Doručování písemností veřejnou vyhláškou

E.ON

19. 03. 2019 - 03. 04. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0012 47,69 kB

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění reklamního zařízení -p.č. 2078/113 v katastrálním území Malenovice u Zlína

18. 03. 2019 - 02. 04. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. 2. května, Zálešná XI, Havlíčkovo nábřeží v obci Zlín

18. 03. 2019 - 02. 04. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstrukce hřiště č. 101 Zlín - Zálešná"

.pdf 2019-010899 154,79 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 038850_2019 1221,44 kB

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění reklamního zařízení -p.č. 499/11 v katastrálním území Louky nad Dřevnicí

18. 03. 2019 - 02. 04. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

PRŮVODNÍ DOPIS "Zlín, Mokrá, VN, TS a NN, obnova" Zlín, Mladcová

18. 03. 2019 - 02. 04. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - bezejmenné místní komunikace (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Kaňovice

15. 03. 2019 - 01. 04. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Kaňovice, obnova vedení NN"

.pdf 2019-022623 158,03 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 038146_2019 910,1 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Okružní v obci Zlín

15. 03. 2019 - 01. 04. 2019 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU V OKOLÍ 1. SEGM.DOMU NA SÍDLIŠTI JIŽNÍ SVAHY"

.pdf 2019-021101 138,05 kB
.pdf ZTP_Okružní 96,9 kB

E.ON

15. 03. 2019 - 01. 04. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška - nařízení SVS - AMP - ukončení MVO v zamořené oblasti

14. 03. 2019 - 29. 03. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Svat. Čecha u č.p. 533 (komunikace pro pěší - chodník) v obci Zlín, Prštné

14. 03. 2019 - 29. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Prštné, p. Zaorálek, kabelové vedení NN"

.pdf 2019-023321 150,02 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 036918_2019 550,34 kB

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění reklamního zařízení -p.č. 244/10 v katastrálním území Malenovice u Zlína

14. 03. 2019 - 29. 03. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

14. 03. 2019 - 29. 03. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0010 40,19 kB

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 28, 412, 419 v k.ú. Horní Ves u Fryštáku

13. 03. 2019 - 28. 03. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava mostu v ulici Korábová"

.pdf 2019-014358 147,07 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - sil. č. III/49016 - ul. Návesní a na místní komunikaci - ul. Stráně v obci Zlín, Mladcová

13. 03. 2019 - 28. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Mladcová - úprava křižovatky sil. III/49016 a ul. Stráně" dokončení stavby

.pdf 2019-022309 139,18 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 036691_2019 970,82 kB

oznámení o uložení zásilky - Petr Klapil

13. 03. 2019 - 29. 03. 2019 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška -výzva k odstranění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 2078/84 v katestrálním území Malenovice u Zlína

13. 03. 2019 - 28. 03. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška -výzva k odstranění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 1498/3 v katastrálním území Malenovice u Zlína

13. 03. 2019 - 28. 03. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Kraksý úřad Zlínského kraje, Veřejná vyhláška, Výzva k odstranění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 2079/1 v katastralním území Malenovice u Zlína

13. 03. 2019 - 28. 03. 2019 | Valentína Tesařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška, Výzva k odstranění reklamního zařízení, na pozemku parc. č. 2078/5 v katastrálním území Malenovice u Zlína

13. 03. 2019 - 28. 03. 2019 | Valentína Tesařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Česká v obci Zlín

13. 03. 2019 - 28. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-164073 136,68 kB
.pdf Holík Alois 8810 65,83 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Okružní před č.p. 4699 v obci Zlín

13. 03. 2019 - 28. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2019-012912 137,03 kB
.pdf Czirok Jan 8810 26,04 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. 2. května v obci Zlín

13. 03. 2019 - 28. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2019-008093 136,83 kB
.pdf Břešťák Petr 8810 54,93 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Podlesí V vedle č.p. 5409 v obci Zlín

13. 03. 2019 - 28. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-128974 138,86 kB
.pdf Krajčová Barbora 8810 97,5 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Klikatá v obci Zlín, Štípa

13. 03. 2019 - 28. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín - Štípa, kanalizační přípojka k RD č.p. 31"

.pdf 2019-020152 149,01 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 036375_2019 471,02 kB

oznámení o uložení zásilky - Milan Sušina

13. 03. 2019 - 29. 03. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

"Kanalizace Lhotka" - změna stavby před jejím dokončením - prodloužení lhůty pro dokončení stavby včetně prodloužení platnosti stavebního povolení

13. 03. 2019 - 28. 03. 2019 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Mokrá I. naproti č.p. 313 v obci Zlín

12. 03. 2019 - 27. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-LiškaPřemysl881(1) 98,28 kB
.pdf 2018-129875(1) 154,77 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kvítková v obci Zlín

12. 03. 2019 - 27. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-161079 136,3 kB
.pdf Boček Bohuslav 8810 130,06 kB

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - výzva k odstranění reklamního zařízení umístěného v silničním a ochranném pásmu silnice I/49 ( staničení 3,295 km ) na pozemku parc. č. 1137/12 v katastrálním území Malenovice u Zlína

12. 03. 2019 - 27. 03. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění reklamního zařízení -p.č. 242/8 v katastrálním území Malenovice u Zlína

12. 03. 2019 - 27. 03. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 479/1, 479/2, 576/2, 500/2, 475/8, 609, 477/1, ... v k.ú. Sazovice

12. 03. 2019 - 27. 03. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Silnice III/43829: Sazovice" - SO 101, SO 102.2, SO 103

.pdf 2019-019340 136,61 kB

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 61/1, 61/7, 61/10, 61/11, 61/14, 61/16, 61/17, ... v k.ú. Jaroslavice

12. 03. 2019 - 27. 03. 2019 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava komunikace ul. Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice"

.pdf 2018-143423 666,52 kB

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění reklamního zařízení -p.č. 243/6 v katastrálním území Malenovice u Zlína

12. 03. 2019 - 27. 03. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - výzva k odstranění reklamních zařízení umístěných v ochranném pásmu silnice I/49 ( staničení 5, 340 km ) na pozemku parc. č. 244/9 v katastrálním území Malenovice u Zlína

12. 03. 2019 - 27. 03. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 440/3, 479/1, 479/2, 479/4, 576/2, 500/2, 474/13,... v k.ú. Sazovice

11. 03. 2019 - 26. 03. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Silnice III/43829: Sazovice" - SO 102.1 - MK.

.pdf 2019-019336 135,31 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Univerzitní v obci Zlín

11. 03. 2019 - 26. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- společné cvičení složek IZS

.pdf 2019-031186 146,51 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 034826_2019 328,59 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. II/489 v obci Kašava

11. 03. 2019 - 26. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49020, III/49024, III/49026, III/49016, MK - ul. Pekárenská, Podvesná XVII, Pančava v obci Zlín, MK - ul. Podřevnická, Přílucká, 4. května v obci Želechovice n/D, bezejmenné MK v obci Provodov

08. 03. 2019 - 25. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Sil. III/49020: Želechovice - Provodov, silniční těleso"

.pdf 2019-022472 160,64 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 033623_2019 3173,55 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49026, III/49016, II/490, místní komunikace - ul. Štefánikova, Hradská, Zelená, K Majáku, ul. Osvoboditelů (komunikace pro pěší - chodník) v obci Zlín

08. 03. 2019 - 25. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- výměna klimatizační jednotky na budově č.p.5301

.pdf 2019-019519 153,56 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 032726_2019 1260,08 kB

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška - nařízení SVS - ukončení - mimořádná veterinární opatření vyhlášená k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje

08. 03. 2019 - 25. 03. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška - nařízení SVS - ukončení - mimořádná veterinární opatření vyhlášená k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje

08. 03. 2019 - 25. 03. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění reklamního zařízení v silničních ochranném pásmu silnice č.I/49 na pozemku parc.č.1164/2

08. 03. 2019 - 25. 03. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

oznámení o uložení zásilky - Vladimír Švagera

07. 03. 2019 - 25. 03. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Leo Pavlík

07. 03. 2019 - 25. 03. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

ROZHODNUTÍ "Zlín, Lazy, kabel NN" v katastrálním území Zlín

06. 03. 2019 - 21. 03. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "Stavební úpravy ul. Švermova, Malenovice"

05. 03. 2019 - 20. 03. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Padělky VII naproti čp. 3908 v obci Zlín

05. 03. 2019 - 20. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP ZTP/P

.pdf SKM_C364e19030510580 99,33 kB
.pdf 2018-163433 136,39 kB

31. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury IV

05. 03. 2019 - 25. 03. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

30. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách III

05. 03. 2019 - 25. 03. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. 4. května v obci Želechovice n/D

04. 03. 2019 - 19. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Želechovice - rešení dopravy a parkování u ZŠ"

.pdf 2019-009093 137 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 030882_2019 2475,05 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49720, III/49023, II/490, bezejmenné místní komunikace v obci Doubravy

04. 03. 2019 - 19. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Doubravy sil. III/49720 oprava zdi"

.pdf 2019-015939 151,37 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 030598_2019 1075,4 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Česká v obci Zlín

04. 03. 2019 - 19. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-155230 136,49 kB
.pdf Dederle Tomáš 8810 196,88 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49020 ul. Výpusta, místní komunikace - ul. Družstevníků v obci Želechovice n/D

04. 03. 2019 - 19. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Vodovod Želechovice v ul. Družstevníků"

.pdf 2019-006950 156,12 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 020570_2019 517,31 kB

oznámení o uložení zásilky -MOSI s.r.o.

04. 03. 2019 - 20. 03. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Veřejná vyhláška - Řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Hostišová - veřejné projednání

04. 03. 2019 - 25. 04. 2019 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

Magistrát města Brna, odbor životního prostředí, oddělení správy poplatku za komunální odpad - Hromadný předpisný seznam

04. 03. 2019 - 03. 04. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

04. 03. 2019 - 19. 03. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0009 33,74 kB

Magistrát města Brna, veřejná vyhláška - stanovení místního poplatku

28. 02. 2019 - 01. 04. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Okresní soud Ústí nad Orlicí, vyhláška - určení data úmrtí - Jan Hřebačka

27. 02. 2019 - 01. 04. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Magistrát města Brna, veřejná vyhláška - stanovení místního poplatku

21. 02. 2019 - 25. 03. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - Záměr EKO/017/19

13. 02. 2019 - 14. 04. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Státní pozemkový úřad, Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhota u Zlína

01. 02. 2019 - 19. 03. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Revize 29. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍHO A PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

22. 01. 2019 - 30. 04. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

29. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍHO A PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

12. 12. 2018 - 30. 04. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

27. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZEFEKTIVNĚNÍ SILNIČNÍHO PROVOZU PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ

27. 11. 2018 - 30. 04. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«březen '19»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky