Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, III/49023, III/49720, bezejmenné místní komunikace v obci Doubravy

25. 05. 2018 - 11. 06. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Velkoplošné vysprávky na sil. II. a III. tříd ve Zlínském kraji": Sil. II/490 Doubravy - Bohuslavice

.pdf 2018-058266 177,77 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 066381_2018 467,34 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, III/49016, III/49018, III/49026, místní komunikace a veř. přístup. účel. komunikace v obci Zlín

25. 05. 2018 - 11. 06. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49026 v obci Zlín, Kudlov

24. 05. 2018 - 08. 06. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- úprava toku Kudlovického potoka

.pdf 2018-050141 167,74 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 065862_2018 417,85 kB

Oznámení o zahájení stavebního řízení - st.p. 131/1, p.č. 602/4, 595, 555/23, 555/4, 602/3,... v k.ú. Mladcová

24. 05. 2018 - 08. 06. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín - Mladcová, chodník z ulice Vinohrádek ke hřbitovu" - SO 101 chodník pro pěší část A, SO 102 chodník pro pěší část B, SO 103 rozšíření silnice III/49016, SO 201 opěrné zdi,

.pdf 2018-056772 159,06 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Hluboká, parkovací plocha před č.p. 4149 v obci Zlín

24. 05. 2018 - 08. 06. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - změna SPZ

.pdf 2017-139797 164,76 kB
.pdf Kotková2 69,38 kB

"Obnova rybníka Horní Lukovský na pozemku parc. č. 1142/1 v k. ú. Lukov u Zlína" - povolení stavby vodního díla včetně povolení k nakládání s povrchovými vodami

23. 05. 2018 - 07. 06. 2018 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - veřejně přístupné účelové komunikace - ul. Mezní, Michalova, Záhoří, Náhorní v obci Zlín, Přiluky

23. 05. 2018 - 07. 06. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- oprava příčných prahů

.pdf 2018-046495 169,87 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 065222_2018 1331,28 kB

Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou "Oplocení pozemku"Zlín, Mladcová, U Hřiště

23. 05. 2018 - 07. 06. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY "Metropolitní síť Zlín Net - Zlín, Zálešná VIII-X" Zlín

23. 05. 2018 - 07. 06. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky - Richard Polášek

23. 05. 2018 - 08. 06. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

23. 05. 2018 - 15. 06. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

23. 05. 2018 - 13. 06. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

23. 05. 2018 - 07. 06. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON009 295,75 kB

oznámení o uložení zásilky - Foto CZ s.r.o.

22. 05. 2018 - 07. 06. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - BRAIN MORAVIA, spol. s r.o.

22. 05. 2018 - 07. 06. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

22. 05. 2018 - 13. 06. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. III/43829 - ul. Tečovská, na místních komunikacích - ul. Prostřední, Pod Vrškem, Tečovská v obci Zlín

21. 05. 2018 - 05. 06. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Mostní v obci Zlín

21. 05. 2018 - 05. 06. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- rekonstrukce interiéru RD č.p. 967 - prodloužení termínu

.pdf 2018-055502 166,49 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 063614_2018 452,77 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Zálešná II (vč. komunikace pro pěší - chodníku) v obci Zlín

21. 05. 2018 - 05. 06. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Výměníková stanice Zálešná SO 01 - výměníková stanice"

.pdf 2018-050540 170,74 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 063579_2018 596,29 kB

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/49

21. 05. 2018 - 05. 06. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

oznámení o uložení zásilky - Myslivecké sdružení Fryšták - Lukoveček

21. 05. 2018 - 06. 06. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Veřejná vyhláška - Michaela Hábová

21. 05. 2018 - 06. 06. 2018 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/52/2018

.pdf VV_ 52_2018 251,52 kB

Okresní soud Zlín, vyhláška - určení data úmrtí - Irena Holbová

21. 05. 2018 - 15. 06. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

21. 05. 2018 - 05. 06. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON008 299,78 kB

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška - nařízení SVS - změna - volně žijící zvěř

18. 05. 2018 - 04. 06. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška - nařízení SVS - úplné znění nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - volně žijící zvěř

18. 05. 2018 - 04. 06. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

vrak Mazda Podlesí III - zahájení řízení

18. 05. 2018 - 04. 06. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

18. 05. 2018 - 07. 06. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

18. 05. 2018 - 07. 06. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

18. 05. 2018 - 07. 06. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

"Prodloužení kanalizace a vodovodu Vítová" - oznámení o zahájení společného územního a stavební řízení

17. 05. 2018 - 01. 06. 2018 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

Okresní soud Zlín, vyhláška - určení data úmrtí - Miroslav Holba

17. 05. 2018 - 18. 06. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

oznámení o uložení zásilky - Jan Jurčák

17. 05. 2018 - 04. 06. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Radim Juřík

17. 05. 2018 - 04. 06. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský
.pdf Jurik_VV 73,93 kB

Řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Tečovice

17. 05. 2018 - 28. 06. 2018 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - st.p. 1388, 1403, 5325, p.č. 2966/7, 2971/3, 3020/1, 3020/4, 3020/10, 3029/2,... v k.ú. Zlín

16. 05. 2018 - 31. 05. 2018 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava chodníků v ulici 2. května"

.pdf 2018-052261-1 167,82 kB

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

16. 05. 2018 - 06. 06. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

oznámení o uložení zásilky - Them Bui Van

16. 05. 2018 - 01. 06. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

16. 05. 2018 - 31. 05. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON007 308,77 kB

Oznámení o možnosti převzít písemnost - vlastník pozemku parc. č. 1263/282 k. ú. Hvozdná

15. 05. 2018 - 30. 05. 2018 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49026, místní komunikace - ul. Soudní, Bartošova, nám. T. G. Masaryka, Hradská, Rašínova, tř. T. Bati, veř. přístup. účel. komunikace v sadu Svobody, parkoviště u Velkého kina v obci Zlín

15. 05. 2018 - 30. 05. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Valachův Žleb v obci Zlín

15. 05. 2018 - 30. 05. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-014414 155,49 kB
.pdf Pekárek 135,93 kB

E.ON

15. 05. 2018 - 30. 05. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON006 36,92 kB

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/49

14. 05. 2018 - 29. 05. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, III/49026, III/49016, III/49018, III/49023, III/49020, MK a veř. přístup. účel. komunikace v obci Zlín

14. 05. 2018 - 29. 05. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

ME v silniční cyklistice, k.ú. Zlín, Jaroslavice, Kudlov

.pdf 2018-054180 189,21 kB
.pdf Příloha č.2 k Č.J. MMZL 060218_2018 197,19 kB
.pdf Příloha č.1 k Č.J. MMZL 060218_2018 18840,42 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. tř. Svobody u č.p. 901 v obci Zlín, Malenovice

14. 05. 2018 - 29. 05. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-004593 163,05 kB
.pdf Skála2 806,1 kB

Mgr. Eva Daňková, nabídka prodeje majetku z volné ruky v rámci likvidace pozůstalosti - Miroslava Borýsková

14. 05. 2018 - 15. 06. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Fügnerova, Mlýnská, Tyršova v obci Zlín, Malenovice

11. 05. 2018 - 28. 05. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- přípojka plynu k RD

.pdf 2018-045258 169,11 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 059583_2018 520,42 kB

E.ON

11. 05. 2018 - 28. 05. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON005 65,62 kB

oznámení o uložení zásilky - František Karička

10. 05. 2018 - 28. 05. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání

04. 05. 2018 - 14. 06. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Frýdek-Místek - Vyhlášení popisu věci - výzva

03. 05. 2018 - 05. 11. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hřivínův Újezd v uplynulém obdobé 2014-2017

02. 05. 2018 - 05. 06. 2018 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

Zpráva o uplatňování ÚP Hřivínův Újezd v uplynulém období 2014-2017

.pdf A_ZPRAVA_O_UPLATNOVANI_UP_HRIVINUV_UJEZD_2014_17 298,51 kB
.pdf B_DS_VV_ZoUUP_HRIVINUV_UJEZD 123,82 kB

Finanční úřad Zlín, daň z nemovitých věcí na rok 2018

27. 04. 2018 - 28. 05. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

18. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH II

25. 04. 2018 - 19. 06. 2018 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Zemědělská společnost KLM Míškovice, veřejná vyhláška - Oznámení o aplikacích přípravků - včely

04. 04. 2018 - 31. 10. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení aplikace přípravku nebezepčného pro včely AGRODELTA, s.r.o. Štípa

20. 03. 2018 - 30. 06. 2018 | Jolana Michenková, Odbor životního prostředí a zemědělství

AGRODELTA, s r.o. IČO: 25582844, se sídlem Za dvorem 305, Zlín - Štípa

.pdf Oznameni_aplikace Agrodelta 2018 314,77 kB

Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely

19. 03. 2018 - 15. 07. 2018 | Jolana Michenková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad pro ZK Zlín, veřejná vyhláška - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

19. 10. 2017 - 31. 12. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '18»
PÚSČPSN
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky