Komunitní plánování sociálních služeb

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006

Komunitní plánování sociálních služeb

Statutární město Zlín (SMZ) plánuje sociální služby již od roku 1999, kdy podnět k němu vzešel z jednání Komise pro zdravotně postižené Rady města Zlína. Následně bylo plánování sociálních služeb schváleno Radou města Zlína (RMZ). Dne 25. 1. 2001 byla Zastupitelstvem města Zlína schválena „Analýza a koncepce sociální péče ve Zlíně" (č. usnesení XXXIII/16Z/2001). Termíny střednědobého plánu byly stanoveny do roku 2005. Převážnou část záměrů se podařilo ve větší či menší míře uskutečnit nebo alespoň „nastartovat".

Protože bylo nutno v procesu plánování sociálních služeb pokračovat, byl SMZ připraven projekt „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování" ze Společného regionálního operačního projektu, priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3. 2 – Podpora sociální integrace v regionech. Dne 21. 12. 2005 Zastupitelstvo Zlínského kraje projekt schválilo. V jeho rámci vznikl další koncepční a rozvojový materiál „Střednědobý plán sociálních a souvisejících služeb ve Zlíně na období 2008 – 2012" (ZMZ byl schválen dne 13. 12. 2007, č. usnesení 16/9Z/2007). Projekt byl zahájen dne 1. 1. 2006 a ukončen dne 28. 2. 2008. Jeho udržitelnost skončila dne 31. 3. 2011. Partnery projektu byly "HVĚZDA – občanské sdružení" a Charita Zlín. Uvedený materiál byl zpracován na základě výstupů ze 4 pracovních skupin (dle cílových skupin obyvatel) a připomínek občanů (z rozeslaných dotazníků, na veřejných setkáních aj.). Analytickou část zpracoval Ing. Jaroslav Pacák - fa Marvis.

Plánování sociálních služeb je cyklický proces, ve kterém je třeba průběžně přehodnocovat potřeby občanů města a potřeby a možnosti zadavatele a poskytovatelů sociálních služeb. Na ukončený projekt od 1. 4. 2011 volně navázal další s názvem „Plánování sociálních služeb ve Zlíně". Jeho hlavním cílem bylo zpracování nového „Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2013 – 2017" (ZMZ schválen dne 21. 6. 2012, č. usnesení 33/13Z/2012). V průběhu jeho realizace se opět pravidelně scházely 4 pracovní skupiny (dle cílových skupin obyvatel) a společně - po zapracování dalších připomínek zainteresovaných občanů - vytvořily uvedený strategický dokument. Realizace projektu skončila dne 30. 9. 2012. Jeho partnerem byl Úřad práce České republiky.

Již v létě 2012 byly zahájeny přípravy na nový projekt a v září byla zaslána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně" (z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb, prioritní osa 4. 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, 4. 3. 1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb) byl rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dne 21. 3. 2013 schválen. Následně byla uzavřena smlouva o partnerství s Úřadem práce České republiky a občanským sdružením NADĚJE Zlín. Projekt byl zahájen 1. 4. 2013, ukončen byl dne 31. 3. 2015. Novinkou v něm bylo zapojení pěti obcí správního obvodu Zlína (Fryšták, Lípa, Lukov, Sazovice a Želechovice nad Dřevnicí). Hlavním výstupem pak aktualizovaný střednědobý plán sociálních služeb (materiál „Střednědobý plán sociálních služeb ve Zlíně na období 2013 – 2017 – aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 – 2017"). Dalšími výstupy pak aktualizované Katalogy poskytovatelů sociálních služeb (léta 2013, 2014, 2015) a brožura, která mapuje významné instituce z pohledu (bez)bariérovosti.

Ing. Jana Pobořilová
vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína

dokumenty ke stažení

.pdf Střednědobý plán sociálních služeb ve Zlíně na období 2013 -2017 – aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014-2017 475,12 kB
.pdf Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově, Sazovicích a Želechovicích nad Dřevnicí z pohledu (bez)bariérovosti 1517,37 kB
.pdf Katalog poskytovatelů sociálních služeb – průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně 626,48 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '20»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)