Veřejně přístupná dětská hřiště a sportoviště

Milé děti, maminky a tatínci, babičky a dědečci, chceme Vám představit více než 250 veřejně přístupných hřišť a sportovišť, které se ve Zlíně a místních částech nacházejí.
Budeme rádi pokud si vyberete.

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Upozorňujeme návštěvníky dětských hřišť a sportovišť, aby v zimních měsících dbali na zvýšenou opatrnost. Při mokru, sněžení a námraze mohou být povrchy, ale i herní prvky a mobiliář velmi nebezpečné. Hrozí uklouznutí a pád. Děkujeme

Vysvětlivky:

  • DH - dětské hřiště
  • DHS - kombinované hřiště se sportovištěm
  • S - sportoviště
 
Číslo hřiště / mapa oblast - území občanské iniciativy nebo úřadovny / evidenční list hřiště Adresa Typ hřiště Kategorie Investice
1 Centrum Zlína Dlouhá DH významné ---
2 Kvítková, Díly Potoky DH lokální Investice
6 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DHS lokální Investice
7 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DH lokální Investice
11 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DHS významné Investice
12 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DH lokální Investice
14 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DH ke zrušení Investice
15 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DHS lokální ---
16 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DHS lokální Investice
18 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DHS lokální Investice
19 Podvesná, Benešovo nábřeží Podvesná VII DH lokální ---
20 Podvesná, Benešovo nábřeží Podvesná X DHS lokální Investice
21 Podvesná, Benešovo nábřeží Podvesná XIV - XV DHS významné Investice
22 Bartošova čtvrť Dřevnická DH významné Investice
23 Bartošova čtvrť Dřevnická DH ke zrušení ---
25 Bartošova čtvrť M. Knesla DH lokální ---
28 Bartošova čtvrť M. Knesla S lokální ---
32 Bartošova čtvrť park Velryba S lokální ---
33 Jižní Svahy II. Centrální park JS S lokální ---
34 Bartošova čtvrť park Velryba DH významné Investice
36 Bartošova čtvrť Zborovská DH lokální Investice
38 Bartošova čtvrť Zborovská S lokální ---
39 Bartošova čtvrť Zborovská DH významné Investice
40 Bartošova čtvrť Zborovská DH lokální Investice
43 Podvesná, Benešovo nábřeží Věžové domy DH významné Investice
46 Kvítková, Díly Morysovy domy DH významné Investice
47 Kvítková, Díly Ševcovská DH lokální ---
48 Obeciny Lesní DHS lokální Investice
49 Kvítková, Díly Ševcovská DHS lokální ---
50 Kvítková, Díly Ševcovská DH lokální ---
52 Kvítková, Díly Lorencova DH významné Investice
54 Kvítková, Díly Hluboká DHS lokální ---
55 Kvítková, Díly Díly I S lokální ---
57 Kvítková, Díly Díly I S lokální ---
58 Kvítková, Díly Díly II DHS lokální Investice
60 Kvítková, Díly Díly II DH lokální ---
62 Lazy, Lesní čtvrť Prostřední DHS významné Investice
63 Lazy, Lesní čtvrť Lesní čtvrť III DH lokální Investice
64 Lazy, Lesní čtvrť Lesní čtvrť I S lokální ---
65 Lazy, Lesní čtvrť Prostřední DHS lokální Investice
66 Lazy, Lesní čtvrť Prostřední DH lokální Investice
70 Lazy, Lesní čtvrť Kamenná DH významné Investice
71 Lazy, Lesní čtvrť Lazy VI S lokální Investice
73 Obeciny Boněcko DH lokální Investice
77 Obeciny Boněcko DHS lokální ---
78 Obeciny Boněcko DH lokální ---
82 Obeciny Obeciny XIX DH významné ---
85 Obeciny ObecinyXVI DH lokální Investice
86 Obeciny ObecinyXV DH lokální Investice
87 Obeciny ObecinyXIII DH lokální Investice
88 Obeciny Obeciny XII S lokální Investice
89 Obeciny Obeciny X DH významné Investice
90 Obeciny Obeciny IX DH lokální Investice
92 Obeciny Obeciny VIII S lokální Investice
93 Obeciny Obeciny VI DH lokální Investice
95 Obeciny Obeciny IV DH lokální Investice
96 Obeciny Obeciny III DH lokální Investice
100 Obeciny Lesní DHS lokální Investice
101 Zálešná, Kúty Zálešná X - XI DH významné ---
102 Zálešná, Kúty Zálešná VII - IX DHS lokální ---
103 Zálešná, Kúty Zálešná VI - VII DHS lokální Investice
105 Zálešná, Kúty Zálešná IV - V DH lokální Investice
106 Zálešná, Kúty Zálešná I - II DHS lokální Investice
107 Zálešná, Kúty Zálešná I - II DHS lokální ---
109 Zálešná, Kúty Kúty DHS lokální Investice
110 Zálešná, Kúty Kúty DHS významné Investice
113 Zálešná, Kúty Sokolská DH lokální Investice
115 Zálešná, Kúty Padělky II DHS lokální ---
116 Zálešná, Kúty Padělky IV DH lokální Investice
119 Zálešná, Kúty Padělky VI DH lokální ---
121 Zálešná, Kúty Padělky IX DH lokální Investice
122 Zálešná, Kúty Vysoká Mez DHS významné Investice
125 Čepkov, Cigánov Sokolská DHS lokální Investice
126 Čepkov, Cigánov Beckovská DH lokální Investice
127 Jižní Svahy II. Valachův žleb DH lokální ---
130 Jižní Svahy II. Valachův žleb S lokální Investice
131 Jižní Svahy II. Valachův žleb DH významné Investice
137 Jižní Svahy II. Česká S významné Investice
138 Jižní Svahy II. Česká DH významné Investice
144 Jižní Svahy II. Moravská DH významné Investice
145 Jižní Svahy II. Moravská S významné Investice
146 Jižní Svahy II. Moravská DH významné Investice
153 Jižní Svahy II. SNP DH lokální ---
156 Jižní Svahy II. Křiby DH významné ---
158 Jižní Svahy II. Křiby DH lokální ---
159 Jižní Svahy II. Křiby DH významné Investice
162 Jižní Svahy II. Křiby S lokální ---
170 Jižní Svahy I. Křiby S lokální Investice
172 Jižní Svahy I. Křiby DH významné Investice
174 Jižní Svahy II. Okružní DH lokální ---
175 Jižní Svahy I. Křiby DH lokální Investice
180 Jižní Svahy I. Polní DH významné Investice
185 Jižní Svahy I. Jílová DH lokální Investice
188 Jižní Svahy I. Luční DH lokální Investice
190 Jižní Svahy I. Luční DH lokální Investice
191 Jižní Svahy I. Luční S lokální ---
192 Jižní Svahy I. 16. ZŠ DH ke zrušení Investice
194 Jižní Svahy I. Luční DHS lokální Investice
195 Jižní Svahy I. Okružní S lokální ---
196 Jižní Svahy I. Okružní DH významné Investice
197 Jižní Svahy I. Okružní S významné ---
199 Jižní Svahy I. Družstevní S lokální ---
202 Jižní Svahy I. Družstevní DH lokální Investice
203 Jižní Svahy I. Družstevní DH lokální Investice
206 Jižní Svahy I. Javorová DH ke zrušení ---
207 Jižní Svahy I. Okružní S lokální Investice
208 Jižní Svahy I. Okružní DH lokální ---
210 Jižní Svahy I. Nad Stráněmi DH lokální ---
211 Jižní Svahy I. Slunečná DH lokální ---
212 Jižní Svahy I. Slunečná DH významné Investice
214 Jižní Svahy I. Slunečná DH významné ---
216 Jižní Svahy I. Slunečná S lokální Investice
218 Jižní Svahy I. Slunečná DH lokální ---
219 Jižní Svahy I. I. segment DH významné ---
223 Jižní Svahy I. Dětská DH lokální Investice
227 Jižní Svahy I. U Trojáku DHS lokální Investice
234 Jižní Svahy II. Budovatelská DH lokální Investice
235 Jižní Svahy II. Budovatelská DH lokální Investice
237 Jižní Svahy II. Budovatelská DH lokální Investice
238 Jižní Svahy II. Podlesí II DHS ke zrušení ---
239 Jižní Svahy II. Podlesí III DHS lokální Investice
240 Jižní Svahy II. Podlesí III DHS ke zrušení ---
242 Jižní Svahy II. Podlesí IV DH lokální Investice
243 Jižní Svahy II. Podlesí I DH lokální Investice
244 Jižní Svahy II. Hony III DHS lokální Investice
245 Jižní Svahy II. Hony III DHS lokální ---
246 Jižní Svahy II. Hony III DH lokální ---
247 Jižní Svahy II. Hony II DH lokální ---
248 Jižní Svahy II. Centrální park JS DH významné Investice
249 Jižní Svahy II. Podlesí III S lokální Investice
250 Jižní Svahy II. Hony I S lokální Investice
251 Jižní Svahy II. Hony II S lokální Investice
252 Malenovice Husova DHS významné Investice
253 Malenovice Husova DH ke zrušení ---
256 Malenovice Husova DH lokální ---
258 Malenovice Mlýnská DH lokální ---
259 Malenovice Mlýnská S lokální Investice
260 Malenovice Třída Svobody DH významné Investice
262 Malenovice Třída Svobody S lokální Investice
263 Malenovice Třída Svobody DH lokální ---
267 Malenovice Třída Svobody S lokální ---
272 Malenovice Husova DH ke zrušení ---
273 Malenovice Tyršova DH ke zrušení ---
276 Malenovice Tyršova DH lokální ---
281 Malenovice Tyršova DH lokální ---
282 Malenovice Tyršova DHS lokální ---
283 Malenovice Svárovec DH lokální Investice
287 Malenovice Třída Svobody DH významné ---
290 Malenovice Chelčického DH lokální Investice
291 Malenovice Chelčického DH ke zrušení ---
294 Malenovice Milíčova DH významné Investice
297 Malenovice - staré Polní S lokální Investice
298 Malenovice - staré Slatiny DHS lokální Investice
300 Centrum Zlína Sad Komenského DH významné ---
304 Centrum Zlína Nad Ovčírnou DHS lokální Investice
305 Letná Pod Rozhlednou DH lokální Investice
306 Letná Pod Rozhlednou DHS lokální Investice
308 Letná Pod Rozhlednou S lokální Investice
311 Letná Na Vyhlídce DHS významné Investice
312 Letná Lipová DHS lokální ---
313 Letná Kotěrova DH lokální Investice
314 Letná Kotěrova DHS lokální ---
315 Podhoří Strhanec DHS významné Investice
316 Podhoří M. Alše S lokální Investice
318 Podhoří sídliště DH významné Investice
321 Podhoří sídliště S významné Investice
323 Podhoří sídliště DHS lokální ---
325 Podhoří sídliště DHS lokální ---
326 Mladcová U hřiště DH významné Investice
332 Mokrá Mokrá II DH lokální ---
337 Mokrá Mokrá I DHS lokální ---
338 Mokrá Mokrá I DHS významné Investice
341 Vršava, Burešov sídliště Vršava DH lokální Investice
343 Vršava, Burešov sídliště Vršava DH ke zrušení ---
345 Vršava, Burešov Burešov DH lokální ---
346 Kostelec Přehradní DHS lokální Investice
348 Lhotka Náves DH významné Investice
349 Lhotka u hřiště DHS významné Investice
350 Lhotka Chlum DH lokální Investice
351 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné ---
352 Příluky bytovky DH lokální Investice
353 Příluky bytovky S významné Investice
355 Zálešná, Kúty Zálešná II - III DH lokální Investice
359 Maják Fabiánka DH lokální Investice
360 Maják Fabiánka S lokální Investice
361 Maják Fabiánka DH lokální ---
362 Vršava, Burešov sídliště Vršava S významné ---
365 Lazy, Lesní čtvrť Lazy IV DHS lokální Investice
369 Podhoří sídliště DH lokální ---
371 Obeciny Staré Obeciny DH lokální Investice
372 Čepkov, Cigánov Nivy I DH lokální ---
373 Obeciny Obeciny XIX DHS významné ---
377 Jižní Svahy II. Okružní DH významné Investice
378 Jižní Svahy I. Dětská S lokální Investice
381 Prštné Náves DH lokální ---
382 Příluky Potoční DH lokální ---
383 Kostelec Zlínská DH lokální ---
384 Štípa u školy DH významné Investice
385 Velíková za úřadovnou DHS významné Investice
386 Velíková výletiště S lokální ---
387 Velíková horní konec DHS lokální Investice
388 Klečůvka   DHS významné Investice
389 Lužkovice Pod Tvrzí DH lokální Investice
390 Jižní Svahy II. Centrální park JS DH významné Investice
392 Kudlov   S významné ---
393 Kudlov   DH významné Investice
394 Jaroslavice za kapličkou DHS významné Investice
397 Maják U Majáku DH lokální ---
405 Mokrá Zlínské paseky DH lokální Investice
407 Jižní Svahy II. Podlesí V DH lokální Investice
408 Jižní Svahy II. Podlesí IV DH lokální Investice
409 Jižní Svahy II. Podlesí IV DH lokální ---
410 Jižní Svahy II. Kocanda S významné ---
411 Jižní Svahy II. Kocanda S významné ---
412 Salaš za úřadovnou S významné ---
413 Malenovice - staré V Olší DHS lokální Investice
414 Mokrá Mokrá II DHS lokální Investice
416 Jižní Svahy II. Centrální park JS S lokální ---
417 Jižní Svahy II. Centrální park JS S lokální ---
418 Jižní Svahy II. Centrální park JS S lokální ---
419 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné ---
420 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné Investice
421 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné ---
423 Jižní Svahy II. Podlesí V DH významné Investice
424 Jižní Svahy II. Podlesí V DH významné Investice
425 Jižní Svahy II. Podlesí V DH lokální Investice
426 Jižní Svahy II. Podlesí V DH lokální ---
427 Jižní Svahy II. Centrální park JS DH významné Investice
428 Louky Náves DH významné Investice
429 Lazy, Lesní čtvrť Kamenná S lokální ---
430 Centrum Zlína Dlouhá DH lokální Investice
432 Štípa Stará cesta DH lokální Investice
433 Štípa Stará cesta DH lokální Investice
434 Jižní Svahy II. Bydlení u CPJS DH lokální ---
435 Jižní Svahy II. Zelinova DH významné ---
436 Jižní Svahy II. Zelinova DH lokální Investice
437 Jižní Svahy II. Hony III DH lokální Investice
438 Jižní Svahy II. Středová DH lokální Investice
439 Jižní Svahy II. Středová DH lokální ---
440 Jižní Svahy II. Středová S lokální ---
441 Jižní Svahy II. Středová S lokální ---
442 Maják Nová točna DHS významné Investice
443 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné ---
444 Prštné Rybníky DHS významné Investice
446 Kvítková, Díly Kvítková DHS lokální Investice
447 Kostelec Lázeňská DH lokální Investice
449 Salaš náves DH lokální ---
450 Jaroslavice náves DH lokální ---
451 Jižní Svahy II. Centrální park JS DH lokální  
452 Příluky nová rezidence DH lokální  

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '17»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČ: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky