Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Diskuze s občany v Malenovicích

27.4.2020 12:55:35 | odpovědět Michal Machalík

Dobrý den, 27.4.2020, měla proběhnout schůze s občany v Malenovicích. Předpokládám, že za stávajících okolností asi neproběhne. Chtěl jsem se zeptat jestli už víte na kdy bude přesunuta. Na stránkách Zlína jsem to bohužel nenašel (možná jsem špatně hledal, pokud ano, tak prosím o odkaz). Děkuji za odpověď.

Diskuze s občany v Malenovicích

5.5.2020 8:07:59 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dokud nebylo jasné, kdy, kolik a za jakých podmínek se mohou scházet lidé, tak nebylo možné určit datum. Aktuálně prověřím, jaký je stav nyní.

Hezký den

Doplnění za OKP:
Celá jarní série VS byla, s ohledem na realizaci mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID-19, zrušena. RMZ vzala na vědomí zrušení jarního harmonogramu „5 veřejných setkání RMZ a zástupců MMZ s občany“ (v období od března do června t. r. se jedná o zrušení VS Kudlov, Malenovice, Kostelec, Obeciny a Lužkovice).

Současně bylo rozhodnuto, že se výše uvedená veřejná setkání uskuteční v náhradním termínu. Tento bude stanoven později, v současné době nelze předvídat. Předpokládáme, že v podzimních měsících se uskuteční 2 VS, tj. plánované Lazy + Lesní čtvrť, druhým pak bude některé VS z jarní série. Zbývající neuskutečněné „jarní“ VS musí být vloženy do upraveného harmonogramu pro období 2021 – 2022, tj. dojde k „zahuštění“ harmonogramu. Tento bude předložen RMZ k odsouhlasení na počátku příštího roku a další na počátku 2022 (harmonogramy se stanovují na konkr. kal. rok dle termínů jednání RMZ, svátků, prázdnin atd.). V minulém roce proběhlo 7 VS, do konce volebního období zbývá uskutečnit 19 VS. O úpravě harmonogramu pro období podzim t. r., rok 2021 a jarní měsíce 2022 budou občané včas informováni.

Pořadník - byty

23.4.2020 13:30:40 | odpovědět Alena

Dobrý den, prosím o informaci, zda pořadník o byty na webových stránkách města je aktualizovaný?
Ačkoliv bylo přiděleno během roku několik bytů, v pořadníku se zdá stav neměnný.
Obsahuje pořadník všechny žadatele, kteří při poslední pravidelné aktualizaci doložili znovu dokumenty?
Bylo by možné pořadník rozšířit i o datum podání žádostí?
Je možné zveřejnit, kterým žadatelům podle pořadníku byly byty za poslední rok přiděleny?
Děkuji za odpovědi, A.

Pořadník - byty

18.5.2020 8:02:12 | odpovědět Lenka Kovářiková, Odbor majetkové správy

Vážená paní Aleno,

statutární město Zlín přiděluje byty na základě Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína, které jsou dostupné také na úřední desce města www.zlin.eu.

Zájemce o byt si v případě splnění těchto Pravidel může podat na oddělení správy bytových domů MMZ žádost o městský byt. Každá žádost se hodnotí bodovacím systémem dle kritérií stanovených těmito Pravidly. Splnění každého kritéria se hodnotí příslušným počtem bodů.
Následně si žadatel vybírá z nabídky volných bytů zveřejněných na úřední desce MMZ, popř. v Magazínu Zlín a v tisku včetně data prohlídky.

Na internetových stránkách města je rovněž zveřejněn aktuální SEZNAM platných žádostí, který je každý den ve 24:00 hodin aktualizován, u tohoto odkazu je také uvedeno datum, ke kterému je seznam aktuální, číslo žádosti je tvořeno pořadovým číslem a za lomítkem je rok podání (z toho lze dovodit, ve kterém roce byla žádost podána). V případě, že by si žadatelé svou žádost neaktualizovali, mohli by být ze seznamu vyřazeni, a dále by již čísla jejich žádostí nebyly uvedeny v seznamu.

Pro transparentnost je na úřední desce MMZ po dobu cca 1 - 2 měsíce zveřejněný přehled přidělených bytů v konkrétním intervalu, ve kterém je uvedeno číslo bytu, velikost bytu, kolik měl žadatel bodů, kdy si podal žádost.

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte přímo pracovnice oddělení správy bytových domů

Cykloboxy

23.4.2020 10:32:47 | odpovědět Petr Holeček

Dobrý den,
po shlédnutí fotografií nových cykloboxů bych se rád zeptal zda je jejich vzhled konečný. Pokud ano, jde o solidní výsměch stylu města. Jsem si jistý, že by místní designéři byli schopni navrhnout mnohem lépe vypadající cykloboxy. Ale asi šlo jen o cenu...
Děkuji
PH

Cykloboxy

5.5.2020 14:06:50 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, děkujeme za názor. Ano vzhled cykloboxů je konečný.

V případě, že byste je chtěl využít nebo je vidět, jsou umístěny u vlakového nádraží a u zlínské zoo. Hezký den.

CYKLOBOXY - zkušební provoz

5.5.2020 13:09:22 | odpovědět Jana Vybíralová

Dobrý den pane Holečku, k cykloboxům připomínám, že je zlínská radnice nainstalovala a uvedla ve zkušebním provozu. Vůbec netušila, jestli bude o ně zájem, a jak je cyklistická veřejnost přijme. Ohlasy na FB CykloZLÍN jsou převážně velmi pozitivní, cituji: "V Zoo jsme cykloboxy o víkendu vyzkoušeli hned dvě rodiny a můžu jen doporučit ". " Vyzkoušeli jsme minulý týden v zoo. Je skvělé, když člověk s sebou nemusí tahat helmu a batožinu ". "No konečně, myslím, že na Lešnou by se hodilo i víc cykloboxů". "Zase aspoň něco na tom nádraží vypadá současně". "No konecneeeeee !" "Umístit je rychle i v okolí Radnice." "Zoo je dobrá volba. Vždy jsem měla strach tam kolo nechat." Vůbec nikdo z diskutujících si neztěžoval na rozdíl od Vás, na vzhled. Osobně se mi dřevěné cykloboxy velmi líbí, jsou rozhodně vzhledově lepší, než plechové. Věřím, že radnice po vyhodnocení zkušebního provozu porovná kladné i záporné ohlasy a následně třeba dá místním designérům zpracovat návrh na jiný vzhled, pokud si to bude cyklistická a jiná veřejnost ve velkém množství přát. Děkuji Vám za zájem o cyklistickou dopravu ve Zlíně :-) Jana Vybíralová, koordinátorka CykloZLÍN a projektu Do práce na kole.

CYKLOBOXY - zkušební provoz

5.5.2020 14:05:57 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, jak píšete. Vždy platilo a platí, 100 lidí sto chutí. Co člověk, to názor. Někdo je více na design, někdo na účel. V řadě měst se preferují cyklověže, které třeba zase já osobně považuji za vyhozené peníze, když se porovná cena (v milionech) a efektivnost. Za sebe jsem soukromě rád, že tu tyto boxy hlavně konečně jsou. Ale tak jistě šlo další dva tři roky plamenně diskutovat o designu. :)

Hezký den

Chodník z ulice Nad Stráněmi k Vile T.Bati

20.4.2020 7:39:40 | odpovědět Markytán Petr

Dobrý den, momentálně proběhla (nebo probíhá) oprava chodníku z Ulice Nad Stráněmi směrem k Vile T.Bati.O Stav tohoto chodníku byl tragický a byla potřeba jej opravit. Nevím jestli to stavební firma myslí vážně, ale osobně bych tuto opravu neakceptoval a nechal bych to celé předělat znovu. Jestli budete chtít tak Vám zašlu fotografie jak je to "opravené". Děkuji

Chodník z ulice Nad Stráněmi k Vile T.Bati

13.5.2020 8:02:17 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, děkujeme za názor. Nejednalo se o kompletní rekonstrukci chodníku, nýbrž o jeho akutní dílčí opravu, jejíž cílem bylo doplnění stávající chybějící dlažby. Nyní necháváme zpracovat dokumentaci na kompletní rekonstrukci chodníku. Hezký den.

Stížnost občanů 1.Segmantu /ze dne 7.4.2020 /

7.4.2020 17:16:29 | odpovědět Bedřich Maděra

Dobrý den, již třetí den jezdí v nákladním výtahu dvoj válenda a nikdo se nechystá ji vyklidit.Na dotaz na vrátnici o zjednání nápravy bylo řečeno,že kamery jsou nefunkční,proto není možno zjistit pachatele. Chci písemné vyjádření,kdo je zodpovědný za tento objekt,kdy bude zjednána náprava na opravu kamer a výtahu,který je nefunkční od srpna 2019.Vaše písemná odpověď bude vyvěšena na nástěnce.

Děkuji Maděra

Stížnost občanů 1.Segmantu /ze dne 7.4.2020 /

14.4.2020 10:47:09 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Úvodem musím připomenout, že tato diskuze primárně neslouží k urgentním požadavkům na řešení různých situací, ale k dotazům na úředníky a k vysvětlení různých kroků či činností. Pro urgentní řešení je vždy lepší volat přímo a mrzí mě, že jste s tímto patrně nekontaktoval oddělení správy bytů. Co se vrátného týče. Ve vašem příspěvku vidím, že vám vrátný odpověděl na něco jiného, než jste se ptal. Domnívám se, že jste se neměl nechat odbýt a sdělit mu, že se neptáte na pachatele, ale na řešení a ať kontaktuje příslušná pracoviště magistrátu či Vám dá kontakt. Dle mého soudu se takto vrátný ze své povinnosti snadno vyvlékl. Váš příspěvek tedy postupuji k vyřízení na Oddělení správy bytů, následná odpověď k vyvěšení na nástěnce Vám bude zveřejněna, jakmile mi dorazí.

PS: Domnívám se, že tyto provozní záležitosti je vhodnější, rychlejší a efektivnější řešit přímo s kompetentními a až když by Vás na oddělení odbyli, tak je čas na dotaz v diskuzi, kde by muselo být rozhodnutí zdůvodněno.

Doplnění reakce příslušného oddělení:

sedačka ve výtahu byla po nahlášení na oddělení správy bytových domů z výtahu odstraněna. Kamerový systém ve výtazích na I. segmentu je v řešení, oprava městem objednaná a zástupci společnosti GANAS spol. s.r.o., která servisuje výtah a měla by natáhnout kabely ve výtahových šachtách a zástupci společnosti Systém Plus s.r.o., která by měla zajistit napojení výtahů na kamerový systém se v současné době domlouvají na vhodném termínu připojení kamer.

Co se týká opravy nefunkčního výtahu, tak již byla oprava na základě uzavřené smlouvy o dílo zadána společnosti Vymyslický Výtahy s.r.o., která výtahový stroj již objednala, ale s ohledem na vývoj situace kolem aktuální epidemie viru Covid-19, která ve světě nastala, není možné odhadnout, kdy bude tento stroj ze zahraničí dodán (Itálie).

Dotaz na spodní vody.

30.3.2020 12:07:10 | odpovědět Jiří Poštolka

Zdravím, před lety (už to skoro bude 10 let) v našem okolí došlo ke znečištění spodních vod fekáliemi. Ve vodě se objevilo velké množství koliformních bakterií. Stejné problémy mají i studny v okolí (jen co já vím asi 5 studní). Po letech jsem nechal znovu udělat rozbor a vyšlo z toho 820KTJ/100ml (tolerováno je 0), což je dle laboratoře alarmující množství a doslova zdraví nebezpečné. Dle všeho muselo s jistotou dojít někde k porušení fekálního potrubí a tím pádem ke stále trvajícímu znečištění spodních vod.
Chci se tedy zeptat jak postupovat dále a co s tím hodlá město udělat ?? Vzhledem k situaci a lokalitě by toto neměl být problém vystopovat. Kam tedy napsat aby se tím někdo začal zabývat ??

Dotaz na spodní vody.

30.3.2020 12:15:06 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážený pane Poštolko, kontaktujte Odbor životního prostředí a zemědělství. Buď přímo paní vedoucí Pavlovovou, nebo případně vedoucí oddělení vodního hospodářství paní Vašátkovou, kde s vámi tuto situaci proberou a seznámí Vás s možnostmi řešení.

parkovani

30.3.2020 10:44:13 | odpovědět Tomáš Kašpar

mel bych prosim dotaz na ceny parkovani po dobu vyhlaseni nouzoveho stavu na parkovistich ve Zlině

parkovani

30.3.2020 10:54:17 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dle mých informací by mělo být nyní parkování na parkovištích ve správě TS zdarma. Ostatní prověřím.

<  1  2   ...z 2  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '20»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)