Aktuality

Realizace projektů IPRM ukončena
(duben 2016)

Významnou finanční částkou, kterou v období EU 2007 – 15 mohlo využít statutární město Zlín na realizaci projektů, byla dotace ve výši 18 milionů EUR z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP). Tato částka byla pro město Zlín vyčleněna z rozpočtu ROP na realizaci projektů, které naplňují strategické cíle Integrovaného plánu rozvoje města Zlína „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín" (IPRM). V rámci IPRM bylo financováno šest projektů v centru města. Prvním a největším projektem byla výstavba „Kulturního a univerzitního centra Zlín" (KUC). Objekt KUC navštěvují obyvatelé města i regionu již od konce roku 2010.


Formou architektonické soutěže byla vybrána finální podoba revitalizace prostranství v centru města v těsné blízkosti KUC, a to Gahurova prospektu, parku Komenského a podchodu na náměstí Práce. Projekt „Revitalizace Gahurova prospektu – předprostor KUC ve Zlíně" byl ukončen v roce 2013, o rok později byla dokončena fyzická realizace projektů „Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně" a „Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně".


V roce 2014 byla zahájena realizace projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín" - rekonstrukce objektu bývalé knihovny F. Bartoše. Dnes slouží objekt – Zlínský klub 204 - jako centrum pro volnočasové aktivity obyvatel města a blízkého okolí. Kromě zázemí pro občanská sdružení aktivní v kulturním životě města Zlína je zde je zde také centrum pro setkávání seniorů, pro matky s dětmi a další společenské aktivity.


Posledním projektem spolufinancovaným z ROP v rámci IPRM, byla „Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína". Výstupem projektu je bezpečná dostupnost centra města pro pěší i cyklisty.
Kromě projektů města byly v době realizace do IPRM průběžně zařazovány také projekty dalších subjektů, v největším počtu projekty UTB. Na základě potvrzení souladu či zařazení do IPRM mohl projekt získat bodové zvýhodnění žádosti o dotaci předložené do tématických operačních programů.


„Projekty které byly v rámci IPRM realizovány v centru města, velmi přispěly k dalšímu zkvalitnění života obyvatel Zlína a blízkého okolí a k celkovému zlepšení prostředí v centru města", uvedl Miroslav Adámek, primátor a současně předseda řídícího výboru IPRM, a dodal: „Lidé zde tráví mnohem více času, máme od nich hodně pozitivních ohlasů".


K 31.12.2015 byla realizace IPRM ukončena a IPRM přešel do etapy udržitelnosti. V období udržitelnosti se bude i nadále scházet Řídící výbor IPRM a dohlížet na plnění monitorovacích indikátorů a dalších závazků, které plynou ze smluv o poskytnutí dotací ROP. Zprávy o plnění smluvních podmínek budou předávány poskytovateli dotace.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Končí realizace projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Zlína „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín"
(březen 2015)

Významnou finanční částkou, kterou v programovém období EU 2007 – 13 mohlo využít statutární město Zlín na realizaci projektů, byla dotace ve výši 18 milionů EUR z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP). Tato částka byla pro město Zlín vyčleněna z rozpočtu ROP na realizaci projektů, které naplňují strategické cíle Integrovaného plánu rozvoje města Zlína „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín" (IPRM).

IPRM je koncepční dokument, který je zaměřen na rozvoj zóny vymezené v centru města. V rámci této zóny jsou podporovány aktivity vzdělávacího, společenského a kulturního charakteru, revitalizace ploch v centru města i projekty vzdělávací nebo podporující rozvoj vědy a výzkumu.

V roce 2008 byl ustaven Radou a Zastupitelstvem města Zlína Řídící výbor IPRM. Hlavní náplní činnosti výboru je koordinace činností a dohled nad průběhem přípravy, realizace a monitoringu IPRM dle podmínek dotačního titulu ROP. V souladu s principem partnerství ve výboru působí kromě zástupců města také zástupci Univerzity T. Bati ve Zlíně (UTB), Zlínského kraje, Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, Filharmonie B. Martinů a zástupce ROP, Úřadu Regionální rady Střední Morava.

Prvním projektem, který byl s využitím dotace z ROP v rámci IPRM realizován, byl projekt „Kulturní a univerzitní centrum Zlín" (KUC). Předmětem bylo vybudování polyfunkční budovy pro kulturní, společenské a vzdělávací akce včetně koncertů Zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, která má v objektu KUC své zázemí. Objekt KUC navštěvují obyvatelé města i regionu již od konce roku 2010.

V roce 2011 byla zahájena příprava dalších tří projektů IPRM. Formou architektonické soutěže byla vybrána finální podoba revitalizace prostranství v centru města v těsné blízkosti KUC, a to Gahurova prospektu, parku Komenského a podchodu na náměstí Práce. Projekt „Revitalizace Gahurova prospektu – předprostor KUC ve Zlíně" byl ukončen v roce 2013, o rok později byla dokončena realizace projektů „Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně" a „Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně".

V roce 2014 byla zahájena realizace projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín". Cílem projektu bylo rekonstruovat objekt bývalé knihovny F. Bartoše k dalšímu využití. V současnosti již rekonstruovaný objekt – Zlínský klub 204 -slouží jako centrum pro volnočasové aktivity obyvatel města a blízkého okolí. Kromě zázemí pro občanská sdružení aktivní v kulturním životě města Zlína je zde je zde také centrum pro setkávání seniorů, využití pro matky s dětmi a další společenské aktivity.

Posledním projektem spolufinancovaným z ROP v rámci IPRM, jehož realizace dosud probíhá, je „Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína". Výstupem projektu bude zlepšení dostupnosti centra pro pěší, rekonstrukce současně umožní i bezpečný přístup cyklistů do centrální části města. Projekt bude dokončen v polovině roku 2015.

Kromě projektů města byly v době realizace do IPRM průběžně zařazovány také projekty dalších subjektů, v největším počtu projekty UTB, a to na základě žádostí předložených k projednání Řídícímu výboru IPRM. Pokud byl projekt v souladu se strategií a zónou IPRM, rozhodl výbor o jeho zařazení do IPRM. Na základě potvrzení souladu či zařazení do IPRM mohl projekt získat bodové zvýhodnění při hodnocení žádosti o dotaci předložené do tématických operačních programů."

 

 

archiv aktualit

.doc Čerpání evropských dotací pokračuje 67 kB
.doc Zlínské stavby uspěly v soutěži Stavba roku 2013 Zlínského kraje 61 kB
.doc Realizace IPRM Zlín pokračuje projektem Rekonstrukce objektu tř. Tomáše Bati 204, Zlín 62,5 kB
.doc Zastupitelstvo města Zlína schválilo financování projektů v rámci IPRM 45 kB
.doc Vyhlášena výzva pro individuální projekty naplňující IPRM 46,5 kB
.doc Vyhlášena poslední výzva pro individuální projekty naplňující IPRM 47 kB
.doc Smlouva o realizaci IPRM podepsána 35,5 kB
.doc Realizace IPRM pokračuje 46,5 kB
.doc Předložen první projekt v rámci IPRM 35,5 kB
.doc Projekt Kulturní a univerzitní centrum Zlín získal dotaci z Regionálního operačního programu 36,5 kB
.doc Proběhlo veřejné projednání Integrovaného plánu rozvoje města Zlína 36,5 kB
.pdf Pozvánka na veřejné projednání Integrovaného plánu rozvoje města Zlína 70,58 kB
.doc Magistrát už zná vítěze architektonických soutěží na projekty 49,5 kB
.doc Kulturní a univerzitní centrum Zlín - první rok provozu se vydařil 45 kB
.doc Kongresové centrum Zlín je krajskou Stavbou roku 69,5 kB
.doc Integrovaný plán rozvoje byl schválen 37 kB

Odkaz:

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)