Zlín, Díly VI. a křižovatka ul. Štefánikova

Popis akce:

Ulice Díly VI.
    Předmětem zakázky je oprava místní komunikace v ulici Díly VI. a to v úseku od
stykové hrany s ulicí Štefanikovou po přechod pro chodce v křižovatce s ulicí tř. T.
Bati, tj. v místě, kde žulové kostky přecházejí v živičnou úpravu. Jedná se o
frekventovanou místní komunikace s povrchem z žulových kostek. Šířka vozovky je
oboustranně ohraničena žulovými obrubníky s chodníky.
Z hlediska šířkového uspořádání se jedná o dvoupruhovou komunikaci šířky
cca 10,50 m (2x3,50 m + vystřídaný odbočovací pruh šířky 3,50 m)
Stávající povrch vozovky je tvořen drobnou žulovou kostkou. Dle provedené
diagnostiky vozovky je provozní způsobilost vozovky hodnocena klasifikačním
stupněm 5 – havarijní stav, je nutná okamžitá oprava.
     V rámci stavebních úprav je navrženo odstranění žulových kostek, lokální vysprávka
stmelených vrstev a zpětná pokládka dvou živičných vrstev v celkové tl. 100 mm.
Technologií oprav nedochází k navýšení nivelety oproti stávajícímu stavu.
Oboustranné chodníky z dlažby 300/300 budou rozebrány a budou nahrazeny
betonovou zámkovou dlažbou, skladba i formát budou v souladu s metodickými
pokyny pro projektování, realizaci a údržbu chodníků ve městě Zlíně
„Chodníky 300".

Ulice Štefánikova:
     Na ulici Štefánikově v prostoru křižovatky s ulicí Díly VI jsou navrženy dva značené
přechody pro chodce s nezbytnými stavebními úpravami, které zajistí bezpečné
přecházení chodců. Jedná se hlavně o zúžení jízdního profilu na šířku 7,50 m mezi
oboustrannými obrubníky a zapracování bezbariérových prvků. Značené přechody pro
chodce budou nasvětleny speciálním osvětlením.
Stavební úpravy v ulici Štefanikově budou probíhat současně s obnovou živičných
vrstev v ulici Štefanikově (součást jiné stavby) Vodorovné DZ bude realizováno
následovně až po pokládce nové obrusné vrstvy.

dokumenty ke stažení

.pdf C_101-2_SIT_ZLIN-DILY_DSP 2344,94 kB

Kontakt:

Ing. Martin Poláček
tel.: +420 577 630 602
email: martinpolacek@zlin.eu

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«srpen '18»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky