Studie koncepce parkování, Havlíčkovo nábřeží - úsek před KNTB Zlín

Popis akce:

     V rámci studie jsou řešeny možné úpravy území na Havlíčkově nábřeží a navazujícím Peroutkově nábřeží na pravém břehu toku Dřevnice v předprostoru Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
     Cílem studie je prověřit možné úpravy řešeného území, aby zde vznikl dopravní systém s jasně definovanou dopravní funkcí jednotlivých ploch určenou polohovým a výškovým řešením a materiálovým odlišením a teprve dodatečně i vodorovným a svislým dopravním značením. Tyto plochy je třeba dát do souladu se všemi platnými předpisy a normami. Je třeba vyřešit vztah zpevněných ploch a stávající i návrhové městské zeleně. Studie prověřuje prostorovou rezervu pro umístění páteřní cyklotrasy Otrokovice – Zlín – Vizovice i s možností jejího vedení po levém břehu Dřevnice. Studie prověřuje dopad dalších vstupů do řešení, představující požadavek ochrany některých objektů Baťovy nemocnice z hlediska památkové ochrany, předpokládaných změn v provozu areálu a v neposlední řadě i úpravy křižovatky ulice Zálešná XII a Havlíčkova nábřeží v souvislosti s využitím Zálešné XII jako součástí obchvatu Zálešné, který je v projekční přípravě.
     Vyřešení problémů s parkováním a provozně vyhovující úprava stávajícího komunikačního systému v řešeném území představuje jednu z priorit jak Zlínského kraje jako zřizovatele Krajské nemocnice tak i Statutárního města Zlína jako majitele a správce komunikací na Havlíčkově nábřeží, Peroutkovo nábřeží a ulici Dřevnická. Stávající stav není možné považovat za vyhovující, protože nezaručuje dostatečnou kapacitu parkovacích stání pro zaměstnance a návštěvníky nemocnice, nezabezpečuje plynulý průjezd vozidel, včetně vozidel záchranného integrovaného systému, je nevyhovující i z hlediska pohybu pěších a nemá územní rezervy pro vedení příslušného úseku páteřní cyklotrasy Otrokovice – Zlín – Vizovice. Z těchto hledisek je patrná vysoká potřebnost a naléhavost řešených úprav.

dokumenty ke stažení

.pdf Situace 1 3518,28 kB
.pdf Situace 2 2715,18 kB
.pdf Situace 3 1081,2 kB

Kontakt:

Martin Poláček
tel.: +420 577 630 602
email.: martinpolacek@zlin.eu

CONTACT
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČ: 00283924
OFFICE HOURS
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
PHONE
Tel.  +420 577 630 111
ID OF DATA BOX
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Další kontakty

RECOMMENDED LINKS

filharmonie bohuslava MartinůInformation and presentation page Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformation and presentation page Aukro Berani ZlínInformation and presentation page Starý ZlínInformation and presentation page Starý Zlín ZOO ZLÍNInformation and presentation page ZOO Zlín Steza ZlínInformation and presentation page Steza Zlín Útulek VršavaInformation and presentation page Útulek Vršava Městská policie ZlínInformation and presentation page Lesy města ZlínaInformation and presentation page ZLÍN FILM OFFICE Information and presentation page