Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490, místní komunikace (vč. komunikací pro pěší) v obci Fryšták

18. 07. 2018 - 02. 08. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Město Fryšták - Žabárna, oprava chodníku"

.pdf 2018-081335 1073,45 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 090024_2018 388,52 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4911 - ul. Štípská, místní komunikace pro pěší - chodník v obci Zlín, Kostelec

18. 07. 2018 - 02. 08. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/489, místní komunikace - ul. Vítovská a bezejmenné místní komunikace v obci Fryšták - Vítová

18. 07. 2018 - 02. 08. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Stavební úpravy MK Fryšták - Vítová"

.pdf 2018-087639 1071,59 kB
.pdf Příloha č.2 k Č.J. MMZL 089679_2018 356,85 kB
.pdf Příloha č.1 k Č.J. MMZL 089679_2018 1962,8 kB

Krajský pozemkový úřad Zlín, veřejná vyhláška - rozhodnutí - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lužkovice

18. 07. 2018 - 02. 08. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský pozemkový úřad Zlín, veřejná vyhláška - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bohuslavice u Zlína - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

18. 07. 2018 - 02. 08. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/43829, II/438, III/43834, III/43827, III/43830, III/43831 na území obcí Zlín, Tečovice, Sazovice, Mysločovice, Machová

17. 07. 2018 - 01. 08. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"PD protipovodňová opatření v k.ú. Sazovice"

.pdf 2018-071177 1079,48 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 089215_2018 3507,86 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá, Sokolská, MK - ul. Benešovo nábř., Fügnerovo nábř., Na Výsluní, Smetanova, Tyršovo nábř., Vývoz v obci Zlín

16. 07. 2018 - 31. 07. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Hrabůvky, Náves v obci Zlín, Prštné

16. 07. 2018 - 31. 07. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY "Revitalizace prostoru pod hotelem Moskva" na pozemcích parc. č. 1109/1, 1109/46 v katastrálním území Zlín

16. 07. 2018 - 24. 07. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška - nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu

16. 07. 2018 - 31. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský pozemkový úřad Zlín, veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Miroslava Poslušná, Mgr. Karel Vávra

16. 07. 2018 - 31. 07. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

16. 07. 2018 - 31. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON031 68,03 kB

Oznámení o možnosti převzít písemnost - vlastník pozemku parc. č. 768/361 k. ú. Zlín

13. 07. 2018 - 28. 07. 2018 | Milena Poláková, Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Anenská, Březová, Svažitá v obci Zlín, Jaroslavice

13. 07. 2018 - 30. 07. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky - Them Bui Van

13. 07. 2018 - 30. 07. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ "Metropolitní síť Zlín Net-Zlín,Optická síť FTTx Maják,I.etapa" na pozemcích st. p. 7399/1 katastrálním území Zlín.

13. 07. 2018 - 30. 07. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

E.ON

13. 07. 2018 - 30. 07. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0006 44,38 kB

oznámení o uložení zásilky - Monika Hynčicová

13. 07. 2018 - 30. 07. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Partyzánská u č.p. 436 v obci Zlín

12. 07. 2018 - 27. 07. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-031662 155,52 kB
.pdf Hutyrová_Partyz 163,08 kB

oznámení o uložení zásilky - René Hutěčka

12. 07. 2018 - 30. 07. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Grabka

12. 07. 2018 - 30. 07. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Tomáš Poche

12. 07. 2018 - 30. 07. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský
.pdf Poche_VV 73,47 kB

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - rozhodnutí, Modernizase a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

11. 07. 2018 - 26. 07. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/43827, III/43829, III/43834, bezejmenné místní komunikace v obci Mysločovice

11. 07. 2018 - 26. 07. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Obnova povrchů sil. II. a III. tříd ve Zlínském kraji v letech 2017 - 2018"

.pdf 2018-079566 175,66 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 086821_2018 983,95 kB

oznámení o uložení zásilky - Radim Juřík

11. 07. 2018 - 27. 07. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jan Jurčák

11. 07. 2018 - 27. 07. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

22. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu MODERNIZACE A ROZŠIŘOVÁNÍ TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ

11. 07. 2018 - 24. 08. 2018 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

21. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ PROSTOR A VYBAVENÍ PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II

11. 07. 2018 - 24. 08. 2018 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

E.ON

11. 07. 2018 - 26. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON030 121,38 kB

oznámení o uložení zásilky - David Hrubý

10. 07. 2018 - 26. 07. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Foto CZ s.r.o.

10. 07. 2018 - 26. 07. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Martin Šťastný

10. 07. 2018 - 26. 07. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4976, III/4977, III/4972, III/4978, III/43829 na území obce Zlín

09. 07. 2018 - 24. 07. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Obnova povrchů sil. II. a III. tříd ve Zlínském kraji v letech 2017 - 2018"

.pdf 2018-079568 172,62 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 085528_2018 1040,56 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. bří Sousedíků v obci Zlín

09. 07. 2018 - 24. 07. 2018 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

podnět - zrušení park. místa ZTP, ZTP/P ul. bří Sousedíků č.p. 1049, k.ú. Zlín,

.pdf 2018-074306 636,83 kB
.pdf Fritz-snímek 93,34 kB

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška - nařízení SVS - ukončení mimořádného veterinárního opatření - mor včelího plodu

09. 07. 2018 - 24. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o uložení písemnosti p. Gaba

09. 07. 2018 - 25. 07. 2018 | Ladislav Hráček, Odbor městské zeleně

Oznámení o uložení písemnosti p. Řehák

09. 07. 2018 - 25. 07. 2018 | Ladislav Hráček, Odbor městské zeleně

Oznámení o uložení písemnosti p. Spiegl

09. 07. 2018 - 25. 07. 2018 | Ladislav Hráček, Odbor městské zeleně

oznámení o uložení zásilky - Milan Stružka

09. 07. 2018 - 25. 07. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

09. 07. 2018 - 24. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON029 87,42 kB

OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK - "MK ul. Na Drahách, Zlín"

04. 07. 2018 - 19. 07. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK - "silnice č. III/49720, silnice č. III/49718, bezejmenné MK Velký Ořechov"

04. 07. 2018 - 19. 07. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA PK -"MK ul. Pasecká, Pasecký žleb, Mezihoří, Světlov, Havlíčkova"

04. 07. 2018 - 19. 07. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK - "MK ul. Kútíky, Prštné"

04. 07. 2018 - 19. 07. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

E.ON

04. 07. 2018 - 23. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON028 238,03 kB

E.ON

04. 07. 2018 - 20. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON027 41,68 kB

E.ON

04. 07. 2018 - 19. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON026 67,14 kB

oznámení o uložení zásilky - GARA s.r.o.

02. 07. 2018 - 18. 07. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

02. 07. 2018 - 23. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

29. 06. 2018 - 23. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

29. 06. 2018 - 27. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

28. 06. 2018 - 23. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín, aukční vyhláška

27. 06. 2018 - 27. 07. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Veřejná vyhláška - Projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Hostišová

05. 06. 2018 - 23. 07. 2018 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

návrh Změny č. 1 ÚP Hostišová - společné jednání

.pdf A_DS_Zverejneni_navrhu_Zm_1_Hostisova 137,85 kB

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Frýdek-Místek - Vyhlášení popisu věci - výzva

03. 05. 2018 - 05. 11. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Zemědělská společnost KLM Míškovice, veřejná vyhláška - Oznámení o aplikacích přípravků - včely

04. 04. 2018 - 31. 10. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad pro ZK Zlín, veřejná vyhláška - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

19. 10. 2017 - 31. 12. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '18»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky