Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4915, místní komunikace - ul. Sportovní, Spojovací v obci Fryšták

30. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- zjednosměrnění části úseku sil. III/4915

.pdf 2020-018531 151,3 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 044276_2020 1120,44 kB

E.ON - Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

30. 03. 2020 - 06. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON030 46,39 kB

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Park Tower, Zlín, Lorencova č.p. 3791"na pozemcích parc.č.st. 4600... v katastrálním území Zlín

30. 03. 2020 - 07. 04. 2020 | Jiří Andrlík, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Park Tower"

.pdf 2020-043749 159,79 kB

E.ON - zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

27. 03. 2020 - 02. 04. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON029 49,02 kB

E.ON - zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

27. 03. 2020 - 30. 03. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON028 54,42 kB

Oznámení o možnosti převzít písemnost - vlastník pozemku parc. č. 51/3 k. ú. Příluky u Zlína

27. 03. 2020 - 11. 04. 2020 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - veřejně přístupná účelová komunikace - ul. J. A. Bati, komunikace pro pěší - chodník na ul. J. A. Bati v obci Zlín

26. 03. 2020 - 14. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava fasád bud. MAX32 - JV a JZ rohů a schodišťových věží"

.pdf 2020-038574 160,75 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 043362_2020 1048,74 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. náměstí Míru v obci Fryšták

25. 03. 2020 - 09. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Fryštácké jarmarky" a "Rozsvícení vánočního stromu"

.pdf 2020-034559 152,75 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 042845_2020 1162,39 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Stráže, Mokrá I (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

25. 03. 2020 - 09. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava chodníku v ul. Mokrá I, Zlín"

.pdf 2020-032741 153,29 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 042826_2020 3548,82 kB

E.ON

25. 03. 2020 - 09. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON027 139,02 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístupné účelové komunikace - ul. Štefánikova (parkovací stání podél sil. I/49) a ul. Okružní (příjezdová komunikace k podzem. garážím I. segmentu) v obci Zlín

24. 03. 2020 - 08. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení o zahájení stavebního řízení - parc. č. 2144/1, 2735/67, 2801/46 v k.ú. Zlín

23. 03. 2020 - 07. 04. 2020 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Centrální park Jižní svahy - III. etapa - Vodní biotop", SO 01 komunikace a odvodnění, SO 01-1 lávka přes průkop terénního valu, SO 04-3 lávka přes vodní biotop,

.pdf 2020-032101 138,5 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístupná účelová komunikace (parkovací plocha) na parc. č. 1109/36 k.ú. Zlín (nám. T. G. Masaryka v obci Zlín)

23. 03. 2020 - 07. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/49018 - ul. K Pasekám, Okružní, místní komunikace - ul. Luční v obci Zlín

23. 03. 2020 - 07. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Sil. III/49018: Zlín, JS, oprava vozovky"

.pdf 2019-102279 165,21 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 041975_2020 1646,68 kB

Prodejna potravin LIDL, Tř.T.Bati, Zlín

23. 03. 2020 - 08. 04. 2020 | Čeněk Libiger, Odbor životního prostředí a zemědělství

EIA - zahájení zjišťovacího řízení - vyvěšení

.pdf Prodejna potravin LIDL, Tř.T.Bati, Zlín 68,14 kB

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška, Rozhodnutí - Stavební úpravy RD na vilu Zlín - Vršava

23. 03. 2020 - 07. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o možnosti převzít písemnost - vlastník pozemku parc. č. 325/63 k. ú. Mysločovice

20. 03. 2020 - 06. 04. 2020 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - "ZTV Zlín- Prštné - I. etapa" k.ú. Prštné

20. 03. 2020 - 06. 04. 2020 | Daniela Vlková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"ZTV Zlín-Prštné - I. etapa"

.pdf 2020-017975 145,25 kB

DOPLNĚNÍ OZNÁMENÍ, POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ - zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice

20. 03. 2020 - 06. 04. 2020 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"

.pdf 2018-087271 138,58 kB

E.ON

20. 03. 2020 - 06. 04. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy na silnici I/49

19. 03. 2020 - 03. 04. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - stezka pro chodce a cyklisty v obci Zlín, Kostelec

19. 03. 2020 - 03. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Lávka Z93 přes Štípský potok, Zlín - Kostelec"

.pdf 2020-002296 146,1 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 041135_2020 1115,14 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Vavrečkova, veř. přístup. účel. komunikace - ul. Ve Svahu I, V Dolině, U Potoka, Prudká v obci Zlín, Jaroslavice

18. 03. 2020 - 02. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky - HVJ, spol. s r.o. v likvidaci

18. 03. 2020 - 03. 04. 2020 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

18. 03. 2020 - 02. 04. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON022 58,82 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Jateční (vč. stezky pro chodce a cyklisty) v obci Zlín, Prštné

17. 03. 2020 - 01. 04. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Lávka Z13 přes Dřevnici, Zlín - Prštné"

.pdf 2020-032322 150,09 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 039835_2020 926,28 kB

oznámení o uložení zásilky - Jakub Pulkrábek

17. 03. 2020 - 02. 04. 2020 | Zdeňka Bravencová, Odbor živnostenský

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - zahájení zjišťovacího řízení - Prodejna potravin LIDL, tř. Tomáše Bati, Zlín

16. 03. 2020 - 31. 03. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - p.č. 1763/1, 1783/1, 1785, 2001/14, 2001/36, 2001/42, 2001/50, 2001/51 v k.ú. Zlín

16. 03. 2020 - 31. 03. 2020 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Stezka pro chodce a cyklisty, Čepkov - JS" - SO 101 integrovaná stezka, SO 201 opěrná zídka

.pdf 2020-021977 143,92 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - veřejně přístupná účelová komunikace - ul. Okružní u čp. 4699 v obci Zlín

16. 03. 2020 - 31. 03. 2020 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

E.ON

13. 03. 2020 - 30. 03. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON020 139,38 kB

Okresní soud Zlín, vyhláška - určení data úmrtí - Eva Kuběnová

09. 03. 2020 - 06. 04. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON, vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN - Lužkovice, Klečůvka

27. 02. 2020 - 31. 03. 2020 | Věra Hřibová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON014 170,34 kB
.pdf E.ON015 170,56 kB

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 02. 2020 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - Záměr EKO/001/20

20. 02. 2020 - 19. 04. 2020 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON - Oznámení o vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN - Jaroslavice

19. 02. 2020 - 31. 03. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON - Oznámení vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

29. 01. 2020 - 31. 03. 2020 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON006 1170,05 kB

Ministerstvo zemědělství ČR, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

09. 12. 2019 - 31. 12. 2022 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 09. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

30. 08. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

04. 04. 2019 - 31. 12. 2022 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

02. 04. 2019 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«březen '20»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

Neplatí do odvolání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)