Povolení k umístění herního prostoru

Dnem 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon"), kterým došlo ke změnám v povolovacím procesu.

K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, které uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má herní prostor nacházet. To neplatí pro bingo, technickou hru a živou hru provozované jako internetová hra.

Kde podat žádost o povolení k umístění herního prostoru: Odbor kultury a památkové péče MMZ, Zarámí 4421, 761 40 Zlín.

Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno ministerstvem základní povolení k provozování příslušné hazardní hry.

Aktuální informace, metodické pokyny a formuláře ke stažení jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva financí ČR pod odkazem: Informace k novému zákonu o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. - od 1. ledna 2017

V žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel uvede:

Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

K žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel přiloží:

Obecní úřad vydá povolení k umístění herního prostoru, splňuje-li žadatel výše stanovené podmínky a nebude-li umístění herního prostoru v rozporu s obecně závaznou vyhláškou obce.

Odkaz, pod kterým najdete:

Platná Obecně závazná vyhláška města Zlína č. 8/2017 o určení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry

V povolení k umístění herního prostoru obecní úřad povolí:

Povolení k umístění herního prostoru se vydává na dobu trvání právních účinků základního povolení, nejdéle však na dobu 3 let.

Správní poplatky - Přijetí žádosti:

Bankovní spojení: ČS Zlín, č. účtu 3049002/0800, variabilní symbol:

Provozovatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu všechny změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno povolení k umístění herního prostoru, a předložit o nich doklady do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Oznamovací povinnost provozovatele se nevztahuje na údaje, které má obecní úřad k dispozici, nebo jejichž změnu může automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup; okruh těchto údajů zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

Podle okolností obecní úřad nahradí dosavadní povolení k umístění herního prostoru novým povolením, které se vydává nejdéle na dobu trvání právních účinků původního povolení k umístění herního prostoru.

Obecní úřad je dále orgánem příslušným pro ohlášení hazardní hry.

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:

Ohlášení se provádí u obecního úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry. Ohlášení musí obsahovat dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení. Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

Ohlášení nepodléhá tombola s herní jistinou nižší než 100 000 Kč.

Právní úprava (samostatný web v novém okně)

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)