Doručování písemností veřejnou vyhláškou

oznámení o zahájení stavebního řízení"Oprava chodníku v ul. Zarámí Zlín (před BD č.p. 4082-4085)"

23. 06. 2017 - 10. 07. 2017 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava chodníku v ul. Zarámí Zlín (před BD č.p. 4082-4085)"

.pdf 2017-065586 593,77 kB

"Kanalizace Lhotka" - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení včetně prodloužení lhůty pro dokončení stavby

23. 06. 2017 - 08. 07. 2017 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

vč. prodloužení lhůty pro dokončením stavby

.pdf Prodloužení Lhotka kanalizace 21-6-2017 408,08 kB

E.ON

23. 06. 2017 - 10. 07. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0060 55,36 kB

Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích"Rekonstrukce přístupových cest v centr. části města Zlína, 1.stavba - rekonstrukce přístupových cest"

22. 06. 2017 - 07. 07. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/49

22. 06. 2017 - 07. 07. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"Silnice III/43830, Hostišová"

22. 06. 2017 - 07. 07. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"umožnění zásobování ČSPH s ohledem an směr stáčení vpravo z cisternového vozidla"

21. 06. 2017 - 07. 07. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"Sídliště Jižní svahy Zlín-okruh VS 5, rekonstrukce tepelných rozvodů-1.etapa, tepelné rozvody pro bloky 41-43"

21. 06. 2017 - 07. 07. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ŘÍZENÍ " Výměníková stanice Zálešná" "Odstranění stavby st.p.4267 Zálešná II" Zlín, ul. Zálešná II, č.p. 4146

21. 06. 2017 - 07. 07. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"místní komunikace-ul.Hradská, Zlín"

21. 06. 2017 - 07. 07. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Krajský pozemkový úřad Zlín, veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Malenovice u Zlína

21. 06. 2017 - 07. 07. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

ROZHODNUTÍ "OK INTERNEXT 2000, Zlín - Malenovice, průmyslová zóna"

20. 06. 2017 - 07. 07. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

ROZHODNUTÍ "stavba jednopodlažního rodinného domu v obci Tečovice na parcele č. 1328/7"

20. 06. 2017 - 07. 07. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška-Záměr převodu nemovitých věci včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví ZK

20. 06. 2017 - 10. 09. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"Mistrovství ČR v požárním sportu"

19. 06. 2017 - 04. 07. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikaciích"Rekonstrukce vodovodu Hostišová"

19. 06. 2017 - 04. 07. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"Hostišová-čištění odpadních vod z RD a Obecního úřadu"

19. 06. 2017 - 04. 07. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "revitalizace veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy" na pozemcích parc. č. 1990/19, 1990/40, 1990/41, 1990/8, 1990/11, 1990/7 v katastrálním území Zlín.

19. 06. 2017 - 04. 07. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

E.ON

19. 06. 2017 - 04. 07. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0059 120,65 kB

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"Oprava mostu Z6 před řeku Dřevnici ve Zlíně"

16. 06. 2017 - 03. 07. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

ž. o PÚP - oprava mostu Z6 přes řeku Dřevnici, k.ú. Zlín, FI

.pdf 2017-069362 132,41 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 079862_2017 1084,24 kB

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška-Nařízení SVS o nařízení mimořádných veterinárních opatření při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu

16. 06. 2017 - 03. 07. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

16. 06. 2017 - 03. 07. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0058 106,23 kB

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikaci"Rekonstrukce vodovodu Zlín-ul.Štefánikova-Prostřední-Spojovací"

16. 06. 2017 - 03. 07. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

ž. o PÚP - "Rekonst. vodovodu Zlín - ul. Štefánikova, Prostřední, Spojovací", V

.pdf 2017-069047 139,37 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 079397_2017 589,67 kB

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"místní komunikace-ul. Zálešná II, 2. května,k.ú.Zlín"

15. 06. 2017 - 30. 06. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"silnice č.II/489, Držková"

15. 06. 2017 - 30. 06. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

E.ON

15. 06. 2017 - 30. 06. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0057 181,35 kB

oznámení o uložení zásilky - Milan Zachara

14. 06. 2017 - 30. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Jiří Maršálek

14. 06. 2017 - 30. 06. 2017 | Marcela Gábová, Odbor živnostenský

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací"ul. Na Gruntech v obci Zlín, Lužkovice"

14. 06. 2017 - 29. 06. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"místní komunikace-ul.Partyzánská, u domu č.p.3231, Zlín"

13. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

rozhodnutí stavební povolení "Stavební úpravy MK Fryšták-Vítová"

12. 06. 2017 - 27. 06. 2017 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Stavební úpravy MK Fryšták - Vítová"

.pdf 2017-048213 128,35 kB

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška - nařízení SVS o nařízení mimořádných veterinárních opatření při výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu

12. 06. 2017 - 27. 06. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

oznámení o uložení zásilky - Kateřina Seberová

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Ondřej Vojtěšek

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Martin Sobek

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Milan Směšný

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Slinták

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Ivo Navara

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Milan Pytela

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Novotný

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Oldřich Molek

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Tomáš Krajča

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Koláček

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Martin Holík

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Dohnálek

12. 06. 2017 - 28. 06. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

12. 06. 2017 - 27. 06. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0006 97,45 kB

"Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták - úpravy meliorací" - oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby vodního díla (záměr byl posouzen podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí)

09. 06. 2017 - 10. 07. 2017 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP - STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA PK -"MK ul. 2. května 622," Zlín

09. 06. 2017 - 26. 06. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Zvláštní užívání PK, vyhrazené parkovací místo před domem č. p. 622, MK 2. května, pro držitele průkazu osoby ZTP, Štěrbová Pavla

.pdf 2017-019031 123,29 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 076580_2017 501,48 kB

Krajský pozemkový úřad Zlín, veřejná vyhláška-Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím- katastr

26. 05. 2017 - 26. 06. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

8. výzva k předkládání projektových záměrů (IPRU Zlín)

18. 05. 2017 - 30. 06. 2017 | Zlata Dorušková, Oddělení koordinace projektů

5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ - REALIZACE DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V SÍDLECH

12. 04. 2017 - 30. 06. 2017 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červen '17»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČ: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky