Akce pro veřejnost

Den Země 2014

 Také v roce 2014 proběhla ve Zlíně tradiční kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, Den Země.
 V průběhu období od 13. do  27. dubna 2014 připravil Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína pestrý program pro obyvatele Zlína i blízkého okolí. Téma letošního ročníku Dne Země znělo "Les a jeho obyvatelé".
Kampaň začala sobotní akcí „Ranč v sedle“ v neděli 13. dubna 2014. Byl připraven program pro děti i rodiče u koní. Dále program pokračoval cyklojízdou „Na kolech do přírody“ ve spolupráci s organizací CYKLO Zlín.

 Další významnou aktivitou bylo uspořádání přednášky pro veřejnost a školy v 14-15 Baťově institutu na téma k ochraně přírody – Typy lesů a jejich květena, přednášel Ing. Jaroslav Hrabec, vedoucí oddělení ochrany přírody Zlínského kraje a druhá část přednášky byla věnována Významu živočichů v lesním ekosystému, přednášel RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D., Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci.

Velmi pestrý byl hlavní program na náměstí Míru a v parku Svobody ve čtvrtek 24. dubna. Krásné jarní počasí vylákalo ze škol a domovů mnoho dětí i dospělých, kteří se mohli aktivně zapojit do připravených aktivit. Během dopoledne se na náměstí střídali žáci zlínských základních a mateřských škol při vystoupeních na pódiu, při tvoření z přírodnin či poznávacích soutěžích. V odpoledních hodinách potom veřejnost zaujala komentovaná ukázka dravců, povídání pana Karla Kerouše o chráněných druzích živočichů včetně živých exemplářů nebo nakonec vystoupení legendární zlínské kapely TOKYO.
V parku Svobody si děti vyzkoušeli stromolezecké i pohybové aktivity.
Sobota patřila akci "Útulkové jaro" na Vršavě v útulku pro zvířata v nouzi. Veřejnost mohla vyvenčit psy a strávit odpoledne s doprovodným programem pro děti i dospělé.

Z dalšího bohatého doprovodného programu ke Dni Země stojí za zmínku nedělní Pasekářská stezka – vycházka pro veřejnost s odborným výkladem o krajinném rázu, rostlinách a živočiších.

Pro školní kolektivy byla vyhlášena výtvarná soutěž o atraktivní ceny.

Stejně jako v předchozích letech výborně fungovala spolupráce mezi Magistrátem města Zlína, školami, organizacemi, firmami a širokou veřejností.
Řada zlínských základních i mateřských škol se v rámci kampaně zapojila do úklidu vybraných lokalit ve městě, za což jim patří poděkování.

Každoročně je v rámci kampaně ke Dni země vyhlašována také fotosoutěž k tématu daného roku. Letošní téma "Les a jeho obyvatelé" láká fotografy do přírody během jara, léta i podzimu, protože uzávěrka soutěže je letos již 15.9.2014. Výstava k této fotosoutěži proběhla v měsíci listopadu v Galerii zlínské radnice (2. patro).


Děkujeme všem, kteří letošní program připravili nebo poskytli příjemné zázemí a sponzorské dary. Poděkování patří také těm, kteří se do kampaně aktivně zapojili.

Úklid města zajistili:
Základní a mateřské a střední školy ve Zlíně

Spolupracující organizace a subjekty:
DDM ASTRA Zlín, Technické služby Zlín, Městská policie Zlín, Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, ZOO Zlín, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ekocentrum Čtyřlístek, ZO ČSOP Hošťálková, Junák - svaz skautů a skautek ČR, sdružení UNGUŽBUNGUDUNGU, Zlínský svaz včelařů, České dráhy, Myslivecké sdružení Louky – Včelín, Univerzita Tomáše Bati, Asekol, Eko-kom, a další.

Finanční podporu poskytli:
ALSPO ZLÍN s. r. o.

CENTROPROJEKT GROUP a. s.

DERATEX, spol. s r. o.

DERC, spol. s r. o.

EKODRILL, s. r. o.

KVASAR, spol. s r. o.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Noventis s. r. o.

Fe MARKET - recycling, s. r. o.

Moravský Peněžní Ústav

Pozemní stavitelství Zlín a. s.

AREKOP

Alpiq Generation (CZ) s. r. o.

METRANS, a. s.

 

Den Země 2013 ve Zlíně

V uplynulém měsíci dubnu proběhla ve Zlíně tradiční kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, Den Země.
V průběhu týdne od 20. do 28. dubna 2013 připravil Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína bohatý program pro obyvatele Zlína i blízkého okolí. Téma letošního ročníku Dne Země znělo "Chráněné druhy rostlin a živočichů".
Kampaň začala sobotní akcí "Útulkové jaro", kdy na Vršavě v útulku pro zvířata v nouzi, veřejnost mohla vyvenčit psy a strávit odpoledne s doprovodným programem pro děti i dospělé.

Úspěšný byl hlavní program na náměstí Míru a v parku Komenského v úterý 23. dubna. Krásné jarní počasí vylákalo ze škol a domovů mnoho dětí i dospělých, kteří se mohli aktivně zapojit do připravených aktivit. Během dopoledne se na náměstí střídali žáci zlínských základních a mateřských škol při vystoupeních na pódiu, při tvoření z přírodnin či poznávacích soutěžích. V odpoledních hodinách potom veřejnost zaujala komentovaná ukázka dravců či vystoupení studentské hudební kapely.
V parku Komenského si děti vyzkoušeli stromolezecké i pohybové aktivity.
Z dalšího bohatého doprovodného programu ke Dni Země stojí za zmínku Pasekářská stezka, Pohádkový les, Ranč v sedle, ale také přednáška pro veřejnost a školy v aule Akademia centra UTB ve Zlíně. Pro školní kolektivy byla vyhlášena výtvarná soutěž o atraktivní ceny.

Stejně jako v předchozích letech výborně fungovala spolupráce mezi Magistrátem města Zlína, školami, organizacemi, firmami a širokou veřejností.
Řada zlínských základních i mateřských škol se v rámci kampaně zapojila do úklidu vybraných lokalit ve městě, za což jim patří poděkování.

Každoročně je v rámci kampaně ke Dni země vyhlašována také fotosoutěž k tématu daného roku. Letošní téma "Chráněné druhy rostlin a živočichů Zlínského kraje" láká fotografy do přírody během jara, léta i podzimu, protože uzávěrka soutěže je letos až 18.10.2013. Více informací na www.zlin.eu, odkaz na hlavní straně v bannerech. Výstava k této fotosoutěži proběhne v měsíci listopadu v Galerii zlínské radnice (2. patro).


Děkujeme všem, kteří letošní program připravili nebo poskytli příjemné zázemí a sponzorské dary. Poděkování patří také těm, kteří se do kampaně aktivně zapojili.

Úklid města zajistili:
MŠ Kúty, MŠ Kudlov, ZŠ Okružní, ZŠ Štípa, ZŠ církevní, ZŠ Komenského 1, ZŠ Komenského 2, ZŠ Křiby, SŠ hotelová, Gymnázium Lesní čtvrť, ZŠ Štefánikova, ZŠ Dřevnická, MŠ tř. T. Bati, Gymnázium TGM a Jazyková škola, ZŠ Slovenská, ZŠ Kvítková, ZŠ M. Alše, ZŠ E. Zátopka, ZŠ pedagog. a soc., MŠ Slínová, ZŠ praktická Mostní, ZŠ Malenovice a MŠ Sokolská.
Spolupracující organizace a subjekty:
DDM ASTRA Zlín, Technické služby Zlín, Městská policie Zlín, Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, ZOO Zlín, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ekocentrum Čtyřlístek, ZO ČSOP Hošťálková, Junák - svaz skautů a skautek ČR, sdružení UNGUŽBUNGUDUNGU, Zlínský svaz včelařů, České dráhy, Myslivecké sdružení Louky – Včelín, Univerzita Tomáše Bati, Asekol, Eko-kom, Hany Bany, Rádio Čas a další.

Finanční podporu poskytli:
ALPIQ Zlín, Jelínek Trading, Arekop, Sygnum, SMO Otrokovice, Deratex, Pozemní stavitelství, DERC, Noventis, Moravský peněžní ústav, Alspo, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, Ekodrill,  Proko – projekční a inženýrská kancelář, MRB Sazovice, Manag, MANDS.
 

Poděkování - Den Země 2012 ve Zlíně

K jarním akcím ve městě Zlíně už po desetiletí patří oblíbená kampaň zaměřená k ochraně životního prostředí, Den Země. I letos v průběhu týdne od 20. dubna do 1. kvěna mohli zlíňané i hosté našeho města navštívit celou řadu zajímavých akcí, jako byly především exkurze na zajímavá přírodní místa, ekojarmark, motivační hry v přírodě pro různé věkové skupiny, organizované úklidy lokalit ve městě nebo zajímavé přednášky k chráněným územím Zlínska a semináře na odpady a obaly.
Téma letošního ročníku Dne Země znělo "Chráněná území". Stejně jako při loňských ročnících skvěle fungovala spolupráce mezi Magistrátem města Zlína, školami, organizacemi, firmami a širokou veřejností. Zapojily se nejen děti všech věkových skupin, ale i jejich rodiče a prarodiče. K nejúspěšnějším počinům patřil kromě oblíbeného Pohádkového lesa, Netopýřího výšlapu, Pasekářské stezky, programu na Biofarmě Juré nebo Ekojarmarku i nový program pro veřejnost v parku Svobody u zámku. Opravdu jsme nečekali, že takto naplánované odpoledne v parku se tak povede, že budou soutěžit v různých připravených aktivitách nejen děti, ale i dospělí. Park skýtal přitažlivé stromolezecké aktivity, florbal v přírodě, tvoření z přírodnin. Na své si přišli i milovníci zvířat při tanečním vystoupení psů nebo při živé expozici dravců.
Další novinkou letošní kampaně byla akce přímo v srdci Hostýnských hor, nazvaná "Ranč v sedle". Během celého slunečného dne navštívilo tento ranč přes 100 návštěvníků, pro které organizátoři akce a magistrát města připravili například vození na koni a poníkovi, skákání v pytli, střílení z praku, rybolov a kriket za drobné odměny. Velkým tahákem bylo vystoupení žongléra, a to pro děti i dospělé, neboť si mohli všechny atrakce po celou dobu sami vyzkoušet. Dále zde bylo volně přístupné velké pískoviště, trampolína, pro dospělé příjemné posezení a opékání špekáčků. Během dne bylo možné prohlédnout si stáje, čerstvě narozené hříbě i odrostlejší hříbata, dovědět se něco o péči o koně a vyzkoušet si pár věcí i prakticky (česání koně, čištění boxu atp.).

Ke zlínské kampani již třetím rokem také neodmyslitelně patří vyhlašovaná Fotosoutěž Den Země, která se vztahuje vždy k tématu daného roku. Protože letošní téma Chráněná území Zlínska láká fotografy do přírody především v jarních měsících, uzávěrka letošní Fotosoutěže Den Země je posunuta až na konec měsíce června. Znáte-li někde na Zlínsku území významné svým krajinným rázem, výskytem chráněných druhů atd., které by si zasloužilo ochranu, máte možnost se o svém objevu ještě podělit s ostatními a poslat nám fotografii. Více informací na www.zlin.eu, odkaz na hlavní straně v bannerech.
Uzávěrka: 26. 6. 2012
Výstava fotografií: 18. 7. 2012 - 31. 8. 2012, Galerie 2. patro, zlínská radnice

Děkujeme všem, kteří skvělý program připravili nebo poskytli příjemné zázemí a sponzorské dary, a také těm, kteří se do akcí aktivně zapojili.
Úklid města zajistili:
MŠ Kudlov, ZŠ Nová cesta, Speciální a Praktická škola Lazy, ZŠ církevní, ZŠ Komenského 1, ZŠ Kříby, SŠ hotelová, Gymnázium Lesní čtvrť, MŠ tř. T. Bati, Gymnázium TGM a Jazyková škola, ZŠ Slovenská, ZŠ Kvítková, ZŠ M. Alše, ZŠ pedagog. a soc., MŠ Slínová, MŠ tř. Svobody, MŠ Sokolská a ZŠ praktická Mostní
Spolupracující organizace a subjekty:
DDM ASTRA Zlín, EKO-KOM, Technické služby Zlín, Městská policie Zlín, Odbor městské zeleně MMZ, Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Zoo a zámek Zlín, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Biofarma Juré, Muzeum JV Moravy, Junák - svaz skautů a skautek ČR, sdružení UNGUŽBUNGUDUNGU, MŠ Slovenská 1808 "Na cestě za zdravím", Kamarád NENUDA, Útulek pro zvířata v nouzi Vršava, UTB – projekt Němá tvář a další.
Finanční podporu poskytli:
ALPIQ GENERATION, ASEKOL, MRB Sazovice, Foto CZ , České dráhy, Jelínek Trading, Arekop, Deratex, DERC, Proko, Noventis, Moravský peněžní ústav, Centroprojekt, Pozemní stavitelství Zlín, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, Ekodrill, EKO-KOM, MANAG, V – Projekt Zlín - projekční kancelář.

Stromové slavnosti a vyhlášení výsledků ankety Strom roku 2011

Naše město se letos poprvé připojilo k tradičním oslavám Dne stromů. Děkujeme všem, kteří se k nám připojili v přípravě programu ve městě, neboť oslavy se opravdu povedly. Vůbec první nápad slavit Den Stromů vznikl v USA. Historicky v České republice oslavy vrcholily zejména před druhou světovou válkou, kdy okrašlovací spolky hojně vysazovaly stromy. Ve Zlíně jsme podle historických pramenů tyto oslavy nazvaly Stromové slavnosti.

Je na místě tedy poděkovat těmto firmám a organizacím:

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Zlín a Lesní správa Bystřice pod Hostýnem,
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p.o.,
Mateřská škola Zlín-Kudlov, p.o.,
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, o.s.,
Radovan Kučera, OREZSTROMU.CZ,
Líska, o.s.

Stromové slavnosti ve Zlíně zahájili děti a rodiče v mateřské škole na Kudlově "Šmoulím výšlapem", plným her o stromech a lese.

První strom, který byl ve Zlíně na letošních oslavách vysazen, byl okrasný kultivar ambroně západního pochází ze Severní Ameriky. Vysadil jej náměstek primátora Bedřich Landsfeld 20. října na akci Den stromů v parku Svobody u zlínského zámku. Tento druh stromu ještě ve Zlíně nemáme, na podzim se krásně barví. V parku během dne bylo připraveno zážitkové lezení po stromech, sázení vánočních stromečků do květináčů, ekohry na trávě, tvoření z březového proutí a další zajímavosti.
Ovšem hlavním bodem programu celého dne bylo vyhlášení výsledků ankety Strom roku 2011. V rámci prvního ročníku této ankety se sešlo celkem 9 velmi pěkných návrhů. Mezi nimi byly stromy jak původní (několik hrušní, lípa pod.) tak cizokrajné (např. cedr na Mladcové). Do ankety bylo doručeno celkem 415 platných hlasů, což potvrzuje docela velký zájem o tuto anketu. Zcela jednoznačně a s velkým náskokem vyhrál strom, který navrhly děti z ekokroužku ze Štípy. Je jím lípa u kostela ve Štípě. Strom získal celkem 261 platných hlasů! Vítězný strom takto získal bezplatné odborné ošetření, které se bude realizovat v příštím roce v rámci kampaně Den Země 2012. Děti z ekokroužku byly za svůj návrh odměněni drobnými pozornostmi.

