Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Cyklostezka K Pasekám

25.10.2019 11:10:25 | odpovědět Petr Dvořák

Dobrý den, předem se omlouvám, pokud již zde byla tato věc diskutována.
Chtěl jsem se zeptat, zda je v plánu nějaké řešení pro napojení nové cyklostezky, která končí u kruhového objezdu na ul. Pasecká, dále podél ul. K Pasekám tak, aby se cyklostezka napojila na cyklostezku u Lidlu směrem k Nemocnici a do Prštného. Z Pasek, Mokré a severní části Jižních svahů je poměrně nebezpečné se po silnici dostat na kole k cyklostezce u Lidlu. Spousta cyklistů tak jezdí po chodníku podél ul. K Pasekám. Možná by zatím stálo za to z chodníku, případně obou chodníků podél ul. K Pasekám, udělat "Stezku pro chodce a cyklisty společnou" s označením dopravní značkou C 9a, aby bylo chodcům i cyklistům zřejmé, že je určena pro obojí a současně aby k sobě byli ohleduplní.
Děkuji.

Cyklostezka K Pasekám

4.11.2019 14:48:46 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Co se týká dostavby cyklostezky, pro následující rok 2020 nebyla tato stavba zařazena do investičního plánu, avšak bude zařazena do roku 2022. Dostavbu komplikují i majetkoprávní vztahy, na jejichž dořešení pracujeme. Z hlediska k šířkovým parametrům, které neodpovídají technickým normám pro smíšenou stezku, nelze k chodníku podél ulice K Pasekám bohužel umístit dopravní značení C9a.

Přejeme hezký den.

Projekt revitalizace ulice Česká

24.10.2019 7:40:18 | odpovědět Tomáš Zapletal

Dobrý den,
chci se zeptat, kde máte uložený projekt revitalizace ul. Česká, Moravská, Slezská.
Nenašel jsem ho ani v realizovaných a ani ukončených projektech.
Mám řadu otázek ohledně bezpečnosti a rád bych viděl původní plány které byli vyvěšeny zde na webu.
S pozdravem
Zapletal Tomáš

Projekt revitalizace ulice Česká

29.10.2019 9:46:20 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Do vašeho mailu Vám přílohou zasíláme situační výkres, pokud byste měl doplňující dotazy, můžete se obrátit na pana Jaroslava Kubáče (577 630 724), který má tuto stavbu na starosti a po předchozí domluvě si s ním domluvit osobní setkání.

Hezký den.

upravené sazby parkování

22.10.2019 11:21:59 | odpovědět Pavel Priekala

Dobrý den,

přečetl jsem si zprávu o změně sazeb parkování ve Zlíně. Ve zprávě se uvádí: "Celá změna přinese zvýhodnění krátkodobého parkování v centru města, čímž dojde k rychlejšímu uvolnění parkovacích ploch." a dále „Cílem je, aby si lidé mohli ve městě vyřídit potřebné záležitosti a následně uvolnili místo dalším. Nechceme, aby v centru stála auta déle než je nezbytně nutné, navíc do MHD dává město zhruba 140 milionů za rok jako kompenzaci veřejné služby,“
Vznešená to slova, proč se ale prodloužila doba po kterou se parkovné vybírá? Uvedené argumenty v článku, pokud jde o prodloužení doby výběru parkovného, zde totiž přestávají platit. Po 19 hodině se totiž nejedná o "vyřizování záležitostí ve městě", pokud tím nemyslíte sport nebo kulturu. Nevím ani o tom, že by se četnost a dostupnost MHD ve večerních hodinách zvýšila. Zkrátit dobu koncertu, divadla nebo plavání v městských lázních na 30 minut je holý nesmysl.
Pochopil jsem správně , že město se prodloužením doby do 21 hod rozhodlo kasírovat peníze navíc za sport a kulturu (městské lázně, divadlo a filharmonie)?
Co s vybranými penězi navíc hodláte dělat?
Kolik na pokutách za nezaplacení po 19 hodině vybrala městská policie v tomto měsíci?

Doufám v odpovědi
Hezký den

upravené sazby parkování

22.10.2019 14:17:48 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

toto fórum slouží k dotazům na úředníky. Nikoliv k dotazům na politiky a politická rozhodnutí jakým jsou právě sazby parkování. Se svým dotazem se případně musíte obrátit přímo na volené zástupce. Jinak obecně platí, že příjmy města se stanou součástí rozpočtu města. Dotazy na MP je nutno směřovat na MP.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den

Dotaz na způsob třídění plastových obalů.

17.10.2019 10:57:15 | odpovědět Bělovský František

Dobrý den, zúčastnil jsem se besedy s občany v místní části Štípa. Diskutovalo se téma třídění odpadů a tam zástupce za technické služby potvrdil že plastové odpady se dále vozí k třídění do Tečovic kde se z nich vybírají jen PET a snad nějaké folie, 60% se pak veze zpět na skládku smetí. Nebylo by rozumnější abychom do plastových nádob házeli jen to co se v Tečovicích třídí a zbytek házeli do smíšeného odpadu? Ušetříme tím naprosto zbytečnou práci druhého třídění v Tečovicích a spoustu nákladů na dopravu plastového nerecyklovatelného odpadu do Tečovic a pak na Suchý důl. Myslím že to je logické a město ušetří statisíce ne li miliony. Děkuji za odpověď.

Dotaz na způsob třídění plastových obalů.

21.10.2019 15:07:06 | odpovědět Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Dobrý den,

dotřiďovací linka pro zlínské odpady se nachází ve Zlíně - Loukách v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o. Statutární město Zlín má dle legislativy povinnost občanům zajistit možnost třídění základních složek komunálního odpadu, což je prostřednictvím žlutých kontejnerů směsný plast a nápojový karton. Tato komodita je následně přebírána na třídící lince dle aktuálních možností trhu s druhotnými surovinami. PET láhve, o které je na trhu zájem a nápojový karton jsou hmotnostně významnou částí plastového odpadu, na rozdíl např. od foliií a sáčků. Do celkové hmotnosti svezeného plastového odpadu jsou započítávány i nežádoucí příměsi (např. v minulém týdnu mikrovlnka ve žlutém kontejneru na ulici Nivy I). Hmotnostně je tedy spíše odváženo zpět na skládku 40% a 60% je dále využito pro recyklaci (objemově je tento poměr jiný).

V žádném případě neměňte své správné třídící návyky, jelikož se odpadový trh neustále mění a za 2 roky může být všechno jinak.

Hezký den

žel. přejezd

16.10.2019 13:45:34 | odpovědět Ondra Dostál

Dobrý den,
rád bych se dotázal jak bude vyřešen železniční přejezd z ul. Kvítková na ul. Hornomlýnská hned vedle ulice Díly III? Jedná se o velmi nešťastný přejezd, kde teď s absencí přechodu pro chodce vznikají neustále chaotické situace, řekl bych že s akcí takovéhoto rozměru se situace vyřeší, ale na vizualizaci mi připadá, že zůstane vše při starém. Děkuji za vyjádření.

žel. přejezd

24.10.2019 8:58:01 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, železniční přejezd u ulic Hornomlýnská a Kvítková nedozná zásadních změn, a to ani prostorových ani výškových. Podle dokumentace poskytnuté stavebníkem (SŽDC, s. o.) bude modernizováno a doplněno zabezpečení přejezdu (závorový systém s výstražnými světly) a jsou navrženy dvě podobně zabezpečená místa pro přecházení pěších v rámci tohoto přejezdu.

Děkujeme za Váš dotaz a přejeme hezký den.

Rekonstrukce Tržnice pod Kaštany

16.10.2019 10:18:30 | odpovědět Tomáš julíček

Dobrý den,
platí stále termín zahájení prací na rekonstrukci Tržnice v roce 2020? Díky!
TJ

Rekonstrukce Tržnice pod Kaštany

21.10.2019 10:45:10 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dle Odboru realizace investičních akcí stále platí odpověď uvedena v diskuzi 9.9 a to, že nyní předpokládáme zahájení realizace 09/2020.

Hezký den

Památník Tomáše Baťi

11.10.2019 10:14:38 | odpovědět Dušana Zajíčková

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč není nasvícen alespoň úsporně Památník T.Baťi.
Je to skutečný skvost architektury, který by si zasloužil zvýraznění večer, kdy by tento skleněný hranol vynikl. Je to velká škoda.
Děkuji za odpověď.

Památník Tomáše Baťi

29.10.2019 10:00:36 | odpovědět Eva Ryndová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče

Dobrý den,

v současnosti probíhá v Památníku Tomáše Bati tzv. mimosezónní provoz a s tím související schéma svícení v předmětném objektu bylo zvoleno následovně:

Začátek svícení dle potřeby - nejpozději od 17 hod. až do 22 hod. vždy ve dnech, kdy jsou konány prohlídky. (středa, pátek, sobota, neděle)
Ve státní svátky je svícení prodlouženo do 24 hod.

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BAŤI

26.10.2019 21:32:15 | odpovědět Jiří Drahoš

Dobrý den, připojuji se k této prosbě. Je velkou škodou, že se ve městě nepracuje více se světlem. Žádná z dominant (kostel, 21. budova, památník) nejsou nasvíceny mimo specifické akce...

PAMÁTNÍK TOMÁŠE BAŤI

30.10.2019 10:23:05 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

město Zlín se může zabývat pouze objekty, které jsou ve vlastnictví města. To však neplatí jak o kostelu v majetku církve tak budovy 21 v majetku Zlínského kraje. Také názory o přínosnosti se liší a někde od nočního nasvícení památek dokonce již ustupují.
Je to také otázka rozpočtu. Pokud Odbor kultury vynaloží řekněme půl milionu na noční osvětlení je logické, že o onu částku se musí ponížit jiné aktivity. Ovšem jak zmiňuji v úvodu, v případě těchto objektů se jedná o dotaz na jejich vlastníky.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

Uzavřená "obecní" cesta

8.10.2019 20:17:47 | odpovědět Karel Němec

Dobrý den,
před nedávnem jsem navštívil své rodné město a s několika přáteli jsme se rozhodli projít si Pasekářskou stezku v Jaroslavicích. Na křižovatce ulic Pasekářská a Průkop jsme pravděpodobně špatně odbočili a cca po 150 metrech narazili na plot s cedulí se zákazem vstupu. Po nahlédnutí do mapy jsem zjistil, že ulice Průkop je "nezvykle" přerušená a po návratu domů jsem se ze zvědavosti na tuto podíval do katastrální mapy. K mému údivu je zde ulice nepřerušená a cesta s parcelním číslem 1328 je v majetku města Zlína. Zajímalo by mne, zda je ve Zlíně běžné zabírat si část obecní cesty a znemožňovat tím volný pohyb občanů po veřejných komunikacích. Děkuji předem za odpověď na tomto fóru. Předpokládám, že to bude zajímat více lidí, dle mého názoru jsem nebyl první, kdo byl překvapen zákazem vstupu i následnou neadekvátní reakcí postaršího obyvatele vedlejšího domu, když jsme se přiblížili k plotu.

Uzavřená "obecní" cesta

21.10.2019 15:03:17 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, děkujeme za Vaše upozornění. Situaci prověříme na místě a následně také orgánú státní správy. V případě, že se zjistí, že tato cedule není umístěna s patřičným povolením, okamžitě zahájíme kroky vedoucí k jejímu odstranění. Pěkný den.

Info - cena za svoz KO r. 2020

7.10.2019 11:09:13 | odpovědět Lenka Hyklová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká bude cena za svoz KO v roce 2020. Zůstane stejná? Nyní Kč 500,-/občan, Kč 300,-/dítě, důchodce. Děkuji za odpověď.

Info - cena za svoz KO r. 2020

7.10.2019 11:25:43 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

cenu určuje vyhláška o které však budou hlasovat zastupitelé až v prosinci. V tuto chvíli tak o zachování či navýšení ceny není ještě rozhodnuto.

Hezký den

Přechody ve Štípě

7.10.2019 11:06:47 | odpovědět Jana Výmolová

Dobrý den,
prosím o odpověď na dva dotazy:
1) Je v plánu přidat přechody ve Štípě,u křižovatky s ulicemi Velíkovská-Zámecká-Nová cesta? Na obou stranách ulice Nová cesta jsou autobusové, resp. trolejbusové zastávky pro trol č. 4 (směr Lešná ZOO) a trol č. 5 (směr Štípa škola). Křižovatka začala být frekventovaná a z autobusu vystupují často děti jedoucí ze školy. Na křižovatce, kde nejsou ani přechody ani semafory, je přecházení dost nebezpečné.
2) Zastávky pro trolejbusy č. 4 a 5 na Nové cestě a nové přestupní zastávky u Lešná ZOO jsou bez stříšky a bez laviček. Je v plánu tyto zastávky dokončit tak, aby se v zimě, v dešti, ve větru bylo kam schovat, případně si při čekání na trol nebo na přestupní bus sednout?

Děkuji za odpověď.

Přechody ve Štípě

21.10.2019 8:52:39 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den,

co se týká požadavku na umístění přístřešku s lavičkou na zastávce MHD ve Štípě, zadali jsme jej do nově tvořeného seznamu míst bez přístřešků a laviček. Vytipovaná místa se budou projednávat a na základě přidělení finančních prostředků bude část z nich postupně realizována.

K Vašemu dotazu na umístění přechodu není v letošním roce v plánu. Pro zřízení nového přechodu pro chodce normy vyžadují určitou intenzitu pěší dopravy v soustředěném místě. Pokud intenzita pěších není naplněna, není bohužel přechod schválen ze strany dotčených orgánů státní správy. Přesto na základě Vašeho podnětu zajistíme průzkum intenzity a směru chodců. Hezký den.PŘECHODY VE ŠTÍPĚ

23.10.2019 8:57:50 | odpovědět Jana Výmolová

Dobrý den, děkuji za odpověď a prosím ještě o informaci, jakými konkrétními normami se město řídí při rozhodování o zřízení přechodů pro chodce?
Děkuji.

PŘECHODY VE ŠTÍPĚ

23.10.2019 15:37:44 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den,

co se týká norem u projektování přechodů pro chodce, zde se projektanti, potažmo referenti odboru dopravy řídí veřejně přístupnou technickou normou ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací.

Hezký den.

<  1  2  3  4   ...z 4  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«listopad '19»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)