Doručování písemností veřejnou vyhláškou

E.ON

18. 11. 2019 - 03. 12. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0117 91,53 kB

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení "Výkrmna kuřecích brojlerů Klečůvka

15. 11. 2019 - 02. 12. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. nám. Práce (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

15. 11. 2019 - 02. 12. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Provizorní oplocení objektu Velkého kina ve Zlíně"

.pdf 2019-154323 152,24 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 165007_2019 476,67 kB

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - zveřejnění informace o přijetí návrhu koncepce " Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 "

15. 11. 2019 - 02. 12. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení zahájení územního řízení "Metropolitní síť Zlín Net - Zlín, Podhoří, 2. etapa

15. 11. 2019 - 02. 12. 2019 | Radka Hutěčková, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Metropolitní síť Zlín Net - Zlín, Podhoří, 2. etapa"

.pdf 2019-123565 136,01 kB
.pdf SituačnáVýkresC.2.2 181,38 kB
.pdf SituačníVýkresC.2.1 172,52 kB

Rozhodnutí - společné povolení - st.p.č. 86/1, 86/2, 88, 89, 90, p.č. 20/3, 20/4, 26/3, 26/5, 1687/2, 1688/11,... v k.ú. Bohuslavice u Zlína

13. 11. 2019 - 28. 11. 2019 | Daniela Vlková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"SILNICE II/497 - Bohuslavice u Zlína"

.pdf 2019-109947 235,2 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Sokolská v obci Zlín

13. 11. 2019 - 28. 11. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Januštice - tenisové kurty"

.pdf 2019-111804 146,45 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 162120_2019 941,91 kB

Rozhodnutí - společné povolení - st.p.č. 86/2, p.č. 26/3, 1903/1, 1903/11, 1903/13, 1922/4, 1931/1, 1932/4 v k.ú. Bohuslavice u Zlína

13. 11. 2019 - 28. 11. 2019 | Daniela Vlková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Silnice II/497 - Bohuslavice u Zlína"

.pdf 2019-109950 221,71 kB

oznámení o uložení zásilky - Otakar Veverka

13. 11. 2019 - 29. 11. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Ivan Rusyn

13. 11. 2019 - 29. 11. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

13. 11. 2019 - 28. 11. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0116 59,57 kB

Územní rozhodnutí "Zlín - Štípa, Město, přeložka kab. NN Zlín" Štípa, Zlín

12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 | Hana Zbořilová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Zlín-Štípa, Město, přeložka kab. NN Zlín"

.pdf 2019-122536 165,27 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/489, II/490, místní komunikace - ul. Dr. Absolona, Dolnoveská, Příčná, Přehradní, Potoky v obci Fryšták

12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Odkanalizování ul. Potoky ve Fryštáku"

.pdf 2019-156641 150,47 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 162452_2019 487,91 kB

E.ON

12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - p.č. 3029/5, 3029/6, 3029/7 v k.ú. Zlín

11. 11. 2019 - 26. 11. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Parkoviště Padělky IV - Zlín"

.pdf 2019-152109 140,46 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Na Slanici, Hřbitovní, Pod Šternberkem (vč. komunikace pro pěší - chodníku) v obci Zlín

11. 11. 2019 - 26. 11. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín-Podhoří, odstavná plocha pro vozidla MHD, vč. úpravy křižovatky Svatopluka Čecha a Na Slanici"

.pdf 2019-154983 154,22 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 161978_2019 1201,21 kB

E.ON

11. 11. 2019 - 26. 11. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0114 58,06 kB

Oznámení zahájení společného řízení "Novostavba bytového domu p.č. 556/3 k.ú. Zlín" ul. Lorencova

08. 11. 2019 - 25. 11. 2019 | Michaela Přívarová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Novostavba bytového domu na p.č. 556/3 k.ú. Zlín"

.pdf 2017-161178 138,31 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístupné účelové komunikace na par. č. 2078/99, 2078/98, 2078/149, 2225/4, 2225/3, 2225/2, 2225/1 v k.ú. Malenovice u Zlína

08. 11. 2019 - 25. 11. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Malenovice - Otrokovice, aktualizace SO 112"

.pdf 2019-123213 146,4 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 161206_2019 615,29 kB

Rozhodnutí - odstranění stavby Zlín - Štípa, Město, přeložka kab. NN" k.ú. Štípa

08. 11. 2019 - 25. 11. 2019 | Hana Zbořilová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Zlín-Štípa, Město, přeložka kab.NN"

.pdf 2019-122537 142,01 kB

E.ON

08. 11. 2019 - 25. 11. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0113 63,91 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Svat. Čecha, M. Alše (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

07. 11. 2019 - 22. 11. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Novostavba RD manželů Zavrtálkových - ul. Svatopluka Čecha, Zlín" - přípojky inženýrských sítí

.pdf 2019-154132 153,69 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 160808_2019 925,08 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Univerzitní v obci Zlín

07. 11. 2019 - 22. 11. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"30. výročí sametové revoluce" - videomappingové promítání

.pdf 2019-160042 146,67 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 160689_2019 551,24 kB

Kanalizační řád města Zlína - rozhodnutí

07. 11. 2019 - 22. 11. 2019 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu Zprávy o upatňování Územního plánu Šarovy v uplynulém období 2015 - 2019

06. 11. 2019 - 09. 12. 2019 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na sil. č. III/49016 - ul. Návesní a na MK - ul. Divadelní, U Splavu, U Tvrze, Návesní, Zahradnická v obci Zlín

06. 11. 2019 - 21. 11. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyrozumění o pokračování v řízení

06. 11. 2019 - 21. 11. 2019 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"

.pdf 2018-087271 621,96 kB

Krajský úřad Zlínského kraje, Veřejná vyhláška, OOP-Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/49

06. 11. 2019 - 21. 11. 2019 | Ilona Miklová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

06. 11. 2019 - 21. 11. 2019 | Ilona Miklová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON 01 115,27 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Dřevnická a na bezejmenných místních komunikacích v lokalitě u ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 v obci Zlín

05. 11. 2019 - 20. 11. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Úprava veřejného prostoru u škol včetně MK ul. Dřevnická, Zlín"

.pdf 2019-139662 138,59 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 158205_2019 2172,59 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49020 - ul. Výpusta, Paseky, místní komunikace - ul. Paseky v obci Želechovice n/D

04. 11. 2019 - 19. 11. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Vodovod Želechovice nad Dřevnicí - Maršovy"

.pdf 2019-146484 158,29 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 157509_2019 1574 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Fügnerovo nábřeží, Havlíčkovo nábřeží, Podvesná XVII, Zálešná XII v obci Zlín

04. 11. 2019 - 19. 11. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

rozhodnutí-odstranění vraku VW ul.Potoky

04. 11. 2019 - 19. 11. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Riverfront gardens" Zlín

01. 11. 2019 - 18. 11. 2019 | Magda Bezděková, Odbor stavebních a dopravních řízení I

RIVERFRONT GARDENS

.pdf 2019-144237 115,34 kB

oznámení o uložení zásilky - Jiřina Sudolská

01. 11. 2019 - 18. 11. 2019 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Ba Huynh Cao

01. 11. 2019 - 18. 11. 2019 | Marika Nováková, Odbor živnostenský
.pdf Cao1_VV 73,12 kB

oznámení o uložení zásilky - František Kulla

31. 10. 2019 - 18. 11. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Krajský pozemkový úřad Zlín, Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhota u Zlína, včetně částí navazujících k. ú. Salaš u Zlína a Komárov u Napajedel - Oznámení o vyložení soupisů nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

01. 11. 2019 - 18. 11. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

35. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Modernizace vozového parku městské hromadné dopravy II

23. 10. 2019 - 31. 12. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

34. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby IV

23. 10. 2019 - 31. 12. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Exekutorský úřad zlín, vyklizení bytu - Angelika Ušelová

17. 10. 2019 - 22. 11. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí ( pozemků ) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

15. 10. 2019 - 31. 12. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0107 1208,94 kB
.pdf E.ON0108 197,14 kB

Státní pozemkový úřad, Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kašava

14. 10. 2019 - 21. 11. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 09. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

30. 08. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

04. 04. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

02. 04. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«listopad '19»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)