Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK - "MK ul. Zálešní VII, Zálešná VIII, Zálešná IX, Zálešná X, Zálešná XI, Havlíčkovo nábř., 2. května" Zlín

18. 08. 2017 - 04. 09. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK - "MK ul. Pod Mlýnem, Příluky"

18. 08. 2017 - 04. 09. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK - "silnice II. a III. třídy, MK a veřejně přístupné účelové komunikace Zlín - Barum Czech Rally Zlín"

18. 08. 2017 - 04. 09. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

E.ON

18. 08. 2017 - 04. 09. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0074 35,03 kB

Zvířata nalezená na území statutární města Zlína

17. 08. 2017 - 17. 10. 2017 | Jolana Michenková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozhodnutí - stavební povolení "oprava chodníku v ul. Zarámí Zlín (před BD č.p. 4082-4085)" Zlín, Zarámí

16. 08. 2017 - 31. 08. 2017 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava chodníku v ul. Zarámí Zlín (před BD č.p. 4082-4085)"

.pdf 2017-065586 640,1 kB

Revize 11. výzvy - Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby

16. 08. 2017 - 31. 08. 2017 | Zlata Dorušková, Oddělení koordinace projektů

Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby

.pdf revize 11. výzvy k 4.8.2017 658,02 kB

Revize 5. výzvy - Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech

16. 08. 2017 - 31. 08. 2017 | Zlata Dorušková, Oddělení koordinace projektů

Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech

.pdf revize 5. výzvy k 4.8.2017 594,74 kB

revize 4. výzvy - Modernizace vozového parku městské hromadné dopravy

16. 08. 2017 - 31. 08. 2017 | Zlata Dorušková, Oddělení koordinace projektů

Modernizace vozového parku městské hromadné dopravy

.pdf revize 4. výzvy k 4.8.2017 627,89 kB

Revize 2. výzvy - Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastrukrury

16. 08. 2017 - 31. 08. 2017 | Zlata Dorušková, Oddělení koordinace projektů

Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastrukrury

.pdf revize 2. výzvy k 4.8.2017 631,44 kB

Revize 3. výzvy

16. 08. 2017 - 31. 08. 2017 | Zlata Dorušková, Oddělení koordinace projektů

Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb

.pdf revize 3. výzvy k 24.7.2017 244,88 kB

Veřejná vyhláška - Projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Machová v uplynulém období 2013-2017

17. 08. 2017 - 19. 09. 2017 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

OOP - STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA PK -"MK - ul. Havlíčkovo nábřeží, Kotěrova, Nad Humny"

15. 08. 2017 - 30. 08. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky - Igor Bádal

15. 08. 2017 - 31. 08. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Pavel Kochaníček

15. 08. 2017 - 31. 08. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Vladimír Baletka

15. 08. 2017 - 31. 08. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

OOP - STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA PK -"MK ul. Dukelská, L. Váchy, Na Honech I, Na Honech II, Pančava, Podlesí II, Podlesí III, Santražiny, tř. Svobody" Zlín

15. 08. 2017 - 30. 08. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Opatření obecné povahy - zákaz odběru vody z potoků

15. 08. 2017 - 31. 12. 2017 | Martina Vašátková, Odbor životního prostředí a zemědělství

E.ON

15. 08. 2017 - 30. 08. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0073 1166,86 kB

Krajský pozemkový úřad Zlín, veřejná vyhláška-Komplexní pozemk. úpravy v k. ú. Lhota u Zlína včetně části navazujícího k. ú. Salaš u Zlína

14. 08. 2017 - 29. 08. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK - "MK - ul. tř. T. Bati, Díly IV, Štefánikova, Díly V"

14. 08. 2017 - 29. 08. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK - "silnice č. III/4913, silnice č. III/4918, MK - ul. Pekárenská Zlín, Příluky, bezejmenná MK mezi obcemi Lípa, Zlín, Klečůvka"

14. 08. 2017 - 29. 08. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY "výrobní hala firmy DudrTools" v katastrálním území Sazovice

14. 08. 2017 - 22. 08. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

E.ON

14. 08. 2017 - 29. 08. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0072 443,22 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Slovenská, L. Váchy, Nivy I v obci Zlín

11. 08. 2017 - 28. 08. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Valachův Žlab v obci Zlín

11. 08. 2017 - 28. 08. 2017 | David Pellar, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - změna SPZ

.pdf 2017-085908 153,16 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - vedle BD č.p. 4100, nábř. U Januštice v obci Zlín

11. 08. 2017 - 28. 08. 2017 | David Pellar, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - prodloužení