Od 24. října do 11. listopadu v galerii na zlínské radnici byla nainstalována zajímavá výstava fotografií Památné a významné stromy Zlínska, kde nechyběly i fotografie navržených stromů města Zlína do ankety Strom roku 2011.
 

Výsadba 200 ks lipových sazenic a 52 ks švestek a třešní v Malenovicích a na Jižních Svazích
28. října završila oslavy Stromové slavnosti. Výsadbou se město Zlín připojilo k pokusu o mezinárodní rekord v počtu vysazených stromů. Pokus zorganizovala Nadace Partnerství, při kterém 4 014 lidí během jednoho dne na území České republiky vysadilo celkem 6 919 stromů libovolného druhu.

 

 

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut ve Zlíně 2011

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství děkuje všem partnerům a spolupořadatelům kampaně:

Student Agency, Hudy sport, Autoškola Vrla, ZLINEX TRANS, s.r.o., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., České dráhy a. s, Městská policie Zlín, DSZO a. s., Technické služby Zlín, s.r.o., Eufour PR, s.r.o., Asekol, s.r.o., DDM ASTRA Zlín, p. o., HEPA outdhoor fitness Zlín, ZŠ Kvítková, ZŠ Štefánikova, ZŠ M. Alše, MŠ Slovenská 1808, Střední hotelová škola Zlín, TJ Sokol Prštné, Charita Zlín, o.s., regionální pracoviště BESIP pro Zlínský kraj, a dalším.


Evropský týden mobility každoročně probíhající ve dnech 16. – 22. září je kampaň pro obyvatele měst a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy.

Již po sedmé se město Zlín svými akcemi připojilo k této kampani, která se těší rok od roku většímu zájmu ze stran škol a dalších subjektů, ale hlavně veřejnosti. Připraven byl bohatý program pro všechny věkové kategorie, tentokrát na téma "Doprava a zdraví" s heslem "Alternativní doprava". Proto i jarmark 22. září, pořádaný v rámci kampaně na náměstí Míru, byl plný zajímavých expozic a tvoření v tomto duchu. Příchozí si mohli zasportovat na trampolíně, chodících pásech nebo soutěžit ve stáncích a rukodělně tvořit. Na podiu zároveň probíhal pestrý program se spoustou her pro děti. Přistaveny byly i volně přístupné historické vozy společnosti DSZO, trolejbus 9Tr a autobus Š 706 RTO. Tento vůz byl rekonstruován včetně nátěrů a některých detailů v interiéru do podoby, jak vypadala MHD ve Zlíně a Otrokovicích v osmdesátých letech minulého století. Pro podporu využívání MHD jako formy dopravy byly dětem i dospělým rozdávány při soutěžích kromě drobných odměn také jízdenky MHD. K další velmi navštěvované expozici patřila na náměstí Roadshow E.ON a Mercedes Benz s ukázkami vozů na alternativní pohon. Vodní bar MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ se také těšil velkou návštěvnosti.

Kromě oblíbeného jarmarku na náměstí Míru si okolo 200 školáků užilo především sportovaní na tzv. "Zelené ulici", uzavřeném Tyršově nábřeží. Rodiny s dětmi zase uvítaly již tradiční lampiónový průvod městem. V parku Komenského pořádala HEPA outdoor fitness Zlín zábavnou sportovní aktivitu DiskGolf s létajícími talíři.

V další dny kampaně připravily České dráhy sobotní promoakci a jízdu zvláštním vlakem na Slovensko, dále byla připravena pro veřejnost beseda na radnici na téma cyklodoprava, na Havlíčkově nábřeží nechyběla akce Veselá cyklostezka a v Malenovicích Dopoledne na dopravním hřišti. V pátek se opět uskutečnil v lese na Lesní čtvrti oblíbený výšlap do lesa – Šlapáček, v neděli navštívil velký počet zájemců vesnické stavení s jejich obyvateli, biofarmu Juré.


 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)