Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Budovatelská, Na Honech I, Nad Vývozem, Středová, Podlesí I v obci Zlín

23. 08. 2019 - 09. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, ul. Středová - oprava komunikace a stezka pro cyklisty" - pokračování

.pdf 2019-112138 164,55 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 118966_2019 3273,91 kB

USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ "Stavební úpravy bytového domu Díly II. 3941 - 3942, Zlín" Zlín, ul. Díly II č.p. 3941 na pozemku st. p. 4851 v katastrálním území Zlín.

22. 08. 2019 - 06. 09. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Havlíčkovo nábř., Zálešná VII, tř. 2. května, Benešovo nábř. a Podvesná XII v obci Zlín

21. 08. 2019 - 05. 09. 2019 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- natáčení filmu "Zátopek"

.pdf 2019-101980 157,93 kB
.pdf vzor_povolení_Zátopek 95,09 kB
.pdf FILM_MAKERS 850,81 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá, Sokolská, místní komunikace - ul. Tyršovo nábř., Fügnerovo nábř. (vč. komunikace pro pěší - chodníku na ul. Fügnerovo nábř.) v obci Zlín

21. 08. 2019 - 05. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Cyklostezka Zlín ul. Výletní a Tyršovo nábřeží" - prodloužení termínu

.pdf 2019-081031 158,3 kB
.pdf Příloha č.2 k Č.J. MMZL 117744_2019 127,94 kB
.pdf Příloha č.1 k Č.J. MMZL 117744_2019 515,82 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, III/49016, III/49018, III/49026, MK - ul. Severní Vršava, Střední Vršava, Vršava I, Partyzánská, Padělky IX,...bezejmenná veř. přístup. účel. komunik. mezi čp. 94 a točnou MHD v obci Zlín

21. 08. 2019 - 05. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, ul. Fryštácká"

.pdf 2019-105998 157,99 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 117311_2019 2413,1 kB

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ "Objekt sociální rehabilitace, Zlín"na pozemcích p.č. 980/59, 980/64, 980/67, 980/76 v katastrálním území Zlín

20. 08. 2019 - 04. 09. 2019 | Vladimír Konečný, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Objekt sociální rehabilitace, Zlín"

.pdf 2019-081162 161,84 kB
.pdf objekt sociální rehabilitace výkres situace 305,07 kB

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "CG6M_Z_ZLYPY_2_OK na pozemcích parc. č. 639/5, 639/1, 639/113, 639/117, 639/118, 639/114, 639/119, 639/120, 456/30, 456/17, 456/31, 464/44, 470/3, 530/3, 530/4, 530/5 v katastrálním území Lužkovice

20. 08. 2019 - 04. 09. 2019 | Michal Dvorský, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"CG6M_Z_ZLYPY_2_OK

.pdf 2019-108564 125,69 kB

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Aukční vyhláška

19. 08. 2019 - 06. 09. 2019 | Vlasta Müllerová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Havlíčkovo nábřeží (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

19. 08. 2019 - 03. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"MK - ul. Havlíčkovo nábřeží, stavba kanalizace ZŠ Komenského"

.pdf 2019-105819 149,68 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 116125_2019 362,26 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístupná účelová komunikace (parkovací plocha) na p.č. 916/20 k.ú. Malenovice u Zlína

19. 08. 2019 - 03. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Aukční vyhláška

19. 08. 2019 - 06. 09. 2019 | Vlasta Müllerová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Polyfunkční soubor, filmové ateliery Zlín - Kudlov, objekt C - filmový Atelier SO 03" Kudlov

16. 08. 2019 - 26. 08. 2019 | Jiří Andrlík, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"POLYFUNKČNÍ SOUBOR, FILMOVÉ ATELIERY ZLÍN - KUDLOV, OBJEKT C - FILMOVÝ ATELIER SO 03"

.pdf 2019-115693 154,34 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Pasecká, Stráže v obci Zlín

16. 08. 2019 - 02. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - p.č. 583/1, 590, 834/2, 841, 917, 941, 943, 986/1,... v k.ú. Zlín

16. 08. 2019 - 02. 09. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Chodník podél silnice III/4912 v ul.Velíkovská, Zlín - Štípa"

.pdf 2019-105275 141,96 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kúty v obci Zlín

16. 08. 2019 - 02. 09. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - změna SPZ

.pdf 2019-066387 136,72 kB
.pdf Vašek Vladimír 8810 nové 53,23 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/49018 v obci Zlín

16. 08. 2019 - 02. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49018 - ul. K Pasekám v obci Zlín

16. 08. 2019 - 02. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- oprava kanalizačních poklopů

.pdf 2019-104890 149,72 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 115669_2019 861,47 kB

Kanalizační řád obce Doubravy - rozhodnutí

16. 08. 2019 - 31. 08. 2019 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Kanalizační řád obce Karlovice - rozhodnutí

16. 08. 2019 - 31. 08. 2019 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Kanalizační řád obce Dobrkovice - rozhodnutí

16. 08. 2019 - 31. 08. 2019 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Oznámení zahájení územního řízení Městská síť INTERNEXT 2000, s.r.o. Zlín, ul. Jiráskova, M. Alše, Zlín Prštné

16. 08. 2019 - 02. 09. 2019 | Radka Hutěčková, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Městská síť INTERNEXT 2000, s.r.o., Zlín, ul. Jiráskova, M. Alše"

.pdf 2019-093396 131 kB

Skladovací a provozní budova, Flintstore s.r.o.

16. 08. 2019 - 02. 09. 2019 | Čeněk Libiger, Odbor životního prostředí a zemědělství

EIA - závěr zjišťovacího řízení - vyvěšení

.pdf Skladovací a provozní budova, Flintstore s.r.o. - závěr zjišťovacího řízení 434,22 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá, Sokolská, místní komunikace - ul. 2. května, Kúty, Padělky I, II, IV, IX, VI, VII, U Splavu, Fügnerovo nábř., Havlíčkovo nábř., Benešovo nábř., Zálešná XII v obci Zlín

15. 08. 2019 - 30. 08. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstrukce uličního prostoru v ul. 2. května, Zlín" - pokládka nového povrchu

.pdf 2019-100409 161,01 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 115185_2019 1507,79 kB

33. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III

15. 08. 2019 - 30. 10. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ "zahradní chata p. č. 387/5 k. ú. Malenovice, Englová"

15. 08. 2019 - 30. 08. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

VÝZVA VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ "ZTV Boněcko, Zlín - Příluky"

15. 08. 2019 - 30. 08. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

E.ON

15. 08. 2019 - 30. 08. 2019 | Vlasta Müllerová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0079 34,84 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49026, III/49020, III/49019, III/49023, místní komunikace - ul. Hradská v obci Zlín

14. 08. 2019 - 29. 08. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Truck Sraz Zlín 2019"

.pdf 2019-098909 152,6 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 114710_2019 708,03 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - sil. č. III/4915 - ul. Zámecká v obci Zlín, Štípa

14. 08. 2019 - 29. 08. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Nová cesta (příjezd k ZŠ od sil. č. III/4912) v obci Zlín, Štípa

13. 08. 2019 - 28. 08. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení zahájení územního řízení Polyfunkční komplex Štefánikova, Zlín

13. 08. 2019 - 28. 08. 2019 | Lenka Gelienová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Polyfunkční komplex Štefánikova"

.pdf 2019-079164 187,13 kB

Krajský úřad Zlínského kraje, Veřejná vyhláška, Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí

13. 08. 2019 - 28. 08. 2019 | Vlasta Müllerová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Aukční vyhláška

13. 08. 2019 - 03. 09. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín

12. 08. 2019 - 02. 09. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Aukční vyhláška

12. 08. 2019 - 02. 09. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

12. 08. 2019 - 27. 08. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0078 37,48 kB

Oznámení zahájení územního řízení "Velký Ořechov, průtah, kabel NN, I. etapa"

09. 08. 2019 - 26. 08. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK - "silnice č. III/49026 - ul. Hradská, Osvoboditelů, MK - ul. nám. T.G. Masaryka, Hradská, Růmy, Zlín

09. 08. 2019 - 26. 08. 2019 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

ž. o PÚP - ul. Růmy, "SPŠ POLYTECHNICKÁ,COP ZLÍN, ZAŘÍZENÍ STROJÍRENSKO-PLASTIKÁŘSKÝCH DÍLEN"

.pdf 2019-102280 151,23 kB
.pdf 102280_2019 1956,78 kB

OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK - silnice II. a III. třídy MK - "Barum Czech Rally Zlín"

09. 08. 2019 - 26. 08. 2019 | Dagmar Doleželová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky -Erik Laciga

08. 08. 2019 - 26. 08. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Aukční vyhláška

07. 08. 2019 - 29. 08. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Machová - veřejné projednání

02. 08. 2019 - 12. 09. 2019 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Změny č. 3B a 3D Územního plánu Zlína a Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu Změny č. 3B a 3D Územního plánu Zlína na udržitelný rozvoj území

01. 08. 2019 - 10. 09. 2019 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Řízení o návrhu Změny č. 3B a 3D Územního plánu Zlína a Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu Změny č. 3B a 3D Územního plánu Zlína na udržitelný rozvoj území

.pdf veř.projednání_Zm.č.3B_3D_veřejná vyhláška 109,48 kB
.pdf VVURÚ 210 kB
.pdf SEA UP Zlín Změna č. 3B_3D 2996,25 kB
.pdf 298_OOP_Z3BD 823,04 kB
.pdf 298_text_navrh_zmeny_c03BD_srovnavaci_zneni 1191,09 kB
.pdf 298_text_navrh_zmeny_c03BD 392,08 kB
.pdf 298_text_oduvodneni_zmeny_c03BD 11871,12 kB
.pdf 298_B_SV_Z3BD 2245,82 kB
.pdf 298_B_SCHZ_Z3BD 6297,99 kB
.pdf 298_B_PF_Z3BD 14773,57 kB
.pdf 298_B_KV_Z3BD 17330,46 kB
.pdf 298_B_DTI_Z3BD 9260,44 kB
.pdf 298_A_ZC_Z3BD 5277,51 kB
.pdf 298_A_VP_Z3BD 4316,53 kB
.pdf 298_A_HV_Z3BD 12779,59 kB
.pdf 298_A_HO_Z3BD 6602,49 kB

Okresní soud Zlín, vyhláška - určení data úmrtí - Jana Klammertová

24. 07. 2019 - 26. 08. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

04. 04. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

02. 04. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«srpen '19»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)