.pdf 2017-087629 151,47 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. L. Váchy v obci Zlín

11. 08. 2017 - 28. 08. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"I. etapa regenerace panel. sídliště Zlín stavba II"

.pdf 2017-090472 132,68 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 102809_2017 691,18 kB

Kanalizace v ul. Husova, Zlín - Malenovice

11. 08. 2017 - 28. 08. 2017 | Robert Navrátil, Odbor životního prostředí a zemědělství

E.ON

11. 08. 2017 - 28. 08. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0071 73,39 kB

VÝZVA VYJÁDŘENÍ K PODANÉM ODVOLÁNÍ "Bytový dům 7 b.j. Zlín" Zlín, Příluky, Zborovská (Bartošova čtvrť).

11. 08. 2017 - 28. 08. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49026, č. III/49020, č. III/49019, č. III/49023, místní komunikace - ul. Hradská v obci Zlín

10. 08. 2017 - 25. 08. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"12. Truck Sraz Zlín 2017"

.pdf 2017-075813 131,99 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 102624_2017 691,29 kB

Zvířata nalezená na území statutárního města Zlína

10. 08. 2017 - 10. 10. 2017 | Jolana Michenková, Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Sv. Čecha, K. Světlé, M. Alše v obci Zlín

09. 08. 2017 - 24. 08. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Odstranění vad - rekonstr. ul. Svatopluka Čecha, Zlín - Podhoří"

.pdf 2017-089535 138,5 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 101984_2017 568,36 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Křiby u č.p. 4720 v obci Zlín

09. 08. 2017 - 24. 08. 2017 | David Pellar, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. stání pro ZTP, ZTP/P

.pdf 2017-072208 154,51 kB
.pdf ZTP Křiby 21,18 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Lesní čtvrť III u č.p. 3718 v obci Zlín

09. 08. 2017 - 24. 08. 2017 | David Pellar, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2017-065492 155,4 kB
.pdf ZTP ul. Lesní čtvrťIII 47,44 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - bezejmenné místní komunikace v obci Březnice

09. 08. 2017 - 24. 08. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Komenského (vč. komunikace pro pěší - chodníku) v obci Zlín, Malenovice

09. 08. 2017 - 24. 08. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

ul. Komenského "Metropolitní síť Zlín Net - Zlín ZŠ Komenského - ul. Komenského"

.pdf 2017-091420 133,67 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 102261_2017 546,27 kB

E.ON

09. 08. 2017 - 24. 08. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0070 40,27 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Broučkova u č.p. 5352 v obci Zlín

08. 08. 2017 - 23. 08. 2017 | David Pellar, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa pro ZTP, ZTP/P

.pdf 2017-072576 155,37 kB
.pdf SKM_C364e17080808330 52,95 kB

OOP - MK ul. Zálešná II v obci Zlín

08. 08. 2017 - 23. 08. 2017 | David Pellar, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhrazené park. místo pro ZTP, ZTP/P - Černá Dana

.pdf 2017-035450 165,09 kB
.pdf černa situačka 52,83 kB

E.ON

08. 08. 2017 - 23. 08. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0011 282,31 kB

Jednotná kanalizace, Statutární město Zlín, Štípa - oznámení o zahájení řízení

07. 08. 2017 - 22. 08. 2017 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Okresní soud Zlín, vyhláška - určení data úmrtí - Jaromír Přikryl

07. 08. 2017 - 05. 09. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

07. 08. 2017 - 22. 08. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0010 87,87 kB

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška - nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

04. 08. 2017 - 21. 08. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

oznámení o uložení zásilky - Helena Záhorová

04. 08. 2017 - 21. 08. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Tomáš Luňák

03. 08. 2017 - 21. 08. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Okresní soud Zlín, vyhláška - určení data úmrtí - Pavla Pulkrábková

03. 08. 2017 - 31. 08. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

oznámení o uložení zásilky - Ing. Kateřina Ventrčová

03. 08. 2017 - 21. 08. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Irena Glücková

03. 08. 2017 - 21. 08. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

11. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ - VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY S DŮRAZEM NA MULTIMODÁLNÍ VAZBY

29. 06. 2017 - 04. 09. 2017 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

10. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ - ZAJIŠTĚNÍ PROSTOR A VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

29. 06. 2017 - 31. 08. 2017 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

9. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ - PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

28. 06. 2017 - 04. 09. 2017 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška-Záměr převodu nemovitých věci včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví ZK

20. 06. 2017 - 10. 09. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«srpen '17»
PÚSČPSN
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČ: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky