Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Auto na zákazu stání na ulici Hluboká

1.8.2018 22:46:50 | odpovědět Eva Gergelová

Dobrý den,

zajímalo by mne, jakýmzpůsobem bude řešeno stojící auto na ulici Hluboká, které stojí na zákazu stání přibližně 2,5 měsíce a má již asi dvě či tři pokuty od MP. Toto auto v daném místě překáží, jezdím tamtudy téměř denně a pokud zespodu stojí více aut, zůstane člověk naprosto zablokován a musí nějakou dobu čekat. Když jsem v této záležitosti kontaktovala MP Zlín, tak mi bylo řečeno, že to není v jejich kompteneci, nýbrž v kompetenci PČR, což mi přijde velmi zvláštní. Byla bych ráda, kdyby toto bylo nějakým způsobem vyřešeno, jelikož tam v podstatě stojí vrak.
Také mám k tomu otázku, zda neplánuje MP, že by zavedla odtahovou službu, nebo alespoň botičky, protože to, jakým způsobem lidé ve Zlíně parkují, je naprosto nesnesitelné. Například i zde na té Hluboké stávají velmi dlouho auta a překážejí, nebo například na Prlovské, takže když jedu z Kamenné, tak vůbec nevidím, zda z Prlovské něco nejede a je to velmi nebezpečné. Takto bych mohla pokračovat ve výčtu velmi problematických míst a přijde mi, že pokuty absolutně nic neřeší. Proto bych byla ráda, kdyby toto bylo řešeno nějakým efektivnějším způsobem než dosud.

Děkuji za Vaši odpověď

Auto na zákazu stání na ulici Hluboká

8.8.2018 12:48:00 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážená paní Gergelová,

nebylo Vám sděleno, že to je věcí PČR, ale bylo to myšleno tak, že pokud se jedná o urgentní a nebezpečnou situaci jak jste nejspíše popisovala, tak v ulici Hluboká shodou okolností přímo v dané křižovatce sídlí obvodní oddělení PČR a tak by možná bylo logičtější i logističtější kdyby si věci, které se jim dějí pod okny, řešili sami. MP jinou pravomoc než udělit pokutu, což jak sama říkáte, udělali, nemá. Co se týče botiček, nasazení botičky, skutečně nepomůže odstranit překážející auto dříve. Logicky ba právě naopak. Co se pokut týče, vysvětloval jsem několikrát. Na jedno nelegální místo si brousí zuby stovky řidičů. Takže když dáte pokutu Pavlovi, Pavel už tam nezaparkuje, ale zaparkuje tam Petr. Když dáte pokutu Petrovi, tak tam už Petr nezaparkuje, ale zaparkuje tam Martin, atd., atd., Vymýtit špatné parkování je asi stejně „jednoduché“, jako donutit lidi aby nekradli, nebo neodhazovali žvýkačky a nedopalky na zem. Tzn. dle mého, utopie.

Pokud se jedná o překážku provozu, měla - musí PČR nařídit majiteli komunikace překážku odstranit, pokud se nedohledá majitel.
Pokud se nejedná o překážku provozu, ale „pouze“ o dlouze zaparkované auto, tak to ještě není vrak. To jak vypadá vrak je přesně metodicky popsáno. Město nemůže odstranit auto jen proto, že někde dlouho parkuje. Pokud to kritéria vraku splňuje, či se to tomu blíží, MP to již předala na OKaRDS. Každopádně to bude prověřeno a bude se postupovat podle zákona. Jinou možnost město nemá.

Hezký den

Odtahová služba

19.8.2018 12:55:09 | odpovědět Eva Gergelová

Dobrý den,

auto už tam nestojí, za což jsem ráda. Vy jste se k mému dotazu vyjádřil k pokutám a botičkám, u nichž jsme si ujasnili, že k ničemu nevedou. Ale proč ve Zlíně není odtahová služba? Auta překážející by byla odstraněna a řidiči by si takové parkování dost rozmysleli, pokud by museli platit pokutu v řádu několika tisíc korun. Také by se tyto zprávy velmi rychle mezi lidmi rozšířily a opravdu by se počet nevhodně zaparkovaných aut jistě snížil, nemluvě o určitém finančním přilepšení do městské kasy. Ve spoustě měst odtahová služba funguje a vůbec se s těmi řidiči nemažou, špatně zaparkované auto je zkrátka odtaženo a řidič ještě nakonec velmi rád zaplatí pokutu a příště si opravdu dobře rozmyslí, kde zaparkuje.

Co se týče kompetencí PČR vždy jsem si myslela, že špatné parkování zkrátka vždy řeší MP, i kdyby špatně zaparkované auto stálo přímo pod okny stanice PČR. Navíc, nezlobte se na mne, ale v případě, že kontaktuji MP, tak doba do příjezdu hlídky je občas naprosto neuvěřitelná, viz případ z neděle 19.08., kdy auto svým stáním znemožňovalo průjezd IZS, ale MP po mém telefonátu na místo nedorazila ani v horizontu cca 30 minut.

Přeji hezký zbytek dne

Junior pas a potvrzení o docházce do školy

27.7.2018 14:16:45 | odpovědět Petr

Dobrý den, oceňuji možnost pořízení Junior pasu do MHD pro školáky. Ale nechápu povinnost získat "potvrzení školy, že dítě plní povinnou školní docházku" - i kdyby dítě získalo dvakrát odklad (víckrát ze zákona nelze), je zřejmé, že ve věku 9 až 15 let musí nějakou školu navštěvovat, když máme 9-ti letou povinnou školní docházku. Nebylo by tedy rozumnější vyžadovat potvrzení o návštěvě školy jen u dětí mladších 9-ti let? Snížila by se tím i administrativní zátěž pro školy. Předem děkuji za odpověď.

Junior pas a potvrzení o docházce do školy

9.8.2018 9:32:32 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

mohu pouze tlumočit, co mi bylo sděleno na DSZO:

Jak sám správně uvádíte, existují různé možné výjimky. Nejen kvůli odkladům, ale i na druhém protipólu i kvůli tzv. propadlíkům. Existují i přerušení výuky kvůli např. dlouhodobé nemoci. Těch výjimek, kdy není nárok, může být ve všech věkových kategoriích celá řada. Když by se to nastavilo od osmi, čelili bychom dotazům proč ne od devíti a podobně. Paušální povinnost je férová pro všechny a kromě toho, dle mého názoru se o administrativní navýšení zátěže nejedná. V tuto dobu (úvod šk. roku) jsou všechna studijní oddělení připravena taková potvrzení vydávat a není zas tak velký rozdíl, když si dítě nechá orazit dva dokumenty nebo tři. Zároveň je nutno konstatovat, že skutečnost, že je něco dáno zákonem ještě neznamená, že to všichni dodržují. I v zájmu radnice bylo nastavit kompromisní systém, který příliš nezatíží rodiče, školy a úřad, ale který zároveň minimalizuje možnosti podvodů. Lidé jsou velmi vynalézaví, a kdyby se po čase zjistilo, že dochází ke zneužívání, čelili bychom zase kritice, že to bylo nastaveno benevolentně. Radnice se musí chovat jako řádný hospodář a řádný hospodář by se měl chovat v duchu hesla: důvěřuj, ale prověřuj.

Děkujeme Vám za zájem o dění ve městě a přeji Vám hezký den

Dotaz / junior pas (DSZO)

26.7.2018 11:03:02 | odpovědět Dana

Na základě informace uvedené na hlavní stránce v aktualitách bych se ráda zeptala: opravdu je nutné běhat po úřadech a platit za výpisy z evidence obyvatel za účelem vyřízení junior pasu, když na stávající kartičce dítěte na MHD je přece bydliště již uvedeno?
Předem díky za info.

Dotaz / junior pas (DSZO)

26.7.2018 12:08:46 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

údaj na stávající kartičce je pouze informativní a neověřený. Obecný nárok na slevu je dán věkem nikoli bydlištěm. Kdežto junior pas je benefit pro obyvatele Zlína a Otrokovic. Proto je nutné úřední ověření. I pro úřad se bude jednat o nemalou zátěž, bohužel ne všichni jsou poctivci a v konečném důsledku by na tom tratilo město a jeho obyvatelé, kdyby to bylo příliš benevolentní a tedy snadno zneužitelné.

Děkujeme za pochopení. Ideální je spojit to a udělat dítěti za stejnou cenu rovnou již OP, který se jistě může hodit. Děti, které OP mají, tak jejich zástupci již na úřad nemusí.

Hezký den

Nevhodné osvětlení na nově vybudovaném hřišti u 16. ZŠ ulice Okružní

26.7.2018 7:59:53 | odpovědět Alena Šimonková

Chci vznést velmi důležitý poznatek. Na nově vybudovaném školním hřišti u 16. ZŠ na ulici Okružní je osvětlení velmi nevhodně řešeno. Zvláště s ohledem na obyvatele okolních panelových domů. Dva stožáry osvětlení se nám spojují v jeden vysoký stožár. Osvětlení je vybaveno LED žárovkami, což je velmi zdravotně škodlivé, zvláště pro domácnosti, kterým stožár září do oken. Projektant, který toto řešení osvětlení navrhl, zřejmě neuvažoval, že pod hřištěm jsou umístěny panelové domy hodně tzv. "utopené" dole ve svahu a bude obyvatelům zářit přímo do oken.
Situace by měla být řešena zabezpečením osvětlení hřiště, aby nezářilo lidem do bytů, které jsou umístěny pod hřištěm. A prostor pod hřištěm by měl být osázen stromy. Jen jsou stromy káceny a ořezávány i s keři a jsou budovány nevhodné objekty, které některým obyvatelům vyhovují, ale dalším velmi škodí a obtěžují je.
Pokud byl projekt plánován, měl být v předstihu řešen s městskou zelení. Prosím o vstřícné vyjádření.

Nevhodné osvětlení na nově vybudovaném hřišti u 16. ZŠ ulice Okružní

26.7.2018 14:08:00 | odpovědět Milan Smola, Odbor školství

Dobrý den,

ve zkušebním provozu hřiště byla ve večerních hodinách provedena zkouška osvětlení týkající se sklonu reflektorů a měření intenzity osvětlení. Sklon světel se upravil a nasměroval více do hřiště, zkouška proběhla dle platných norem a hygienických předpisů. Nevylučuji ovšem, že se mohlo osvětlení vychýlit např. silným větrem. Necháme tuto skutečnost prověřit a po návratu projektanta z dovolené probereme Váš námět i s ním.

S přáním hezkého dne

pravidla zateplení

25.7.2018 3:24:18 | odpovědět Petra Šedá

Dobrý den, před časem se tady řešil celošedý půldomek u zastávky Lazy-škola. Ve zlínském deníku bylo tehdy prezentováno, že „památková péče bude požadovat obklad cihelným páskem tak, aby byl zachován původní vzhled režného zdiva“, současně byla citována majitelka, která tvrdila, že "čeká na vyjádření odboru a pak prý bude samozřejmě situaci řešit podle požadavků města a ví, že bude muset domek obložit." Zajímalo by mně (i vzhledem k případnému zateplení svého domku), jak se situace u zmíněného půldomku po téměř roce posunula.. Platí jednotné pravidla nebo neplatí?

pravidla zateplení

26.7.2018 9:28:56 | odpovědět Jiří Šrámek, OKPP

Dobrý den,

jednotná pravidla samozřejmě platí. Objekt z režného zdiva je nutné po jeho zateplení obložit cihelným páskem tak, aby jeho finální vzhled napodoboval vzhled původního režného zdiva. V případě zmíněného domku s šedou fasádou došlo k nerespektování tohoto pravidla a orgán památkové péče zahájil a stále činí kroky k nápravě tohoto stavu, byť jsou zákonné možnosti značně omezené, dle našeho názoru bohužel. Baťovské domky jsou (vedle dalších významných budov) pro Zlín typické. Právě díky nim je naše město výjimečné a dá se říci, že všichni návštěvníci jsou těmito částmi města fascinováni. Jen někteří obyvatelé půldomků a čtvrtdomků považují požadavky památkové péče za neadekvátní. Je však především v zájmu města toto unikum zachovat. Kde by byl Zlín bez Bati a architektury jeho éry? Bylo by velmi dobré, kdyby si to uvědomili všichni Zlíňané, kteří chtějí být na své město hrdi.

Hezký den

Hlodavci na A. Randýskové

23.7.2018 17:03:53 | odpovědět Jiří Samsonek

Dobrý den,
v poslední době jsem zaznamenal potkany na ul. A. Randýskové, nevím, jestli je to ojedinělé, nebo jsou přemnoženi. Rovněž nevím, zda nemá výskyt hlodavců nějakou souvislost s dvěma vybydlenými domy uprostřed ulice, děkuji za reakci...

Hlodavci na A. Randýskové

24.7.2018 12:13:55 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

předal jsem informaci na OŽP s prosbou o vyjádření či návrh řešení.

Děkuji a přeji hezký den

Hlodavci na A. Randýskové

9.8.2018 9:44:23 | odpovědět Jolana Michenková, OŽPZ

Dobrý den, na území statutárního města Zlína máme některé lokality, které jsou z důvodu zvýšeného výskytu hlodavců monitorovány po celý rok a jsou zde prováděny ohniskové deratizace. Důvodem zvýšení hlodavců může být zdroj potravy, propadlá kanalizace, popř. i opuštěné domy. Na ulici A. Randýskové jsme doposud ze strany občanů žádné problémy s přemnožením hlodavců nezaznamenali. Ovšem pokud je situace taková, jak ji popisujete, bude zde provedena terénní prohlídka za účasti pracovníků firmy DERATEX spol. s r. o. a OŽPaZ MMZ a v případě nutnosti zde ohniskovou deratizaci provedeme.

Děkujeme za upozornění,

s přáním pěkného zbytku dne

Úklid trasy cyklistického závodu ME

22.7.2018 16:15:23 | odpovědět Petr Maleník

Dobrý den,

pohled kolem cest kudy se jelo ME v cyklistice juniorů je poněkud smutný. Všude kolem cest zejména na Kudlově jsou odpadky po závodních - energetické gely, proteinové tyčinky a prázdné obaly. Neměl by organizátor soutěže zajistit úklid, tak jako se to děje na všech cyklistických závodech?

S pozdravem

P. Maleník - Kudlov

Úklid trasy cyklistického závodu ME

24.7.2018 12:18:39 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dle mého ano. Požádal jsem organizátory o vyjádření a řešení. Pokud se nic nebude dít, proberu další postup s OŽP. Domnívám se, že i obecně, bez smlouvy, by měl pořadatel jakékoli akce toto zajistit. Je to minimálně slušnost.

Hezký den

Úklid trasy cyklistického závodu ME

25.7.2018 14:19:34 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dle organizátora byli pořadatelé proškoleni aby úklid provedli. Každopádně ještě včera to tam byli zkontrolovat a případně, dle jejich slov, dosbírat. Dnes jsem jel přes Kudlov do práce na kole. Jel jsem schválně pomalu abych se také podíval na skutečný stav věcí. V horní části jsem zahlédl všeho všudy dva obaly, které lze spojit se závodem, ty jsem posbíral. Pak jsem dva zahlédl dole, ty posbírám cestou z práce. Musím bohužel konstatovat, že více odpadu je tam od našich spoluobčanů, kteří si pletou příkopy s popelnicí. Pokud by kdokoli věděl o nějakém nedočištěném místě, budu rád za zaslání informace případně i fotografie a bude to jistě řešitelné.

Hezký den

Doplnění: přímo na Kudlově jsem již nic neviděl, něco bylo dole pod kopcem cca dvě desítky obalů, ty jsem posbíral, ale dám pořadatelům echo, nechť to ještě zkontrolují.

<  1  2  3   ...z 3  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«září '18»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky