Pracovní skupiny

V projektu MAP II je ustaveno pět pracovních skupin, které se pravidelně scházejí minimálně
4x ročně.

1. Pracovní skupina pro financování

plánuje náklady a identifikuje finanční zdroje pro realizaci naplánovaných aktivit. Podporuje činnost všech ostatních pracovních skupin, zabývá se podporou vedení škol a zřizovatelů při financování a rozvoji kapacit školských zařízení, projektovým managementem pro školy a grantovým poradenstvím, usiluje o posílení vzájemné spolupráce aktérů ve vzdělávání v oblasti využití infrastruktury (MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, ZUŠ, rodiče, nevládní neziskové organizace, zaměstnavatelé, zřizovatelé).

2. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

vede odbornou diskusi o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávání, posuzování konkrétních aktivit, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání, navrhuje opatření k nastavení rovných příležitostí a eliminaci selektivity, zabývá se problematikou přechodů ve vzdělávacím systému, usiluje o budování profesního společenství na území MAP a zajištění smysluplného profesního rozvoje učitelů v této oblasti, pracuje na zlepšení kariérového poradenství na ZŠ a zabývá se prevencí předčasných odchodů ze vzdělávacího systému. Usiluje o propojení sociální práce a práce s mládeží.

3. Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

pomáhá s výměnou zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka, podporuje spolupráci a aktivity škol v rámci ČG a rozvoje potenciálu každého žáka, motivuje rodiče k rozvoji čtenářské pregramotnosti v rodině, usiluje o zajištění smysluplného profesního rozvoje učitelů v této oblasti, podporuje školy v zachování a rozvoji školních knihoven a k jejich propojení se školními družinami a školními kluby, snaží se o rozvoj spolupráce škol s místními knihovnami. Vytváří podmínky k podpoře žáků se specifickými vzdělávacími potřebami i žáků s nadáním.

4. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

podporuje výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG, digitální gramotnosti a potenciálu každého žáka, využívání ICT ve vzdělávání, iniciuje návrhy spolupráce a aktivit škol v rámci MG a rozvoje potenciálu každého žáka, usiluje o zajištění kontinuity rozvoje matematické gramotnosti žáků a prostupnosti vzdělávacích stupňů od MŠ přes 1. stupeň až ke 2. stupni ZŠ, pracuje na budování profesního společenství na území MAP, podporuje rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání.

5. Pracovní skupina rodiče

se zabývá problematikou rozvoje potenciálu každého žáka, snaží se o zapojení rodiny do vzdělávacího procesu, zapojení rodičů do života školy, klade důraz na nezbytnost jednoty rodiny a školy, usiluje o nastavení pozitivní a funkční komunikace mezi rodinou a školou, odstraňování komunikačních bariér. Za cíl si klade rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj jejich sociálních a občanských kompetencí, kulturního povědomí a vztahu k místu, kde děti a žáci žijí, otevírá téma mezigeneračního soužití, propojení školy s komunitou, rozvoj komunity. Plánuje aktivity pro smysluplné trávení volného času, prázdnin, zapojování a rozvoj mimoškolních zdrojů a prostředí pro vzdělávání dětí a žáků.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«březen '19»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky