Rozbory vody - prameny ve Zlíně a Zboženský rybník

Prameny Svatá voda a Příluky

Pro informaci občanů uvádíme přehled nejznámějších sledovaných ukazatelů kvality z obou využívaných pramenů - u točny MHD v Přílukách a Svatá voda v Malenovicích. Rozbory provádí na základě objednávky města Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, a to 4x ročně. Další sledované ukazatele (fyzikální a mikrobiologické) jsou k dispozici na Magistrátu města Zlína - Odboru životního prostředí a zemědělství, odd. vodního hospodářství, kanc. č. 328 v budově na Zarámí 4421 (bývalá Česká pojišťovna). Vzhledem k tomu, že se jedná o nezabezpečené zdroje vody, nutno brát uvedené údaje jako orientační, které vypovídají o kvalitě vody v době odběru. Nelze vyloučit změnu kvality v období mezi jednotlivými odběry. Vodu lze využívat k pitným účelům pouze na vlastní zodpovědnost.

Kvalita vody v pramenech Příluky a Malenovice 2009

pramen Přílukypramen Malenovice 
ParametrII/09IV/09VII/09X/09II/09IV/09VII/09X/09limit
dusitany (mg/l) <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 8,7 9,0 8,6 8,7 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,2 3,2 2,86 2,86 4,2 4,2 3,67 3,81 2,0 až 3,5 DH**
mangan (mg/l) 0,03 0,044 0,042 0,045 <0,005 <0,005 <0,0007 <0,0007 max. 0,05
železo (mg/l) <0,02 0,03 0,017 0,023 <0,02 <0,02 <0,0009 <0,0009 max. 0,20
koliformní bakterie (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 3 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 Kvalita vody v pramenech Příluky a Malenovice 2010

pramen Přílukypramen Malenovice 
ParametrIIVVIIIXIIIVVIIIXILimit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 49 <2,0 7,1 9,7 9,4 10 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 2,85 2,95 3,55 2,88 3,67 3,15 3,76 3,6 2,0 až 3,5 DH**
železo (mg/l) 0,029 0,029 0,012 0,036 <0,0009 <0,0009 <0,006 0,003 max. 0,20
koliformní bakterie (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

Kvalita vody v pramenech 2011

 Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
Parametr II VI VIII XI II VI VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 11  13  14  11 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,09  3,21  3,12  3,16 3,92  4,04  4,00  4,00 2,0 až 3,5 DH**
železo (mg/l) 0,065  0,041  0,040  0,035 0,004  0,003  0,017  0,003 max. 0,20
koliformní bakterie (KTJ/100ml)* 0  0  66  0 0  18  0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0  0  0  0 0  18  0 0 max. 0
 Prštné u rybníka 
Tomášova studánka 
Prštné u rybníka 
pramen u Tomášovy studánky 
 
Parametr II VI VIII XI II VI VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 <0,02 <0,02  <0,02  <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 49,0 56  45  59 29,0  21  24  20 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,78 3,87  3,78  3,77 4,25  4,52  4,20  4,36 2,0 až 3,5 DH**
železo (mg/l) 0,004 0,004  0,003  0,004 0,004  0,013  0,007  0,003 max. 0,20
koliformní bakterie (KTJ/100ml)* 0 0  0  7 0  6  6  17 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0  0  0 0  2  0  0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 Kvalita vody v pramenech 2012

 Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 11  <2,0 <2,0 <2,0 <0,2  9,1 10 10 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,21  3,02 2,82 3,07 4,19  3,96 3,33 3,93 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,031  0,04 0,032 0,032 0,001  0,004 0,002 <0,0009 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
0  0 0 0 0  0 0 4 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0  0 0 0 0  0 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka 
Tomášova studánka
Prštné u rybníka 
pramen u Tomášovy studánky
 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 25 46 58 47 50 17 14 13 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 4,51 3,69 3,47 3,93 3,89 4,29 4,10 4,45 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,002 0,004 0,003 <0,0009 0,002 0,032 0,002 <0,0009 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
0 50 8 >100 0 0 0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 3 0 >100 0 0 0 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

Kvalita vody v pramenech 2013

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 10 12 13 12 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,04 2,97 3,03 2,87 3,95 3,51 4,11 3,85 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,073 0,155 0,03  0,024 0,005 <0,0009 0,004 0,002 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
0 0 0 0 0 0 2 11 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka 
Tomášova studánka
Prštné u rybníka 
pramen u Tomášovy studánky
 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 49 53 44 43 26 32 18 15 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 4,01 3,37 3,84 3,63  4,37 3,99 4,41 4,33 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,006 <0,0009 <0,0009 0,006 0,003 0,006 0,001 0,013 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
26 0 >100 >100 79 14 13 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 1 1 79 9 1 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 

Kvalita vody v pramenech 2014

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) 0,022  <0,02  <0,02  <0,02 <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 11  11  9,3  11 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,06  3,11  2,98  3,21 4,04  4,08  3,95  4,09 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,032  0,026  0,031  0,039 0,019  0,009  0,012  0,015 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
0  0  0  0 56  0  9  32 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0  0  0  0 3  0  1  1 max. 0
 Prštné u rybníka 
Tomášova studánka
Prštné u rybníka 
pramen u Tomášovy studánky
 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 37  59  48  63  20  17  11  23 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,92  3,84  3,78  4,06  4,43  4,46  4,35  4,54 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,02  0,002  0,002  0,032  0,007  0,007  0,006  0,059 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
51  8  >100  >100  58  7  2  27 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0  0  0  0  0  0  0  0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 
 
 

Kvalita vody v pramenech 2015

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) 0,022 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 12 9,7 7,4 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,14 3,22 3,00 3,31 3,48 4,24 3,97 4,33 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,048 0,114 0,035 0,074 0,018 <0,0009 0,004 0,002 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
0 0 3 0 >100 0 >100 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 2 0 1 0 8 0 max. 0
 Prštné u rybníka 
Tomášova studánka
Prštné u rybníka 
pramen u Tomášovy studánky
 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 77 48 46 35 31 27 14 5,9 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,75 3,95 3,85 4,29  4,34 4,58 4,56 4,81 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,001 0,002 0,002 0,004  0,001 <0,0009 0,004 0,001 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
92 0 >100 44 0 0 62 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 2 0 2 0 0 0 40 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 

Kvalita vody v pramenech 2016

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 8,1 11 9,3 8,1 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,04 3,14 3,14 3,20 3,98 4,10 4,07 4,22 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,044 0,0450 0,054 0,0420 0,004 <0,0009 0,002 0,0010 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka  Tomášova studánkaPrštné u rybníka  pramen u Tomášovy studánky  
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 30 56 48 41 7,2 16 13 9,5 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 4,05 3,89 3,89 4,12 4,57 4,43 4,45 4,68 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,003 <0,0009 0,002 0,002 <0,0009 0,01 0,002 0,005 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 22 8 >100 25 0 0 13 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 52 1 0 0 2 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci  ** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 

 Kvalita vody v pramenech 2017

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 8,0 8,7 7,2 7,1 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 2,99 3,12 3,15 3,18 3,94 3,99 4,18 4,05 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,052 0,04 0,048 0,051 0,006 0,001 0,005 0,001 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka  Tomášova studánkaPrštné u rybníka  pramen u Tomášovy studánky  
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 44 49 45 37 16 16 8,2 7,1 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,90 3,97 4,10 4,18 4,28 4,39 4,54 4,70 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,008 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,005 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 6 13 70 0 0 >100 12 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 1 0 0 0 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci  ** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 

Kvalita vody v pramenech 2018

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 2,7 8,5 8,2 7,3 6,4 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,13 2,98 3,19 3,09 3,96 3,82 4,03 4,01 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,055 0,059 0,074 0,1 0,003 <0,003 <0,003 0,005 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 21 0 0 0 0 0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka  Tomášova studánkaPrštné u rybníka  pramen u Tomášovy studánky  
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04  <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 49 50 53 43 22 16 10 8,2 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 4,04 3,63 3,96 3,86 4,26 4,22  4,55 4,54 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,003 <0,003 0,003 0,004 0,006 <0,003 <0,003 <0,003 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 >100 >100 >100 0 18 53 7 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 >100 3 0 5 2 3 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci  ** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

Kvalita vody v pramenech 2019

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 8,2 6,5 7,1 7,1 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 2,88 3,90 3,29 3,11 3,73 4,86 4,06 4,09 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,169 0,227 0,228 0,573 0,007 <0,015 <0,006 <0,006 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 1 14 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 6 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka  Tomášova studánkaPrštné u rybníka  pramen u Tomášovy studánky  
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04  <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 31 50 49 56 16 11 9,6 18 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,90 4,60 3,98 3,98 4,11 5,32 4,6 4,56 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,004 <0,015 <0,006 <0,006 0,006 <0,015 <0,006 <0,006 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 22 0 >100 >100 0 0 >100 3 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 1 0 0 1 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci  ** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

Kvalita vody v pramenech 2020

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0  6,4 7

8,5

7,6 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l)   3,26 3,26 3,14   3,54 3,96 3,76 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,412 0,508 0,469 0,580 0,01 <0,006 <0,006 0,01 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 26 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 3 max. 0
 Prštné u rybníka  Tomášova studánkaPrštné u rybníka  pramen u Tomášovy studánky  
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 63 57 49 54 22 20 12 29 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l)   3,48 3,97 4,00   4,06 4,48 4,34 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,006 0,006 <0,006 <0,006 0,007 <0,006 <0,006 <0,006 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 0 84 12 0 0 19 41 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 2 3 0 0 5 39 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci  ** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

Kvalita vody v pramenech 2021

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 8,8 11

11

11 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 2,89 3,24 3,23 3,09 0,31 4,28 4,08 4,19 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) <0,015 0,009 <0,006 0,008 0,033 <0,006 <0,006 <0,006 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka  Tomášova studánkaPrštné u rybníka  pramen u Tomášovy studánky  
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 48 45 47 44 30 23 13 9,7 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,49 3,90 3,73 3,90 4,05 4,55 4,41 4,58 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) <0,015 <0,006 <0,006 <0,006 <0,015 <0,006 <0,006 <0,006 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 6 62 22 0 0 10 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 3 8 6 0 0 1 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci  ** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 

 

Rozbor vody z pramene Příluky po vyčištění 3/2021

.pdf Rozbor vody po vyčištění 2021 448,92 kB

Zboženský rybník - rozbory vody

.pdf 17.8.2021 131,58 kB
.pdf 12.7.2021 125,28 kB
.pdf 17.6.2021 128,16 kB
.pdf 26.8.2020 125,59 kB
.pdf 29.7.2020 130,99 kB
.pdf 16.6.2020 121,43 kB
.pdf 8.2019 114,23 kB
.pdf 7.2019 118,89 kB
.pdf 10.6.2019 582,49 kB

Rozbor vody z pramene Slanica - Podhoří a pramene Vršava - nad tenisovými kurty

.pdf SKM_C250i21061708320 219,59 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)