Řídící výbor IPRM

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města

Statutární město Zlín zřídilo pro zpracování a realizaci IPRM Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen výbor), složený ze zástupců města a jeho partnerů. Na jednáních Výboru je při respektování principu partnerství konzultován postup zpracování a probíhající aktivity přípravy IPRM.

Kompetence výboru

(dle Statutu a jednacího řádu Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města):
 

  1. Výbor zajišťuje koordinaci a dohlíží na realizaci a monitoring IPRM.
  2. Projednává IPRM před jeho předložením orgánům města ke schválení, prostřednictvím oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína předkládá materiály do orgánů města.
  3. Projednává výběr projektových záměrů a dílčích projektů k realizaci v rámci IPRM a zajistí jejich projednání v orgánech města.
  4. Projednává a schvaluje postupy a změny realizace IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke schválení Radě města Zlína před jejich předložením řídícímu orgánu ROP Střední Morava.
  5. Projednává monitorovací zprávy za IPRM a zajišťuje jejich projednání v orgánech města.
  6. Navrhuje jmenování manažera IPRM.
  7. Může zřídit pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti IPRM a může navrhovat a jmenovat členy jednotlivých pracovních skupin.
  8. Konzultuje své kroky s externím poradcem (zpracovatelem IPRM, odborníkem na oblast IPRM).
     

Složení výboru

SubjektJménoFunkce
Statutární město Zlín Mgr. Miroslav Kašný (předseda výboru) náměstek primátora
Statutární město Zlín RNDr. Bedřich Landsfeld (místopředseda výboru) náměstek primátora
Statutární město Zlín Miroslav Chalánek zastupitel města Zlína
Regionální rada regionu sooudržnosti Střední Morava Ing. Ivan Matulík ředitel
Zlínský kraj Mgr. Milan Filip vedoucí Odboru strategického rozvoje
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Petr Sáha, CSc. rektor
Okresní hospodářská komora ve Zlíně Ing. Radka Hašková ředitelka
Filharmonie Bohuslava Martinů RNDr. Josef Němý ředitel
Komise pro strategické plánování Vojtěch Jelínek člen komise
Komise pro strategické plánování Jaromír Schneider člen komise

Zasedání výboru

1. 7. 2008, přípravné zasedání

Program: návrh Statutu a jednacího řádu Výboru, volba předsedy a místopředsedy, návrh manažera IPRM

11. 7. 2008, 1. zasedání

Program: předání jmenovacích dopisů členům, přijetí Statutu a jednacího řádu Výboru, prezentace IPRM zpracovatelem (představení IPRM, základní informace, priority IPRM a jeho struktura, vymezení zóny IPRM, spolupráce Výboru a zpracovatele při přípravě IPRM), návrh časového harmonogramu přípravy dokumentu IPRM

19. 8. 2011, 2. zasedání

Program: prezentace dokumentu IPRM pracovatelem (socioekonomická analýza města a SWOT analýza, strategie IPRM - vize, cíle a opatření, koncepce veřejného projednání IPRM)

27. 8. 2008, Veřejné projednání

Program: prezentace Integrovaný plán rozvoje města Zlína - Přínosy pro Zlínský kraj, prezentace Integrovaného plánu rozvoje města Zlína - zóna "Společensko - kulturní a vzdělávací centrum Zlín" s akcentem na praktické dopady a přínosy pro Zlín a jeho obyvatele, diskuze

5. 9. 2008, 3. zasedání

Program: výstupy z veřejného projednání, vypořádání připomínek a námětů z veřejného projednání a dalších námětů, úprava strategie IPRM

12. 5. 2009, 4. zasedání

Program: výzva k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, informace o potvrzení souladu projektů s IPRM - přehled projektů

20. 8. 2009, 5. zasedání

Program: hodnocení projektu "Kulturní a univerzitní centrum Zlín" předloženého v rámci IPRM - kritérium "Soulad projektu s cíli ROP Střední Morava a s vazbou na vyvážený rozvoj území", informace o potvrzení souladu projektů s IPRM - přehled projektů, oznámení o změně v IPRM

14. 1. 2010, 6. zasedání

Program: zpřesnění názvů projektů UTB v IPRM, doplnění IPRM o aktivitu "Přístupové cesty" a projekt "Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce, informace k projektu "Revitalizace parku u kongresového centra Zlín", informace o potvrzení souladu projektů s IPRM - přehled projektů, oznámení o změně v IPRM

15. 2. 2010, 7. zasedání

Program: roční zpráva o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Zlína za rok 2009

2. 9. 2010, 8. zasedání

Program: změna Statutu a jednacího řádu Řídícího výboru IPRM, potvrzení souladu projektů předkládaných do jiných operačních programů s IPRM

22. 2. 2011, 9. zasedání

Program: volba nového předsedy Řídícího výboru IPRM, roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2010, dočerpání finančních prostředků IPRM, informace o projektu Kulturní a univerzitní centrum Zlín, soulad projektů s IPRM

 

22. 11. 2011, 10. zasedání

Program: změna finančního harmonogramu IPRM (převod alokace z r. 2011 do r. 2012, zařazení/ soulad projektů předkládaných do jiných OP s IPRM, informace o finančním nástroji JESSICA

 

22. 1. 2012, 11. zasedání
 

Program: projednání podstatné změny IPRM (převod financí v rámci aktivit IPRM), zařazení/ soulad projektů předkládaných do jiných OP s IPRM

 

6. 3. 2012, 12. zasedání

Program: Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2011, zařazení/ soulad projektů předkládaných do jiných OP s IPRM
 

 

12. 9. 2012, 13. zasedání

Program: Hodnocení projektů SMZ předložených s žádostmi o dotace do ROP

 

16. 10. 2012, 14. zasedání

Program: Zařazení projektu statutárního města Zlína "Rekonstrukce objektu tř. Tomáše Bati 204, Zlín" do IPRM (současná knihovna F. Bartoše), aktualizace finančního harmonogramu IPRM, soulad projektů s IPRM
 

11. 2. 2013, 15. zasedání

Program: roční zpráva o postupu realizace IPRM, změna smlouvy o realizaci IPRM - aktualizace finančního a časového harmonogramu 

 

1. 8. 2013, 16. zasedání

Program: hodnocení projektu "Rekonstrukce objektu tř. Tomáše Bati 204, Zlín" žadatele SMZ předloženého s žádostí o dotaci do ROP v rámci IPRM Zlín

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)