Generel dopravy pro město Zlín

               Generel dopravy pro město Zlín (GD) je základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje městské dopravy, který identifikuje hlavní problémy a potřeby obyvatel města a snaží se navrhnout opatření k řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města. O pořízení GD rozhodlo Zastupitelstvo města Zlína.

               GD je rozdělen na analytickou a návrhovou část. V rámci analytické části byla uskutečněna celá řada dopravních průzkumů a dotazníkové šetření, které měly za úkol zmapovat dopravní chování obyvatel města. Na základě těchto podkladů byl sestaven multimodální dopravní model města Zlína. Ten v sobě zahrnuje všechny běžně užívané druhy městské dopravy, tzn. individuální automobilovou dopravu, veřejnou hromadnou dopravu, pěší dopravu, cyklistickou dopravu a jejich vzájemné působení. Dopravní model vytvořený v rámci analytické části GD se tak stal základem pro ověření všech opatření navrhovaných v rámci navazující návrhové části GD.

               Návrhová část GD se věnuje jednotlivým druhům městské dopravy podrobněji a navrhuje taková dílčí opatření, která budou reagovat na socioekonomické a demografické změny společnosti v oblasti městské dopravy a zároveň povedou k naplňování dopravní politiky města Zlína. Hlavním rysem návrhové části GD je ústup od klasického dopravního plánování (tj. upřednostňování individuální automobilové dopravy) a orientace na podporu udržitelných forem městské mobility: pěší doprava, městská hromadná doprava, veřejná hromadná doprava a cyklistická doprava.

               Opatření v návrhové části GD sledují dva časové horizonty - roky 2025 a 2035. Je nutné si uvědomit, že doprava je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti a dopravní politika města Zlína musí tuto skutečnost respektovat. Utváření GD je kontinuální proces a město Zlín v rámci naplňování své dopravní politiky bude GD průběžně aktualizovat a dotvářet s předpokládanou periodou aktualizace 4-5 let.

                 Děkujeme za Vaše připomínky a názory.

Kontakty:

Ing. David Neulinger – vedoucí Odboru dopravy
kontakt: davidneulinger@zlin.eu; +420577630728

Zpracovatel GDZ:

UDIMO, spol. s r.o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava - Mor.Ostrava (www.udimo.cz)
Ing. Pavel Roháč, kontakt: pavel.rohac@udimo.cz

Prezentace - Představení GDZ:

.pdf Představení GDZ_prezentace_v3 4084,42 kB

Analytická část GDZ:

.pdf GDZ_Analytická část 17622,49 kB
.zip GDZ_Analytická část_grafické přílohy_1 55184,83 kB
.zip GDZ_Analytická část_grafické přílohy_2 40741,5 kB

Návrhová část GDZ:

.pdf GDZ_Pripominky_vyporadani 1929,54 kB
.pdf GDZ_Manazerske shrnuti_FIN 7195,57 kB
.pdf GDZ_Strednedoby_plan_FIN 448,82 kB
.zip GDZ_Strednedoby_plan_FIN_Vykresy 18046,41 kB
.pdf GDZ_IAD_FIN 13719,68 kB
.zip GDZ_IAD_FIN_Vykresy 27199,54 kB
.pdf GDZ_Doprava v klidu_FIN 5022,46 kB
.zip GDZ_Doprava v klidu_FIN_Vykresy 8787,21 kB
.pdf GDZ_Verejna doprava_FIN 3965,82 kB
.zip GDZ_Verejna doprava_FIN_Vzkresy 35253,7 kB
.pdf GDZ_Cyklisticka doprava_FIN 1468,98 kB
.zip GDZ_Cyklisticka doprava_FIN_Vykresy 31821,51 kB
.pdf GDZ_Pesi doprava_FIN 3141,17 kB
.zip GDZ_Pesi doprava_FIN_Vykresy 29947,83 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)