Organizační struktura

Zastupitelstvo města Zlína a jeho výbory

 • ZMZ je nejvyšším orgánem samosprávy města
 • je mu vyhrazeno schvalovat program rozvoje města rozpočet města, rozpočtová opatření
 • vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti
 • je oprávněno udělovat čestné občanství města a ceny města Zlína
 • ZMZ se schází podle potřeby, nejpozději 1 x za 3 měsíce
 • ZMZ má 41 členů
 • zasedání ZMZ jsou ze zákona veřejná, jednání se řídí jednacím řádem, řídí jej primátor.

Rada města Zlína a její komise

 • RMZ je výkonným orgánem statutárního města Zlína v oblasti samostatné působnost a za její výkon odpovídá zastupitelstvo města Zlína
 • RMZ má 11 členů - je tvořena primátorem, jeho náměstky a dalšími členy RMZ
 • je oprávněna vydávat nařízení města ve věcech přenesené působnosti
 • zabezpečuje hospodaření města podle schválení rozpočtu.
 • podle potřeby zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise a kontroluje jejich činnost v oblasti samostatné působnosti
 • schvaluje organizační řád Magistrátu města Zlína
 • jmenuje a odvolává vedoucí odborů
 • RMZ se schází podle potřeby, zpravidla 2 x do měsíce
 • její jednání jsou ze zákona o obcích neveřejná

Primátor

 • Primátor města Zlína zastupuje město navenek a koordinuje činnost v zásadních otázkách samosprávy.
 • organizuje vzájemné zahraniční styky, zajišťuje společenskou, politickou a oficiální reprezentaci města, jedná se zahraničními návštěvami
 • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a schůze rady. Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města.
 • je volen a odvoláván zastupitelstvem města
 • je v čele magistrátu, odpovídá za jeho činnost
 • je přímo nadřízen tajemníkovi magistrátu města
 • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města
 • ostatní práva, povinnosti a odpovědnost primátora jsou vymezeny zákonem o obcích a usneseními zastupitelstva a rady města

Náměstci primátora

 • zastupují primátora
 • zabezpečují konkrétní úkoly v samostatné působnosti
 • spolu s primátorem podepisují právní předpisy obce, usnesení ZMZ a RMZ

Tajemník

 • Tajemník je odpovědný primátorovi za plnění svěřených úkolů v přenesené i samostatné působnosti.
 • řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých odborů apod.

Magistrát města Zlína (organizační struktura)

.pdf Organizační struktura podle oddělení 366,47 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)