Přehled akcí

Investice v přípravě

Název akce Detail
Kanalizace Lhotka více
Občanské centrum Malenovice více
Objekt sociální rehabilitace více
Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany více

Investice v realizaci

Název akce

Předpokládané náklady

na realizaci (bez DPH)

Realizace Detail

Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového sportoviště č. 162, Zlín-Jižní Svahy

1,5 mil. Kč   více

Rekonstrukce školní jídelny Hradská 5189, Zlín

30,7 mil. Kč od 07/2021 více

Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín

6,3 mil. Kč od 06/2021 více

ZŠ Zlín Okružní, pavilon B, oprava havarijního stavu učeben v I. NP

3,8 mil. Kč od 06/2021 více

Oprava bytů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně

5,4 mil. Kč od 05/2021 více

Centrální park Jižní Svahy, III. etapa Kráter - část Vodní biotop

22,5 mil. Kč od 04/2021 více

 

Uskutečněné investice

Název akce

Náklady na realizaci

(bez DPH)

Realizace Detail

Rekonstrukce objektu Mlýnská, č.p. 845

8,8 mil. Kč

od 11/2020

do 06/2021

více

Infrastruktura do základních škol ve Zlíně – bezbariérovost, stavební úpravy

3,3 mil. Kč

od 12/2020

do 06/2020

více

Chodník ulice Zámecká, Zlín - Štípa

1,5 mil. Kč

od 10/2020

do 06/2021

více

Úprava interiéru Obvodní knihovny, Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín

2,5 mil. Kč

od 08/2020

do 12/2020

více

Oprava části kanalizační stoky ul. Jasmínová - Kostelec u Zlína

1,5 mil. Kč

od 05/2020

do 07/2020

více

Sanace ŽB stropu nad knihovnou a relizace nové lávky, Okružní 4699, Zlín

2,2 mil. Kč

od 03/2020

do 06/2020

více

Zlín, Kostelec - ul. Na Rusavě - kanalizace

1,7 mil. Kč

od 04/2020

do 09/2020

více

Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786 a Okružní 4699, Zlín - VII. etapa

2,4 mil. Kč

od 04/2020

do 07/2020

více

Odstranění stavby U Slanice č. p. 264, Zlín

429 tis. Kč

od 03/2020

do 06/2020

více

Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786 - VI. etapa

2,9 mil. Kč

od 01/2020

do 05/2020

více

Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín - II. etapa

1,4 mil. Kč

od 12/2019

do 02/2020

více

Oprava oplocení hřiště č. 378, ulice Dětská, Zlín

327,5 tis. Kč

od 11/2019

do 01/2020

více

Oprava elektroinstalace v podzemních garážích PPS 2, PPS 3 a PPS 4, Zlín

1,7 mil. Kč

od 10/2019

do 12/2019

více

Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201 – 4210 ve Zlíně

38,2 mil. Kč

od 03/2019

do 12/2019

více

Kanalizace - Malenovice, ul. Švermova - Jarolímkovo náměstí

1,1 mil. Kč

od 07/2019

do 11/2019

více

Osvětlení fotbalového hřiště Zlín - Paseky

3,0 mil. Kč

od 04/2019

do 11/2019

více

Oprava elektroinstalace v podzemních garážích PPS1, Zlín

615,8 tis. Kč

od 07/2019

do 09/2019

více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště č. 412 na Salaši

1,5 mil. Kč

od 05/2019

do 09/2019

více

Oprava a výměna kanalizace ZŠ Komenského I. a II.

1,5 mil. Kč

od 07/2019

do 08/2019

více

Rekonstrukce ŠJ Hradská - výměníková stanice

1,3 mil. Kč

od 07/2019

do 08/2019

více

ZŠ Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben - stavební část

9,2 mil. Kč

od 06/2018

do 07/2019

více

Rekonstrukce bytových jednotek v BD Středová 4786 a Okružní 4699, Zlín

5,0 mil. Kč

od 01/2019

do 06/2019

více

Zateplení střechy a lodžie MŠ Slovenská 1808, objekt Svatopluka Čecha 516, Zlín

2,3 mil. Kč

od 09/2018

do 06/2019

více

Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 681

12,5 mil. Kč

od 04/2018

do 06/2019

více

Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín

2,0 mil. Kč

od 02/2019

do 05/2019

více

Památník Tomáše Bati, zázemí v budově gymnázia - interiér

2,1 mil. Kč

od 09/2018

do 11/2018

více

Zateplení střechy a fasády objektu MŠ Česká 4790, Zlín

2,5 mil. Kč

od 07/2018

do 10/2018

více

Objekt skladu sportovního nářadí na Stadionu mládeže ve Zlíně

1,1 mil. Kč

od 06/2018

do 11/2018

více

Zateplení, oprava lodžií, vstupu a schránek BD, ul. Družstevní 4509, Zlín

10,1 mil. Kč

od 06/2018

do 11/2018

více

Městské lázně Zlín, bazén 50 m - Přístavba pro whirlpool a stavební úpravy

27,7 mil. Kč

od 04/2018

do 11/2018

více

Kanalizace Velíková

41,5 mil. Kč

od 02/2018

do 11/2018

více

Jaroslavice - sportovní hřiště

1,9 mil. Kč

od 12/2017

do 11/2018

více

Památník Tomáše Bati

34,7 mil. Kč

od 12/2016

do 10/2018

více

Revitalizace veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní Svahy

18,3 mil. Kč

od 05/2018

do 10/2018

více

Výměna umělého povrchu ZŠ Komenského II, Zlín

829,8 tis. Kč

od 08/2018

do 09/2018

více

Sportovně rekreační areál Zlín - Kudlov

5,0 mil. Kč

od 04/2018

do 09/2018

více

Zateplení obvodového pláště BD, Obeciny 3903, Zlín

2,8 mil. Kč

od 04/2018

do 09/2018

více

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21

2,6 mil. Kč

od 03/2018

do 08/2018

více

Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa 3a) a 3b)

17,4 mil. Kč

od 12/2017

do 11/2018

více

Štípa, ulice Na Výpustě – oprava kanalizace podél potoka

900 tis. Kč

od 11/2017

do 03/2018

více

Oprava opěrné zdi a tribuny Stadionu mládeže ve Zlíně

11,6 mil. Kč

od 07/2017

do 12/2017

více

Úprava pietního místa na p. č. 449, Zlín - Velíková

165 tis. Kč

od 09/2017

do 11/2017

více

Mateřská škola Milíčova v Malenovicích – zateplení střech

604 tis. Kč

od 07/2017

do 08/2017

více

Mateřská škola Zlín, Slovenská 3360, rekonstrukce střechy

1,1 mil. Kč

07/2017

více

Oprava koupelen v BD Zálešná I. 4057 ve Zlíně

2,9 mil. Kč

od 06/2017

do 11/2017

více

III. etapa regenerace panelového sídliště Zlín – Podhoří, stavba 2

5,8 mil. Kč

od 06/2017

do 10/2017

více

Multifunkční plocha a rozšíření kompostárny v areálu skládky Suchý důl

7,5 mil. Kč

od 06/2017

do 09/2017

více

Rozvody STA v BD Zálešná I. 4057 ve Zlíně

516 tis. Kč

od 06/2017

do 09/2017

více

Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Zlín, Okružní 4685

2,0 mil. Kč

od 06/2017

do 08/2017

více

Stavební úpravy hygienického zázemí – vzduchotechnika – ZŠ Zlín, M. Alše 558

971 tis. Kč

od 06/2017

do 08/2017

 více

Základní škola Zlín, Křiby 4788, rekonstrukce a oprava školní kuchyně včetně zázemí

9,4 mil. Kč

od 06/2017

do 08/2017

více

Zkapacitnění kanalizační stoky podél budov 316 - 318 areál Rybníky

2,1 mil. Kč

od 04/2017

do 06/2017

více

Kanalizace Klečůvka

14,0 mil. Kč

od 03/2017

do 11/2017

více

Rekonstrukce objektu na malometrážní byty,tř. T. Bati 1010 - parc. č. 1685, Zlín

5,7 mil. Kč

od 03/2017

do 11/2017

více

ZŠ Zlín, Slovenská 3076, přístavba a rekonstrukce kuchyně

12,5 mil. Kč

od 03/2017

do 09/2017

více

Revitalizace prostoru Velískovy zahrady v Malenovicích

2,5 mil. Kč

od 02/2017

do 07/2017

více

Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Středová 4786 a Rekonstrukce bytových jednotek v BD Zlín, Okružní 4699

6,1 mil. Kč

od 11/2016

do 05/2017

více

Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín

11,2 mil. Kč

od 09/2016

do 08/2017

 více

Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně

5,7 mil. Kč

od 09/2016

do 04/2017

více

Vybudování dopravního hřiště pro ZŠ M. Alše

2,0 mil. Kč

od 07/2016

do 10/2016

více

Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu ve Zlíně – II.etapa

25,3 mil. Kč

od 01/2016

do 10/2016

více

Oprava 4 úseků kanalizací v Továrním areálu Zlín

2,7 mil. Kč

od 07/2016

do 09/2016

více

Stavební úpravy školní kuchyně a zázemí mateřská škola, Luční 4588, Zlín

5,9 mil. Kč

od 07/2016

do 09/2016  

více

Demolice budovy Shopping city Zlín, Jižní Svahy

3,6 mil. Kč

od 06/2016

do 09/2016 

více

Oprava sociálního zařízení ZŠ Komenského II

1,3 mil. Kč

od 06/2016

do 08/2016

více

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Zlín, M. Alše 558, 2. etapa

5,6 mil. Kč

od 06/2016

do 08/2016

více

Oprava koupelen v BD Zálešná I 4057 - 1. část

2,7 mil. Kč

od 04/2016

do 08/2016 

více

Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě na ul. Okružní 4699, Zlín

2,2 mil. Kč

od 02/2016

do 05/2016

více

Objekt zázemí pro sportovce na Stadionu mládeže ve Zlíně

11,5 mil. Kč

od 05/2015

do 12/2015

více

Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě na ul. Středová 4786, Zlín

2,0 mil. Kč

od 10/2015

do 11/2015

více

Úprava Mariánského náměstí, Zlín - Štípa, parkoviště u České pošty

612 tis. Kč

od 09/2015

do 11/2015

více

Rekonstrukce komunikace Jaroslavice - Boněcko, II. etapa

3,4 mil. Kč

od 07/2015

do 11/2015

více

Oprava čtyř úseků kanalizací v Továrním areálu Zlín

2,8 mil. Kč

od 07/2015

do 09/2015

více

Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778 rekonstrukce kuchyně

3,0 mil. Kč

od 06/2015

do 08/2015

více

Oprava zdravotních instalací ZŠ Zlín Komenského II,

Havlíčkovo nábřeží 2567

3,8 mil. Kč

od 06/2015

do 08/2015

více

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Zlín, M. Alše 558, 1. etapa

3,0 mil. Kč

od 06/2015

do 08/2015

více
Sociální zázemí řidičů MHD, Antonínova 916 tis. Kč

od 03/2015

do 08/2015

více
Rekonstrukce Baťovského domku nad Ovčírnou č.p. 1295,  Zlín     897 tis. Kč

od 10/2014 

do 02/2015

více

Přístavba azylového zařízení a nízkoprahového denního centra

pro osoby bez přístřeší, ulice Santražiny 

1,7 mil. Kč

od 07/2014 

do 10/2014

více
Městské divadlo Zlín – bezbariérové úpravy   3,1 mil. Kč

od 06/2014  

do 08/2014

více

MŠ Zlín, Osvoboditelů 3778 – Rekonstrukce vytápění, rozvodů, ZT  

a elektro  

5,9 mil. Kč

od 06/2014

do 09/2014

více

Stavební úpravy pavilonu šaten, kuchyně a jídelny 8. Základní školy,

Komenského 78, Zlín – Malenovice  

14,5 mil. Kč

od 06/2014  

do 12/2014

více
Centrální předprodej jízdenek   6,4 mil. Kč

od 04/2014

do 12/2014

více
Rekonstrukce bytového domu Zlín, Okružní 4699 (I. segment)   23,1 mil. Kč

od 03/2014 

do 09/2014

více
Rekonstrukce bytového domu Zlín, Středová 4786 (II. segment) 18,2 mil. Kč

od 03/2014 

do 10/2014

více

Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu ve Zlíně - I. etapa 

Rekonstrukce obvodového pláště a střech  

14,1 mil. Kč

od 02/2014

do 12/2014

více
Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, ve Zlíně  19,1 mil. Kč

od 02/2014

do 09/2014

více
Sportovně rekreační centrum Malenovice  5,7 mil. Kč

od 02/2014 

do 06/2014

více
Revitalizace prostoru parku Komenského ve Zlíně    40,5 mil. Kč

od 01/2014

do 11/2014

více
Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně   40,4 mil. Kč

od 09/2013   

do 05/2014

více
Zlepšení tepelně technických budov ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558  12,0 mil. Kč

od 09/2013

do 04/2014

více
Kompostárna Zlín – Suchý důl, stavební část   4,3 mil. Kč

od 07/2013

do 12/2013

více

Rekonstrukce terasy, suterénu v objektu na ul. Vodní 4201 – 4210

ve  Zlíně

2,6 mil. Kč

od 07/2013 

do 11/2013

více

Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor Kulturního

a univerzitního centra ve Zlíně

12,8 mil. Kč

od 07/2013

do 11/2013

více

Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín,

Komenského II – Havlíčkovo nábřeží 2567

7,1 mil. Kč

od 06/2013

do 10/2013

více
Přestavba objektu, Losky 2426    7,4 mil. Kč

od 04/2013

do 09/2013

více
Stavební úpravy objektů školy a úřadovny – Salaš, část A2   2,7 mil. Kč

od 04/2013 

do 07/2013

více

Zlepšení tepelně technických vlastností budov MŠ Zlín, Budovatelská 

a Zlepšení tepelně technických vlastností budov Jeslí Budovatelská

2,0 mil. Kč

od 04/2013

do 06/2013

více
Rekonstrukce a přístavba MŠ Zlín, ulice Slínová  18,6 mil. Kč

od 10/2012

do 07/2013

více
Úprava Mariánského náměstí Zlín – Štípa   15,6 mil. Kč

od 06/2012  

do 05/2013

více

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«září '21»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)