Doručování písemností veřejnou vyhláškou

"Odkanalizování obce Sazovice" - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení včetně prodloužení lhůty pro dokončení stavby

23. 02. 2017 - 10. 03. 2017 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

Oznámení o uložení zásilky - František Michálek

23. 02. 2017 - 10. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Martin Honich

23. 02. 2017 - 10. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Jiří Ošlejšek

23. 02. 2017 - 10. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Zdeněk Janků

23. 02. 2017 - 10. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Veřejná vyhláška - Lukáš Novosád

23. 02. 2017 - 13. 03. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/13/2017

.pdf VV_ 13_2017 358,56 kB

Veřejná vyhláška - Rostislav Masar

23. 02. 2017 - 13. 03. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/9/2017

.pdf VV_ 9_2017 361,32 kB

Veřejná vyhláška - Alexander Angelkovský

23. 02. 2017 - 13. 03. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/1/2017

.pdf doručení VV_1_2017 234,19 kB

Veřejná vyhláška - Ondřej Voborník

23. 02. 2017 - 13. 03. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/255/2016

.pdf doručení VV_255_2016 235,09 kB

ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ "Křižovatka ul. Mostní x ul. Březnická - narovnání a přechody pro chodce, Zlín"

23. 02. 2017 - 10. 03. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

2. Výzva k předkládání projektových záměrů

23. 02. 2017 - 30. 03. 2017 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

ROZHODNUTÍ-ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ "Zlín - Kudlov, VO ulice Zelená"předmětem stavby je provedení veřejného osvětlení (VO) na ulici Zelená, ve zlínské části Kudlov.

23. 02. 2017 - 10. 03. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ "Karlovice, stoka "B1"

23. 02. 2017 - 10. 03. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 2001/12, 4124, 4125/4 v k.ú. Zlín

22. 02. 2017 - 09. 03. 2017 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava chodníku a komunikace v ulici Nad Stráněmi"

.pdf 2016-160585 126,59 kB

oznámení o uložení zásilky - Rostislav Sedláček

22. 02. 2017 - 09. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Tomáš Januška

22. 02. 2017 - 09. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

22. 02. 2017 - 09. 03. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0007 114,16 kB

NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ "Mladcová - rekonstrukce ulice Stráně II. etapa" Zlín - Mladcová, ulice Stráně

21. 02. 2017 - 08. 03. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Kúty ve Zlíně

21. 02. 2017 - 08. 03. 2017 | Hana Večerková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Zvláštní užívání PK, vyhrazené parkovací místo před domem č. p. 1943, MK Kúty, pro držitele průkazu osoby ZTP/P, Procházková Marcela (syn Martin Procházka - držitel průkazu osoby ZTP/P)

.pdf 2017-005066 594,33 kB

Oznámení o zahájení řízení o zrušení existujícího přejezdu

21. 02. 2017 - 08. 03. 2017 | Hana Večerková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"

.pdf 2017-009500 596,25 kB
.pdf snímek_přejezdu 47,19 kB
.pdf situace_přejezdu 86,59 kB

Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích, MK Moravská

21. 02. 2017 - 08. 03. 2017 | Hana Večerková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhrazené parkovací místo proti domu č.p. 4777, MK Moravská, pro držitele průkazu osoby ZTP

.pdf 2016-150380 605,54 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. II. a III. třídy a místní komunikace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

21. 02. 2017 - 08. 03. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

provádění oprav havárií na vodárenském zařízení

.pdf 2017-017293 140,26 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 023259_2017 2080,63 kB

Veřejná vyhláška - Jiří Bažant a Monika Bažantová

21. 02. 2017 - 09. 03. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/16/2017

.pdf VV_16_2017 359,38 kB

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Oznámení o výběrovém řízení

21. 02. 2017 - 22. 03. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Veřejná vyhláška - Lukáš Králík

20. 02. 2017 - 08. 03. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/14/2017

.pdf VV_14_2017 358,38 kB

Veřejná vyhláška - Kateřina Sedmá, nezl. Lukáš Kuňák a nezl. Amálie Kuňáková

20. 02. 2017 - 08. 03. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/10/2017

.pdf VV_10_2017 358,79 kB

Veřejná vyhláška - Jiří Šedek st., Jiří Šedek ml. a Naděžda Šedková

20. 02. 2017 - 08. 03. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/254/2016

.pdf doručení VV_254_2016 236,15 kB

Oznámení o uložení zásilky - Michal Petr

20. 02. 2017 - 07. 03. 2017 | Pavla Grmelová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Thu Ha Quang

20. 02. 2017 - 07. 03. 2017 | Pavla Grmelová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Martin Čada

20. 02. 2017 - 07. 03. 2017 | Pavla Grmelová, Odbor živnostenský

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kvítková, Lešetín I v obci Zlín

17. 02. 2017 - 06. 03. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"PREDIKO Zlín" prodloužení termínu

.pdf 2017-016945 132,06 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 022672_2017 419,84 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. L. Váchy (v úseku u domu č.p. 515) v obci Zlín

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení o uložení zásilky - Monika Vránková

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Zdeněk Šimek

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Marie Prokopcová

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Ladislav Piskoř

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Petr Pinkas

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Dagmar Pinkasová

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Dagmar Pažourková

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Vladimír Pasminka

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Karel Mimochodek

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - David Mikulenčák

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Ing. Zděnek Mikuláš

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Martina Malotová

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Luboš Hudák

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jan Hora

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský
.pdf Jan Hora 65,75 kB

oznámení o uložení zásilky - Jaromír Hofr

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jaroslav Hlaváček

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Ing. Grigorij Gronský

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jana Doleželová

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Ing. Miroslav Čapka

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

16. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0006 42,01 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístupná účelová komunikace - ul. Desátá v obci Zlín

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY "Novostavba rodinného domu" na pozemcích parc. č. 617/20, 613/1, 622/1 v katastrálním území Březnice u Zlína

15. 02. 2017 - 23. 02. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY "rekonstrukce budovy TJ Sokol Velký Ořechov"

15. 02. 2017 - 23. 02. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Oznámení o uložení zásilky - Ing. Jaroslav Bartošek

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Adam Bělák

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Rudol Lukeš

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Radim Korvas

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Lenka Třetinová

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Jan Janás

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Martin Lauman

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Michal Chlud

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Miroslav Hauerland

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Vítězslav Murka

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Jan Tkadlec

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá, Sokolská, MK - ul. Na Výsluní, Smetanova, Tyršovo nábř., Vývoz, Fügnerovo nábř., Benešovo nábř. v obci Zlín

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení o uložení zásilky - Bohdana Valeriánová

15. 02. 2017 - 02. 03. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Veřejná vyhláška - Šarlota Koňaková, Tomáš Mica, nezl. Tomáš Koňak a nezl. Nikola Koňaková

15. 02. 2017 - 03. 03. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/2/2017

.pdf VV_2_2017 361,53 kB

Oznámení o uložení zásilky - Jaroslav Chuděj

13. 02. 2017 - 28. 02. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Zdeněk Juřík, DiS.

13. 02. 2017 - 28. 02. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Radek Máša

13. 02. 2017 - 28. 02. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - David Merta

13. 02. 2017 - 28. 02. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Milan Pelech

13. 02. 2017 - 28. 02. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Karel Salvet

13. 02. 2017 - 28. 02. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Santražiny ve Zlíně

13. 02. 2017 - 28. 02. 2017 | Hana Večerková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Zvláštní užívání PK, vyhrazené parkovací místo u domu č. p. 4317, MK Santražiny, vnitroblok, pro držitele průkazu osoby ZTP, Šimíková Marie

.pdf 2017-002383 594,63 kB

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ "Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží"

10. 02. 2017 - 27. 02. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 54/1, 146/1, 146/3, 155/26, 1338/1, 1883/1,... v k.ú. Bohuslavice u Zlína

10. 02. 2017 - 27. 02. 2017 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Silnice II/490, II/497, III/4972: Bohuslavice u Zlína, křižovatka" SO 101 - Silnice II/490, uzlový úsek 24 a 25

.pdf 2016-147061 596,77 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - bezejmenná místní komunikace v obci Lípa

10. 02. 2017 - 27. 02. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

čištění koryta potoka

.pdf 2017-014648 131,45 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 019611_2017 256,87 kB

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Díly II ve Zlíně

10. 02. 2017 - 27. 02. 2017 | Hana Večerková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Minarovský Miroslav, třída Tomáše Bati 3936, 760 01 Zlín

.pdf 2017-001046 594,66 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. II. a III. třídy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

10. 02. 2017 - 27. 02. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

provádění běžné údržby na sil. II. a III. třídy

.pdf 2017-007996 148,78 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 019007_2017 1853,63 kB

Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích, MK Křiby

09. 02. 2017 - 24. 02. 2017 | Hana Večerková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Galušková Helena, Křiby 4708, 760 05 Zlín

.pdf 2016-140988 605,83 kB

Rozhodnutí o vydání stavebního povolení pro stavbu ČOV manželů Gettlerových na parc. č. 377/1 k.ú. Lukoveček

09. 02. 2017 - 24. 02. 2017 | Ondřej Bajza, Odbor životního prostředí a zemědělství

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ "REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU MORAVSKÁ 4779, 4780, ZLÍN" na pozemku st. p. 6974 v katastrálním území Zlín.

08. 02. 2017 - 23. 02. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích, MK Na Honech I

08. 02. 2017 - 23. 02. 2017 | Hana Večerková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Zvláštní užívání PK, vyhrazené parkovací místo u domu č. p. 5537, MK Na Honech I, pro držitele průkazu osoby osoby ZTP/P, Potočný Jakub, syn Moniky Potočné

.pdf 2016-140989 605,5 kB

E.ON

08. 02. 2017 - 23. 02. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0005 106,69 kB

Veřejná vyhláška - Jiřina Štefková

07. 02. 2017 - 23. 02. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/5/2017

.pdf VV_5_2017 358,71 kB

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška-Záměr převodu nemovitých věci včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví ZK

13. 12. 2016 - 05. 03. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška-Záměr převodu nemovitých věci včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví ZK

30. 11. 2016 - 05. 03. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«únor '17»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČ: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky