Odbor kultury a památkové péče

Akce veřejnosti přístupné dle OZV č. 33/2004
FILMOVÁNÍ VE ZLÍNĚ
Program podpory kultury statutárního města Zlína
Kulturní fond statutárního města Zlína
Kulturní komise RMZ
Alternativa – zlínský kulturní institut
Sály
Obnova Památníku Tomáše Bati
Péče o válečné hroby a pietní místa
PAMÁTKOVÁ PÉČE: Městská památková zóna Zlín
PAMÁTKOVÁ PÉČE: Plošně chráněná území
PAMÁTKOVÁ PÉČE: Komise pro spolupráci města a státní památkové péče Rady města Zlína
PAMÁTKOVÁ PÉČE: Památky, sakrální stavby a umělecká díla, finanční příspěvky na obnovu kulturních památek
Povolení k umístění herního prostoru
Provozování technických her - formuláře
Aktuality

Adresa

statutární město Zlín
Magistrát města Zlína
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Sídlo

Odbor kultury a památkové péče
Zarámí 4421
760 01 Zlín

Vedoucí odboru

Ing. Eva Ryndová
tel.: 577 630 322, 777 334 269
e-mail: evaryndova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Bc. Jiří Šrámek
tel.: 577 630 324
e-mail: jirisramek@zlin.eu

Zaměstnaci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 17:00 hodin,
Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru.

Související odkazy

Právní předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
 • zákon č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Do působnosti odboru patří tyto OZV města Zlína (v platném znění)

Činnosti odboru na úseku samostatné působnosti

 • řídí činnost Alternativy (kulturní institut), organizační složky města Zlína, která je administrativně začleněna pod odbor
 • administruje ohlašování akcí veřejnosti přístupných dle příslušné OZV
 • úplně zajišťuje provoz Památníku Tomáše Bati
 • zabezpečuje opravy a restaurování kulturních památek, soch, památníků a uměleckých děl v majetku města Zlína
 • monitoruje, koordinuje a podporuje činnosti dalších subjektů v oblasti kultury, např. správou Kulturního fondu města Zlína
 • organizačně zajišťuje činnost souvisejících odborných komisí Rady města Zlína
 • ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše se podílí na zajištění provozu obvodních knihoven a poboček na území města Zlína
 • podílí se na spolupráci v rámci podpory tvorby audiovizuálních děl na území města - status Filmové město
 • koordinuje přípravu i průběh akcí v rámci dotčených útvarů magistrátu u akcí, které jsou podporovány z rozpočtu statutárního města Zlína:
  - Zlín film festival - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Zlín
  - FEDO - mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů Zlín
  - Zlínské besedování - festival tance a muziky
  - Zlín design week

Organizačně a administrativně zajišťuje

 • činnost Kulturní komise RMZ
 • činnost Komise pro spolupráci města a státní památkové péče RMZ
 • činnost Správní rady a Dozorčí rady Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.
 • činnost Správní rady Kulturního fondu statutárního města Zlína a Kulturní fond statutárního města Zlína
 • činnost Správní rady Filmového fondu statutárního města Zlína a Filmový fond statutárního města Zlína
 • činnost Správní rady Fondu na obnovu Památníku Tomáše Bati a Fond na obnovu Památníku Tomáše Bati
 • rozdělování veřejných prostředků z programu MKČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (pro MPZ Zlín)

Činnosti odboru na úseku přenesené působnosti

Užitečné odkazy:

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)