Ostatní oznámení

Ministerstvo zdravotnictví, Mimořádné opatření - změna v uzavření provozoven a obchodů

27. 03. 2020 - 27. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 7 ze dne 26.3.2020

27. 03. 2020 - 27. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Usnesení vlády ČR ze dne 23.3.2020

24. 03. 2020 - 27. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 6 ze dne 23.3.2020

24. 03. 2020 - 27. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 5 ze dne 20.3.2020

23. 03. 2020 - 22. 05. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 4 ze dne 20.3.2020

23. 03. 2020 - 22. 05. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zdravotnictví, Mimořádné opatření - vyčlenění prodejní doby pro seniory

20. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - vyčlenění prodejní doby pro seniory

20. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zdravotnictví, Mimořádné opatření - přítomnost osob v maloobchodních prodejnách

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - lázeňská léčebně rehabilitační péče

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - doporučení provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - zajištění zvýšené ochrany obyvatel - trasování

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - přítomnost osob v maloobchodních prodejnách potravin

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - změna platnosti povolení k zaměstnání a krátkodobého schengenského víza

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - zákaz pobytu bez ochranných prostředků

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - změna záruky COVID

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - finanční krytí nákladů v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - dočasné omezení provozu dálkových vlaků Českých drah a.s. v objednávce státu

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - zákaz jiné výdělečné činnosti příslušníkům bezpečnostních sborů

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

19. 03. 2020 - 20. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, rozhodnutí hejtmana - o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - zákaz maloobchodního prodeje a služeb se nevztahuje na prodej a poskytnuní ubytovacích služeb cizincům

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | , Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - opatření o pomoci a zákazu vycházení osobám starších 70 let

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - opatření o poskytování sociálních služeb

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - maloobchodní prodej a prodej služeb - textilní materiál, výpočetní technika, spotřební materiál

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - záruka COVID

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - o návrhu daňových opatření

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR a uvolnění finančních prostředků

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - pracovní povinnost žákům a studentům studijného programu všeobecné lékařství

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - školská zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - doplňkové volby do Senátu Parlamentu ČR

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - orgány veřejné moci a správní orgány

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - zaměstnanci zdravotnického povolání

18. 03. 2020 - 17. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Finanční úřad Zlín, Tisková zpráva - Informace finančního úřadu k aktuálnímu stavu

16. 03. 2020 - 15. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - Omezení pohybu osob

16. 03. 2020 - 15. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - krizové opatření Ministerstva dopravy

16. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - krizové opatření Ministerstva zdravotnictví

16. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - krizové opatření na maloobchodní prodej a služby

16. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - nařízení vlády, kterým se stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nemoci zvířat či rostlin

16. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech

16. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - opatření o zákazu vstupu cizinců a výjezdu občanů ČR do zahraničí

16. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - k zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení

16. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - zajišťování poskytování péče v zařízeních sociálních služeb

16. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb a zákaz maloobchodního prodeje

16. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo vnitra, Usnesení vlády ČR - Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí

13. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo vnitra, Usnesení vlády ČR - Opatření o zákazu pořádání kulturních,společenských a dalších akcí s účastí nad 30 osob

13. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo vnitra, Usnesení vlády ČR - Opatření v mezinárodní osobní dopravě

13. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo vnitra, Usnesení vlády ČR - Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávácích a volnočasových aktivit ve školství

13. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo vnitra, Usnesení vlády ČR - Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

13. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Usnesení vlády ČR - Nouzový stav

13. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

COVID-19 - Mimořádné opatření MZ ČR - státní hranice

10. 03. 2020 - 30. 04. 2020 | Michaela Novosadová, Odbor kanceláře primátora

po překročení státní hranice ČR strpět provedení konroly příznaků inf.onemocnění

.pdf Mimořádné_opatření - po překročení státní hranice 147,03 kB

COVID-19 - Mimořádné opatření MZ ČR - zákaz představení, ...

10. 03. 2020 - 30. 04. 2020 | Michaela Novosadová, Odbor kanceláře primátora

zakazuje se s účinností ode dne 10.3.2020 od 18 h divadelní, hudební, filmová a další představení, ..

.pdf Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_- 208,96 kB

COVID-19 - Mimořádné opatření MZ ČR - uzavření škol

10. 03. 2020 - 30. 04. 2020 | Michaela Novosadová, Odbor kanceláře primátora

zakazuje se s účinností ode dne 11.3.2020 osobní přítomnost žáků a studentů ..

.pdf Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020 214,76 kB

COVID-19 Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

09. 03. 2020 - 30. 04. 2020 | Michaela Novosadová, Odbor kanceláře primátora

COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví ČR - mimořádná opatření

06. 03. 2020 - 30. 04. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

COVID-19 Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje - výzva

06. 03. 2020 - 30. 04. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

COVID-19 Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje - Výzva

04. 03. 2020 - 30. 04. 2020 | Michaela Novosadová, Odbor kanceláře primátora

Výzva obyvatelům a institucím Zlínského kraje

.pdf KHS ZK - informace COVID-19 - výzva obyvatelům 66,83 kB

Nalezená zvířata

03. 03. 2020 - 04. 05. 2020 | Lucie Kováčová, Odbor životního prostředí a zemědělství

Vyvěšení na úřední desku - za únor 2020

.pdf Zvířata nalezená na území statutárního města Zlína za únor 2020 66,57 kB

COVID-19 Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k epidemiologické situaci

02. 03. 2020 - 30. 04. 2020 | Michaela Novosadová, Odbor kanceláře primátora

Ztráty a nálezy

21. 03. 2014 - 01. 01. 2050 | Antonín Bradáč, Oddělení cestovního ruchu a informací

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«březen '20»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

Neplatí do odvolání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)