Doručování písemností veřejnou vyhláškou

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Zelinova v obci Zlín

16. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ "STAVEBNÍ ÚPRAVY PRODEJNÍHO A ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU FIRMY MNO spol. s r.o." na pozemku st. p. 47 v katastrálním území Prštné

16. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

ROZHODNUTÍ "STAVEBNÍ ÚPRAVY PRODEJNÍHO A ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU FIRMY MNO spol. s r.o." na pozemku st. p. 47 v katastrálním území Prštné

16. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky - Jaroslav Němec

16. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský
.pdf Nemec_VV 73,95 kB

oznámení o uložení zásilky - Fenxiao Zheng

16. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

ROZHODNUTÍ "Zlín, ul. Lorencova, kabelové vedení NN" Zlín, Lorencova

15. 02. 2018 - 02. 03. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky - Mgr. Hana Maršálková

15. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Dušan Mikuláštík

15. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Antonín Mrlík

15. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - František Vašíček

15. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - parkovací záliv podél sil. I/49 - tř. T. Bati u křiž. s ul. Lorencova v obci Zlín

14. 02. 2018 - 01. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - ul. J. A. Bati v obci Zlín

14. 02. 2018 - 01. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 906/73, 906/200, 906/203 v k.ú. Malenovice u Zlína

14. 02. 2018 - 01. 03. 2018 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice 7. etapa-2. stavba, SO 2 - 101.2 Dětské hřiště - chodníky

.pdf 2018-015572 631,8 kB

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 801/4, 801/5, 860/3, 860/8, 893/3 v k.ú. Malenovice u Zlína

14. 02. 2018 - 01. 03. 2018 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice 7. etapa-1.stavba, SO 1-101 komunikace, parkovací stání a chodník - 1. část, SO 1-102 komunikace, parkovací stání a chodník - 2. část

.pdf 2018-015573 635,12 kB

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ "zahradní domek" na pozemku parc. č. 676/141 v katastrálním území Prštné

14. 02. 2018 - 01. 03. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá, Sokolská, MK - ul. Fügnerovo nábř., Na Výsluní, Smetanova, Tyršovo nábř., Vývoz, Benešovo nábř. v obci Zlín

12. 02. 2018 - 27. 02. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Veřejná vyhláška - Jindřich Paciorek

12. 02. 2018 - 28. 02. 2018 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/2/2018

.pdf VV_2_2018 358,23 kB

E.ON

12. 02. 2018 - 27. 02. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0004 36,52 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - bezejmenná místní komunikace v obci Mysločovice

09. 02. 2018 - 26. 02. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice" - vjezd na staveniště

.pdf 2018-013175 166,29 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 018225_2018 384,73 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kvítková v obci Zlín

09. 02. 2018 - 26. 02. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Lešetín II v obci Zlín

09. 02. 2018 - 26. 02. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky - Radek Zedníček

09. 02. 2018 - 26. 02. 2018 | Petra Králíčková, Odbor živnostenský

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 1005/2, 1005/1, 592, 2/1, 581, 579, 604 v k.ú. Fryšták

08. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Fryšták - oprava místní komunikace v ul. P. I. Stuchlého"

.pdf 2018-005915 153,87 kB

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 768/11, 768/28, 768/30, 768/30, 768/32,... v k.ú. Zlín

07. 02. 2018 - 22. 02. 2018 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, Lesní čtvrť - chodník podél MK v úseku ul. Slovenská - Gymnázium, Zlín"

.pdf 2017-139717 671,12 kB

oznámení o uložení zásilky - Pavel Karlík

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Alan Černohous

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Vlasta Bartošíková

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jan Kopečný

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Irena Beňová

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Norbert Boček

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Milan Machalíček

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jiří Mišota

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Radek Murka

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ "stavební úpravy BD Podlesí III 4946-4951, 76005 Zlín"

07. 02. 2018 - 22. 02. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit státního pozemkového úřadu

07. 02. 2018 - 08. 03. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský soud v Brně, veřejná vyhláška- Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení

06. 02. 2018 - 08. 03. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Slunečná před č.p. 4558 v obci Zlín

06. 02. 2018 - 21. 02. 2018 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP/ZTP/P

.pdf 2017-101732 642,79 kB
.pdf Gajdošík 33,28 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4911, místní komunikace - stezka pro chodce a cyklisty v obci Zlín, Kostelec

05. 02. 2018 - 20. 02. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. tř. Svobody v obci Zlín, Malenovice

05. 02. 2018 - 20. 02. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška-Nařízení SVS - africký mor prasat - mimořádné veterinární opatření

05. 02. 2018 - 20. 02. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Ministerstvo životního prostředí Olomouc, veřejná vyhláška- Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí

05. 02. 2018 - 20. 02. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "Štípa, propojovací vedení VN 731" Zlín, Štípa

05. 02. 2018 - 20. 02. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

E.ON

05. 02. 2018 - 20. 02. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0003 34,96 kB

oznámení o uložení zásilky - Karel Erben

02. 02. 2018 - 19. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Ing. Ladislav Vozdecký

02. 02. 2018 - 19. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Ludvík Černoch

02. 02. 2018 - 19. 02. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jitka Dovrtělová

02. 02. 2018 - 19. 02. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Miroslav Zonyga

02. 02. 2018 - 19. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ "OFFICE AH-ENERGY" na pozemcích st. p. 1309, parc. č. 916/20, 142/47 v katastrálním území Malenovice u Zlína

02. 02. 2018 - 19. 02. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel II

24. 01. 2018 - 28. 02. 2018 | Zlata Dorušková, Oddělení koordinace projektů

Katastrální úřad pro ZK Zlín, veřejná vyhláška - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

19. 10. 2017 - 31. 12. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«únor '18»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky