Zřizovací listina

Statutární město Zlínv souladu s ustanovením § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 24-26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě usnesení Zastupitelstva města Zlína č. 5/4Z/2003 ze dne 3. dubna 2003, č. 7/14Z/2004 ze dne 25. června 2004 a č. 20/21Z/2005 ze dne 19. května 2005

V Y D Á V Á

pro organizační složku ALTERNATIVA - kulturní institut Zlín, ul. Osvoboditelů 3778, Zlín tuto

ZŘIZOVACÍ LISTINU

Čl. I. Zřizovatel

Statutární město Zlín
zastoupené Mgr. Tomášem Úlehlou, primátorem
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
IČ: 00283924

Čl. II. Organizační složka

Název: ALTERNATIVA - kulturní institut Zlín
Sídlo: ul. Osvoboditelů 3778, Zlín

Čl. III. Účel

Účelem organizační složky je rozvoj nejrůznějších kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost s cílem nabídnout kvalitní možnost využití volného času.

Čl. IV. Předmět činnosti

 1. Organizační složka nabízí široké veřejnosti kvalitní využití volného času. Vedle výtvarné galerie bude poskytovat širokou nabídku kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit, zejména přednášky, veřejné čtení, večery poezie, divadlo jednoho herce, veřejné besedy, aukce, módní přehlídky, loutkové divadlo, recitály, komorní koncerty, předvádění firem, prezentace žáků všech stupňů škol apod.
 2. Činnost organizační složky může být zajišťována ve spolupráci s jinými organizacemi.
 3. Rozšíření činností mimo kulturu nebo volnočasové aktivity je možné pouze se souhlasem zřizovatele.

Čl. V. Oprávněné osoby organizační složky

 1. Jménem organizační složky je oprávněn jednat:
  • vedoucí organizační složky, který může uzavírat objednávky či smlouvy v obchodních případech do 30.000,- Kč, nad tuto částku vedoucí odboru dle kompetencí, stanovených Radou města Zlína. Vedoucí organizační složky může krátkodobě pronajímat nebytové prostory ke komerčnímu využití dle podmínek stanovených Radou města Zlína.
  • V době nepřítomnosti vedoucího jeho zástupce dle vymezeného rozsahu pověření v písemné plné moci.
 2. Vedoucí je jmenován a odvoláván tajemníkem.
 3. Za činnost, svěřený majetek, hospodaření a rozvoj organizační složky je plně zodpovědný vedoucí.
 4. Vedoucí stanovuje se souhlasem zřizovatele vnitřní organizační strukturu, její organizační řád a vnitřní směrnice dle provozních potřeb při respektování všech právních norem platných v České republice a v souladu s interními předpisy zřizovatele.
 5. Všichni pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci zřizovatele.

Čl. VI. Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizační složky ve vztahu k majetku

Čl. VII. Hospodaření organizační složky

Čl. VIII. Ostatní práva a povinnosti

Čl. IX. Přechodná a závěrečná ustanovení

Ve Zlíně dne 20. 5. 2005
Mgr. Tomáš Úlehla
primátor

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)