Územně analytické podklady (ÚAP)

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Územně analytické podklady se zpracovávají dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Územně analytické podklady (ÚAP) jsou v těchto ustanoveních nově vymezeným druhem územně plánovacích podkladů, které mají za úkol zjišťovat i vyhodnocovat stav a vývoj území. Současně jsou jedním z podkladů pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování v území.
Úkolem ÚAP je zjistit a vyhodnotit hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území a problémy, které mají být řešeny v ÚPD, na jejichž základě je poté vypracován Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ).

ÚAP jsou pořizovány pro celý obvod ORP Zlín, tj. pro všech 30 obcí ve správním obvodu. Dochází k průběžné aktualizaci, přičemž jednou za čtyři roky je aktualizace úplná, na kterou navazuje vypracování RURÚ.

ÚAP

V rámci partnerství při jednotném pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu k zajištění jednotného zpracování jsou informace o ÚAP dostupné na portálu JUAP: www.juap-zk.cz (ke vstupu slouží odrážka =) Vstup na portál JUAP).

RURÚ 2020

.pdf RURÚ ORP Zlín 2020 - textová část 7542,03 kB
.pdf RURÚ ORP Zlín 2020 - problémy k řešení v ÚPD 126,31 kB

RURÚ 2016

.pdf RURÚ ORP Zlín 2016 - textová část 4416,86 kB
.pdf RURÚ ORP Zlín 2016 - problémy k řešení v ÚPD 121,37 kB

RURÚ 2014

.pdf RURÚ ORP Zlín 2014 - textová část 9400,9 kB
.pdf RURÚ ORP Zlín 2014 - problémy k řešení v ÚPD 121,37 kB

RURÚ 2012

.pdf Souhrnné vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek - tabulka obcí 93,81 kB
.pdf zpráva RURÚ 4968,6 kB
.pdf Souhrnné vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek - kartogram 201,97 kB
.pdf Legenda k problémovému výkresu 99,07 kB
.pdf Problémový výkres 12840,59 kB

Dálkový přístup k ÚAP

.pdf prezentace k Portálu JUAP 2413,76 kB

Prvotní pořízení ÚAP bylo financováno z Integrovaného operačního programu, více na: "Poskytnuté dotace"

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)