Rok 2009

V rámci udržitelnosti projektu „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování" proběhly v roce 2009 tyto akce:

Dne 20. 02. 2009 starostům obcí správního obvodu byl rozeslán dopis na zapojení do pokračování projektu „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování. Tentokrát by byl projekt rozšířen na obce správního obvodu za předpokladu, že by byl projekt finančně podpořen z prostředků EU.

Dne 03. 03. 2009 byl v rámci projektu „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování" vytištěn a dodán Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně, Aktualizovaný abecední rejstřík, březen 2009. Průvodce byl vydán ve spolupráci s neziskovou organizací Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s.

Dne 19. 03. 2009 jednání všech členů pracovních skupin projektu „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování". Byla zvolena forma přednášek odborníků. Členové pracovních skupin byli informováni o aktivitách projektu „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování", Ing. Jana Pobořilová, vedoucí Odboru sociálních věcí MMZ, informovala o novinkách v oblasti sociální. JUDr. Pavla Kubáčková, vedoucí podpory a evidence na Úřadu práce ve Zlíně, představila novinky z oblasti zaměstnanosti. Irena Prokopová, vedoucí oddělení důchodového pojištění, seznámila přítomné se změnami důchodového pojištění v roce 2009 a zároveň seznámila se změnami očekávanými v roce 2010. Ivana Jurčíková, metodik oddělení nemocenského pojištění, informovala o změnách v nemocenském pojištění v roce 2009.

Dne 24. 03. 2009 byl převeden Průvodce sociálními (a navazujícími) službami ve Zlíně, Aktualizovaný abecední rejstřík, březen 2009 do zvukové podoby. Průvodce byl do zvukové podoby převeden ve spolupráci s nestátní neziskovou organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR – Oblastní odbočka Zlín.

Dne 12. 05. 2009 prezentace projektu „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování" v Komisi Zdravé město a Agenda 21.

Dne 22. 09. 2009 se uskutečnil IV. „Kulatý stůl" – setkání představitelů statutárního města Zlína se zástupci organizací pracujících ve prospěch zlínských rodin. Jednání u kulatého stolu zahájil náměstek primátorky Mgr. Miroslav Kašný, dále pokračoval MUDr. Josef Devát. Všichni přítomní zástupci organizací se představili. Aktivity a informace oddělení sociálně právní ochrany dětí shrnula Mgr. Marie Semelová. Koordinátorka komunitního plánování informovala o stavu projektu a výhledu činnosti na další rok. Ing. Jana Pobořilová předala informace o novelách v sociální oblasti. Následovala diskuse. Jednání u kulatého stolu ukončil Mgr. Miroslav Kašný.

Dne 22. 10. 2009 účast na konferenci „Výsledky Společného regionálního operačního programu v regionu Střední Morava". Konference se konala na Krajském úřadě Zlínského kraje. Konference se zabývala výsledky programu SROP v regionu Střední Morava, hodnotilo se čerpání grantových schémat ve Zlínském a Olomouckém kraji, byla představena nejčastější rizika projektů v době udržitelnosti a nakonec byly prezentovány úspěšné projekty.

Dne 09. 11. 2009 jednání pracovní skupiny Senioři. Přítomným členům pracovní skupiny byly rozdány materiály: Sociální služby ve Zlínském kraji pro seniory a Sociální služby pro seniory ve městě Zlíně. Dále byla pracovní skupina seznámena s aktivitami projektu „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování", které se uskutečnily v roce 2009 a ještě se uskuteční do konce roku 2009 a následně byli informováni o očekávaných aktivitách v roce 2010. Byly předány přehledy stavu nezaměstnanosti ve Zlínském kraji a městě Zlíně za období červen až říjen 2009. Ing. Jana Pobořilová, vedoucí OSV MMZ, informovala o celé oblasti sociálního systému a zaměřila se na novinky, které můžeme očekávat v roce 2010.

Dne 09. a 12. 11. 2009 jednání pracovní skupiny Děti, mládež, rodina, skupina Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením a skupina Občané se zdravotním postižením. Přítomným členům pracovních skupin byly rozdány materiály: Sociální služby ve Zlínském kraji rodiny s dětmi a Sociální služby Děti, mládež, rodina ve městě Zlíně. Dále byla pracovní skupina seznámena s aktivitami projektu „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování", které se uskutečnily v roce 2009 a ještě se uskuteční do konce roku 2009 a následně byli informováni o očekávaných aktivitách v roce 2010. Byly předány přehledy stavu nezaměstnanosti ve Zlínském kraji a městě Zlíně za období červen až říjen 2009. Ing. Jana Pobořilová, vedoucí OSV MMZ, informovala o celé oblasti sociálního systému a zaměřila se na novinky, které můžeme očekávat v roce 2010.

Dne 08. 12. 2009 se uskutečnil vánoční koncert pro zlínské rodiny a subjekty zapojené do projektu „Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování". Na koncertu vystoupili umělci Collegia Antonína Dvořáka filharmonie Bohuslava Martinů.

dokumenty ke stažení

.pdf Průvodce sociální péčí 2009 1410,02 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)