Doručování písemností veřejnou vyhláškou

E.ON

28. 04. 2017 - 15. 05. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0038 90,62 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, bezejmenné místní komunikace v obci Fryšták

27. 04. 2017 - 12. 05. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Fryšták - dobudování vodovodních řadů"

.pdf 2017-044231 136,6 kB
.pdf Příloha č.2 k Č.J. MMZL 055663_2017 278,05 kB
.pdf Příloha č.1 k Č.J. MMZL 055663_2017 631,51 kB

Oznámení o uložení zásilky - Vladimír Baletka

27. 04. 2017 - 12. 05. 2017 | Pavla Grmelová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Ing. Kateřina Ventrčová

27. 04. 2017 - 12. 05. 2017 | Marcela Gábová, Odbor živnostenský

Oznámení o uložení zásilky - Dušan Fiala

27. 04. 2017 - 12. 05. 2017 | Pavla Grmelová, Odbor živnostenský

Městský úřad Uherské Hradiště, veřejná vyhláška-Oznámení o doplnění podkladů rozhodnutí

27. 04. 2017 - 12. 05. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, č. III/49016, místní komunik. - ul. nám. Míru, Soudní, Bartošova, Rašínova, Vodní, Trávník, veř. přístup. účel. komunik. - ul. Dvacátá, Desátá, J. A. Bati, Vavrečkova v obci Zlín

26. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

stavební povoelení na stavbu "Oprava komunikace ul. Březová v Jaroslavicích"

26. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Hana Večerková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

SMZ - Smola Ladislav S-Projekting s. r. o., Jaroslavice 44, 760 01 Zlín

.pdf 2017-020231 634,23 kB

Oznámení - zahájení řízení o změně stavby před dokončením - st.pl. 3335, 3514/1, p.č. 1119/99, 1119/160, 1119/174, 1152/8, 1152/13, 3687 v k.ú. Zlín, p.č. 1376/7 v k.ú. Prštné

26. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín - chodník podél tř. T. Bati 81. bud. - křiž. Prštné" změna stavby před dokončením

.pdf 2017-031859 602,14 kB

oznámení o uložení zásilky - Petr Kománek

26. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jiřina Bajzová

26. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Pavel Horák

26. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Lehotský

26. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Stanislav Polepil

26. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jaromír Šenkeřík

26. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jan Šťastný

26. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Lubomír Vašík

26. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Finanční úřad Zlín, veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí r. 2017

27. 04. 2017 - 29. 05. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Veřejná vyhláška - Monika Micová a nezl. Alexandr Mica

25. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/32/2017

.pdf VV_ 32_2017 363,17 kB

Veřejná vyhláška - Jaroslav Matuškovič

25. 04. 2017 - 11. 05. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/31/2017

.pdf VV_ 31_2017 357,75 kB

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 1793/1, 1793/5, 1793/12, 1793/13, ..., k.ú. Tečovice

25. 04. 2017 - 10. 05. 2017 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Komunikace - Vývozek"

.pdf 2017-005493 599,17 kB

Město Fryšták- oznámení o schválení kanalizačního řádu

25. 04. 2017 - 10. 05. 2017 | Lucie Husárová, Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Záhumení I v obci Zlín, Louky

24. 04. 2017 - 09. 05. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

stavba kanalizační přípojky

.pdf 2017-042463 130,61 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 053660_2017 423,63 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Lešetín II v obci Zlín

24. 04. 2017 - 09. 05. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

rekonstrukce horkovodního potrubí

.pdf 2017-048545 134,7 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 052478_2017 1094,21 kB

Stavební povolení na akci "Oprava místní komunikace ul. Prostřední ve Zlíně, SO 102 - oprava chodníku ul. Prostřední"

24. 04. 2017 - 09. 05. 2017 | Hana Večerková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oprava místních komunikací ul. Prostřední, SO 102 - oprava chodníku ul. Prostřední

.pdf 2017-016785 644,03 kB

Oznámení o možnosti převzít písemnost - vlastník pozemku parc. č. 2220 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí

24. 04. 2017 - 09. 05. 2017 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

oznámení o uložení zásilky - František Vidlář

24. 04. 2017 - 09. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

24. 04. 2017 - 09. 05. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0037 71,04 kB

SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ "Revitalizace ul. Díly II. - IV. Morysovy domy" v části stavby SO 2-401 Veřejné osvětlení třída Tomáše Bati, Zlín

21. 04. 2017 - 09. 05. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - bezejmenné místní komunikace v obci Zlín - Klečůvka a v obci Lípa

20. 04. 2017 - 05. 05. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Kanalizace Klečůvka"

.pdf 2017-040406 131,9 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 052193_2017 341,38 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Budovatelská (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

20. 04. 2017 - 05. 05. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstrukce DH č. 234 a DH č. 235, ul. Budovatelská"

.pdf 2017-041288 132,74 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 051668_2017 957,95 kB

zahájení řízení o odstranění vraku Š.Felicia ul.Nábřeží

20. 04. 2017 - 05. 05. 2017 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

6. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ - OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK BAŤOVSKÉHO OBDOBÍ

20. 04. 2017 - 31. 05. 2017 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4972 ul. Švermova, Masarykova, místní komunikace - ul. Jar. Staši, Zahradní, tř. Svobody, Světlov, I. Veselkové, Potěhníkova v obci Zlín, Malenovice

19. 04. 2017 - 04. 05. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstrukce komunikace ul. J. Staši a ul. Tyršova - Malenovice I. a II. etapa"

.pdf 2017-040410 131,21 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 051296_2017 641,76 kB

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 1154/3, 1157/18,... v k.ú. Příluky, p.č. 383, 388/1,...v k.ú. Klečůvka, p.č. 733 v k.ú. Lípa n/D, p.č. 241/2, 242/5,... v k.ú. Lužkovice, p.č. 1174/58, 1174/8 v k.ú. Želechovice n/D

19. 04. 2017 - 04. 05. 2017 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Cyklostezka Zlín, Příluky-Lůžkovice-Klečůvka" SO 001, SO 101, SO 102, SO 102, SO 105, SO 106, SO 201, SO 203

.pdf 2017-015019 121,39 kB

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Zálešná II ve Zlíně

19. 04. 2017 - 04. 05. 2017 | Hana Večerková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Černá Dana, Zálešná II 3413, 760 01 Zlín

.pdf 2017-035450 594,56 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. 2. května, Havlíčkovo nábř., Zálešná VI, Zálešná VII, Zálešná XIII, Zálešná IX, Zálešná X, Zálešná XI (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

19. 04. 2017 - 04. 05. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"REKO MS Zlín - Zálešná VII + 5, I. etapa" a "REKO MS Zlín - Zálešná XII + 7, II. etapa"

.pdf 2017-038374 141 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 050759_2017 3325,96 kB

Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích, MK Kúty

19. 04. 2017 - 04. 05. 2017 | Hana Večerková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Procházková Marcela, Zálešná IV 1164, 760 01 Zlín

.pdf 2017-005066 605,54 kB

oznámení o uložení zásilky - Miroslava Pilčíková

19. 04. 2017 - 04. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jiří Kozel

19. 04. 2017 - 04. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Radek Kerbr

19. 04. 2017 - 04. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Andrea Karpielová

19. 04. 2017 - 04. 05. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

19. 04. 2017 - 04. 05. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0035 58,26 kB

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 972/29, 972/37, 972/38, 972/39, 972/43, 974/3, 976/1, 976/2, 980/1,... k.ú. Zlín

18. 04. 2017 - 03. 05. 2017 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstrukce komunikace ul. Bří Sousedíků, Zlín" IO 101 Komunikace, IO 102 Úprava připojení sjezdů, chodníků, IO 103 Rekonstrukce parkoviště, IO 501 Kanalizace dešťová

.pdf 2017-034480 604,65 kB

E.ON

18. 04. 2017 - 03. 05. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0005 45,16 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace - ul. tř. T. Bati. Lorencova, Bří Jaroňků, Kvítková, Díly II, Díly III, Díly IV (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

13. 04. 2017 - 28. 04. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Stezka pro pěší a cyklisty podél tř. T. Bati, ul. Lorencova - ul. Podvesná XVII."

.pdf 2017-044444 145,29 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 049526_2017 12480,9 kB

E.ON

13. 04. 2017 - 02. 05. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0004 42,93 kB

E.ON

13. 04. 2017 - 28. 04. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0003 1783,59 kB

5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ - REALIZACE DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ V SÍDLECH

12. 04. 2017 - 30. 06. 2017 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Sazovice v uplynulém období 2013-2017

30. 03. 2017 - 02. 05. 2017 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hostišová v uplynulém období 2014-2017

29. 03. 2017 - 02. 05. 2017 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

Veřejná vyhláška

.pdf A_NAVRH_ZPRAVA_HOSTISOVA 340,34 kB
.pdf B_DS_VV_ZoUUP_HOSTISOVA 124,06 kB

3. výzva k předkládání projektových záměrů - Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb

09. 03. 2017 - 28. 04. 2017 | Zlata Dorušková, Oddělení koordinace projektů

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '17»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČ: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky