Živý Zlín pobaví malé i velké návštěvníky

Nástupce Živého (nejen) náměstí startuje. Navrhněte logo

publikováno: 2.3.2016

Zlín – Oblíbené akce jako Kejklířský jarmark, Vydržíš co primátor! či Hudební legendy Zlínska, ale i řada novinek: Férová snídaně, Cesta do pravěku nebo třeba Zlín dětem. Již v březnu odstartuje nový ročník akcí pro veřejnost Živý Zlín , známý v předchozích letech jako Živé (nejen) náměstí.

„Nabídka se nám rozrůstá, už nejde jen o náměstí Míru a blízké okolí, ale o celé město. Jsme za to rádi. Věříme, že i letos si připravované akce najdou své návštěvníky, malé i velké,“ řekl náměstek primátora Ondřej Běták, který za vznikem projektu stojí.

Cílem Živého (nejen) náměstí a nyní Živého Zlína je nabídnout veřejnosti možnost zdarma se pobavit na zajímavých akcích a tím oživit veřejná prostranství. Na počátku šlo především o náměstí Míru, postupně se ale program přesouval i do okolí nebo na sídliště Jižní Svahy. V tomto trendu bude projekt pokračovat.

Letošním garantem programu bude Městské divadlo. „Zpracoval jsem koncept, který navazuje na to dobré, co se povedlo. Kromě toho se ale pokusíme posílit myšlenku zapojit do projektu aktivně co nejvíce Zlíňanů. V tomto smyslu si myslím, že je projekt pro budoucnost města zcela zásadní šancí,slíbil Petr Michálek, ředitel Městského divadla.

Hned na úvod nabízí organizátoři soutěž na vytvoření loga projektu Živý Zlín. Mělo by být originální, nezaměnitelné a nadčasové, nejlépe s návazností na předchozí grafický symbol Živého (nejen) náměstí. „Soutěže se může zúčastnit kdokoliv. Autor vítězného loga, které vybere nezávislá porota, se může těšit na odměnu 20 tisíc korun,“ sdělil Petr Michálek.

 

Živý Zlín – úvodní akce programu:

26. března – Velikonoce v parku, 12 – 17 hodin, park Komenského

22. dubna – Přidejte se k nám, 16 – 19 hodin, náměstí Míru

30. dubna – Putování za tajemným zlínským hradem, 12 – 17 hodin, park Komenského, hrad

14. května – Férová snídaně, 10:00-12:00, park Komenského

21. května – Obří deskové hry, 12 – 19 hodin, park Komenského

10. června – Vydržíš co primátor, 10 – 13 hodin, náměstí Míru

 

Soutěž o vytvoření loga projektu Živý Zlín

Předmět jednokolové soutěže je vytvoření návrhu loga projektu Živý Zlín. Logo by mělo být jednoduché, originální, srozumitelné, nezaměnitelné a nadčasové. Vítaným, ale ne nezbytným prvkem loga, je návaznost na loga projektů Živé náměstí a Živé (nejen) náměstí.  Logo by mělo mít podobu vhodnou k jednotné prezentaci projektu na tiskových materiálech, reklamních a upomínkových předmětech, vizitkách, webových prezentacích apod.

 

Účastníci soutěže:

Soutěž je vyhlášená jako veřejná jednokolová. Účastnit se jí mohou fyzické i právnické osoby, které řádně vyplní přihlášku a splní podmínky soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni členové hodnotící komise.

 

Podmínky soutěže:

  1. Soutěžící předloží vyhlašovateli nejvýše 3 samostatné soutěžní návrhy loga  ve formátu A4 v barevném a černobílém provedení.
  2. Ke každému návrhu soutěžící přiloží krátký popis vč. filosofie díla.
  3. Návrhy soutěžících nesmí být číslovány ani autorsky označeny. Označení provede

vyhlašovatel soutěže podle pořadí, v jakém budou soutěžní návrhy vyhlašovateli

doručeny.

  1. Návrhy budou předloženy také v elektronické podobě v jednom z uvedených formátů

(PDF, JPEG, TIFF) v tiskové kvalitě odpovídající předloženým návrhům v papírové podobě tak, aby všechny návrhy soutěžícího byly na jednom označeném nosiči CD/DVD nebo flash.

  1. Logo musí splňovat náležitosti, aby mohlo být chráněno ochrannou známkou. Autoři

návrhů musí být výhradními držiteli veškerých autorských práv k soutěžním návrhům.

  1. Návrhy včetně řádně vyplněné a podepsané přihlášky budou doručeny osobně nebo poštou na adresu Městské divadlo Zlín, třída T. Bati 4091/32, Zlín 761 87, v uzavřené obálce označené „SOUTĚŽ – LOGO – NEOTVÍRAT“ nejpozději do 31. března
  2. Soutěžící svým podpisem na přihlášce dávají najevo svůj souhlas s podmínkami soutěže a s bezplatným publikováním soutěžních prací. Tímto nejsou dotčená autorská práva soutěžícího k jeho dílu.
  3. Ze soutěže budou vyloučeny návrhy, které nesplní podmínky zadání.
  4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodů ukončit a nevybrat

žádný ze soutěžních návrhů k realizaci.

  1. Zrušením soutěže nevzniká soutěžícímu nárok na náhradu vzniklé škody.

 

Hodnocení soutěžních návrhů:

Hodnotící komise byla jmenována v tomto složení:

MgA. Bohuslav Stránský, vedoucí ateliéru Digitální design na FMK UTB, MgA. Václav Skácel, pedagog FMK UTB, MgA. Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín, Ondřej Běták, radní SMZ, Dalibor Stříbný, radní SMZ

Návrhy splňující podmínky soutěže administrátor označí a předloží hodnotící komisi. Z těchto návrhů hodnotící komise vybere nejvýše 10 nejzdařilejších návrhů. Hodnotící komise sestaví pořadí návrhů.

Hodnocena bude zejména celková výtvarná úroveň řešení, originalita, nadčasovost, jednoduchost, srozumitelnost návrhu a také jeho spojitost s projektem. Pro zajištění objektivity hodnocení budou po celou dobu soutěže, tj. až do konečného rozhodnutí, návrhy posuzovány jako anonymní. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 22. dubna 2016 na akci Přidejte se k nám. Účastníci soutěže budou o výsledku písemně informováni. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.zlin.eu

Náklady soutěžících:

Náklady, které vzniky soutěžícím v souvislosti s účastí v soutěži, nese soutěžící. Odměnu ve výši 20 tisíc korun vč. DPH obdrží autor, jehož návrh bude hodnotící komisí vybrán k realizaci. Podmínkou poskytnutí odměny je uzavření licenční smlouvy podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejícím s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Touto smlouvou autor vybraného návrhu postoupí vyhlašovateli výhradní a neomezenou licenci ke všem způsobům užití loga a logotypu.

Logomanuál:

Autor vítězného návrhu se zavazuje před vyplacením odměny dodat kompletní návrh loga (logomanuál).

Kontaktní osoba: Anna Ambrozová

Součástí přihlášky do soutěže musí být jméno soutěžícího, datum narození, kontaktní údaje, věta: „Přihlašuji se do soutěže navytvoření loga projektu Živý Zlín,“ podpis.

Čtenost článku: 9955

Dokumenty ke stažení

.pdf logo Živé (nejen) náměstí 18,83 kB

« zpět

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '20»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)