebojte se zeptat.

Přeji Vám hezký denTřetí prostor

28.8.2018 19:33:12 | odpovědět Jakub T.

Dobrý den, jak dopadla soutěž Třetí prostor a kdy uvidíme vítězná díla ve městě?

Třetí prostor

3.9.2018 15:03:07 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

děkuji za dotaz. Abych Vám mohl zodpovědně odpovědět na otázku, kdy uvidíme díla ve městě, tak to by nesměly být za měsíc volby. Každopádně platí, že byla vybrána díla, která jsou doporučená k realizaci. Jen poznamenám, že město se k realizaci nijak smluvně nezavázalo, takže pokud by zde byl po volbách na projekt jiný názor, může to dopadnout jakkoli. Jedním z vybraných děl je i návrh "vlna", který měl být realizován v areálu lázní. Zdejší venkovní areál však projde rekonstrukcí a tak by nebylo šťastné instalovat sochu na staveništi. V rámci rozmísťování soch ve veřejném prostoru však město využilo nabídku festivalu Sculpture Line, který městu zapůjčil sochu "pastelky". Dílo bylo vybráno také s ohledem na skutečnost, že se zde koná dětský filmový festival. Pastelky jsou symbolem dětství a v současnosti zpříjemňují park u zámku.

Hezký den

Pergola u cyklostezky na Vršavě

28.8.2018 11:18:42 | odpovědět František Bělovský

Včera jsem se asi po dvou letech zastavil pod torzem pergoly na Vršavě a byl jsem rozčarovaný jak je místo zdevastované. Cca 10 let jsem se tam zastavoval s dětmi na výletech a bylo vždy upravené, město se o to očividně staralo. Vím že proti vandalům se těžce bojuje a dá se stav svést na ně. Ale rostoucí tráva v pískovišti, celé zarostlé trávou a plevelem, vše svědčí že město o místo ztratilo jakýkoliv zájem. Jestli není síla na to místo udržovat, jako je tomu u cyklostezek ve zbytku republiky (projel jsem toho na kole hodně ale tohle jsem neviděl), pak bych navrhoval celé místo odstranit. Je to ostuda pro město a mám pocit že i nebezpečí pro občany. V neudržovaném pískovišti nebo v trávě mohou být nebezpečné injekční stříkačky a podobně.

Pergola u cyklostezky na Vršavě

3.9.2018 12:10:00 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážený pane Bělovský,

ihned po vašem příspěvku jsem sedl na kolo, abych Vámi popisovaný stav ověřil na vlastní oči. Po tom co jsem viděl, musím konstatovat, že já bych patrně až tak emočně zabarvený a naléhavý popis nepoužil. Na základě Vašeho popisu jsem si to představoval mnohem horší, ale každý vidíme věci jinak. Není sporu o tom, že zde nebylo zcela čisto, ale nedopalky od cigaret rozhodně nemohu vnímat jako nebezpečí pro občany, jak to popisujete. Není v silách žádného města bez prodlení uklízet po každém nevychovanci. Zvláště na takovém místě, v polích. Popelnice tam přitom je. Nevím, zda má skutečně význam rozporovat či vysvětlovat jednotlivá vaše tvrzení, tak jen krátce. Město se stará o tisíce a tisíce položek drobného i většího mobiliáře. Jen pravidelně udržovaných dětských hřišť je ve Zlíně více než 250. A je pochopitelné, že mobiliář např. v parcích má v údržbě přednost než mobiliář v polích a v lesích. Je pochopitelné, že přednost má ona cca stovka pískovišť ve městě a na sídlištích. Pokud máte určitý rozpočet a daný počet zaměstnanců, musíte určovat priority. Doma, ve firmě, stejně jako ve městě. K tomu srovnání: Také jsem projel velkou část republiky na kole, celou ČR jsem obešel pěšky po hranici, takže mám přehled o stavu turistického mobiliáře v celé ČR. A všude platí, že stav odpovídá věku. Absolutně bych si nedovolil tvrdit, že Zlín v tomto zaostává. Mrzí mě, že v popisu používáte emotivní ovšem nijak nepodložená vyjádření např. oním strašením se stříkačkami. Injekční stříkačky v pískovišti mi připadají jako taková typická městská legenda. Všichni o tom slyšeli, ale jen málo kdo to někdy zažil, viděl, či snad našel. Při poslední velké akci zaměřené na vyhledávání jehel u hřišť byl počet nalezených stříkaček 0.

Děkujeme Vám za upozornění na stav mobiliáře, který předávám dál. Nedomnívám se však, že si to zasloužilo až tako odsuzující komentář.

Rekonstrukce prostoru pod OD Prior

27.8.2018 16:43:35 | odpovědět Jan Urban

Dobrý den,
na webu města byla před časem zveřejněna zpráva o úpravě prostoru mezi OD Prior a Tržnicí. Chtěl bych se zeptat, kdy se můžeme těšit na zahájení prací?

S ohledem na krásně zrekontruovaný Prior městské parkoviště i přilehlé chodníky prostor trochu hyzdí a rekonstrukce místu rozhodně pomůže.

Díky,
J.U.

Rekonstrukce prostoru pod OD Prior

29.8.2018 9:57:55 | odpovědět Pavel Moravec, Odbor koncepce a realizace dopr. staveb

Dobrý den,

stavba již započala a to mlatovým povrchem a úpravou v zeleni v horní části pod hotelem Moskva.
U stavby zpevněných ploch proběhlo předání staveniště, nyní se ohrazuje kvůli bezpečnosti.
Jako první se budou provádět chodníky mezi sochou Koželuha a Velkým kinem a mezi sochou Koželuha a ČSOB.Následně se plynule přejde pod OD Prior, kde se vybourá ostrůvek, který je nyní ve spodní části provedou se úpravy obrubníků a položí se nový živičný povrch.

S pozdravem

oprava vozovky

27.8.2018 16:03:03 | odpovědět Zdeňka Podéšťová

Dobrý den, na konci ulice Jílová, (JS) před vjezdem na parkoviště jsou díry ve vozovce. Prosím o jejich opravu.
Děkuji Zdena P.

oprava vozovky

3.9.2018 15:06:15 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

podnět jsem předal na příslušný odbor.

Hezký den

poděkování

22.8.2018 16:51:23 | odpovědět Marie Chmelová

Chtěla bych moc poděkovat za perfektní starost o park a květinovou nápaditou výzdobu náměstí ve Zlíně. S přáním všeho dobrého a poděkováním Marie Chmelová

<  1  2  3   ...z 3  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červen '18»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky