Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, III/49016, místní komunikace - nám. Míru, ul. Soudní, Bartošova, Rašínova, Vodní, Trávník, veř. přístup. účel. komunikace - ul. Dvacátá, Desátá, J. A. Bati, Vavrečkova v obci Zlín

20. 04. 2018 - 07. 05. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Klabalská I, Klabalská III, Kotěrova, Lipová, Pod Mlýnem, Topolová, V Dolině v obci Zlín

20. 04. 2018 - 07. 05. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

E.ON

20. 04. 2018 - 07. 05. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0030 152,04 kB

"Obnova rybníka Horní Lukovský na pozemku parc. č. 1142/1 v k. ú. Lukov u Zlína" - oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla včetně povolení k nakládání s povrchovými vodami

19. 04. 2018 - 05. 05. 2018 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/489, místní komunikace - ul. Vítovská a bezejmenné místní komunikace v obci Fryšták - Vítová

19. 04. 2018 - 04. 05. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- rekonstrukce ul. Vítovská a navazujících úseků pozemních komunikací

.pdf 2018-036038 172,6 kB
.pdf Příloha č.2 k Č.J. MMZL 049435_2018 357,91 kB
.pdf Příloha č.1 k Č.J. MMZL 049435_2018 1962,8 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Růmy v obci Zlín

18. 04. 2018 - 03. 05. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Městské lázně Zlín, bazén 50m - přístavba pro whirpool a stavební úpravy"

.pdf 2018-036269 166,53 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 048571_2018 973,03 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/43829, bezejmenné místní komunikace v obci Sazovice

18. 04. 2018 - 03. 05. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Odkanalizování Sazovice"

.pdf 2018-036945 175,11 kB
.pdf SKM_C364e18041714020 78,27 kB

Okresní soud ve Zlíně, usnesení-určení data smrti-Petra Holbová

18. 04. 2018 - 21. 05. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

oznámení o uložení zásilky - GARA s.r.o.

18. 04. 2018 - 04. 05. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

18. 04. 2018 - 03. 05. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0029 601,22 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kvítková v obci Zlín

17. 04. 2018 - 02. 05. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení spočívající ve změně místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Moravská, parkovací plocha naproti č.p. 4776 v obci Zlín

17. 04. 2018 - 02. 05. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2017-125101 164,05 kB
.pdf Randa (2) 48,86 kB

E.ON

17. 04. 2018 - 02. 05. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0028 94,36 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. K Jaroslavicím, Anenská (vč. souběžné komunikace pro pěší - chodníku) v obci Zlín, Jaroslavice

16. 04. 2018 - 02. 05. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava propustku Z74, Zlín - mezi Příluky a Jaroslavicemi"

.pdf 2018-028835 173,82 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 047775_2018 329,03 kB

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 526, 580, 584/1, 585/1, 585/2, 589,... v k.ú. Horní Ves u Fryštáku

16. 04. 2018 - 02. 05. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Fryšták, chodník v ulici Ke Skalce"

.pdf 2018-026535 165,87 kB

OOP - stanovení spočívající ve změně místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Podlesí IV, parkovací plocha před č.p. 5302 v obci Zlín

16. 04. 2018 - 02. 05. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP/ZTP/P - změna SPZ

.pdf 2017-117609 163,4 kB
.pdf sadil 90,59 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Moravská, parkovací plocha před č.p. 4781 v obci Zlín

16. 04. 2018 - 02. 05. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2017-143844 164,35 kB
.pdf Sámek 154,97 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Podlesí III, parkovací plocha před č.p. 4944 v obci Zlín

16. 04. 2018 - 02. 05. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2017-136360 164,23 kB
.pdf Škrabala 80,85 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Větrná, parkovací plocha před č.p. 4606 v obci Zlín

16. 04. 2018 - 02. 05. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - změna SPZ

.pdf 2017-143320 165,19 kB
.pdf Sigmund 52,67 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Lešetín II v obci Zlín

16. 04. 2018 - 02. 05. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49018, č. II/490, č. III/49016, místní komunikace - ul. Výletní, Zelinova, Česká, Štefánikova, Středová, Nábřeží, Benešovo nábř. v obci Zlín

13. 04. 2018 - 30. 04. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Sil. III/49018: Zlín Vršava - Jižní Svahy"

.pdf 2018-039796 180,15 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 046352_2018 2953,41 kB

Výzva - vyjádření k podanému odvolání

13. 04. 2018 - 30. 04. 2018 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"

.pdf 2017-009500 624,7 kB
.pdf Odvolání SŽDC 151,49 kB

"Protipovodňová a protierozní opatření v k. ú. Malenovice u Zlína, etapa I. - vodohospodářské objekty" - povolení stavby vodního díla

13. 04. 2018 - 29. 04. 2018 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

E.ON

13. 04. 2018 - 30. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0027 38,37 kB

"Optická síť FITx Kostelec - Štípa - Velíková" Zlín, Kostelec

13. 04. 2018 - 30. 04. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

E.ON

12. 04. 2018 - 27. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0026 35,43 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá, Sokolská, MK - ul. Tyršovo nábř., Smetanova, Čepkovská, Výletní, Benešovo nábř. Gahurova, veř. přístup. účel. komunik. - ul. Smetanova (vč. komunikací pro pěší) v obci Zlín

11. 04. 2018 - 26. 04. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstrukce horkovodu Tyršovo nábř. ve Zlíně, 2. etapa"

.pdf 2018-034897 181,38 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 044836_2018 6916,03 kB

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 1, 20, 29, 32, 33, 36, 41, 51, 59/1, 78/1, 78/3, 78/4,... v k.ú. Velíková

11. 04. 2018 - 26. 04. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, Velíková - rekonstrukce chodníků podél silnice III/4912"

.pdf 2018-015541 181,55 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/4972, v uzlovém úseku č. 3 Salaš mezi obcemi Zlín, Salaš a Bohuslavice u Zlína

11. 04. 2018 - 26. 04. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Štefánikova, Univerzitní, Hradská (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

11. 04. 2018 - 26. 04. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Úprava komunikace nad ul. Štefánikova, okolo komplexu UTB"

.pdf 2018-Přílohač2kČJMMZ 124,88 kB
.pdf 2018-Přílohač1kČJMMZ 621,7 kB
.pdf 2018-036380 190,78 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, bezejmenné místní komunik. a veř. přístup. účel. komunik. v k.ú. Fryšták a Dolní Ves

11. 04. 2018 - 26. 04. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták"

.pdf 2018-037515 176,44 kB
.pdf SKM_C364e18041014050 359,8 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Vysoká, Bratří Sousedíků, Mostní v obci Zlín

11. 04. 2018 - 26. 04. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstrukce vodovodu DN 100, DN 80 Bří Sousedíků"

.pdf 2018-PřílohakČJMMZL0(1) 550,31 kB
.pdf 2018-033734 188,92 kB

oznámení o uložení zásilky - Jitka Dovrtělová

11. 04. 2018 - 27. 04. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Úřad pro zastupování státu Zlín, Aukční vyhláška

11. 04. 2018 - 03. 05. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Veřejná vyhláška - Ladislava Voříšková

11. 04. 2018 - 27. 04. 2018 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/38/2018

.pdf doručení VV_38_2018 135,59 kB

E.ON

11. 04. 2018 - 26. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0025 126,35 kB

oznámení o uložení zásilky - Zdeněk Dočkal

10. 04. 2018 - 26. 04. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

10. 04. 2018 - 25. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0024 35,71 kB

Oznámení o možnosti převzít písemnost - vlastník pozemku parc. č. 1263/282 k. ú. Hvozdná

09. 04. 2018 - 24. 04. 2018 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Dlouhá v obci Zlín

09. 04. 2018 - 24. 04. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/49

09. 04. 2018 - 24. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Zeměměřický úřad Praha, veřejná vyhláška - žádost o povolení vstupu do vysoce rizikové oblasti - ZABAGED

09. 04. 2018 - 24. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

09. 04. 2018 - 24. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0023 124,1 kB

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ "KŘIŽOVATKY VODNÍ-BARTOŠOVA A GAHUROVA-VAREČKOVA"

06. 04. 2018 - 23. 04. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Divadelní, Benešovo nábř., Podvesná VI, Dukelská, Okružní (parkovací plocha u areálu ZŠ Zlín, Okružní 4685) a na veřejně přístupné účelové komunikaci - ul. Podlesí I v obci Zlín

06. 04. 2018 - 23. 04. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Pod Nivami, Potoky, Santražiny, Zátiší a na veřejně přístupné účelové komunikaci - ul. Osvoboditelů v obci Zlín

06. 04. 2018 - 23. 04. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49026 - ul. Hradská, místní komunikace - ul. Na Požáře, Růmy v obci Zlín

06. 04. 2018 - 23. 04. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, vybudování chodníku podél sil. III/49026 v ul. Hradská"

.pdf 2018-025800 181,32 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 036293_2018 1271,74 kB

E.ON

06. 04. 2018 - 23. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0022 107,09 kB

oznámení o uložení zásilky - Miroslav Červeňák

05. 04. 2018 - 23. 04. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Kovařík

05. 04. 2018 - 23. 04. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Zemědělská společnost KLM Míškovice, veřejná vyhláška - Oznámení o aplikacích přípravků - včely

04. 04. 2018 - 31. 10. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, Aukční vyhláška

05. 04. 2018 - 27. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský pozemkový úřad Zlín, veřejná vyhláška- Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr Příluky u Zlína

23. 03. 2018 - 23. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, Aukční vyhláška

23. 03. 2018 - 23. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Změny č. 3A a 3C ÚP Zlína

21. 03. 2018 - 02. 05. 2018 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení aplikace přípravku nebezepčného pro včely AGRODELTA, s.r.o. Štípa

20. 03. 2018 - 30. 06. 2018 | Jolana Michenková, Odbor životního prostředí a zemědělství

AGRODELTA, s r.o. IČO: 25582844, se sídlem Za dvorem 305, Zlín - Štípa

.pdf Oznameni_aplikace Agrodelta 2018 314,77 kB

Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely

19. 03. 2018 - 15. 07. 2018 | Jolana Michenková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - Záměr EKO/012/18

27. 02. 2018 - 22. 04. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad pro ZK Zlín, veřejná vyhláška - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

19. 10. 2017 - 31. 12. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '18»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky