Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. U Zimního stadionu, Bratří Sousedíků, Pod Rozhlednou, Vysoká, Mostní, A. Randýskové, parkoviště pod Velkým kinem, na ul. Mostní, pod Sportovní halou v obci Zlín

20. 09. 2019 - 07. 10. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - rozhodnutí, "Novostavba bytového domu na p.č. 556/3 k.ú. Zlín" Zlín, ul. Lorencova

20. 09. 2019 - 07. 10. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Rozhodnutí "CG6M_Z_ZLYPY_2_OK" k.ú. Lužkovice

20. 09. 2019 - 07. 10. 2019 | Michal Dvorský, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"CG6M_Z_ZLYPY_2_OK

.pdf 2019-108564 150,16 kB

Exekutorský úřad Zlín, Vyklizení bytu - Milan Daněk

20. 09. 2019 - 05. 11. 2019 | , Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Exekutorský úřad Zlín, Vyklizení bytu - Milada Svobodová

20. 09. 2019 - 04. 11. 2019 | Vlasta Müllerová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Exekutorský úřad Zlín, Vyklizení bytu - Jan Rác

20. 09. 2019 - 01. 11. 2019 | Vlasta Müllerová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "SILO II tř. Tomáše Bati, Zlín" Zlín, Prštné

19. 09. 2019 - 27. 09. 2019 | Magda Bezděková, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"SILO II tř. Tomáše bati, Zlín"

.pdf 2019-127279 113,34 kB

Usnesení oprava zřejmých nesprávností "p. Novák, kabel VN + TS + kabel NN" Provodov

19. 09. 2019 - 04. 10. 2019 | Michal Dvorský, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"p. Novák, kabel VN + TS + kabel NN"

.pdf 2019-089437 121,59 kB

Oznámení o možnosti převzít písemnost - vlastník pozemku parc. č. 828/50 k. ú. Louky nad Dřevnicí

18. 09. 2019 - 03. 10. 2019 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Žleby, bezejmenné místní komunikace v obci Zlín, Malenovice

18. 09. 2019 - 03. 10. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín - Malenovice kanalizace"

.pdf 2019-121052 148,58 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 133574_2019 454,15 kB

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 78/7, 78/1, 535/1 v k.ú. Velíková, p.č. 533, 1484/2, 1484/1, 1484/5, 1484/4, 542/4,... v k.ú. Lukov

18. 09. 2019 - 03. 10. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Silnice II/491: Lukov - Velíková"

.pdf 2019-121801 135,85 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, III/49718, bezejmenné místní komunikace v obci Hřivínův Újezd

18. 09. 2019 - 03. 10. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Hřivínův Újezd, oprava silnice II/490" a "Hřivínův Újezd, chodník podél silnice II/490" - prodloužení termínu

.pdf 2019-120185 162,1 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 133345_2019 1470,59 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49026 - ul. Václavská, místní komunikace - ul. Modrá v obci Zlín, Kudlov

18. 09. 2019 - 03. 10. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- napojení RD na kanalizaci

.pdf 2019-117118 149,5 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 133228_2019 317,23 kB

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích I/49 v k.ú. Zlín

18. 09. 2019 - 03. 10. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

18. 09. 2019 - 03. 10. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0094 56,25 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Zábrančí II, Záhumení V, veř. přístup. účel. komunikace mezi ul. Záhumení V a lávkou přes řeku Dřevnici v obci Zlín, Louky

17. 09. 2019 - 02. 10. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín Louky, vybudování VO u přístupového chodníku k marketu"

.pdf 2019-111681 153,57 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 132721_2019 723,69 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Středová, Okružní (parkovací plochy a komunikace pro pěší - chodníky) v obci Zlín

17. 09. 2019 - 02. 10. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, Jižní Svahy - oprava chodníku mezi ul. Okružní a ul. Hony I."

.pdf 2019-118791 152,94 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 132345_2019 1006,98 kB

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

17. 09. 2019 - 09. 10. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

17. 09. 2019 - 02. 10. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0093 52,08 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. náměstí Míru v obci Fryšták

16. 09. 2019 - 01. 10. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Dřevnická, Na Honech I, Nad Ovčírnou IV, Podvesná XVII, Soudní, tř. T. Bati v obci Zlín, veř. přístup. účel. komunikace - cyklostezka č. 471 (na parc. č. 1886/3 k.ú. Malenovice u Zlína)

16. 09. 2019 - 01. 10. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístupná účelová komunikace - ul. Desátá v obci Zlín

16. 09. 2019 - 01. 10. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích - ul. U Lomu, Na Honech I, Podlesí I, Středová v obci Zlín

16. 09. 2019 - 01. 10. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

16. 09. 2019 - 07. 10. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Veřejná vyhláška - Jakub Botík

13. 09. 2019 - 30. 09. 2019 | Šárka Dušková, Oddělení správní

TP/97/2019

.pdf VV_ 97_2019 265,66 kB

E.ON

13. 09. 2019 - 30. 09. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0092 115,75 kB

E.ON

12. 09. 2019 - 27. 09. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0091 173,98 kB

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhlášky

12. 09. 2019 - 03. 10. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

oznámení A.M.O. invest kanalizace vodovod ZTV Malenovice

11. 09. 2019 - 26. 09. 2019 | Lukáš Zeman, Odbor životního prostředí a zemědělství

SO 201 Dešťová a splašková kanalizace SO 302 Vodovod

.pdf 2019-124519 164,88 kB

Rozhodnutí "SOLE" Zlín, třída Tomáše Bati 5213, 5214

11. 09. 2019 - 26. 09. 2019 | Michaela Přívarová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"SOLE"

.pdf 2019-089532 152,49 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - veřejně přístupné účelové komunikace - ul. Vavrečkova, Desátá, Dvacátá, Trávník v obci Zlín

11. 09. 2019 - 26. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

E.ON

11. 09. 2019 - 26. 09. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0090 233,4 kB

Kanalizace v ulici Velíková, Štípa, Statutární město Zlín -rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení

10. 09. 2019 - 25. 09. 2019 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Oznámení o zahájení společného řízení - p.č. 2974/7, 3029/3, 3029/5, 3029/22 v k.ú. Zlín

10. 09. 2019 - 25. 09. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Propojovací stezka pro pěší a cyklisty tř. 2. května - Sokolská"

.pdf 2019-120024 148 kB

oznámení o uložení zásilky - Otakar Veverka

10. 09. 2019 - 26. 09. 2019 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Nedbálek

10. 09. 2019 - 26. 09. 2019 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Aukční vyhláška

10. 09. 2019 - 02. 10. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

10. 09. 2019 - 25. 09. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0089 235,36 kB

oznámení o možnosti převzít písemnost

09. 09. 2019 - 24. 09. 2019 | Lukáš Zeman, Odbor životního prostředí a zemědělství

SO 01 Vodovod

.pdf 2019-103005 120,24 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. tř. T. Bati (komunikace pro pěší - chodník, stezka pro chodce a cyklisty) v obci Zlín

09. 09. 2019 - 24. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstrukce kanalizace tř. T. Bati - SOLE"

.pdf 2019-107944 150,87 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 127831_2019 513,19 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Středová u čp. 4786 v obci Zlín

09. 09. 2019 - 24. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- stavební úpravy střechy

.pdf 2019-117222 151,9 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 127629_2019 863,33 kB

ROZHODNUTÍ "zahradní chata p. č. 387/5 k. ú. Malenovice, Englová" na pozemku p. č. 387/5 (orná půda) v katastrálním území Malenovice u Zlína

09. 09. 2019 - 24. 09. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

E.ON

09. 09. 2019 - 24. 09. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0088 232,92 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Univerzitní (vč. parkovací plochy) v obci Zlín

06. 09. 2019 - 23. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- umístění kontejneru, stavebního materiálu, parkování vozidla stavby

.pdf 2019-106487 147,67 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 126885_2019 665,82 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na parc. č. 2078/99, 2078/98, 2078/149, 2225/4, 2225/3, 2225/2, 2225/1 v k.ú. Malenovice u Zlína

06. 09. 2019 - 23. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

E.ON

06. 09. 2019 - 23. 09. 2019 | Vlasta Müllerová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0087 173,15 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49016 - ul. Mladcovská, místní komunikace - ul. Mladcovská, Pod Babou (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

05. 09. 2019 - 20. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Cyklostezka Zlín ul. Výletní a Tyršovo nábřeží"

.pdf 2019-102154 159,48 kB
.pdf Příloha č.2 k Č.J. MMZL 125961_2019 134 kB
.pdf Příloha č.1 k Č.J. MMZL 125961_2019 2211 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Vavrečkova, veř. přístup. účel. komunikace - ul. Vavrečkova, Desátá v obci Zlín

05. 09. 2019 - 20. 09. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oslavy 50. výročí Fakulty technologické"

.pdf 2019-110829 150,5 kB
.pdf Příloha č.2 k Č.J. MMZL 125414_2019 23,77 kB
.pdf Příloha č.1 k Č.J. MMZL 125414_2019 1123,46 kB

"Lukoveček - kanalizace" - povolení stavby vodního díla

05. 09. 2019 - 21. 09. 2019 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

oznámení o uložení zásilky - Rudolf Kapuš

04. 09. 2019 - 20. 09. 2019 | Marika Nováková, Odbor živnostenský
.pdf Kapus_VV 73,96 kB

oznámení o uložení zásilky - Patrik Machala

04. 09. 2019 - 20. 09. 2019 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Ivan Rusyn

04. 09. 2019 - 20. 09. 2019 | Marika Nováková, Odbor živnostenský
.pdf Rusyn_VV 73,39 kB

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 09. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

30. 08. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

33. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III

15. 08. 2019 - 30. 10. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

04. 04. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

02. 04. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«září '19»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)