Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Hrabůvky, Nad Humny, Náves, Pod Strání, Kútíky v obci Zlín, Prštné

07. 04. 2020 - 22. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení zahájení územního řízení "RVDSL2015_M_Z_ZLMA2519-ZLMA1HR_MET" p.č. 909/1, 904/46, 904/66, 904/67 k.ú. Malenovice

07. 04. 2020 - 22. 04. 2020 | Jan Sosna, Odbor stavebních a dopravních řízení I

RVDSL2015_M_Z_ZLMA2519-ZLMA1HR_MET

.pdf SKM_C250i20040616380 787,4 kB
.pdf 2020-034739 126,75 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístup. účel. komunikace na parc. č. 1736 v k.ú. Březůvky

06. 04. 2020 - 21. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Ministerstvo zemědělství ČR, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

06. 04. 2020 - 31. 12. 2022 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Rozhodnutí územní rozhodnutí"Silniční napojení průmyslové zóny Zlín-východ a oprav navazujících komunikací,Zlín,Příluky" na pozemcích st.p.23,27...v katastrálním území Příluky u Zlína

02. 04. 2020 - 17. 04. 2020 | Helena Stündlová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

silniční napojení I/49 a MK Cecilka, Zlín

.pdf 2019-094514 398,38 kB
.pdf situace-silniční napojení průmyslové zóny 147,65 kB

Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí"Hostišová,Fenik,kabel NN,VN,TS"na pozemcích parc.č.96/3, 97/6, 98/11...v katastrálním území Hostišová

02. 04. 2020 - 17. 04. 2020 | Michaela Přívarová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Hostišová, Fenik, kabel NN, VN, TS"

.pdf 2019-162878 117,84 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Sokolská, místní komunikace - ul. Padělky II (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

01. 04. 2020 - 16. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstrukce a zateplení střešního pláště BD Padělky 3897-3898"

.pdf 2020-039299 152,76 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 045207_2020 2658,9 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. III/43835, bezejmenná MK na parc. č. 96/2 k.ú. Machová

01. 04. 2020 - 16. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Napojení MK v lokalitě Čtvrtě na sil. III/43835 - Machová"

.pdf 2020-001371 146,32 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 045075_2020 1243,59 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. U Dráhy, U Dřevnice, Kotěrova, parkoviště na ul. 2. května (před čp. 1949 - 1954) a parkoviště na ul. Palackého (u křiž. s ul. Švermova a u křiž. s ul. Masarykova) v obci Zlín

01. 04. 2020 - 16. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

E.ON - Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

01. 04. 2020 - 16. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON033 47,58 kB

E.ON - Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

01. 04. 2020 - 16. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON032 47,25 kB

Úřad pro zastupování státu Zlín, aukční vyhláška

01. 04. 2020 - 16. 04. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

01. 04. 2020 - 16. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON031 70,87 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4915, místní komunikace - ul. Sportovní, Spojovací v obci Fryšták

30. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- zjednosměrnění části úseku sil. III/4915

.pdf 2020-018531 151,3 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 044276_2020 1120,44 kB

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Park Tower, Zlín, Lorencova č.p. 3791"na pozemcích parc.č.st. 4600... v katastrálním území Zlín

30. 03. 2020 - 07. 04. 2020 | Jiří Andrlík, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Park Tower"

.pdf 2020-043749 159,79 kB

Oznámení o možnosti převzít písemnost - vlastník pozemku parc. č. 51/3 k. ú. Příluky u Zlína

27. 03. 2020 - 11. 04. 2020 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - veřejně přístupná účelová komunikace - ul. J. A. Bati, komunikace pro pěší - chodník na ul. J. A. Bati v obci Zlín

26. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava fasád bud. MAX32 - JV a JZ rohů a schodišťových věží"

.pdf 2020-038574 160,75 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 043362_2020 1048,74 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. náměstí Míru v obci Fryšták

25. 03. 2020 - 09. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Fryštácké jarmarky" a "Rozsvícení vánočního stromu"

.pdf 2020-034559 152,75 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 042845_2020 1162,39 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Stráže, Mokrá I (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

25. 03. 2020 - 09. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava chodníku v ul. Mokrá I, Zlín"

.pdf 2020-032741 153,29 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 042826_2020 3548,82 kB

E.ON

25. 03. 2020 - 09. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON027 139,02 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístupné účelové komunikace - ul. Štefánikova (parkovací stání podél sil. I/49) a ul. Okružní (příjezdová komunikace k podzem. garážím I. segmentu) v obci Zlín

24. 03. 2020 - 08. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení o zahájení stavebního řízení - parc. č. 2144/1, 2735/67, 2801/46 v k.ú. Zlín

23. 03. 2020 - 07. 04. 2020 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Centrální park Jižní svahy - III. etapa - Vodní biotop", SO 01 komunikace a odvodnění, SO 01-1 lávka přes průkop terénního valu, SO 04-3 lávka přes vodní biotop,

.pdf 2020-032101 138,5 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístupná účelová komunikace (parkovací plocha) na parc. č. 1109/36 k.ú. Zlín (nám. T. G. Masaryka v obci Zlín)

23. 03. 2020 - 07. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/49018 - ul. K Pasekám, Okružní, místní komunikace - ul. Luční v obci Zlín

23. 03. 2020 - 07. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Sil. III/49018: Zlín, JS, oprava vozovky"

.pdf 2019-102279 165,21 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 041975_2020 1646,68 kB

Prodejna potravin LIDL, Tř.T.Bati, Zlín

23. 03. 2020 - 08. 04. 2020 | Čeněk Libiger, Odbor životního prostředí a zemědělství

EIA - zahájení zjišťovacího řízení - vyvěšení

.pdf Prodejna potravin LIDL, Tř.T.Bati, Zlín 68,14 kB

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška, Rozhodnutí - Stavební úpravy RD na vilu Zlín - Vršava

23. 03. 2020 - 07. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 02. 2020 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - Záměr EKO/001/20

20. 02. 2020 - 19. 04. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství ČR, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

09. 12. 2019 - 31. 12. 2022 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 09. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

30. 08. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

04. 04. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

02. 04. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '20»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

Neplatí do odvolání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)