Výzva k zapojení partnerů do přípravy a realizace IPRÚ_2.7.2014

Projekt „Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020“ je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu  technická pomoc a státního rozpočtu ČR, registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/97.00265

 

Výzva k zapojení partnerů do činnosti pracovních skupin v rámci přípravy Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020

 

Statutární město Zlín vyzývá zájemce o partnerství v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020 (dále jen „IPRÚ“) k zapojení do činností tematických pracovních skupin, které budou na partnerském principu připravovat integrované projekty, směřující k naplnění strategie IPRÚ. Partnerem IPRÚ se může stát každý subjekt, splňující níže uvedené podmínky.

Pro přípravu IPRÚ jsou zřízeny 4 pracovní skupiny, jejichž zaměření odpovídá schváleným prioritním oblastem IPRÚ. Podrobné informace o IPRÚ, jeho územním a tematickém zaměření a informace o realizaci partnerství jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy.

 

Podmínky zapojení partnerů do přípravy IPRÚ:

1. Druh subjektu:

Přípravy IPRÚ na principu partnerství se mohou účastnit města a obce, další subjekty veřejné správy, podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

2. Relevance subjektu pro přípravu IPRÚ

a) Relevance subjektu pro přípravu IPRÚ na základě analýzy stakeholderů

V rámci zpracování analytické částí IPRÚ bude provedena analýza stakeholderů, tj. identifikace subjektů, které jsou vzhledem ke svému významu, vlivu a potenciálnímu zájmu a s přihlédnutím  k územnímu a tematickému zaměření IPRÚ, pro přípravu IPRÚ relevantní. Tyto subjekty budou přímo osloveny statutárním městem Zlínem s nabídkou účasti v konkrétní pracovní skupině.

b) Relevance subjektu pro přípravu IPRÚ na základě projevení opodstatněného zájmu

Partnerem při přípravě a realizaci IPRÚ se může stát i subjekt, který nebyl identifikován v rámci analýzy stekeholderů, pokud má připraven projektový záměr, který současně splňuje všechny následující podmínky:

  1. bude realizován ve vymezeném území IPRÚ,
  2. má převažující dopad na vymezené území IPRÚ,
  3. je v souladu se zaměřením strategie IPRÚ,
  4. má potenciál významně přispět k integrovanému řešení příslušného specifického cíle respektive opatření IPRÚ,
  5. je způsobilý k financování z příslušných operačních programů programového období 2014-2020 na území ČR.

3. Způsob posouzení relevance subjektu dle bodu 2.b)

Zájemce o partnerství při přípravě a realizaci IPRÚ stručně popíše svůj projekt do připravené Šablony projektového záměru, která je přílohou č.2 této výzvy a odešle jej  manažerovi IPRÚ e-mailem nebo poštou na adresu:

 

Ing. Martin Habuda
Manažer IPRÚ
Oddělení koordinace projektů
Magistrát města Zlína
nám. Míru 12, 761 40 Zlín


tel.: 577 630 166
email: martinhabuda@zlin.eu

 

Manažer IPRÚ posoudí relevanci projektového záměru dle podmínek 1 až 5, uvedených výše v bodě 2.b) a navrhne garantovi přípravy IPRÚ, Mgr. Miroslavu Kašnému, náměstku primátora, přijetí či nepřijetí zájemce o partnerství do příslušné pracovní skupiny. Po rozhodnutí garanta obdrží zájemce o partnerství písemnou informaci o přijetí či nepřijetí k účasti na přípravě IPRÚ včetně řádného zdůvodnění a včetně případných dalších instrukcí a informací.

 

4. Termíny výzvy

Tato výzva je kontinuální po dobu přípravy a realizace IPRÚ. V okamžiku, kdy budou ve vazbě na strategii IPRÚ jednotlivé cíle a opatření IPRÚ naplněny projekty (naplnění indikátorů IPRÚ, vyčerpání příslušné části alokace IPRÚ), bude sice možné přizvat další relevantní partnery, avšak jejich projekty již bude možné zařadit pouze do souboru náhradních projektů.

 

5. Doplňující podmínky

  1. V případě, že v průběhu přípravy nebo realizace IPRÚ vyplyne, že partnerství daného subjektu při přípravě a realizaci IPRÚ není účelné nebo relevantní, bude spolupráce s daným subjektem v rámci procesu ukončena. Podmínkou tohoto kroku je jeho řádné písemné zdůvodnění.
  2. Partnerstvím subjektu při přípravě a realizaci IPRÚ a jeho účasti v pracovní skupině / pracovních skupinách nevzniká tomuto subjektu automatický nárok na zařazení jeho projektového záměru do IPRÚ. To je podmínka nutná, ne však postačující. Výběr konkrétních projektů do IPRÚ se řídí Manuálem integrováných plánů rozvoje území, který bude partnerům představen při jednání pracovních skupin.
  3. Statutární město Zlín si vyhrazuje právo tuto výzvu průběžně upřesňovat v souladu s metodikami a dalšími dokumenty, které přípravu a realizaci IPRÚ ovlivňují a jsou pro něj závazné. Upřesněná výzva bude publikována s příslušným datem platnosti.

 

6. Přílohy:

  1. Obecná informace pro partnery IPRÚ
  2. Šablona projektového záměru

 

Zpracoval: Ing. Martin Habuda, manažer IPRÚ

Datum platnosti od: 2.7.2014

dokumenty ke stažení

.pdf Příloha č. 1_Obecna informace pro partnery IPRU 216,21 kB
.doc Příloha č. 2_Šablona projektového záměru 164,5 kB
.doc Vymezení území IPRÚ Zlín 2014 - 2020 201 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)