Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ "stavební úpravy a přístavba rodinného domu" Zlín, Lazy VI č.p. 3783

12. 12. 2018 - 27. 12. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Okresní soud Zlín, vyhláška - určení data úmrtí - Irena Tomisová

12. 12. 2018 - 18. 01. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

12. 12. 2018 - 27. 12. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON073 37,39 kB

29. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍHO A PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

12. 12. 2018 - 30. 04. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Valachův žleb v obci Zlín

11. 12. 2018 - 27. 12. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-083729 135,81 kB
.pdf Chromek_sit 162,32 kB

28. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÉHO ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ

11. 12. 2018 - 22. 01. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

OOP - STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA PK -"p.č. 901/6 k.ú. Malenovice"

10. 12. 2018 - 27. 12. 2018 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Cecilka, Pod Jurým v obci Zlín, Příluky

10. 12. 2018 - 27. 12. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Štěpánský běh"

.pdf 2018-140596 152,15 kB
.pdf SKM_C364e18121014170 156,41 kB

Rozhodnutí o zrušení úrovňového křížení dráhy s PK - p.č. 1567 k.ú. Příluky

10. 12. 2018 - 27. 12. 2018 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"

.pdf 2018-087271 678,16 kB

ROZHODNUTÍ "Bytový dům Ševcovská 3350" Zlín

07. 12. 2018 - 27. 12. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 465/1, 608/2, 633, 634, 636, 638, 716, 717, 719, 722, 786 v k.ú. Machová

07. 12. 2018 - 27. 12. 2018 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Část 2 - Polní cesty v k.ú. Machová" stavby Vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty

.pdf 2018-143497 627,89 kB

oznámení o uložení zásilky -Lucie Ronzová

07. 12. 2018 - 27. 12. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Miroslava Ronzová

07. 12. 2018 - 27. 12. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Jiří Skácelík

07. 12. 2018 - 27. 12. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

"Záchytné příkopy v k. ú. Machová" - oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla

07. 12. 2018 - 23. 12. 2018 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Štefánikova u č.p. 3797 v obci Zlín

06. 12. 2018 - 21. 12. 2018 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - prodloužení, změna SPZ

.pdf 2017-051693 136,04 kB
.pdf Pluskal_2 129,65 kB

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 2078/98, 2078/149, 2225/1,... v k.ú. Malenovice u Zlína, p.č. 1045/92, 1045/165, 1701/1..... v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic

05. 12. 2018 - 20. 12. 2018 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Sil. I/49 Malenovice - Otrokovice, aktualizace SO 112" příjezd k čerpací stanici

.pdf 2018-131250 642,67 kB

oznámení o uložení zásilky - Jan Puna

04. 12. 2018 - 20. 12. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský
.pdf Puna_VV 73,58 kB

oznámení o uložení zásilky -Roman Lacina

04. 12. 2018 - 20. 12. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Petr Tuša

04. 12. 2018 - 20. 12. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

E.ON

04. 12. 2018 - 19. 12. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON072 36,66 kB

E.ON

03. 12. 2018 - 18. 12. 2018 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON071 36,53 kB

Rozhodnutí o vyvlastnění

30. 11. 2018 - 17. 12. 2018 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky -Filip Čech

29. 11. 2018 - 17. 12. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Leo Pavlík

29. 11. 2018 - 17. 12. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Ing. Karel Žilák

29. 11. 2018 - 17. 12. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

27. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZEFEKTIVNĚNÍ SILNIČNÍHO PROVOZU PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ

27. 11. 2018 - 30. 04. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

26. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu PROPOJENÍ SÍDEL A DOBUDOVÁNÍ UCELENÉ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY III

27. 11. 2018 - 15. 01. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - Záměr EKO/049/18, EKO/050/18

01. 11. 2018 - 16. 12. 2018 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Opatření obecné povahy

07. 08. 2018 - 31. 12. 2018 | Martina Vašátková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad pro ZK Zlín, veřejná vyhláška - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

19. 10. 2017 - 31. 12. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«prosinec '18»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky