Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

cyklostezka

26.4.2019 13:24:39 | odpovědět Jiřina

Dobrý den,

chodím na procházky směrem do Želechovic - krásné prostředí, které ovšem kazí pohled na obydlí, které si vytvořili po tratí směrem z Příluku asi bezdomovci.

Je tam smetí tak na jedno nákladní auto. Šlo by to odstranit?

Děkuji Jiřina

cyklostezka

29.4.2019 12:45:12 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dle informací Odboru životního prostředí jsou uvedené pozemky, na kterých je umístěno obydlí bezdomovců, ve vlastnictví statutárního města Zlína.
Odpad, který se zde nachází, bude odklizen v rámci úklidu černých skládek na území města Zlína pracovníky Technických služeb Zlín, s. r. o. v průběhu měsíce května 2019.

Hezký den

Oprava komunikace

24.4.2019 18:52:20 | odpovědět Ludmila

Dobrý den,
asi před 14 dny opravovala TS ulici Buková ve stylu co díra to záplata. Jen nevím, podle jakého měřítka, uprostřed ulice Buková navazující na ulici Topolovou nechali dost velké díry, že by je neviděli, se mi nechce věřit. Jinak mimochodem, když město povolilo stavět asi před 10 lety na ulici Buková dva nové jakoby půldomky a cestu zničila těžká nákladní auta, tak bylo řečeno a před dvěma lety na setkání s občany slíbeno, že bude opravena kompletně celá ulice ne jen "látáním". Jak to je, slibem neurazíš? Bydlím tu celý svůj život, ale musím konstatovat, že v současné době je to snad nejhorší ulice na Letné. A není to jen můj dojem.

Oprava komunikace

26.4.2019 11:01:40 | odpovědět Moravec Pavel - referent TS Zlín a DSZO

Dobrý den,

nyní probíhají opravy výtluků po celém Zlíně. Na pravidelné schůzce jsme se dohodl s vedením TS, že se budeme nekompromisně držet plánu oprav, který byl nazván jako priorita I,II,III (třídy). Tzn., že I hlavní cesty, II sběrné a obslužné, III účelové komunikace.

Nyní řešíme opravy výjimečně – pouze kaverny v komunikacích. Nechceme odbíhat, nyní to funguje tak, že se dělají opravy v zátahu a nejezdí se k jednotlivým výtlukům. Tímto způsobem budou opravy rychlejší. Omlouvám se, že se dostane na boční ulice až naposledy, ale výše uvedeným způsobem dokážeme urychlit kompletní opravy ve Zlíně a okolí, jak časově, tak ekonomicky.

Moravec Pavel - referent TS Zlín a DSZO

Oprava komunikace

25.4.2019 10:33:39 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

nechám prověřit na Odboru dopravy.

Přeji hezký den

Několik otázek k plánovaným rekonstrukcím?

24.4.2019 16:20:40 | odpovědět Petr Hábek

Dobrý den,
mám dva dotazy:

1) Před časem zde byla vznesena otázka na dokončení úprav povrchu mezi OD Prior a Tržnicí (chodník, dočasně zaasfaltovaná plocha atp.). Bylo řečeno, že k nápravě dojde nejspíše na začátku 2019 společně s opravou teplovodu. Už je znám orientační termín zahájení prací? Co brání startu a rychlému dotažení této zrekonstruované části města?

2) Kdy se město začne věnovat opravě budovy vedle radnice (bývalá Minutka)? Už několik let chodíme kolem škaredé zastavěné zdi místo vstupu...

3) Kdy dojde k úpravě porostu/terénu v prostoru mezi Univerzitním komplexem UTB a tělocvičnou? Došlo k vykácení stromů, ale plevel tu roste dál už druhým rokem...


Předem děkuji za reakce!
S úctou,

Petr HábekNěkolik otázek k plánovaným rekonstrukcím?

29.4.2019 12:52:32 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dle informací Odboru kultury a památkové péče a Oddělení prostorového plánování je dům "Minutka" v havarijním stavu kvůli nestabilnímu podloží. Současně je dům památkově chráněný. Tento vyklizený, ocelovou a zděnou konstrukcí stabilizovaný objekt, je nyní zkoumán odbornicemi v rámci probíhajícího stavebně-historického průzkumu. Souběžně s touto činností komunikujeme s Ministerstvem kultury ČR podobu a rozsah budoucí rekonstrukce tohoto objektu. Předpokládáme, že v průběhu příštího roku bude připravena studie budoucí podoby této nemovitosti a následně by po rozhodnutí RMZ a ZMZ mohla být započata rekonstrukce (v rozsahu dle přidělených finančních prostředků).
Dle architektů by bylo přestavbu vhodné kombinovat s možnou dostavbou budovy radnice ve vnitrobloku, celkovou rekonstrukcí budovy radnice (č. p. 12) a také sousední budovou na ul. Bartošově – č. p. 14, která je také ve vlastnictví města.

K Bodu č. 1 Odbor dopravy a architekti uvádí:

Dobrý den, co se týká Vašeho dotazu k dokončení úprav mezi OD a Tržnicí, dosud není jasná výsledná podoba náměstí Práce, tedy bude potřeba architektonického prověření celého náměstí. Děkuji.

Několik otázek k plánovaným rekonstrukcím?

26.4.2019 11:05:11 | odpovědět Marie Surovcová, arboristka OMZ

Dobrý den,

vyjadřuji se k bodu 3.

K úpravě prostoru mezi tělocvičnou a UTB na ulici Štefánikova dojde letos na podzim.
V létě jsou plánovány terénní úpravy, na podzim výsadba stromů a položení kobercového trávníku.
V současné době probíhá příprava projektové dokumentace, budou následovat další jednání.

Přeji hezký den

Prštné

23.4.2019 15:16:39 | odpovědět Josef Kvasnička

Dobrý den ! Proč byla uzavřena dřevěná lávka pro pěší v Prštném ? Na zábranách bohužel chybí jakákoliv informace o důvodu , případně termínu rekonstrukce. Další dotaz pak směřuje na vyústění cyklostezky v Loukách u autosalónů. Asfaltová část je přehrazena zábranami , zůstala jen část neasfaltovaná. Bohužel jí projíždějí auta , která si tak zkracují cestu k obchodním centrům. Zábrana a dopravní značka tam jsou prakticky zbytečné. Je v plánu řešení , které provoz v tomto místu upraví ? Děkuji za odpověď.

Prštné

29.4.2019 15:29:41 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dle vyjádření Odboru dopravy je důvodem uzavření lávky havarijní stav.
Co se týče druhé části, od mostu v Loukách vede k autosalonům účelová komunikace, nikoli cyklostezka (i když její využití vysokým počtem cyklistů může vyvolat takový dojem). Nově byla soukromým investorem vybudována komunikace od autosalonů ke křižovatce u Terna a tato byla od původní účelové komunikace oddělena betonovou zábranou, aby nevznikl souvisle průjezdný úsek. Pohyb cyklistů je nyní provizorně veden po břehové hraně s kamenivem zpevněným povrchem v délce cca 20 m po začátek cyklostezky. Výhledově by mělo dojít k vybudování asfaltového povrchu a tím k vytvoření vhodných podmínek pro jízdu cyklistů na tomto důležitém místě páteřní trasy – řeší Odbor dopravy. Úpravy v tom místě byly celkem živelné s ohledem na přístup soukromého investora. Termín dokončení tohoto úseku však záleží na přidělení finančních prostředků.

Hezký den

1.) bříza usychá 2.) nový písek do pískoviště

23.4.2019 13:31:51 | odpovědět Marie Suchomelová

Dobrý den.Z okna se dívám na břízu, která od koruny usychá.Prosím, ať se na ni někdo podívá, teď to je krásně vidět - a rozhodne o řešení.Bříza je mezi domy Hluboká 4147 a 4143.
V témže místě je dětské pískoviště, které doslova volá po novém písku.Chodí si sem hrát i děti z blízké školky.Loni i letos jsem vybírala kočičí exkrementy (síť nepomáhá) a vytrhávala plevel (ten letos jen částečně). Děkuji za vyřešení obou připomínek. M.Suchomelová,Hluboká 4147

1.) bříza usychá 2.) nový písek do pískoviště

25.4.2019 10:00:20 | odpovědět Kristýna Králová, inspektorka hřišť


Dobrý den,

k prvnímu dotazu. Konkrétně se jedná o břízu bělokorou (Betula pendula) č. 19 na ploše Hluboká – sídliště dle veřejně přístupného internetového portálu www.stromypodkontrolou.cz. Usychání terminálu břízy pozorujeme na Odboru městské zeleně již od podzimu loňského roku. Vzhledem ke stále zhoršujícímu se stavu byla nyní předmětná bříza určena ke kácení. V nejbližší době bude podána žádost o povolení kácení břízy na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, který rozhodne o povolení či nepovolení kácení. V případě kladného vyřízení naší žádosti by kácení proběhlo během následujícího období vegetačního klidu, tj. od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020.

Ing. Petra Halašková, a r b o r i s t k a


dotaz č. 2) nový písek

Dobrý den, právě probíhají ošetření pískovišť s výměnou písků. V dohledné době by mělo proběhnout i na hřišti na ul. Hluboká, které je v evidenci vedeno pod číslem 54.

Kristýna Králová, oMZ

1.) bříza usychá 2.) nový písek do pískoviště

24.4.2019 9:32:02 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

podněty jsem předal kompetentním osobám.

Přeji hezký den

BRKO Kvítková

18.4.2019 9:19:45 | odpovědět Petr Šafránek

Dobrý den,
včera po dotazu, proč nemáme vyvezené popelnice(ulice Kvítková-centrum), nám bylo sděleno, že se nově zavedlo střídání klasického komunálního odpadu s BRKO, že prý jsme byli informováni v magazínu, nicméně když se rozhlédnu z okna vidím, jen nevyvezené černé popelnice, ale žádnou hnědou-asi to tu nikdo nečetl.
Nějak přemýšlím, že nevím co do té popelnice budeme dávat. Bydlíme v bytě, zahradu tu nemáme, tudíž trávník nesečeme, keře neořezáváme, ovocné stromy taky nemáme, zbytky z jídla nevyhazujeme. A že bychom jako do popelnice dávali případně slupky z brambor, nebo slupky z pomerančů asi popelnici nenaplní. Popelnice jako spousta sousedů schováváme do baráku, ale BRKO s hnijícími zbytky určitě budou venku na ulici.
děkuji za vysvětlení, proč máme mít popelnici v centru města bez využití ?
P.Š.

BRKO Kvítková

23.4.2019 11:57:54 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

nic není černobílé. Tak jako vy rozporujete využití hnědé nádoby v centru města, tak přesně v opačném gardu nám lidé „spílali“, že i oni v centru města chtějí nádoby na biodpad. Město má zákonnou povinnost tento sběr zajišťovat. Z hlediska města tak jde o dodržování zákonů, když už nechceme vidět ten etický rozměr.

I člověk „panelákový“ má spoustu možností jak tuto popelnici využívat. Je spousta dat, která potvrzují, že obsah komunálního odpadu je z cca 40 % tvořen rozložitelnou hmotou, v rodinných domech to bylo ještě o mnohem více. Především jde také o zbytky z přípravy jídel, nikoliv jen zbytky jídel.

Nemálo bio odpadu vytvořím dokonce v kanceláři a vozím si ho domů do kompostu. I obyvatelé paneláků jistě vaří jídla ze zeleniny, kde je často velký objem odpadu, nejde pouze o slupky z brambor. Když se zpracovává např. květák či dýně, či jablka tak je také spousta odpadu. I lidé v paneláku např. zavařují či dělají marmelády, to je spousta odpadu. Patří tam kávová sedlina. Kdo chová křečka či jiné hlodavce, může tam dávat stelivo. Patří tam skořápky od vajíček. Určitě máte doma nějakou pokojovou rostlinu, které je potřeba občas otrhat listy, či ji vyměnit substrát. Navíc tuším tu popelnici nemáte sám pro sebe.

Z výše jmenovaného plyne, že většina lidí, pokud třídí, hnědou nádobu využije. Samozřejmě jako v každém oboru, existují výjimky, ale nelze to paušalizovat.
Nevím, zda větší problém než, že nemáte co dávat do hnědé popelnice, pro vás není fakt, že se nyní bude vyvážet černá popelnice jednou za 14 dní, což je méně než bylo dosud

K tomu bych jen připomenul, že pro většinu obyvatel Zlína je to běžný harmonogram. Pro nás vesničany, je vývoz jednou za 14 dní úplně běžný termín a mám odzkoušeno, že když skutečně poctivě třídíme, tak ji nepotřebuji vyvážet i dva měsíce. 90 % odpadu se dá vytřídit a znovu využit.

Samozřejmě do toho nikoho nemůžeme nutit. To už je na osobním přístupu každého z nás v jakém stavu chce nechat dalším generacím životní prostředí. Kdo však produkuje do černé popelnice více směsného odpadu než je běžný průměr, má buď možnost zlepšit se v třídění, nebo si jednoduše připlatit za svoz větší nádoby. Řešení existují.

Přeji Vám hezký den

BRKO KVÍTKOVÁ

24.4.2019 18:29:06 | odpovědět Ludmila

Máte sice pravdu s bio odpadem, že ho vytváří každá rodina. Je správné ho třídit, ale se současným odvozem 1x za 14 dní nesouhlasím. Právě začíná teplo a dá se předpokládat, že budou zase vedra a ten puch, co se vytváří, nehledě na množení hlodavců, infekce aj., bych vám nepřála cítit. Bydlíme v půldomku, my kompostujeme, černou popelnici udržujeme v čistotě, ale to se nedá udržet bez toho, když se vyváží komunální odpad 1x za 14 dní. Město by se mělo zamyslet, jestli chce mít čisté město nebo "jen" dodržovat zákonnou povinnost.

BRKO KVÍTKOVÁ

25.4.2019 10:19:11 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

mohu s vámi v některých jednotlivostech třeba i souhlasit, ale žádný úředník nemůže rozhodnout o takovém razantním navýšení svozu a navýšení nákladů o další desítky milionů korun. V této diskuzi však odpovídají pouze úředníci. V této věci se musíte obrátit na politiky. Každopádně platí, že dvojnásobný svoz si vyžádá dvojnásobné náklady (nehledě na to, že už nyní může být personální problém to zvládnout i v těchto intervalech). Kardinální otázka tedy zní, byli by občané ochotni platit poplatek za svoz odpadu místo 500 korun třeba 800? Pokud se mají vynaložit desítky milionů korun navíc, musely by se také navíc vybrat, a nebo by politici museli rozhodnout ze které kapitoly rozpočtu je vzít.

Přeji hezký den

BRKO KVÍTKOVÁ

25.4.2019 19:57:31 | odpovědět Ludmila

Děkuji Vam, pane Fabiáne, za odpověď. Máte pravdu v tom, že my to tu asi nevyřešíme, ale nevím, jestli se to dá řešit jen navyšováním poplatků. Možná i lepším hospodařením TS. Proč se třeba zbytečně vyhazují peníze za čištění nerovných silnic na Letné, kde auto projede, TS si udělá čárku o vykonané práci a nikde není ani poznat, že nějaké čištění proběhlo. Tady by taky byly ušetřené peníze. Jen nechápu, jak to dělají v jiných státech na západ od nás, tam není vidět popelnice a je tam čisto. Na Maltě například vyvážejí odpad každý den brzo ráno než začnou vedra a nevím, že by to jejich občany zruinovalo. Možná namítnete, že tady nejsou lidé zvyklí, ale někdo a někdy se začít musí, jinak budeme zase v době minulé.
Hezký den.

BRKO KVÍTKOVÁ

26.4.2019 9:08:51 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

domnívám se, že ani já ani vy do hospodaření TS nevidíme tolik, abychom to mohli férově zhodnotit. Od toho jsou nezávislí auditoři. Každopádně já jsem navštívil téměř všechny státy Evropy a skutečně se nedomnívám, že jsme tu v odpadovém hospodářství na tom nějak špatně. Naštěstí už nejsme jako Balkán, tam je to katastrofa. A jen tedy v rámci diskuze... v porovnání s Maltou jsme na tom možná hůře, ale v porovnání např. s Itálií jsme na špičce. Tam v řadě míst ovládla odpadový obchod mafie a řada měst se tam v odpadcích přímo topila a přitom je to moderní západní země, řeklo by se.. Ale opravdu to spolu nevyřešíme.

Přeji hezký den a víkend.

Odstávka elektrické energie

16.4.2019 8:20:12 | odpovědět Jiří

Zdravím, chtěl bych se zeptat na jednu situaci.
Doma nám po 8mé hodině dopolední přestal jet elektřina, volal jsem tedy na EON kde mi bylo oznámeno že je plánovaná odstávka AŽ DO 3h ODPOLEDNE !!! Ptal jsem se tedy jak je možné že o tom nic nevíme, na to mi bylo sděleno že o této odstávce bylo informováno město a to je následně zodpovědné za informování občanů.

Jak je možné že nám to nikdo neřekl?? Proč o takové věci neinformujete občany?? Kdo je za to zodpovědný??

Odstávka elektrické energie

16.4.2019 12:26:17 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Také Vás zdravím,

úvodem je potřeba upřesnit, že Vám telefonní operátor neříkal pravdu. Je to bohužel jejich běžná praxe. Operátor si nechce nechat nadávat tak to svede pohodlně na město. Pravda je taková, že podle zákona město informační povinnost nemá, má ji provozovatel distribuční soustavy. Bohužel zákon je napsán tak vágně, že si to provozovatel „odbude“ tím, že informuje město přes datovou schránku a domnívá se, respektive předstírá, že má tím hotovo.

V případě odstávek to bohužel funguje tak, že jsou každý den a každý den se týkají např. pouze několika desítek lidí. Bohužel to nebývá ani celá ulice, ale např. 5 domu v té ulici, 7 domů v jiné ulici. Pokud by to bylo tak, že by se odstávka týkala celé části či alespoň několika celých ulic, rádi bychom to uvedli na webu, sepsali zprávu, vyhlásili rozhlasem... ale má cenu každý den hlásit rozhlasem či uvádět na webu či FB zprávu, která se týká např. pouze 15 rodin? Sledoval byste web denně? Domnívám se, že většina lidí nikoliv.

Existuje proto mnohem elegantnější řešení této situace a je mi líto, že vám to operátor na místo lhaní nesdělil. Vy jako zákazník si můžete registrovat bezplatnou službu zasílání sms zpráv či e-mailů o odstávkách. O existenci této služby město informuje cca dvakrát ročně prostřednictvím svého webu a magazínu Zlín. Návod naleznete např. zde:

www.zlin.eu/nenechte-se-otravit-odstavkou-energii-nahlaste-kontakt-a-budete-v-obraze-aktuality-3197.html

Věřím, že po registraci se tento problém stane minulostí.

Přeji hezký den

Pozemky Podvesná

15.4.2019 8:46:51 | odpovědět Roman Lapčík

Dobrý den
chtěl bych se dotázat zda město nemá v záměru odprodej pozemků v části Podvesná,kde domky jsou na pozemcích vlastníků ,ale pozemky ,které jsou u domků patří městu.
děkuji za odpověď
R.M.

Pozemky Podvesná

16.4.2019 13:26:18 | odpovědět Andrea Hrdličková vedoucí Oddělení pozemkové a nebytové správy

Dobrý den,

v loňském roce byly v lokalitě Podvesná, stejně jako v roce 2017 v lokalitě Zálešná, realizovány geodetické práce pro zjištění a zaměření skutečného stavu užívání městských pozemků vlastníky domů, vše za účelem získání aktuálních informací o zaužívaných hranicích a stavu užívání pozemků města v těchto částech městské památkové zóny. O prodeji pozemků na Podvesné se však v krátkodobém horizontu zatím neuvažuje.

Pěkný den

Žádost o opravu pozemní komunikace

11.4.2019 9:37:53 | odpovědět Tomáš

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat, pokud chci nahlásit na město cestu, která potřebuje opravit.
Nyní je v dezolátním stavu. Vlastník cesty:
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín

cesta se nachází ve Zlíně - Malenovicích

děkuji za odpověd a přeji příjemný den
Tomáš

Žádost o opravu pozemní komunikace

11.4.2019 10:26:49 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

pokud byste nám sem rovnou napsal konkrétní lokalitu a ulici, uměl bych Vám to rovnou prověřit. Takto Vás tedy poprosím a nasměruji nechť se obrátíte přímo na Odbor dopravy. Oblast Malenovic má na starosti referent pan Kubáč, ale poprosím Vás zaslat to kolegyni nikolajurigova@zlin.eu Ta má na starosti komunikaci odboru s veřejnosti, tak Vám již zajistí reakci odpovědného pracovníka. Pokud byste měl možnost to zaslat i s fotografií, pokud máte možnost fotit např. mobilem, může to celý proces urychlit.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

ŽÁDOST O OPRAVU POZEMNÍ KOMUNIKACE

11.4.2019 12:07:51 | odpovědět Tomáš

Skvělá práce, děkuji za rychlou reakci.

ŽÁDOST O OPRAVU POZEMNÍ KOMUNIKACE

12.4.2019 9:31:15 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Rádo se stalo,
hezký den a víkend

pálení - nevyužívání popelnic

11.4.2019 8:23:05 | odpovědět Daniel

dobrý den,
začalo jaro a mnozí lidé pálí na zahradách bioodpad - klestí, staré keře a pod. Nejlépe v pátek odpoledne a v průběhu víkendu. Nedá se dýchat a jít před dům. Většina se snaží využívat hnědé popelnice a neobtěžovat ale pro některé je to zřejmě zbytečné. TS sice na svých stránkách informují o možnosti ekologické likvidace pomocí těchto nádob, jež se co 14 dní vyváží, avšak chybí zřejmě větší propagace. Mohlo by prosím město vytvořit nějaký pěkný barevný leták do schránek a nalákat v něm nějakou přívětivou formou na tento druh likvidace odpadu? Např. přidat bodově základní důvody "neobtěžujete sousedy zápachem, děláte něco pro čistotu prostředí..." Rovněž využít i rozhlas v ulici a v jarních a podzimních měsících na možnost si nafasovat popelnici občany pravidelně upozorňovat. Jistě má magistrát šikovné lidi kteří by to mohli marketingově "prodat" a pomoci k lepšímu a zdravějšímu životu v příměstských částech, kde je hodně zahrad. Jsem z Malenovic. Děkuji

pálení - nevyužívání popelnic

11.4.2019 11:12:01 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

naprosto s Vámi souhlasím, ale obávám se, že zde nejde o neinformovanost jako spíše o lenost... Ono, zapálit hromadu je jednodušší, než ji na pětkrát vézt do speciálního kontejneru a někteří lidé raději budou riskovat pokutu a zhoršení vztahů se sousedy (např. když jim "zasmradí" prádlo na sušáku) než by udělali krok navíc. Už jsem i viděl, že se dva kvůli pálení skoro pobili. Každopádně minimálně za sebe slibuji, že se tomuto tématu budu věnovat v některém z dalších magazínu a ve spolupráci s OŽP zkusíme i další kroky. Bohužel zkušenost máme negativní. OŽP je třeba i v přímém kontaktu s těmito paliči. Dle zákona však lze pálit suchou klest dle libosti. Doporučovali jsme třeba, aby se zahrádkáři v nějaké kolonii složili na společný štěpkovač, ale bez efektu. Odmítají. Bohužel často platí přísloví, že starého psa novým kouskům nenaučíš a když někdo celý život pálí....to máte jako s černými skládkami, ačkoliv existují sběrné dvory... Ti lidé přece ví, že to do přírody nepatří a stejně to dělají. Nejsem příznivec represe, ale pokud někdo zamořuje sobecky okolí asi nezbývá než ji zkusit... Tzn. doporučuji se případně v těch nejhorších případech obracet na MP, která to může zaevidovat a řešit.

Ale jak jsem psal nahoře, něco zkusíme.

Hezký den

PS: Před nedávnem jsem např. zahlédl hnědou nádobu na bio, plnou pet lahví... a prý existují lidé, kteří sbírají doma slupky a zbytky do sáčku, ale pak to dají do hnědé popelnice i se sáčkem. Nepochopitelné...

Přikládám ještě fakt z OŽP:
Doposud bylo vydáno přes 7000 hnědých nádob a v minulém roce v nich bylo svezeno téměř 2500 tun bioologicky rozložitelných odpadů. Další možností je jejich odevzdání ve sběrných dvorech, při mobilních svozech a také odvážení přímo na kompostárnu.

Nově jsou také v okrajových místních částech umisťovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad, vždy ve 3 jarních a 3 podzimních termínech v celkem 12 lokalitách.
Všechny tyto služby jsou pravidelně prezentovány prostřednictvím různých článků a Odpadového kalendáře jak v magazínu, tak na webu města Využívání těchto služeb nelze však nijak nařídit, všichni občané jsou povinni veškerý svůj odpad třídit, ale jsme rádi i za samostatné kompostování na vlastních pozemcích.

Je zde i platná OZV č. 9/2013 o odpadech a podmínkách pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, která povoluje jen pálení suchého dřeva. Listí a tráva by měly být kompostovány. Navíc každé pálení by mělo být hlášeno prostřednictvím formuláře na webu hasičů.

PÁLENÍ - NEVYUŽÍVÁNÍ POPELNIC

26.4.2019 7:37:01 | odpovědět Daniel

děkuji že se zkusíte zasadit o nějaké zlepšení. Každopádně jen taková poznámka. Včera 25.4. proběhlo hlášení místního rozhlasu o tom, jak a kde se má zaplatit za popelnice, pro ty co neplatí převodem. Škoda že k tomu paní nepřipojí 2 věty o tom, že prosí aby lidé nepálili a využili popelnice na bioodpad. Ten rozhlas dělá hodně. Jinak k Vašemu názoru o lenosti si myslím že to lidi prostě nemají zažité ty popelnice plnit. Přeci poskakování kolem pálení zapáleného klestí je větší námaha než to na 2x jen dát do nádoby. Ještě mě napadla zadní stránka zlínského zpravodaje. Místo reklam tam 1-2 ročně dát nějakou osvětu.

PÁLENÍ - NEVYUŽÍVÁNÍ POPELNIC

26.4.2019 9:18:14 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

předám to jako podnět na Odbor kanceláře primátora, kde zajišťují hlášení rozhlasů.Co se týče nahrazení inzerce není to tak jednoduché. Na rozdíl od řady jiných radnic nás vydávání magazínu Zlín nestojí žádné velké peníze, právě proto, že je tam prostor pro inzerci. Každopádně máte pravdu, osvěty není nikdy dost.

Přeji hezký den a víkend

<  1  2  3  4  5   ...z 5  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '19»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)