Doručování písemností veřejnou vyhláškou

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Výletní v obci Zlín

24. 01. 2020 - 10. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Rozhodnutí - stavební povolení - st.p.č. 819, 1224, p.č. 573/2, 574/1, 574/7, 574/8, 574/60 v k.ú. Malenovice u Zllína

24. 01. 2020 - 10. 02. 2020 | Daniela Vlková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

ZTV Malenovice

.pdf 2019-147504 215,07 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, III/4972, III/43829, III/49016, III/49018, III/4911, III/4912, III/4913, III/4918, III/49026, III/43831, místní komunikace v obci Zlín

22. 01. 2020 - 06. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- údržba městské zeleně

.pdf 2020-001544 159,24 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 010759_2020 2424,95 kB

Územní rozhodnutí "ZTV Zlín - Prštné, I. etapa"

22. 01. 2020 - 06. 02. 2020 | Monika Čaloudová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"ZTV Zlín-Prštné - I. etapa"

.pdf 2019-146098 167,99 kB
.pdf 2019-146098 168,2 kB

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Aukční vyhláška

22. 01. 2020 - 12. 02. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

oznámení o uložení zásilky - Vitalii Kryshenyk

21. 01. 2020 - 06. 02. 2020 | Tomáš Řehák, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Ba Huynh Cao

21. 01. 2020 - 06. 02. 2020 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Dagmar Bloom

21. 01. 2020 - 06. 02. 2020 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

38. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH A V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ III

21. 01. 2020 - 17. 02. 2020 | Jiří Krajča, Oddělení koordinace projektů

37. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH IV

21. 01. 2020 - 17. 02. 2020 | Jiří Krajča, Oddělení koordinace projektů

39. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu MODERNIZACE NAPOJENÍ AGLOMERACE NA SILNIČNÍ SÍŤ TEN-T II

21. 01. 2020 - 17. 02. 2020 | Jiří Krajča, Oddělení koordinace projektů

E.ON

21. 01. 2020 - 05. 02. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON004 71,49 kB

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

21. 01. 2020 - 13. 02. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístupné účelové komunikace na par. č. 645/4, k.ú. Zlín

20. 01. 2020 - 04. 02. 2020 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Ul. Ševcovská a Díly II - úprava uličního prostoru" dokončení stavby

.pdf 2019-098205 145,96 kB
.pdf Statutární město - Ševcovská, Díly II 188,75 kB

E.ON

20. 01. 2020 - 04. 02. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON003 94,03 kB

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhlášky

20. 01. 2020 - 11. 02. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

20. 01. 2020 - 10. 02. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí "Novostavba bytového domu p.č. 556/3 Zlín

17. 01. 2020 - 03. 02. 2020 | Michaela Přívarová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Novostavba bytového domu na p.č. 556/3 k.ú. Zlín"

.pdf 2017-161178 122,46 kB

Veřejná vyhláška - Martin Blažek

16. 01. 2020 - 03. 02. 2020 | Šárka Dušková, Oddělení správní

Blažek - rozhodnutí o zrušení usnesení

.pdf VV_ 144_2019 - III 263,26 kB

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Aukční vyhláška

16. 01. 2020 - 03. 02. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

zahájení řízení - vrak VW Vento na ul.Okružní

15. 01. 2020 - 30. 01. 2020 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení zahájení územního řízení "Velíková kanalizační přípojky, 12. etapa" Zlín, Velíková, Štípa

14. 01. 2020 - 29. 01. 2020 | Eva Rafajová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Velíková kanalizační přípojky, 12. etapa"

.pdf 2019-šě 153,1 kB

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Stanovisko - Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030

13. 01. 2020 - 28. 01. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení zahájení územního řízení FTTH INTERNEXT2000 Zlín - Bartošova čtvrť, 2019" Příluky u Zlín

13. 01. 2020 - 28. 01. 2020 | Lenka Gelienová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"FTTH INTERNEXT2000 ZLÍN - Bartošova čtvrť, 2019"

.pdf 2019-179451 164,52 kB

E.ON

13. 01. 2020 - 28. 01. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON002 53,17 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Dřevnická, bezejmenná MK v lokalitě u ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 v obci Zlín

10. 01. 2020 - 27. 01. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Úprava veřejného prostoru u škol vč. MK ul. Dřevnická"

.pdf 2019-139662 146,58 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 003752_2020 2172,59 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Fügnerova, Kvítková, Prlovská, Svárovec v obci Zlín

10. 01. 2020 - 27. 01. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/49016 - ul. Návesní, místní komunikace - ul. Divadelní, Návesní, U Splavu, U Tvrze, Zahradnická v obci Zlín

10. 01. 2020 - 27. 01. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. nám. T. G. Masaryka u Památníku T. Bati v obci Zlín

10. 01. 2020 - 27. 01. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Veřejná vyhláška - Martin Blažek

10. 01. 2020 - 27. 01. 2020 | Šárka Dušková, Oddělení správní

TP/144/2019

.pdf VV_ 144_2019 - II 263,49 kB

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Hřivínův Újezd

08. 01. 2020 - 10. 02. 2020 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

Oznámení - o projednání návrhu zadání ÚP Hřivínův Újezd

.pdf DS_ZADANI_navrh_HU 273,56 kB
.pdf DS_VV_zadani_HU 131,95 kB

Okresní soud ve Zlíně, vyhláška - Určení data úmrtí - Lubomír Juruška

03. 01. 2020 - 07. 02. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

36. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu NAVÝŠENÍ KAPACITY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ SKUPINY OBYVATEL IV

17. 12. 2019 - 03. 02. 2020 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Ministerstvo zemědělství ČR, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

09. 12. 2019 - 31. 12. 2022 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 09. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

30. 08. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

04. 04. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

02. 04. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '20»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)