Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4911 - ul. Lázně, Štípská, místní komunikace - ul. Zlínská (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín, Kostelec

22. 02. 2018 - 09. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- výměna sloupu VN

.pdf 2018-014496 172,44 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 024138_2018 492,1 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. tř. Svobody (vč. parkovací plochy a komunikace pro pěší - chodníku) v obci Zlín, Malenovice

22. 02. 2018 - 09. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Regenerace panel. sídliště Zlín - Malenovice"

.pdf 2018-017741 173,67 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 024044_2018 681,02 kB

E.ON

22. 02. 2018 - 09. 03. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0006 48,12 kB

Návrh OOP - stanovení spočívající ve změně místní úpravy provozu na PK - ul. Větrná před č.p. 4606 v obci Zlín

21. 02. 2018 - 08. 03. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - změna SPZ

.pdf 2017-143320 154,36 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Podlesí IV v obci Zlín

21. 02. 2018 - 08. 03. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP/ZTP/P - změna SPZ

.pdf 2017-117609 154,54 kB
.pdf sadil 90,59 kB

Návrh OOP - dočasný zákaz stání na PK - sil. II/490 a MK v obci Zlín

21. 02. 2018 - 08. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- blokové čištění ulic ve Zlíně pro rok 2018

.pdf 2018-021643 167,74 kB
.pdf Příloha č.2 k Č.J. MMZL 023459_2018 847,5 kB
.pdf Příloha č.1 k Č.J. MMZL 023459_2018 13717,43 kB

Veřejná vyhláška - Ludmila Ševečková

21. 02. 2018 - 09. 03. 2018 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/103/2017

.pdf doručení VV_103_2017 235,01 kB

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 2/1, 19/4, 572, 578, 1005/1 v k.ú. Fryšták

21. 02. 2018 - 08. 03. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Výstavba terminálu a parkovacího systému ve Fryštáku" - SO 04 zpevněné plochy

.pdf 2017-121554 167,61 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Podlesí III v obci Zlín

21. 02. 2018 - 08. 03. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2017-136360 154,37 kB
.pdf Škrabala 80,85 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4915 - ul. Zámecká , MK - ul. Ke Hřišti, Dolečky I, vč. komunikací pro pěší - chodníků v obci Zlín, Štípa

20. 02. 2018 - 07. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstukce ul. Zámecká, Zlín - Štípa"

.pdf 2018-006760 172 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 022960_2018 2576,29 kB

E.ON

21. 02. 2018 - 08. 03. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0005 63,54 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Moravská v obci Zlín

20. 02. 2018 - 07. 03. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2017-143844 155,01 kB
.pdf Sámek 154,97 kB

Krajský pozemkový úřad Zlín, veřejná vyhláška- Rozhodnutí

20. 02. 2018 - 07. 03. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 na území obce Fryšták

19. 02. 2018 - 06. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení o zahájení společného řízení - p.č. 2660/66, 2660/23 v k.ú. Zlín

19. 02. 2018 - 06. 03. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, Jižní svahy - ulice Česká a Okružní, dočasné parkoviště"

.pdf 2018-011962 163,94 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Pasecká, Křiby (vč. komunikací pro pěší - chodníků a PK u zadních částí domů č.p. 4978 a 4885) v obci Zlín

19. 02. 2018 - 06. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Novostavba BD Zlín - Pasecká"

.pdf 2018-018218 171,46 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 022110_2018 1530,42 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Zelinova v obci Zlín

16. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ "STAVEBNÍ ÚPRAVY PRODEJNÍHO A ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU FIRMY MNO spol. s r.o." na pozemku st. p. 47 v katastrálním území Prštné

16. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

ROZHODNUTÍ "STAVEBNÍ ÚPRAVY PRODEJNÍHO A ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU FIRMY MNO spol. s r.o." na pozemku st. p. 47 v katastrálním území Prštné

16. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky - Jaroslav Němec

16. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský
.pdf Nemec_VV 73,95 kB

oznámení o uložení zásilky - Fenxiao Zheng

16. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

ROZHODNUTÍ "Zlín, ul. Lorencova, kabelové vedení NN" Zlín, Lorencova

15. 02. 2018 - 02. 03. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky - Mgr. Hana Maršálková

15. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Dušan Mikuláštík

15. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Antonín Mrlík

15. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - František Vašíček

15. 02. 2018 - 05. 03. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - parkovací záliv podél sil. I/49 - tř. T. Bati u křiž. s ul. Lorencova v obci Zlín

14. 02. 2018 - 01. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - ul. J. A. Bati v obci Zlín

14. 02. 2018 - 01. 03. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 906/73, 906/200, 906/203 v k.ú. Malenovice u Zlína

14. 02. 2018 - 01. 03. 2018 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice 7. etapa-2. stavba, SO 2 - 101.2 Dětské hřiště - chodníky

.pdf 2018-015572 631,8 kB

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 801/4, 801/5, 860/3, 860/8, 893/3 v k.ú. Malenovice u Zlína

14. 02. 2018 - 01. 03. 2018 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice 7. etapa-1.stavba, SO 1-101 komunikace, parkovací stání a chodník - 1. část, SO 1-102 komunikace, parkovací stání a chodník - 2. část

.pdf 2018-015573 635,12 kB

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ "zahradní domek" na pozemku parc. č. 676/141 v katastrálním území Prštné

14. 02. 2018 - 01. 03. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá, Sokolská, MK - ul. Fügnerovo nábř., Na Výsluní, Smetanova, Tyršovo nábř., Vývoz, Benešovo nábř. v obci Zlín

12. 02. 2018 - 27. 02. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Veřejná vyhláška - Jindřich Paciorek

12. 02. 2018 - 28. 02. 2018 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/2/2018

.pdf VV_2_2018 358,23 kB

E.ON

12. 02. 2018 - 27. 02. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0004 36,52 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - bezejmenná místní komunikace v obci Mysločovice

09. 02. 2018 - 26. 02. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice" - vjezd na staveniště

.pdf 2018-013175 166,29 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 018225_2018 384,73 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kvítková v obci Zlín

09. 02. 2018 - 26. 02. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Lešetín II v obci Zlín

09. 02. 2018 - 26. 02. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky - Radek Zedníček

09. 02. 2018 - 26. 02. 2018 | Petra Králíčková, Odbor živnostenský

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 1005/2, 1005/1, 592, 2/1, 581, 579, 604 v k.ú. Fryšták

08. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Fryšták - oprava místní komunikace v ul. P. I. Stuchlého"

.pdf 2018-005915 153,87 kB

oznámení o uložení zásilky - Pavel Karlík

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Alan Černohous

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Vlasta Bartošíková

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jan Kopečný

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Irena Beňová

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Norbert Boček

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Milan Machalíček

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jiří Mišota

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Radek Murka

07. 02. 2018 - 23. 02. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit státního pozemkového úřadu

07. 02. 2018 - 08. 03. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský soud v Brně, veřejná vyhláška- Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení

06. 02. 2018 - 08. 03. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel II

24. 01. 2018 - 28. 02. 2018 | Zlata Dorušková, Oddělení koordinace projektů

Katastrální úřad pro ZK Zlín, veřejná vyhláška - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

19. 10. 2017 - 31. 12. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«únor '18»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
    
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky