O projektu

O projektu

1. Základní informace o projektu

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039
Realizátor projektu: Statutární město Zlín, partnerem je Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Realizace projektu: 1.12.2018 – 30.11.2021 (36 měsíců)
Rozpočet projektu: 10 090 010,-- Kč
Finanční zajištění projektu: projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a z prostředků realizátora projektu.

2. Co je to MAP?

MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, zaměřený na spolupráci aktérů vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Zlín, stanovuje priority a pomáhá k dosažení cílů vzdělávací politiky. Je zaměřen na kvalitní předškolní, základní a volnočasové vzdělávání, které má poskytnout rovné příležitosti a maximální rozvoj všem dětem.

Přínosy realizace MAP

3. Cíle MAP

Hlavním cílem projektu je zlepšit úroveň a kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a rovného vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je dále dlouhodobě udržitelné fungování partnerství aktérů ve školství a vzdělávání v ORP Zlín, jehož činnost bude koordinována Řídícím výborem a definována vizí, cíli a prioritami Strategického rámce MAP ORP Zlín.

Projekt si klade za cíl:

1. Rozvinout a udržet stávající struktury partnerství MAP a aktualizovat analytické, strategické i implementační části prvního stávajícího dokumentu MAP ORP Zlín.

2. Podpořit strategické plánování v mateřských školách, základních školách, základních uměleckých školách a v organizacích poskytujících neformální vzdělávání v území ORP Zlín.

3. Prohlubovat znalostní kapacity cílových skupin projektu

4. Zkvalitnit komunikaci partnerství MAP s aktéry školství a vzdělávání v území ORP Zlín.

5. Podporovat dlouhodobé systematické plánování v oblasti vzdělávání a vytvářet rámec pro vize rozvoje jednotlivých škol.

4. Klíčové aktivity

Projekt je sestaven z celkem 4 klíčových aktivit, které na sebe vzájemně navazují:

KA 01 Řízení projektu – řízení projektu a naplňování jeho cílů

KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP – realizace a prohlubování procesu společného místního plánování

KA 03 Evaluace a monitoring – vyhodnocování realizace celého projektu, jeho priorit a cílů

KA 04 Implementace – rozvíjení a zkvalitňování předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání v ORP Zlín.

5. REALIZACE PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ VÝSTUPY

Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje:

Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících kontaktů a prohloubení spolupráce aktérů ve vzdělávání. Vzniknou nová partnerství, která podpoří rozvoj nových vzdělávacích aktivit.

Všechny cílové skupiny se mohou účastnit výměn zkušeností a vzdělávacích akcí. Vedoucí pracovníci škol, školských zařízení a zřizovatelé budou navíc podpořeni tematickými setkáními a praktickými výměnami zkušeností zaměřenými na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

V průběhu realizace projektu bude aktualizován dokument MAP tak, aby zohledňoval aktuální specifika a potřeby území ORP Zlín. Do dokumentu budou zahrnuty výstupy z analýz potřeb jednotlivých škol. Výstupem projektu bude aktuální analytická část, aktualizovaný Strategický rámec MAP do roku 2023. Aktualizace dokumentu MAP bude vycházet z reálných potřeb území a z diskuse v rámci partnerství MAP.

6. Na realizaci výstupů se podílejí aktéři z oblasti vzdělávání:

Celý projekt Místního akčního plánu vzdělávání funguje na principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Cílem je začlenit do procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a širokou veřejnost z místního společenství.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)