Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

jak na to ...

30.5.2018 12:54:01 | odpovědět Tomáš

dobrý den,dne 28.5.2018 jsme byl zařazen do seznamu žadatelů o městský byt ve Zlíně.Obdržel jsem číslo,pod který bych měl mít možnost nahlednout do sezamu volných bytu,jen nevím,kam přesně toto číslo vepsat tady na strankách.Dekuji za pomoc

jak na to ...

30.5.2018 13:02:01 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

postup jsem Vám zaslal na Váš e-mail.

Hezký den

Oprava hřiště č 436 Zelinova

29.5.2018 14:52:02 | odpovědět Roman Šenkeřík

Dobrý den, na hřišti č 436 (zelinova ulice JS) již delší dobu chátrá konstrukce velké skluzavky, která byla před více než 2 lety demontována (prý na opravu) a doteď nenavrácena. Na hřišti se propadli již dřevěné schůdky a celkově konstrukce je v havarijním stavu, a nebezpečná pro děti. Je plánována konečně nějaká oprava/zabezpečení současného stavu? Děkuji

Oprava hřiště č 436 Zelinova

31.5.2018 10:03:01 | odpovědět Kristýna Králová, inspektorka hřišť

Dobrý den,
o neutěšené situaci na hřišti víme. Dlouho jsme přemýšleli, jak tam skluzavku vrátit. Bohužel orientace svahu na jih je zásadní překážkou. V letošním roce by mělo dojít k odstranění betonových patek a schůdků. Výhledově bychom pak rádi vyměnili herní prvek se skluzavkou, který již není v dobré kondici a i po drobných opravách nese četné známky hniloby.

Hezký den

OPRAVA HŘIŠTĚ Č 436 ZELINOVA

31.5.2018 21:28:04 | odpovědět Roman Šenkeřík

Dobrý den,

děkuji moc za vyčerpávající odpověď - mohl bych Vás jen poprosit o co nejdřívější termín odstranění schůdků a kusů betonu - je to opravdu extrémně nebezpečné pro děti.

Použité veci

29.5.2018 14:12:52 | odpovědět Jiří kadeřábek

Dobrý den,
protože často využívám sběrný dvůr na Zálesné a vidím kolik věcí, které by se mohly ještě někomu hodit, se tam vyhazuje ptám se, zda neuvazujete o podobném systému jejich využití, jak zřídili v Brně .https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/brno-ma-unikatni-nove-sberne-stredisko-obyvatele-mesta-budou-moci-jako-prvni-v-cesku-sd/.
Děkuji
za odpověď
J. Kadeřábek

Použité veci

4.6.2018 11:21:59 | odpovědět Jakub Černoch, ředitel TS Zlín

Vážený pane Kadeřábku, děkujeme za Váš námět. Aktivity některých měst v oblasti opětovného využití spotřebních výrobků jsme zaznamenali. Může to skutečně být jedna z cest, jak předcházet vzniku odpadů. Realizace takového záměru vyžaduje splnění legislativních podmínek a také posouzení ekonomické výhodnosti. Systém nakládání s odpady ve Zlíně je v současné době nastaven tak, aby občané mohli zdarma předávat odpad v několika sběrných dvorech. To ale zároveň vylučuje opětovné využití odevzdaných věcí, které musí být zlikvidovány v režimu nakládání s odpady. Někteří občané však nejsou schopni velkoobjemový odpad, kterým je především dále využitelný nábytek, dopravit ani na jeden ze sběrných dvorů a zakládají černé skládky bez jakéhokoli dalšího zájmu o využití nebo likvidaci tohoto odpadu.
Případná změna by si vyžádal vybudování alespoň základního zázemí včetně např. zajištění obsluhy, evidence a provozních prostor. To vše by si vyžádalo nemalé náklady. Z důvodu složité agendy a také komplikované případné odpovědnosti za vady u znovu uvedených kusů do oběhu preferujeme pro zprostředkování dalšího využití nyní již funkčních a osvědčené platformy jako např. https://www.letgo.cz/, https://www.bazos.cz/ a další, kde nevznikají žádné další náklady na přepravu a administrativu, protože sdílení probíhá čistě mezi lidmi se zájmem o službu. Toto je ve výsledku efektivnější a levnější.

Jakub Černoch, ředitel TS Zlín
Vladimíra Pavlovová, vedoucí OŽP Zlín

zavlažování v Gahurově parku

29.5.2018 12:45:52 | odpovědět Tomáš

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jestli dokážete sehnat odpověď, proč technické služby nevypnou nebo časově neposunout zavlažovací systém v době konání filmového festivalu v Gahurově parku ? Lidé tam sedí v trávě, baví se a najednou ve 21 hodin se spustí zavlažování, že všichni z tama musí odejít, kdyby se to spustilo od 23 hodin, tak by se nic nestalo. Odehrává se to každý rok. Nejlepší je, když je zahajovací ohňostroj a stojí tam stovky lidí. Děkuji

zavlažování v Gahurově parku

31.5.2018 9:36:33 | odpovědět Zuzana Hegmonová, zahradní architektka SMZ

Dobrý den,

správa Gahurova prospektu vč. zavlažovacího systému je v gesci odboru městské zeleně, závlahy spravuje nasmlouvaná externí firma.
Změnu nastavení časovače proběhla již před začátkem festivalu v parku Komenského, změnu v Gahurově prospektu jsme aktuálně také urgovali.
V posledních letech, kdy je klima velmi teplé a bez srážek, je riskantní vynechat po dobu 10 dní závlahu zcela. Stěžejní koncentraci lidí a návštěvníků jsme předpokládali v parku Komenského, proto nebyl takto upraven i zavlažovací systém v Gahurově prospektu. Situaci jsme nyní napravili a požadovali časovou úpravu po externím správci zavlažovacího systému.

Hezký den

Zbytečná rekonstrukce chodníku u Tř.T.Bati

29.5.2018 12:25:49 | odpovědět Petr

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč se teď rekonstruuje chodník podél Tř.T.Bati v blízkosti křižovatky s ulicí Přímá (u bývalého Intersparu)? Pokud je mi známo, měla by se zde v dohledné době v rámci modernizace železniční trati začít stavět mimoúrovňová křižovatka (Prštenská příčka) a je vysoká pravděpodobnost, že tento chodník bude muset být přeložený blíž ke kolejím, aby uvolnil prostor pro silnici, neboť ke stávajícímu 4-pruhu přibudou ještě dva pruhy pro nájezdovou rampu na most. Nejedná se tedy o zbytečnou akci? Navíc pokud je tato rekonstrukce placená z dotace, nebude pak muset zůstat X let beze změn? Předem děkuji za odpověď.

Zbytečná rekonstrukce chodníku u Tř.T.Bati

4.7.2018 13:26:34 | odpovědět Hana Večerková, OKaRDS

Vážený pane Chudobo,

rekonstrukce chodníku podél tř. Tomáše Bati není zbytečná akce. Nově zrekonstruovaných chodník nebude stavbou mimoúrovňové křižovatky dle nám dostupných podkladů dotčen. V rámci výstavby mimoúrovňové křižovatky se neuvažuje o rozšíření stávající komunikace I/49 tak, aby došlo k přeložení chodníku. V místě je navržené mimoúrovňové křížení dvojkolejné železniční tratě a místní komunikace (Prštenská příčka), dále je nově navržena mimoúrovňová křižovatka silnice I/49 třída Tomáše Bati a Prštenské příčky. Na Prštenské příčce jsou navrženy dvě průsečné křižovatky (jedna se SSZ) a jedna styková křižovatka pro napojení místních obslužných komunikací (ulic L. Váchy, Malotova a Přímá).

Silnice I/49 třída Tomáše Bati je navržená jako čtyřpruhová se šířkou jízdní pruhu 3,25 m, vodící proužek šířky 0,25 m, rampy Prštenské příčky jsou navrženy jako dvoupruhové se šířkou jízdního pruhu 3,00 m, vodícím proužkem šířky 0,25 m, Prštenská příčka je navržena jako dvoupruhová s odbočujícími pruhy po celé její délce se šířkou jízdního pruhu 3,50 m a vodícím proužkem šířky 0,50 m. Ulice L. Váchy, Přímá a Malotova je navržena jako dvoupruhová se šířkou jízdních pruhu 3,00 m a vodícím proužkem šířky 0,25 m. Chodník se i tak nachází velmi blízko kolejí, především z hlediska bezpečnosti by přeložka nebyla možná.

