Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš

Projekt „Kanalizace a ČOV Zlín – Salaš“ řeší řádné odkanalizování městské části Zlín – Salaš. Projekt zahrnuje výstavbu čistírny odpadních vod, čerpací stanice, tlakové kanalizace a souvisejících objektů.

Realizací projektu vznikne 0,59 km nové kanalizace, bude vytvořen předpoklad pro připojení 370 EO na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod, díky níž bude možno odstranit znečištění 13,34 t CHSKCr a 6,25 t NL ročně.

V současné době je místní část Salaš odkanalizována jednotnou a dešťovou kanalizací, která je zakončenou dvěma výustěmi do místních vodotečí. Část této kanalizace je svedena žlebem pod zastavěným územím do povodí Lhotského potoka, druhá část kanalizace je svedena do povodí toku Březnice. Odpadní vody jsou do kanalizace vypouštěny po předčištění v domovních zařízeních, která jsou nedostatečně účinná.

Nově vybudované objekty se napojí na stávající kanalizační síť. Odpadní vody z jižní části obce budou podchyceny a svedeny do čerpací stanice, odkud budou výtlakem čerpány podél západní části obce do stávající stokové sítě v severní části lokality. Tam bude vybudována nová čistírna odpadních vod včetně odlehčovací komory. Odtud budou předčištěné odpadní vody odváděny stávající kanalizací, která je vyústěna do přítoku Lhotského potoka.

Vybudováním čistírny odpadních vod dojde ke zkvalitnění životního prostředí, konkrétně ke zlepšení kvality odtékající povrchové vody z lokality Salaš do Lhotského potoka, který vtéká do významného vodního toku Březnice. Hlavním úkolem čistírny je snížení znečištění odpadních vod vypouštěných do vod povrchových. Předkládaným řešením se významně zlepší současný stav ve vodním hospodářství v lokalitě a naplní se ustanovení platné legislativy v nakládání s odpadními vodami.

Tento projekt je financován Evropskou unií – Fondem Soudržnosti, Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů a statutárním městem Zlínem.

Termíny realizace:

výstavba objektů: 5. 10. 2009 – 30. 6. 2010

zkušební provoz: 30. 12. 2009 – 31. 1. 2011

Plánovaný rozpočet projektu:

Celkové uznatelné náklady 17.055.554 100 %
Dotace EU z Fondu Soudržnosti 4.497.221 Kč 1, 85 %
Dotace SFŽP ČR / státního rozpočtu 852.777 Kč 5 %
Příspěvek příjemce dotace 1.705.556 Kč 10 %
Celkové náklady stavby 23.026.902 Kč  

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)