Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Hluboká, Štefánikova (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

13. 02. 2020 - 28. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Výstavba polyfunkčního objektu"

.pdf 2020-001819 150,42 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 009053_2020 669,03 kB

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Aukční vyhláška

13. 02. 2020 - 06. 03. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

13. 02. 2020 - 28. 02. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON009 116,49 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Majáku, Ke Křibům (vč. komunikace pro pěší - chodníku) v obci Zlín

12. 02. 2020 - 27. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Přestavba hospody na BD"

.pdf 2020-015764 153,81 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 021981_2020 1119,29 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. II. a III. třídy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

12. 02. 2020 - 27. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- běžná údržba na sil. II. a III. třídy

.pdf 2020-007039 165,3 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 021135_2020 5146,42 kB

Oznámení o možnosti převzít písemnost - vlastník pozemku parc. č. 325/63 k. ú. Mysločovice

12. 02. 2020 - 27. 02. 2020 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

oznámení o uložení zásilky - Vitalii Kryshenyk

12. 02. 2020 - 28. 02. 2020 | Tomáš Řehák, Odbor živnostenský

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - " SO 02 - Zpevněné plochy - nová parkovací místa " a " Stavební úpravy rodinného domu na vilu, Zlín - Vršava včetně řešení retence dešťových vod a zpevněných ploch " Zlín

12. 02. 2020 - 27. 02. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení zahájení územního řízení"Hostišová,Fenik,kabel NN,VN,TS" na pozemcích p.č.96/3, 97/6... v k.ú.Hostišová

11. 02. 2020 - 26. 02. 2020 | Michaela Přívarová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Hostišová, Fenik, kabel NN, VN, TS"

.pdf 2019-162878 131,88 kB

E.ON

11. 02. 2020 - 26. 02. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON008 54,96 kB

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Aukční vyhláška

11. 02. 2020 - 03. 03. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Budovatelská, Na Honech I, Okružní, Středová, veřejně přístupné účelové komunikace v obci Zlín

10. 02. 2020 - 25. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, ul. Středová - oprava komunikace a stezka pro cyklisty"

.pdf 2019-147875 145,91 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 020340_2020 1160,86 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4913 mezi obcemi Ostrata a Hvozdná

10. 02. 2020 - 25. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"D49, úsek 4902.2 Fryšták - Lípa, 2. etapa" - geotechnický vrt č. PJ349

.pdf 2019-182444 150,63 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 020198_2020 1615,68 kB

Rozhodnutí - společné povolení - parc. č. 2801/51, 2801/52, 2801/63, 2801/64, 2801/69 v k.ú. Zlín

10. 02. 2020 - 25. 02. 2020 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, ulice Budovatelská - jih, doplnění parkování"

.pdf 2019-178868 159,74 kB

Exekutorský úřad Zlín, Usnesení o vyklizení bytu - Monika Kolaříková

10. 02. 2020 - 13. 03. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

10. 02. 2020 - 25. 02. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON007 109,51 kB

oznámení o možnosti převzít písemnost vlastník pozemku p.č. 1424/30 v k.ú. Příluky u Zlína

07. 02. 2020 - 22. 02. 2020 | Lukáš Zeman, Odbor životního prostředí a zemědělství

SO 301 - Kanalizace dešťová, SO 302 - Kanalizace splašková, SO 303 - Vodovod

.pdf 2020-011196 120,62 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Bratří Jaroňků, Díly II, Díly III, Kvítková, Lešetín I, Lešetín II, Lorencova v obci Zlín

06. 02. 2020 - 21. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"XXI. ročník Lešetínský fašank"

.pdf 2020-004549 154,32 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 018929_2020 3549,06 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístupná účelová komunikace na parc. č. 1736 k.ú. Březůvky

06. 02. 2020 - 21. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Mysločovice

06. 02. 2020 - 31. 03. 2020 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - sil. č. III/43835 a na bezejmenné místní komunikaci na parc. č. 96/2 k.ú. Machová

05. 02. 2020 - 20. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Městský úřad Otrokovice, územní rozhodnutí o umístění stavby " Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic - Propojovací úseky "

05. 02. 2020 - 20. 02. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. II. a III. třídy a místní komunikace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

04. 02. 2020 - 19. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- opravy havárií na vodárenském zařízení

.pdf 2020-003644 167,51 kB
.pdf Příloha č.2 k Č.J. MMZL 016662_2020 3985,92 kB
.pdf Příloha č.1 k Č.J. MMZL 016662_2020 7580,43 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. 4. května v obci Želechovice n/D

03. 02. 2020 - 18. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Želechovice nad Dřevnicí, úprava MK 4. května, II. etapa"

.pdf 2019-143948 144,88 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 015416_2020 1157,17 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích - ul. U Dráhy, U Dřevnice, Kotěrova, parkoviště na ul. 2. května a parkoviště na ul. Palackého v obci Zlín

03. 02. 2020 - 18. 02. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení zahájení územního řízení "silniční napojení průmyslové zóny Zlín - východ a oprav navazujících komunikací" Zlín, Příluky

03. 02. 2020 - 18. 02. 2020 | Helena Stündlová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

silniční napojení I/49 a MK Cecilka, Zlín

.pdf 2019-094514 263,99 kB
.pdf Silniční napojení Příluky 2054,35 kB
.pdf Napojení Příluky - situace širších vztahů 206,75 kB

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

03. 02. 2020 - 24. 02. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

03. 02. 2020 - 18. 02. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON003 53,06 kB

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "výstavba výtahu v bytovém domě Tyršova 915, Malenovice"

31. 01. 2020 - 17. 02. 2020 | Jiří Andrlík, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Výstavba výtahu v bytovém domě Tyršova 915, Zlín - Malenovice"

.pdf 2020-005264 106,73 kB

E.ON - Oznámení vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

29. 01. 2020 - 31. 03. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON006 1170,05 kB

38. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH A V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ III

21. 01. 2020 - 17. 02. 2020 | Jiří Krajča, Oddělení koordinace projektů

37. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH IV

21. 01. 2020 - 17. 02. 2020 | Jiří Krajča, Oddělení koordinace projektů

39. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu MODERNIZACE NAPOJENÍ AGLOMERACE NA SILNIČNÍ SÍŤ TEN-T II

21. 01. 2020 - 17. 02. 2020 | Jiří Krajča, Oddělení koordinace projektů

Ministerstvo zemědělství ČR, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

09. 12. 2019 - 31. 12. 2022 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 09. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

30. 08. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

04. 04. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

02. 04. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«únor '20»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)