Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

ulice Zabrání - propadliny kostkovice

17.7.2019 9:43:51 | odpovědět Daniel

dobrý den,
ulice Zabrání mezi Jarolímkovým náměstím a křižovatkou s ulicí B.Smetany je ve špatném stavu. Je to krátký avšak velmi frekventovaný úsek, projíždí tudy autobusy a nyní je obtížné se vyhýbat v obou směrech. Vždy je z nějaké strany propadlina kostkovice. V připravovaných projektech nevidím že by se měla nějak vylepšovat. Je možné ji alespoň teď nějak spravit? Ostatně ty kostkovice v Malenovicích, pokud po nich jezdívá městský autobus dostávají celkově zabrat, nevím zda to není už přežitek.. děkuji

ulice Zabrání - propadliny kostkovice

17.7.2019 16:06:59 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, děkujeme za podnět. Pro ulici Zabrání v Malenovicích je zpracovaná projektová dokumentace, následně počkáme na vyjádření se k přidělení finančních prostředků. Hezký den.

Údržba dětských hřišť na ul. Zborovska, Bartosova čtvrt

16.7.2019 23:30:30 | odpovědět J. Vlkova

Dobry den, chtěla bych se prosím zeptat, zda by nešlo opravit, vybrousit a natřít dřevěnou hraci sestavu se žlutou skluzavkou na ulici Zborovska, Bartosova čtvrt. Jedná se o hraci sestavu u lanove dráhy. Pokaždé když tady jsme, tak si odtud dcera odnese v ruce zabodlou trisku a opravdu by bylo nutné hřiště renovovat. Dále bych se chtěla zeptat, zda někdo provádí čištění pískovišt. Je pomalu půlka léta a tady pískoviště cisteno ještě nebylo. Dále bych se chtěla zeptat, jestli by mohl být zvýšen dohled Městskou policií nad problémovými lidmi v této lokalitě. Nedávno na autobusove zastavce c. 33 u Zdravotní školy na lavičce trcela injekční stříkačka. Vcelku mě to vyděsilo, protože dcera vždycky letí kus dopředu a automaticky si tam seda. Chtěla bych tímto poprosit zda by mohly být dětská hřiště a další místa v teto lokalite více kontrolovány. Moc děkuji.

Oprava ploch kolem Vzdělávacího komplexu UTB

16.7.2019 21:12:39 | odpovědět Aleš Nešetřil

Dobrý den,
kdy dojde k úpravě prostoru mezi tělocvičnou a novou stavbou UTB. Ta hrůza zarostlá plevelem tam straší už druhý rok!!!

Nešetřil

Oprava ploch kolem Vzdělávacího komplexu UTB

17.7.2019 17:23:39 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, jak jsem zde již odpovídal. Odbor městské zeleně má zato, že by bylo dobré provést výsadby na podzim, kdy je to pro přežití výsadby ať už stromů, trávníků či trvalek, nejvhodnější.
K úpravě prostoru mezi tělocvičnou a UTB na ulici Štefánikova tak dojde letos na podzim.
V létě jsou plánovány terénní úpravy, na podzim výsadba stromů a položení kobercového trávníku.

....

A pokud si mohu dovolit odlehčený osobní názor: Vymírání různých druhů hmyzu a opylovačů je fakt. A je to problém. A i plevele mají v koloběhu přírody své nezastupitelné místo a vážou se na ně specializované druhy hmyzu. Můžete namítnout, že si mohou růst někde v lese. Nemohou. Některé druhy jsou vázány např. přímo na takové navážky a odkrytou půdu a těch přirozeně zas tolik nevzniká... Vše zlé je pro něco dobré. Chápu, že to nelahodí estetickému oku, a neříkám, že se mají plevele uměle udržovat, ale jak jsem psal, čekáme na podzim, kdy bude výsadba vhodnější a do té doby, nechť si tam lebedí hmyz. Moc prostoru mu ve městě nezbylo. Osobně nechávám na zahradě i pár kopřiv, lebed, vlaštovičníků atd... Je na nich rozhodně více živo, než na krátce střiženém trávníku (zelené poušti)

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji Vám hezký den

vozovka Březnická - Mostní (u Auly)

16.7.2019 9:25:20 | odpovědět Lubomír Churý

Dobrý den, jak to prosím vypadá s řešením havarijního stavu na této cestě? A když myslím havarijní tak skutečně špatný stav, žádám o prověření a vyjádření. Děkuji. PS: lze někde poslat oficiální stížnost?

vozovka Březnická - Mostní (u Auly)

17.7.2019 9:58:15 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, nyní připravujeme kompletní rekonstrukci ulic Mostní a Březnická, kdy byla zadána projektová dokumentace. S dřívější úpravou nepočítáme z důvodu zabezpečení podzemní chodby, který vede právě pod touto ulicí.

P.S. oficiální stížnost lze podat písemně na podatelně MMZ (budova radnice, na detašovaném pracovišti L. Váchy).

Hezký den.

Ujíždějící Jižní Svahy

9.7.2019 21:38:00 | odpovědět Tomáš Krátký

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli město provádí pravidelné kontroly podloží a svahů na sidlišti Jižní Svahy. Přece jen je na Jižních Svazích poměrně hustá zástavba. Nemůže pak v kombinaci s vysušenou půdou dojít k sesuvu nebo utržení nějakého svahu?
Děkuji. Krátký

Ujíždějící Jižní Svahy

18.7.2019 13:07:01 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

zajímavý dotaz. Prověřoval jsem všude možně, ale vzhledem k absenci (dovolené) některých vedoucích si nejsem jistý 100 % komplexností odpovědi. Ale ať dlouho nečekáte, tak 95 % zjištění Vám již poskytnout mohu.

Podle Odboru stavebního:
Stavební úřad nemůže něco takového řešit, vykonává státní správu. Za každou nemovitost odpovídá její vlastník. Nevím o tom, že by se někdo zabýval podobnou věcí. Řeší se až následky – také vlastník, případně ten, kdo poruchu způsobil (viz sesuv na JS nad domem Pod Křiby).

Podle Odboru životního prostředí:
Problematiku sesuvů řeší každý vlastník či správce v rámci vlastní kompetence k danému majetku

Odbor krizového řízení a obrany by sesuv řešil, až by nastal.

Podle Oddělení správy domů, které má ve své gesci správu bytů, nebytových prostorů a garáží v majetku SMZ, kontrolu podloží a svahů neřeší, pozemky nemá ve své správě.
A konečně na oddělení pozemkové a nebytové správy má vedoucí dovolenou, takže to mohu ověřit až později.

Ovšem co jsem zjišťoval, tak můj osobní odhad je, že na vyhodnocování těchto rizik je v ČR speciální úřad a to Česká geologická služba. Ta sbírá a zpracovává informace o geologickém složení území ČR. Provádí geologický výzkum a tvorbu geologických map ČR a o případném negativním stavu informuje samosprávy, které následně mohou něco řešit. Co jsem se také díval, tak pokud se odkazujete na sucho, tak problém vzniká především vysycháním jílovitého podloží. Zlínsko naštěstí ještě nepatří (dle mapy půdního sucha) mezi oblasti nejvíce ohrožené suchem (díky bohu za okolní lesy a hory) a podle geologické mapy nejsou JS na takovém rizikovém podloží.

Více se můžete dozvědět např. zde:
www.geology.cz/svahovenestability/registr

www.mapy.geology.cz/svahove_nestability/

Hřbitov v Loukách

8.7.2019 13:50:59 | odpovědět Zdenka Machova

Dobrý den.Ještě i dnes se najdou tací, kteří mají potřebu pěší návštěvy hřbitova. Bylo by možné přistínit cestu do kopce v letních měsících výsadbou přiměřeně vysoké zeleně podél plotu Graspa? I jejich ovce by byly vděčné. Pomníček obětem války v prostoru hřbitova byl vloni sice zrekonstruován, ale dál se o bezprostřední okolí nikdo nestará. Bylo by možné pravidelnou údržbu zajistit v rámci sečení ploch? No a způsob skladování odpadů, vzhled skládky a samotná vstupní brána? Před návštěvami z okolních měst je mě trochu trapně. Děkuji za odpověď

Žlab Příluky

7.7.2019 22:28:23 | odpovědět Lubomír Slovák

Dobrý den. Bylo by prosím možné nechat opravit lavičku v prostorách žlabu mezi ulicí Dolní dědina a novou zástavbou (první shora)? Zároveň je možné po celé délce žlabu rozmístit alespoň 3 odpadkové koše? Aktuálně je zde pouze jeden a i ten se často přeplněn a odpadky jsou poházené všude kolem. Domnívám se, že celý žlab by si zasloužil úpravu (vyměnit stávající osvětlení a navýšit množství světel). Děkuji. slovák

Žlab Příluky

16.7.2019 8:54:01 | odpovědět Marie Surovcová, arboristka OMZ

Dobrý den, výsadba stromů podél komunikace vedle plotu (pozemku) Graspo není z prostorových důvodů možná. K dispozici je zde pruh o šířce do 2 m, ochranné pásmo komunikace 1,5m, výsadba stromů od hranice parcel min. 3 m. V minulosti vysadil OMZ také na pozemek Graspa, všechny stromy bohužel uhynuly.

Hezký den

Žlab Příluky

16.7.2019 8:56:00 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

co se týče druhé části příspěvku, tak podnět jsem předal. Tato diskuze však slouží výhradně k dotazům na úředníky magistrátu. S podněty na Pohřebnictví Zlín je tak vhodnější se obracet přímo na Pohřebnictví Zlín. Děkuji za pochopení.

Editace: Přestože tato diskuze neslouží k dotazům na zřízené společnosti, vyjádření společnosti jsem pro Vás získal a přikládám:

- Pozemky podél oplocení GRASPA nemá Pohřebnictví Zlín ve správě. Tedy nemůže na nich provádět žádnou výsadbu.
- Pokud jde o úpravu okolí „Pomníku obětem války“ tato byla provedena v letošním roce. Upozorníme dodavatele výsadby a zahradní úpravy, který zajišťuje po dobu 1 roku od výsadby údržbu, aby provedl vyplevelení nové výsadby.
- VOK je standardní nádoba na ukládání hřbitovního odpadu. VOK je umístěn v areálu hřbitova v Loukách a od centrální komunikace hřbitova je oddělen dřevěnou zástěnou.

Přeji hezký den

Žlab Příluky

9.7.2019 10:50:24 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

vaše upozornění jsem předal, ale rád bych upozornil, že tyto provozní záležitosti (nevyvezený koš či oprava lavičky) by se v částech měly hlásit v kanceláři místních částí. Ty jsou tam od toho zřízeny a já beztak tento požadavek předám k vyřízení právě tam. Co se týče úpravy žlabu. Ve městě jsou desítky a stovky míst, které si zaslouží úpravu. Nelze to bohužel řešit "objednávkou" v diskuzi, která slouží pro dotazy na úředníky. Tyto záležitosti má v gesci komise místní části. O prioritách části musí rozhodovat právě komise, nelze brát zřetel na každý příspěvek, protože co člověk, to názor či zájem. Jeden chce park, druhý parkoviště.... Požadavek na lampy atd. musí tedy přijít od komise.

Hezký den

Díry v komunikaci Havlíčkovo nábřeží

6.7.2019 12:17:24 | odpovědět Otakar Fiala

Dobrý den,
prosím o informaci, kdy konečně po zimě bude opravena komunikace Havlíčkovo nábřeží. Díry ve vozovce jsou tam až k Přístavu. Je to ostuda... Děkuji. Zdraví O. Fiala

Díry v komunikaci Havlíčkovo nábřeží

17.7.2019 17:07:37 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, v současnosti provádí Technické služby opravy výtluků po celém městě, kdy opravují výmoly a výtluky postupně. Tímto způsobem urychlíme proces oprav nejen z časového, ale i z ekonomického hlediska. Je možné, že oprava již byla nebo v brzké době bude provedena. Přesto bychom chtěli poprosit o trpělivost.

Děkuji, hezký den.

Letní režim diskuze!

3.7.2019 14:46:41 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážení diskutující, vzhledem k nastávajícímu období dovolených, kdy budu řd čerpat jednak já, ale především kolegové z odborů, bude diskuze spravována v prázdninovém režimu. U vašich dotazů, může dojít ke zpožděnému zveřejnění. Stejně tak u odpovědí, může dojít k lehčímu zpoždění jejich vypracování. Diskuze města neslouží k urgentním požadavkům, která vyžadují okamžitá řešení. Diskuze slouží primárně k dotazům na úředníky a k odpovědím. S urgentními požadavky se obracejte na konkrétní odbory. Pokud neznáte gesce odborů, můžete se obrátit na kolegyně z Informačního centra. Děkuji za pochopení a přeji Vám krásné prožití prázdnin, léta a hodně načerpaných sil.

Bc. Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů, správce diskuze

Okružní

2.7.2019 13:06:18 | odpovědět Ivan Pšenčík

Dobrý den,
je pravdivá informace, že od 8.7. začne oprava ulice Okružní od křižovatky na Mokrou až po poštu? A pokud ano, nebylo by vhodné na ni třeba na těchto stránkách upozornit? Jestli bude opravdu frézování a oprava probíhat, bude to totiž docela "mazec".

Děkuji za odpověď

Okružní

3.7.2019 8:24:40 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážený pane Pšenčíku, bylo by to vhodné, ale až v okamžiku, kdy bude tato, mimochodem krajská akce, povolena. Váš námět jsem prověřoval a zatím není k dispozici ani vyjádření od policie ČR. Tato rekonstrukce by měla dle mých informací začít nejdříve po 15. 7. Pokud jste však myslel akci od křižovatky Okružní na ul. Středová, (tam se bude opravovat od 8.7) tak tato zpráva v době vašeho dotazu již na webu byla zveřejněna.

Hezký den

OKRUŽNÍ

3.7.2019 9:39:39 | odpovědět Ivan Pšenčík

Děkuji pane Fabiáne za rychlou odpověď. Vycházel jsem z informace na webu ŘSD Zlínského kraje, je vidět, že s nějakou aktualizací informací si tam opravdu nedělají problém. Pro info - tady je ta zpráva - https://www.rszk.cz/index.php?grafika=0&zobraz_aktualitu=655. Ale stejně nás to asi nemine...

OKRUŽNÍ

3.7.2019 14:54:30 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Přitom stačilo, kdyby tam autor napsal slovíčko "pravděpodobně"... :) ale jak píšete, nemine nás to. Já mám příští týden dovolenou, ale požádal jsem kolegy jak z Odboru, kde stavby povolují, tak od nás z tiskového, nechť to pohlídají... a věřím, že informace by měl snad šířit i investor tedy Zlínský kraj... jinak tedy, asi nejrelevantnější informace o uzavírkách nacházím na http://www.dopravniinfo.cz/

Hezký den

<  1  2  3  4   ...z 4  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '19»
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)