Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Dopravní značení zákaz zastavení od 8.7. ulice Díly IV. spojující ulici Štefánikova a Třídu Tomáše Bati

1.7.2019 20:27:01 | odpovědět Malík

Dobrý den pane Fabián, je prosím možno zjistit, co se bude dít na ulici Díly IV. spojující ulice Štefánikova a TříduTomáše Bati. Od dnešního dne zde byly na ulici umístěny cedule v obou směrech se zákazem zastavení od 8.7. Předem děkuji za odpověď

Dopravní značení zákaz zastavení od 8.7. ulice Díly IV. spojující ulici Štefánikova a Třídu Tomáše Bati

2.7.2019 7:44:40 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, kolegyně z Odboru dopravy mi sdělila, že:

od pondělního dne (8. 7.) začnou na této ulici stavební práce, kdy bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce ulice Díly VI (výměna povrchu, nová úprava chodníků, vybudování cyklostezky).

Průjezd touto ulicí zde bude uzavřen v obou směrech s výjimkou vozidel IZS a MHD. Práce budou probíhat až do podzimu. Ukončení prací bude nejpozději do konce letošního roku. informovat prostřednictvím tiskové zprávy o tom budeme dnes.

Hezký den.

dokončení podchodu

27.6.2019 11:34:29 | odpovědět Václav Pšeja

Dobrý den,
přečetl jsem si článek, že se připravuje dokončení podchodu na náměstí Práce. Také si myslím, že by se měl dokončit a to hlavně jeho vzhled. Architektura Zlína byla unikátní v tom směru, že vše bylo buď přímo z pálených cihel nebo aspoň obloženo pásky, které zachovávají tento ráz. Alespoň tak na to dbali památkáři. Zatím ten nedokončený podchod tento vzhled nemá. Asi by bylo nejlépe původního architekta k tomu již nepouštět a stávající dílo dokončit v duchu Zlínské architektury a ne nedokončenou betonovou zeď. Je s podivem, že orgány státní památkové péče si tuto věc nepohlídaly.
Přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci.

dokončení podchodu

27.6.2019 12:21:15 | odpovědět Ivo Tuček, vedoucí oddělení prostorového plánování

Dobrý den,

pro vzhled Zlína je historicky cihla typická, cihlový pásek se později stal jeho vizuálním následovníkem. Stejně tak je pro Zlín ovšem typický i pohledový beton, který tvořil základní konstrukční prvek všech větších staveb od továrny přes obchody, internáty až po školy a bytové domy.

Extensivní použití betonových ploch je sice méně tradiční, v tomto případě pak vzbuzuje mnoho emocí, ale podoba vzešla z veřejné soutěže a byla orgány památkové péče akceptována.
Co se týče autorství a z něj vyplývající možnosti zásahu do autorských práv, tak v tomto případě je situace výrazně omezená právě autorským zákonem, který pro zásahy do autorského díla vyžaduje předchozí souhlas autora. Aktuálně je také v běhu jednání se zástupci jednotlivých obchodů v podchodu tak, aby mohly být i tyto obchody opraveny a podoba dolní části podchodu dokončena.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

Posezení -Centrální park

26.6.2019 9:09:09 | odpovědět B. Romanova

Dobrý den,
v Centrálním parku blízko hřišť byly v minulém týdnu umístěny lavičky se stoly. Obyvatelé je postupně objevovali a využívali je. Připadlo mi to jako výborný nápad a zpestření pobytu venku. Tento týden lavičky se stoly byly přestěhovány na hřiště na disk golf, které je naprosto nevyužívané a mimo zónu pobytu rodin s dětmi. Naopak je tam větší nebezpečí využívání problémových osob a zvyšování kriminality, a jak všichni víme, tím pádem je rodiny s dětmi již využívat nebudou. Ptám se tedy proč došlo ke změně umístění a zda na místech v Centrálním parku budou umístěny další lavičky se stoly?
Děkuji.

Posezení -Centrální park

26.6.2019 11:38:58 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

požádal jsem o prověření OMZ, o opatřeních Vás budeme informovat.

Přeji Vám hezký den

Posezení -Centrální park

26.6.2019 15:58:59 | odpovědět Tomáš Polehňa, Odbor městské zeleně

Dobrý den,

z důvodu nedodržení požadované kvality jsme nepřevzali stavbu. Proto nyní dochází k bourání a sety budou postaveny znovu na stejném místě, ale pevně věříme, že již kvalitně.
Celkově máme umístěno nově 6 ks tzv. piknikových setů. Tři jsou umístěny v discgolfu ovšem nejedná se o přesun, ale o původní umístění. Další tři byly umístěny v Centrálním parku na Jižních Svazích. Bohužel u těchto tří kusů, došlo k poškození betonového základu a to vlivem nepřízně počasí. Bylo tedy nutné z bezpečnostního hlediska základy udělat nové. Občany tedy můžeme uklidnit, sety se jim na místo vrátí a to v daleko lepší kvalitě.

I když nás toto zpoždění mrzí, stavba nebyla provozu schopná. Jsou zde také umístěny i odpadkové koše a proto budeme velmi rádi, když je lidé budou využívat a místa se nestanou semeništěm odpadků. Správně by však mělo platit pravidlo, zvláště při pobytu v přírodě, že: „Co si přinesu, to si odnesu. “

Bezdomovci v Prštném

25.6.2019 18:28:00 | odpovědět Veronika Kadlecová

Dobrý den, nevím, jestli si toho někdo z úřadu všiml, ale asi před rokem se objevil stan jednoho z bezdomovců přímo u kolejí v Prštném (kousek od Alberta směrem do centra), který je vidět z hlavní cesty. V současnosti už jsou tam stany dva. Mohli byste udělat nějaká opatření, aby nebyli až tak viditelnou "ozdobou" města? Zlín je krásné město a toto je nejen pro lidi přijíždějící vlakem fakt nepříjemný pohled. Děkuji.

Bezdomovci v Prštném

26.6.2019 11:34:20 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

podle našich zjištění se jedná se o pozemek ve vlastnictví České republiky, na kterém má právo hospodařit: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Stany jsou umístěny tak, že jsou viditelné pouze z vlaku, ze silnice brání pohledu plot s billboardy a zeleň, která se za ním nachází.
Pokud by to tedy měl někdo řešit, tak bezesporu vlakový personál, který to má denně na očích a na který se můžete při svých cestách obrátit. Město nemá pravomoc někoho vyhánět z pozemků, které nejsou ve vlastnictví města.. Pak je tu také filozofická otázka do diskuze. Oni nemají domov, tudíž se nerozpustí ve vzduchoprázdnu, někde budou...Je tedy otázka, zda se po vystěhování z keřů u kolejí nepřestěhují opět na nádraží, do parku či na náměstí a zda je to to, co chceme... nevím, jen tak uvažuji. Na to má každý svou vlastní odpověď.

Tedy závěrem, má-li někdo kompetence to řešit, je to SŽDC.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

BEZDOMOVCI V PRŠTNÉM

26.6.2019 14:57:24 | odpovědět Veronika Kadlecová

Děkuji za odpověď. :-)

Sečení trávníků v čase dlouhodobého srážkového deficitu a oteplování klimatu

24.6.2019 13:36:37 | odpovědět Vojtěch Cekota

Všiml jsem si, že po zásahu motorových sekaček a pokosení trávníků na nejnižší možnou úroveň se některé předtím celkem svěží zelené plochy na sídlišti Jižní Svahy mění při současné vysoké intenzitě slunečního záření a vysokých denních teplotách na zažloutlá spáleniště. Zvlášť je to patrné např. na podzemních garážích, kde trávníky trpí ještě citelnějším nedostatkem vody (aniž by je OMZ někdy kropil či zaléval). Zamýšlí se odbor městské zeleně nad tím, jestli takové kosení trávy za každou cenu není životnímu prostředí sídliště spíše ke škodě? Sluncem spálená plocha nepochybně zvyšuje prašnost, kumulaci tepla ze slunečního záření, omezuje schopnost terénu zadržovat při srážkách vodu a zhoršuje mikroklima v hustě zastavěném prostoru.

Sečení trávníků v čase dlouhodobého srážkového deficitu a oteplování klimatu

25.6.2019 9:19:18 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

váš podnět předávám k odbornému vyjádření na OMZ, už nyní však mohu konstatovat, že jako ve více oblastech, i v tomto je společnost rozdělena. Jedni by rádi nechali více prostoru přírodě, jako vy, a třeba i já. Jiní zase nemohou usnout, pokud se nemohou potěšit pohledem na anglický leč mrtvý, sterilní trávník. Oběma skupinám vyhovět nelze. I proto je Zlín rozdělen na několik oblastí, kde se seče s různou intenzitou od 20x jako v Parku Komenského, po 3 - 9x a někde i pouze 2x za rok. A jak to tak bývá, láteří na nás zástupci obou znesvářených skupin. Jedni kritizují, že sečeme, další kritizují, že nesečeme.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

Doplnění za OMZ:

Dobrý den,

Odbor městské zeleně reaguje aktivně na klimatické změny a se sečí neustále pracuje.
Sečení travnatých ploch bylo po první seči upraveno. V období s dostatkem vláhy jsme sekali na cca 5 cm. Po nástupu vyšších teplot byla upravena výška seče na 7-10 cm a to dle typu sekačky. Režim seče pro provoz OMZ je nastaven 5x ročně. Seče se od dubna do +- půlky listopadu (dle počasí). To znamená, že celá seč je rozprostřena do 8 měsíců. Při první až druhé seči jedeme pořád stejné pořadí. U třetí, čtvrté a páté seče s lokalitami více pracujeme. Sečení tedy provádíme na základě aktuálního stavu porostu v dané oblasti. Může se tak stát, že někde sečeme 4x a jinde 5x. Není tedy pravda, že bychom sekali trávu příliš nízkou. Naopak, necháváme dostatek prostoru trávě růst. Jako zahradník vím, že nejlepším režimem pro trávník je zkrácení o 1/3. Ale nedokáži si představit, jak by se občané tvářili, kdyby sekačky přijeli a 50 cm porost snížili na 33 cm. Potýkáme se se dvěma extrémy. Prvním jsou stížnosti na vysokou trávu a druhým přílišné snížení a časté sečení. Hledáme kompromis, abychom občany uspokojili. Ostatně jsme tady pro ně.

V případě, že by občany zajímalo, jak jsou seče nastaveny. Tak ve vybraných lokalitách především dětských hřištích udržujeme trávník sečený 8x ročně. Dodavatelské sečení se pohybuje v počtu 6 sečí. Provozní sečení OMZ je prováděno 5x a to dle lokality a aktuálního stavu travnatého porostu. Dále máme vybrané plochy lučních porostů, kde provádíme seč 2x ročně.

Z vlastní zkušenosti vím, že na garážích (konkrétně na JS) je ohumusována vrstva cca 50 – 60 cm. Zde se vláha nemá kde držet. Plochy jsou většinou odvodněny kanalizací, ať už povrchovou, či zemní. Každoročně plochy přes letní měsíce vysychají. I při vysoké trávě, by nebylo dostatek vody pro zásobení tak vzrostlého travního porostu. Tyto plochy jsou zcela závislé na srážkách. Se závlahami se zde v minulosti nepočítalo. Důležité bylo odvést vodu ze střech garáží mimo konstrukce.

Děkujeme Vám za zájem a přeji hezký den

Tomáš Polehňa, vedoucí oddělení zeleně JS

dopravní značení Nad Ovčírnou VI

24.6.2019 12:33:01 | odpovědět Ing. arch. Jiří Schneider

Dobrý den, před několika dny jsem vám zaslal příspěvek ohledně dopravního značení na komunikaci Nad Ovčírnou VI. Dosud nemám od vás žádnou reakci, i když píšete, že do druhého pracovního dne bude příspěvek zpracován. Očekával bych proto od vás nějakou reakci, i negativní. Považuji tento přístup z vaší strany za nepřijatelný.

dopravní značení Nad Ovčírnou VI

25.6.2019 9:05:08 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážený pane inženýre architekte,

čerpal jsem dovolenou, není v mých silách a nejsem skutečně ani ochoten řešit neurgentní pracovní záležitosti během dovolené. To, že čerpání dovolené považujete za nepřijatelné je mi líto. Já to za nepřijatelné nepovažuji. Jsme jedno z mála měst, ne-li jediné, které takovou formu diskuze provozuje, nelze očekávat, že na takovou agendu bude vyčleněno více lidí. Má-li někdo konkrétní dotaz, může se vždy ptát přímo na daném odboru. Diskuze vždy generuje zpoždění, protože to musím prověřit u více lidí a vedení diskuze je jen nepatrným zlomkem mé agendy.

Děkuji za pochopení.

Hezký den

Suchý strom na ul. Lorencova

24.6.2019 10:06:49 | odpovědět Miroslava

Dobrý den
na ulici Lorencova je velký suchý strom. Asi by ho měl někdo pokácet, než na někoho spadne nebo způsobí škody

Suchý strom na ul. Lorencova

8.7.2019 13:57:25 | odpovědět Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Dobrý den,

strom je nyní v režimu Odboru městské zeleně již kácen. Jednalo se o památný strom, jehož stav jsme sledovali a řešili už od loňského jara, kdy jsme na základě doporučení soudního znalce provedli na dřevině odborný zásah (makroinjektáž) a prováděli přes léto rozsáhlé zálivky ve snaze takto významný strom ve městě udržet. K odumření stromu došlo pravděpodobně vlivem grafiózy a sucha. Grafióza je choroba způsobená houbou druhu Ophiostoma novo-ulmi, která zamezuje protékání mízy cévami, což způsobuje postupné odumírání nejdříve větví a později celého stromu. Makroinjektáž je technologie, pomocí které se do transportních pletiv ošetřovaného stromu vpraví účinná látka proti účinkům patogenní houby. Tuto látku následně strom pomocí vodivých pletiv transportuje do všech svých orgánů a díky tomu jsou všechny části ošetřované rostliny chráněny proti poškození, přičemž samotnou rostlinu látka nijak neohrožuje. Aplikace měla přispět ke zlepšení zdravotního stavu a funguje jako obrana zdravých dřevin před infekcí po dobu dvou let a úspěšně se provádí již několik let na jiných stromech ve Zlíně. Bohužel i toto extrémní opatření selhalo. Na základě doporučení soudního znalce bylo nutno počkat cca do 2. pol. června kvůli ověření možnosti pozdního narašení. Jelikož se stav stromu nezlepšil, ale naopak začalo docházet k postupné degradaci dřeva, byla ihned zrušena ochrana památného stromu a strom pokácen jako havarijní. Děkujeme za podnět. OŽPaZ

Suchý strom na ul. Lorencova

26.6.2019 9:21:07 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

tento strom vedou odbory OMZ a OŽP v patrnosti. Situace je komplikovanější protože se jedná o památný strom. Nyní probíhají ještě nějaká šetření, podrobnější informace podám v první polovině července.

Hezký den

Cyklostezka Příluky

24.6.2019 8:59:32 | odpovědět Ivan Pšenčík

Dobrý den,
je možné nějak zajistit posečení krajů nové cyklostezky mezi Příluky a Lůžkovicem? Místy je průjezdní profil zúžen až o 1/3 trávou z krajů. Je to škoda - cyklostezka za takové peníze, provoz je na ní velký a zbytečně se právě v těchto zúžených místech komplikuje. Je sice asi na katastrálním území dvou subjektů, ale když se dala domluvit výstavba, tak snad půjde i údržba. Děkuji

Cyklostezka Příluky

25.6.2019 11:44:13 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, děkujeme za podnět. Posečení trávy bude zajištěno.

Hezký den.

UZAVŘENÁ LÁVKA PŘES DŘEVNICI V PRŠTNÉM

22.6.2019 12:41:25 | odpovědět Miroslav Pospíšil

Dobrý den, proč je už skoro 5 měsíců uzavřená lávka přes Dřevnici v Prštném, která díky své šířce a bezbariérovému profilu dobře sloužila pěším, maminkám s kočárky i cyklistům. Na lávce neprobíhá žádná rekonstrukce (snad by stačilo jen připevnit nebo vyměnit uvolněná prkna) cyklisté jsou proto nuceni nouzově využívat následující lávku proti proudu (s potrubím), která je ovšem naprosto nevhodná - příliš úzká, jednosměrná a tak se v učitých časech většího vytížení (např. školáci) při čekání na uvolnění lávky v omezeném prostoru na cyklostezce vytváří nebezpečné kolizní situace s dalšími projíždějícími cyklisty i projíždějícími automobily v těsné blízkosti po silnici Jateční (pěší pokračují dále přes Jateční a přechod kolejí na zastávku Podhoří sídliště). Na pravém břehu není nástup na tuto nouzovou lávku řešen bezbariérově , ale příkrými schody i když s nájezdy což dále velmi ztěžuje průchod pro maminky s kočárky i cyklisty. Uvažuje se vůbec o rekonstrukci nebo náhradě výše uvedené lávky nebo situace skončí stejně nevhodně jako bylo zrušení mostu spojujícího areál Rybníky na pravém břehu Dřevnice se zbytkem areálu na levém břehu bez náhrady, který byl pro pěší a cyklisty velmi důležitou a hlavně bezpečnou spojkou při cestě do a ze zaměstnání?
Děkuji za odpověď.

UZAVŘENÁ LÁVKA PŘES DŘEVNICI V PRŠTNÉM

25.6.2019 8:59:36 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

jak jsme již odpovídali v dotazu níže, lávka byla uzavřena z důvodu havarijního stavu. Lávka bude muset projít kompletní rekonstrukcí, nestačí bohužel vyměnit pár prken, jak se domníváte. V rozpočtu pro tento rok byly ještě před jejím uzavřením upřednostněny jiné akce. Rekonstrukce této lávky by měla být zahrnuta do rozpočtu pro příští rok. Co se týče lávky v areálu Rybníky, tak pokud myslíme tu stejnou, tak ta jednak nepatřila městu a dle mých informací se na ní i někdo zabil, tzn. bezpečná rozhodně nebyla.

Hezký den

Ohnuté stromy na ulici Štefaniková

20.6.2019 12:24:44 | odpovědět Tomáš

Dobrý den,
nedalo by se něco udělat se třemi stromy ( stáří 10 let ), které jsou uhnuté směrem na cestu a troleje kousek od křižovatky Štefanikova a Osvoboditelů ? Pravděpodobně brzo odstranili upevňovací kůly a teď ty stromy jsou velmi nahnuté, že za 5 let by musely k zemi. Jestli to jde narovnat a přivázat dočasně třeba k velkým stromům u kolektivního domu. Děkuji

Ohnuté stromy na ulici Štefaniková

25.6.2019 11:40:26 | odpovědět Ivo Divoký, vedoucí Odboru zeleně

Dobrý den, děkuji za dotaz, prověříme jak se dá hrušním pomoci. Přirozeně se tlačí za světlem.

S pozdravem

<  1  2  3  4   ...z 4  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '19»
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)