S přátelským pozdravemZbytečná rekonstrukce chodníku u Tř.T.Bati

30.5.2018 13:06:14 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

prověřím, ale poprosím o strpení, referent pro danou oblast čerpá ŘD.

Hezký den

Revitalizace sídliště Podhoří

25.5.2018 18:29:11 | odpovědět PaedDr. Jindřich František Bobák

Chceme se zeptat, kdy bude pokračovat plánovaná revitalizace našeho sídliště. Celá akce měla být ukončena v říjnu 2017, hotova je z jedné poloviny. V souvislosti s tím se ptáme, jakému účelu má sloužit nákladně vybudovaná cyklostezka podél třídy T.Bati a Slanického potoka, když po ní nikdy nikdo jezdit nebude a ani po ní nechodí. Z našeho pohledu je stezka o délce asi 400m a šířce 3,5 m (vybudovaná z drahé zámkové dlažby) zbytečná, začíná na křižovatce ul. K. Světlé a tř. T. Bati, končí v potoku. Není škoda evropských dotací, pokud na ni byly poskytnuty?

Revitalizace sídliště Podhoří

4.6.2018 11:29:58 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

realizovaný úsek cyklistické stezky na sídliště Podhoří je součástí základní sítě cyklistické infrastruktury na území města, výhledově bude propojen s již realizovanými úseky takzvané Městské obslužné cyklistické stezky podél tř. T. Bati. Budování sítě cyklostezek probíhá postupně, výhledově by mělo dojít k propojení jednotlivých úseků do souvislého celku. To se odrazí i ve zvýšení jejich využití. Město k úpravám veřejného prostranství, tedy i k regeneracím panelových sídlišť, přistupuje koncepčně. Do projektů řešení v dané lokalitě tak jsou vždy zapracovávány požadavky, vyplývající z dopravní koncepce města, jejíž součástí je i koncepce cyklistické infrastruktury. Tento přístup je rovněž hospodárný a šetrný k obyvatelům, do lokalit se nemusí opakovaně zasahovat, vše se udělá v rámci jedné stavby. Jinými slovy, cyklostezka se zde postavila, protože se zrovna realizuje i regenerace sídliště a bylo by nehospodárné, aby se lokalita za rok či dva znovu rozkopávala jen kvůli cyklostezce. Na leteckém snímku z doby před realizací je vidět v trávníku vyšlapaná pěšina. Lidé tu tedy chodili i před stavbou cyklostezky. Co se „zbytečných“ dotací týče, na realizaci této stavby nebyly čerpány žádné dotace. Informace k termínu Podhoří prověřím a doplním.

Hezký den

Doplnění Podhoří:

Dobrý den,
z důvodu nutnosti vynaložení velkých finančních prostředků se tato stavba dělí na etapy.
Letos se bude pokračovat další částí – konkrétně parkoviště pod restaurací „ U Osla“.
Pro tuto etapu jsme se přednostně rozhodli z důvodů neúnosného nedostatku parkovacích míst v okolí.
Zhotovitel je vybrán, dokončuje se smlouva o dílo.
Firma již zažádala o vyřízení přechodného dopravního značení pro stavbu.
Předpoklad zahájení 07/2018.

Hezký den

Pavel Moravec, OKaRDS

Dětská písková hřiště na Jižních Svazích

24.5.2018 14:57:10 | odpovědět Jana L.

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat a zároveň Vás požádat, zda by nešly dětská písková hřiště v části Jižních Svahů (Na Honech a Podlesí) zakrýt nějakým přístřeškem nebo altánkem. Je teprve květen a už i dnes se na těchto hřištích nedalo vydržet. Obcházely jsme všechna hřiště kolem centrálního parku a na všechny hned od rána svítí slunko a pro malé děti je to nejhorší a nedá se na nich vydržet. Navíc na většinu těchto hřišť svítí slunce celý den. Chtěla bych Vás tedy požádat, zda by nešly udělat nějaké altánky nebo přístřešky aspoň nad ta pískoviště, kde by byly děti před přímým sluncem chráněni. Jinak tedy vůbec nevím, kde tady s dětmi v létě chodit. Ještě bych se prosím chtěla zeptat, jestli bude probíhat nějaké čištění nebo úklid pískovišť, protože některé jsou po zimě v hrozném stavu. Moc Vám děkuji za odpověď a snad se nějaké rozumné řešení najde. Pěkný den

Dětská písková hřiště na Jižních Svazích

6.6.2018 14:12:58 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dle pravidel diskuze je potřeba uvádět funkční e-mail. V prvním případě jsem to přešel, ale pokud chcete dále ve věci komunikovat, tak bych Vás skutečně poprosil o dodržení stanovených pravidel.
Nicméně Vám doporučuji se ve Vaší záležitosti obrátit přímo na danou referentku a můžete spolu domluvit, co by jak šlo vyřešit. Posílání vzkazů přes diskuzi k ničemu efektivnímu nevede. Při jednom telefonátu či osobní schůzce můžete věc vyřešit mnohem rychleji a efektivněji.
Kontakt: Vladana Uvízlová, vladanauvizlova@zlin.eu , 577 630 321

Děkuji za pochopení a přeji hezký den

Dětská písková hřiště na Jižních Svazích

4.6.2018 11:34:13 | odpovědět Kristýna Králová, inspektorka hřišť

Dobrý den,

zastínění na hřištích budeme řešit. Pod některými hřišti, jako je např. hř. č. 212 vedou inženýrské sítě a zastínění je zde obtížně řešitelné.
Na některé hřiště vysadíme na podzim nebo na jaře 2019 strom, na jiné objednáme stínící plachtu.

Vladana Uvízlová, OMZ


Dobrý den,

Výměna písku v pískovištích a jejich odplevelování probíhá průběžně i v návaznosti na návštěvnost daného hřiště. Pokud máte konkrétní podnět, podíváme se na něho přednostně. kristynakralova@zlin.eu

Kristýna Králová, inspektorka dětských hřišť

semafory

24.5.2018 6:30:17 | odpovědět Pavla

Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat kdo má na starosti seřizování semaforů. Jedná se o semafor pro chodce na křižovatce T. Bati - Březnická. Pravidelně se mi stává, že když přecházím od podchodu směrem k OSSZ Zlín, tak mě téměř řidič, který odbočuje z T. Bati na Březnickou, přejede. Neustále na nás gestikulují, co na přechodu děláme, přičemž máme zelenou, ale oni v opačném směru již vidí červenou. Je to opravdu velmi nepříjemné. Děkuji za odpověď.

semafory

25.5.2018 10:18:13 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

seřízení semaforů zajišťuje externí odborná firma Patriot, kterou jsem požádal o vyjádření. Osobně však tuto křižovatku dobře znám a využívám denně už několik let. Jako řidič i jako chodec a tak bych řekl, že problém spíše než v nastavení semaforů, bude v nastavení řidičů. Osobně se mi ještě nestalo, že bych při výjezdu ve směru na Březnici nějakého chodce ohrozil, či že by mě nějaký chodec omezil.

Chodec, který vejde na přechod na zelenou, může přecházení bezpečně dokončit i když mu v průběhu cesty blikla červená. Jestli to některý řidič neví, tak by se měl vrátit do autoškoly.
Vyjádření firmy, která to nastavuje, doplním.

Hezký den

Doplnění:
Tak jak jsem předpokládal, skutečně se jedná spíše o nevzdělanost, sobeckost a neomalenost některých řidičů, než o chybu nastavení. Osobně jsem tudy projel více než tisíc krát a do Vámi popisované situace jsem se nedostal. Tzn. že bych na svou zelenou měl pocit, že jsou chodci na přechodu neoprávněně. Vždy mě napadlo, že jen docházejí svůj cyklus.

Zde přikládám vyjádření:
Toto je bohužel dost rozšířená potíž v mnoha městech. Problém je v naprosté neukázněnosti řidičů, kteří neznají základní ustanovení zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nechápou, že chodec může na signál Stůj dokončit přecházení.

Řešení jsou v podstatě dvě:
- postavit tam PČR, aby řidičům ozřejmili jejich neznalost

- doplnit na chodecký stožár žlutý výstražný blikač ve tvaru kráčejícího chodce, který by byl v činnosti po dobu příslušného signálu Volno pro chodce a následně v době vyklizovacího mezičasu chodecké signální skupiny

Jedná se o podmíněnou kolizi, kdy vztah obou dopravních pohybů je řešen příslušnými články citovaného zákona, tj. že signály Volno mohou svítit současně. Tímto chceme sdělit, že úprava signálů Volno nic neřeší (nelze tímto způsobem kompenzovat neukázněnost řidičů), nehledě na to, že by to významně poškodilo kapacitu lokality.

za společnost Patriot Jiří Zukal.

Ještě tedy doplním, že zašlu na OKaRDS návrh na doplnění přechodu výstražným blikačem s chodcem. Ale rovnou říkám, že i na křižovatkách, kde toto výstražné zařízení je, stejně dochází k podobných problémům. Je to totiž stále o té nevzdělanosti těch řidičů.

Hezký den

SEMAFORY

28.5.2018 13:26:11 | odpovědět Pavla

Děkuji za odpověď a Váš čas...

SEMAFORY

28.5.2018 14:11:40 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Rádo se stalo, a ještě tedy využiji příležitost a obecně bych všem připomenul, že zelený panáček neznamená nesmrtelnost a že je vždy lepší počítat s chybou druhého. A to jak z pozice chodce, tak řidiče. Kdybych vždy trval na kole na tom, že mám přednost, tak už tu dnes nejsem. Jen skutečnost, že počítám s tím, že mi ji není ochoten dát každý, i když na ni mám nárok, mě ještě drží na živu.

Hezký den všem

Parkoviště nebo hřiště

23.5.2018 17:35:48 | odpovědět Jana Babicová

Dobrý den ,pane Fabiáne.
není to poprvé,co se na Vás obracíme s prosbou o vybudování hřiště...stačilo by miniaturní pískoviště a dvě lavičky.Jedná se o první blok na Obecinách.Nejprve se řešil problém s majetkem bývalé oční MŠ.Hřiště,které tu zůstalo bylo do poslední cihly zlikvidováno.Pak zde zůstalo staveniště,než zarostla travnatá plocha.A dodnes není zřejmě vyřešen střet zájmů,zda hřiště nebo parkoviště.
V našem bloku je zatím 15 dětí.Nic tu pro ně není.Doufám,že uznáte to,že za domem si hrát nemohou...je zde hlavní cesta.Naše ulice je navíc průjezdná pro ostatní bloky,takže ani zde není bezpečno.A mohla bych psát dál a dál.Opravdu se nenajde nikdo,kdo by udělal něco pro tyto děti,aby si mohly bezpečně hrát
.Není jediný blok,kde by nebyly na ploše aspoň ty lavičky.
Děkuji za pochopení a vstřícnost.
Za obyvatele bloku
Jana Babicová

Parkoviště nebo hřiště

31.5.2018 10:04:27 | odpovědět Kristýna Králová, inspektorka hřišť

Dobrý den,

bohužel se stále čeká na rozhodnutí Zlínského kraje o převod pozemku, ke kterému do dnešního dne nedošlo. Město tudíž není kompetentní aktuálně řešit využití daného pozemku.

Hezký den

Parkoviště nebo hřiště

25.5.2018 10:09:26 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

bohužel přeceňujete mé možnosti a pravomoci. Mohu pro Vás pouze získat vyjádření OMZ. Celý problém přeci není v tom, že by město nechtělo, ale že je tam proti hřišti odpor dalších obyvatel. Předal jsem k vyjádření na OMZ, třeba se podaří nalézt nějaký kompromis.

Rád bych při této příležitosti také upozornil, že právě na prosazení menších projektů typu lavička a pískoviště slouží projekt Tvoříme Zlín, kde si lidé mohou sami navrhovat, co by chtěli zrealizovat. Poté se pro to hlasuje a vítězné návrhy město zrealizuje. Je škoda, že jste to nenavrhla v rámci tohoto projektu. Kdyby to získalo podporu dalších hlasujících, město by to muselo postavit. Více na www.tvorimezlin.cz

Hezký den

<  1  2  3   ...z 3  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '18»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky