Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

ulice Desátá

10.5.2019 17:49:21 | odpovědět Michal Kovář

Dobrý den,
bývalý nástupní ostrůvek na ulici Desátá je chodník nebo parkoviště?

S pozdravem
M.K.

ulice Desátá

13.5.2019 15:03:15 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz, avšak ulici Desátou má ve vlastnictví a správě Zlínský kraj. Proto bychom Vás chtěli poprosit, abyste se v této souvislosti obrátil na vlastníka komunikace.

Děkujeme

dotaz na opravu chodníku

6.5.2019 14:25:07 | odpovědět Dagmar Jurásková

Dobrý den, dozvěděla jsem se, že ulice Slezká neprojde rekonstrukci.Chtěla bych se zeptat a zároveň poprosit, jestli by se mohl alespoň spravit chodnik na naší ulici.děkuji za odpověď.

dotaz na opravu chodníku

15.5.2019 10:23:08 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.
Víme, že stav chodníku nebyl zcela ideální, proto jeho stav ještě prověříme.
Nicméně v letošním roce dochází pouze na opravy chodníků ve velmi špatném stavu (např. propady v dlažbě, rozbité obrubníky atd.). Předmětný chodník je ve třetí kvalitativní kategorii z pěti, tzn. kategorie vyhovující. V nejbližší době se tak Odbor dopravy musí soustředit na chodníky v kategoriích 4 a 5, nevyhovující a velmi špatný. Vzhledem ke skutečnosti, že jen chodníků spravujeme ve Zlíně více než 300 kilometrů, chtěli bychom, jak z důvodu časového tak finančního, poprosit o strpení.

Děkujeme za Váš zájem o dění ve městě.

Cyklostezka/chodník Velíková - Štípa

6.5.2019 9:23:16 | odpovědět Petr Müller

Dobrý den,

plánuje či uvažuje se i propojení dalších městských částí pomocí cyklostezek? Zajímá mne především Velíková (možné napojení na Lukov, přes letiště a Štákovy paseky, horní Štípa) či se alespoň plánuje chodník mezi Velíkovou a horní Štípou? Děkuji a hezký den.

Cyklostezka/chodník Velíková - Štípa

15.5.2019 9:45:06 | odpovědět Martin Habuda, cyklokoordinátor

Dobrý den,

město v souladu se schválenou dopravní koncepcí Generel dopravy pro město Zlín počítá s dalším rozvojem cyklistické infrastruktury. Prioritou je dobudování páteřní sítě, která je tvořena západo-východní trasou podél Dřevnice a trasou z centra na sever do Lukova. Z této páteřní sítě v současné době chybí již jen úseky ve vnitřním Zlíně (Čepkov – Cigánov ve výstavbě, Čepkov – Prštné a úsek podél nemocnice ve stavu záměru). V návaznosti na páteřní sít dopravní koncepce počítá s dalšími napojeními městských částí. Některé z těchto napojení již byly realizovány. Navržené způsoby napojení se v jednotlivých případech odvíjí od intenzit dopravy v daných lokalitách. Tam kde je intenzivní automobilová doprava a současně je zde silný potenciál pro cyklodopravu, jsou navrženy samostatné cyklistické stezky. V případě úseku mezi Štípou a Velíkovou je s ohledem na nízké zatížení automobilovou dopravou a nízkou intenzitu cyklistů navrženo vyznačení cyklopruhu nebo piktogramového koridoru pro cyklisty. Správcem předmětné komunikace je Zlínský kraj, který v současné době zpracovává krajskou koncepci cyklistické dopravy, ze strany města bude navrženo zanesení tohoto opatření do koncepce k realizaci. Jízda na kole z Velíkové do Lukova je již dnes možná po stávající komunikaci přes horní konec Štípy. Výstavba cyklistické infrastruktury je poměrně nákladná a proto je z hlediska hospodárnosti budována tam kde je nejvíce potřebná.

Hezký den

Doplnění za Odbor dopravy:

Co se dalších komunikací v lokalitě Velíková týče, plánuje se chodník přímo ve Velíkové (od označení obce Štípy až po křižovatku Hrobice - Lukov).
Další chodník je v požadavku KMČ Štípa podél silnice Velíkovské až po odbočku ulice K Letišti.

POZVÁNKA NA CYKLODEBATU:

Zároveň využíváme tento dotaz, abychom zájemce o tuto problematiku pozvali na cyklodebatu, která se uskuteční ve čtvrtek 16. května od 15 hodin v prostorách radnice, kde se můžete se všemi plány seznámit na vlastní oči a uši.

Uvedení chodníku do původního stavu ul. Mladcovská

3.5.2019 13:00:18 | odpovědět Pavel Sýkora

Dobrý den, po předchozím dotazu na opravu chodníku který zničila firma pokládající kabely, mi bylo sděleno že chodník ještě není předán městu a že bude opraven jakmile bude přívětivější počasí a snad ho město v dubnu převezme, do dnešního dne se zatím tak nestalo. Věřím že je v zájmu města aby chodník který stál nemalou částku byl uveden do původního stavu. Firma která kabely položila rozhodně nemá zaměstnance kteří by chodník do původního stavu dokázali vrátit.

Uvedení chodníku do původního stavu ul. Mladcovská

20.5.2019 13:15:56 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

město chodník skutečně nepřevzalo, protože nebyl stále uveden do původního stavu. Odbor dopravy společnost Zlínnet urguje. Bližší informace, termíny a důvody teprve obdržím a následně doplním.

Hezký den

Doplnění: kontaktoval mě pracovník společnosti Zlinnet s tím, že nejpozději do konce měsíce budou práce ukončeny. Jakmile/pokud město chodník převezme, budu zde odpověď aktualizovat.

opatření pro zadržení vody v krajině

3.5.2019 11:21:54 | odpovědět Martina Černá

Dobrý den,

všude se píše a všichni to snad i pozorujeme, že bude problém s vodou, že to málo, co naprší, odchází hned řekou pryč. Krajina vodu nezadrží. Ráda bych se zeptala, zda město zvažuje nějaká opatření pro větší zadržení vody v půdě. Tzn. plánují Odbory živ. prostředí a především zeleně a dopravy nějaká koncepční opatření jako např. parkoviště z vodopropustných materiálů, přerušení obrubníků, aby voda mohla do trávníků a nikoliv jen do kanalizace? Zvažují se do budoucna vyvýšené chodníky, zádržné nádrže atd. Využije město nynější státní podporu pro budování zádržných nádrží či mokřadů? To jezírko na svazích bude super, ale je to pouze první vlaštovka. Dokázala bych si představit, že Odbor školství bude v rámci envi. výchovy tlačit na školky a školy, ať sami zadržují vodu do sudů a nádrží a pak s ní hospodaří. Lze s něčím takovým počítat? Moc děkuji ani ne tak za odpověď jako spíše za zvážení výše jmenovaných opatření.

opatření pro zadržení vody v krajině

9.5.2019 9:25:41 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

děkujeme za dotaz, postupně vkládám reakce jednotlivých odborů.

O. životního prostředí:
Odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad v rámci vydávání svých stanovisek ke všem stavebním záměrům na území ORP Zlín dohlíží na navržený způsob likvidace srážkových vod, kdy primárně požaduje jejich zasakování v místě stavby a pokud to není možné, tak jejich zadržování pomocí retenčních jímek, případně jejich akumulaci pro následné využití.

O. městské zeleně:
- OMZ používá na mnoha místech při sečení trávníků technologii mulčování,která tak nevysušuje plochy
- Plánujeme vodní biotop na Jižních Svazích
- V městských lesích bylo vyčleněno cca 25 ha dospělého převážně listnatého lesa jako zóna bezzásahová,neprobíhají zde těžby,takové porosty zadržují spoustu vody
- Již několik let OMZ zakládá květnaté louky na území města,kde intenzita sečení je minimální,napomáhá to nejen zadržení vody,ale i zvýšení biodiverzity, v této praxi bude OMZ pokračovat

Odbor školství:
děkuji za Váš dotaz, který je v současné době opravdu velmi aktuální. Ubezpečuji Vás, že školy v rámci environmentální výchovy věnují dané problematice velkou pozornost. Svědčí o tom skutečnost, že řada zlínských škol získala titul EKOškola, některé i vícekrát. Rekord v tomto směru drží ZŠ ve Štípě, která snad jako jediná v ČR získala tento titul popáté. Při rekonstrukci našich školních zahrad jsme se v posledních letech zamýšleli nad tím, jak co nejlépe využít dešťovou vodu a nepoužívat v období sucha vodu z kohoutku. To by ani, vzhledem k ceně, nebylo možné, neboť množství stromů a keřů na školních zahradách by nejen zbytečně nehospodárně bylo zaléváno, ale také by školy tímto způsobem finančně velmi strádaly. Dále školy věnují pozornost i spotřebě vody při umývání rukou, sprchování po tělocviku atd. Na kohoutky byly na řadě míst namontovány spořiče vody, případně realizována další opatření.

Odbor dopravy:
Odbor dopravy nyní provádí výstavbu vodopropustného parkoviště na Bartošově čtvrti. Co se týká opatření chodníků, tak město v rámci realizace nových chodníků a jejich oprav postupuje v souladu se schválenými metodickými pokyny nazvanými Chodníky 300, platnými od 1.1.2016. Problematikou odvodnění pozemních komunikací se zabývají technické požadavky - TP 83.

Přeji hezký den

Mokrá II.

2.5.2019 13:19:37 | odpovědět Jaroslav Frgal

Dobrý den,

kdy bude prosím dodělaný chybějící chodník po rekonstrukci ulice Pasecká, který navazuje na ulici Mokrá I. ? A počítá i s případnou opravou v celé její délce, až po zrekonstruovanou část.

Děkuji předem za odpověď

J.F.

Mokrá II.

3.5.2019 10:07:18 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den,

chodník Odbor dopravy uvedl do provizorního stavu po rekonstrukci okružní křižovatky Pasecká.
Vámi zmiňovaný úsek bude opraven letos mezi 6-9 měsícem. Děkujeme za pochopení.

Hezký den

Drtička betonu Jižní Svahy

2.5.2019 12:04:35 | odpovědět Eva Chudějová

Dobrý den.
Mám dotaz, jak dlouho nás bude obtěžovat neskutečný hluk a prach z drtičky betonu, kterou jste nám tady zřídili uprostřed sídliště po zbourání torza. Měla jsem za to, že se beton podrtí, vyveze a prostor se nějakým způsobem zkulturní. Bohužel se tak stalo pouze na části pozemku. Přijďte se někdy podívat, když je sucho, jak to tady vypadá. Auta zaprášená, okna také a oblaka prachu všude okolo, rámus...
Torzo bylo opravdu hnusné, ale musím konstatovat, že nás aspoň neobtěžovalo. Moc jste nám to tady nezkulturnili. Máme naději, že se dočkáme zmizení drtičky ještě letos?
Děkuji za odpověď.

Drtička betonu Jižní Svahy

7.5.2019 12:16:07 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den,
v rámci stavby ulice Česká si zhotovitel stavby drtil materiál, který bude postupně odvážen. Dnešním dnem rekonstrukce skončila a drtička byla odvezena.

Hezký den

DRTIČKA BETONU JIŽNÍ SVAHY

14.5.2019 8:16:05 | odpovědět Eva Chudějová

Děkuji za informaci.
Pochopila jsem to správně, že byla odvezena drtička a že se teď konečně dočkáme toho, že zmizí haldy prášícího materálu jak ze skládky, tak i od nákladních aut a prostor bude nějakým způsobem upraven tak, aby to kolem hlavní cesty vypadalo hezky?
Děkuji za odpověď.

DRTIČKA BETONU JIŽNÍ SVAHY

14.5.2019 14:03:37 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážená paní Chudějová,

rád bych ještě k předchozí odpovědi doplnil, že drtičku tam neinstalovalo město, jak „nám“ vytýkáte v původním dotazu. Drtička byla součástí strojového vybavení stavební firmy, která zde prováděla rekonstrukci ulice. Kdyby se opravovala jiná ulice, drtička bude jinde. Drtička tam byla přechodně právě po dobu konkrétní rekonstrukce. Zcela chápu, že se člověku nelíbí prášení v ulici, ale pokud se provádí rekonstrukce a stavební práce, nelze se tomu bohužel zcela vyhnout. I na prášení při stavbách existují limity a protiopatření a měla-li jste podezření, že došlo k porušení, bylo vašim právem se obrátit na kontrolní orgány jako např. ČIŽP. Co se týče úpravy prostor po torzu, jedná se o skutečně rozsáhlý areál o velikosti 39 hektarů, z nichž již část byla rekultivovaná a předána veřejnosti. Bohužel nelze vše zvládnout obratem. V nějaké části areálu se muselo začít a v jiné se zase skončí. Co se týče suti, ta by měla být v průběhu tohoto roku zcela odstraněna. Upřímně věřím, že vaše prohlášení, že staré torzo bylo lepší, než současný stav, s vámi většina obyvatel nesdílí.

Děkujeme za pochopení a trpělivost a přeji hezký den

Kamery v Loukach

30.4.2019 9:55:55 | odpovědět Kozubik.

Dobry den,kamery v Loukach na krizovatce jsou na detekci jizdy na cervenou?a prosim uz jsou v provozu nebo to je zkusebni provoz?diky Kozubik.

Kamery v Loukach

7.5.2019 11:30:50 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den,

ano, jak uvádíte, kamery na křižovatce v Loukách detekují vozidlo, které již projede křižovatku na červenou. Prozatím se jedná o zkušební provoz. Hezký den.

Rekonstrukce Tř. 2. května

30.4.2019 8:27:19 | odpovědět Jiří Tkadlčík

Dobrý den,
u probíhající rekonstrukce Tř. 2. května se zastávka MHD Kůty (směr nemocnice) přesunuje do zálivu. Proč se stejně neupraví i ve směru do centra? Místa je tam pro vybudování dostatek. Přispělo by to k plynulosti i bezpečnosti dopravy a v ceně několika desítek milionů korun za rekonstrukci by to už nemusela být tak velká položka.
Hezký den, J.T.

Rekonstrukce Tř. 2. května

7.5.2019 9:32:36 | odpovědět Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

zastávka MHD Kúty, ve směru do centra města, zůstává na původním místě. Záliv zde nelze vybudovat z důvodu velkého zásahu do zeleně a rovněž by zde došlo k přiblížení komunikace příliš k obytným domům. Zastávka MHD ve směru z centra je přesunuta do zálivu, který zde již v minulosti byl , a který se nyní prodlužuje. Touto úpravou zůstane průjezdnost ulicí kolem zastávek MHD Kúty zachována.

M. Poláček

Rekonstrukce ulice Česká

29.4.2019 10:50:01 | odpovědět Dagmar Jurásková

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, po rekonstrukci ul. Česká, jestli se bude pokračovat v rekonstrukci a to na ulici Moravské a Slezské.
Děkuji za odpověď. Dagmar Jurásková

Rekonstrukce ulice Česká

2.5.2019 7:50:23 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, děkujeme za dotaz.

Po dokončení stavebních prací na ulici Česká prozatím neplánujeme navázání rekonstrukcí na ulice Moravská a Slezská, a to z důvodu finančních prostředků, které zatím nebyly přiděleny.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Nikola Jurigová,
asistentka vnější komunikace útvaru, Odbor dopravy

<  1  2  3  4  5   ...z 5  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '19»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)