Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Česká, na park. ploše u čp. 4749 v obci Zlín

25. 05. 2020 - 09. 06. 2020 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- vyhrazení parkovacího místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2019-125502 145,69 kB
.pdf Vyoral Pavel 8810 51,64 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Větrná v obci Zlín

25. 05. 2020 - 09. 06. 2020 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- vyhrazení parkovacího místa ZTP, ZTP/P + změna SPZ

.pdf 2020-005237 136,54 kB
.pdf Dvouletý Václav 8810 286,91 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49026 - ul. Václavská, místní komunikace - ul. Stříbrná, Formanka, Žlutá v obci Zlín, Kudlov

25. 05. 2020 - 09. 06. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstrukce RD manželů Kozmíkových, Zlín - Kudlov"

.pdf 2020-058173 152,54 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 066410_2020 2899,8 kB

E.ON

25. 05. 2020 - 09. 06. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON053 77,98 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4913, III/4915, III/4912, II/491 na území v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín, místní komunikace v obci Hvozdná

22. 05. 2020 - 08. 06. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Velkoplošné vysprávky na sil. II. a III. tříd ve Zlínském kraji: Hvozdná"

.pdf Příloha k Č.J. MMZL 064995_2020 8900,14 kB
.pdf 2020-053983 166,35 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Náves, Za Školou, U Sokolovny (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín, Prštné

22. 05. 2020 - 08. 06. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Prštné, ul. Náves, kabelové vedení NN"

.pdf 2020-047137 158,32 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 065571_2020 2820,56 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Náves Louky, Hasičská v obci Zlín, Louky

22. 05. 2020 - 08. 06. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- rekonstrukce střechy na čp. 60

.pdf 2020-050134 147,43 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 065828_2020 1149,21 kB

E.ON

22. 05. 2020 - 08. 06. 2020 | Věra Hřibová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON052 67,03 kB

Oznámení o možnosti převzít písemnost - vlastník pozemku parc. č. 238/2 k. ú. Lhotka u Zlína

21. 05. 2020 - 05. 06. 2020 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

ZTV Zlín Prštné - vodovod, jednotná kanalizace - rozhodnutí

20. 05. 2020 - 04. 06. 2020 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Vodovod, kanalizace, Ent, BZ Invest s.r.o., Prštné - SP

.pdf 2020-017805 183 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. B. Němcové, L. Váchy, M. Alše, Nerudova v obci Zlín, Prštné

19. 05. 2020 - 03. 06. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Na Rusavě, Zlínská v obci Zlín, Kostelec

18. 05. 2020 - 02. 06. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín - Kostelec, ul. Na Rusavě - oprava kanalizace"

.pdf 2020-059749 151,31 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 063841_2020 2207,76 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/491, III/4912, místní komunikace a veř. přístup. účelové komunikace v obci Zlín, Velíková

18. 05. 2020 - 02. 06. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín - Velíková, rekonstrukce chodníku podél sil. III/4912"

.pdf Příloha k Č.J. MMZL 062893_2020 11574,58 kB
.pdf 2020-055348 162,74 kB

Územní rozhodnutí Hostišová, Fenik, kabel NN, VN, TS

18. 05. 2020 - 02. 06. 2020 | Michaela Přívarová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Hostišová, Fenik, kabel NN, VN, TS"

.pdf 2019-162878 241,68 kB

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ"Objekt sociální rehabilitace, Zlín"na pozemcích p.č.980/59,p.č.980/64...v k.ú.Zlín

15. 05. 2020 - 01. 06. 2020 | Vladimír Konečný, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Objekt sociální rehabilitace, Zlín"

.pdf 2019-081162 357,84 kB

E.ON

15. 05. 2020 - 01. 06. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON051 76,36 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, II/497, III/4972, místní komunikace v obci Bohuslavice u Zlína

14. 05. 2020 - 29. 05. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Sil. II/490, II/497, III/4972 Bohuslavice u Zlína - záruční oprava"

.pdf 2020-051015 152,32 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 062074_2020 1109,28 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 mezi obcemi Horní Lapač a Fryšták, Žabárna

13. 05. 2020 - 28. 05. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- výjezd vozidel stavby

.pdf 2020-047502 146,92 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 061323_2020 1142,51 kB

Vyrozumění o ohledání, provedení důkazů listinami a o možnosti vyjádření k podkladům rozhodnutí

13. 05. 2020 - 28. 05. 2020 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"

.pdf 2018-087271 143,9 kB

OZNÁMENÍ o uzavření veřejnoprávní smlouvy"Nástavba a stavební úpravy domu ul.Kvítková č.p.705,Zlín"na pozemku st.p.906 v k.ú.Zlín

13. 05. 2020 - 28. 05. 2020 | Michaela Přívarová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Nástavba a stavební úpravy domu ul. Kvítková č.p. 705, Zlín"

.pdf 2020-045810 105 kB

USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ"Stavební úpravy rodinného domu na vilu,Zlín-Vršava včetně řešení retence dešťových vod a zpevněných ploch"na pozemcích st.p.1980,5852...v k.ú.Zlín

13. 05. 2020 - 28. 05. 2020 | Michaela Přívarová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Stavební úpravy rodinného domu na vilu, Zlín- Vršava včetně řešení retence dešťových vod a zpevněných ploch"

.pdf 2017-160623 146,74 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Mostní, Pekárenská, U Zimního stadionu v obci Zlín

12. 05. 2020 - 27. 05. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Česká, Lesní čtvrť II, Nad Ovčírnou VI, U Dřevnice, stezka pro chodce a cyklisty - ul. U Dřevnice, stezka pro chodce a cyklisty - ul. Gahurova (u prodejny LIDL) v obci Zlín

12. 05. 2020 - 27. 05. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín - Fryšták - úpravy meliorací" - řízení o odstranění stavby vodního díla - usnesení o zastavení řízení

12. 05. 2020 - 27. 05. 2020 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

12. 05. 2020 - 27. 05. 2020 | Lukáš Zeman, Odbor životního prostředí a zemědělství

Polyfunkční komplex Štěfánikova

.pdf 2020-047097 151,92 kB

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - Záměr EKO/024/20, EKO/025/20

12. 05. 2020 - 28. 06. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - rozhodnutí - "ZTV 3 RD, Fabiánka 2" Rodinné domy Zlín Kudlov

11. 05. 2020 - 26. 05. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Změna č. 17 integrovaného povolení "Centrum nakládání s odpady Zlín - Suchý důl"

06. 05. 2020 - 05. 06. 2020 | Alena Koryčanová, Odbor životního prostředí a zemědělství

Finanční úřad Zlín, veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020

24. 04. 2020 - 27. 05. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Veřejná vyhláška - Návrh ÚP Hřivínův Újezd

23. 04. 2020 - 29. 06. 2020 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

E.ON - vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN - Lhotka u Zlína

14. 04. 2020 - 29. 05. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON036 62,43 kB
.pdf E.ON037 204,28 kB
.pdf E.ON038 1005,4 kB
.pdf E.ON039 915,41 kB

Ministerstvo zemědělství ČR, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

06. 04. 2020 - 31. 12. 2022 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 02. 2020 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství ČR, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

09. 12. 2019 - 31. 12. 2022 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 09. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

30. 08. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

04. 04. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

02. 04. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '20»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)