Bedřich Landsfeld - odpovědi na dotazy

Dotaz č. 1 

Datum: po 19. 3. 2012, 9.13 hod.
Email: jaromirmb@seznam.cz

Dobrý den,
Při rekonstrukci silnice I/49 došlo v rámci stavby k zaslepení výjezdu ulice 3.května v její západní části - křižovatce U mlýna:

 1. Domníváte se, že by se našly finance na rozšíření současného vjezdu a výjezdu od konce protihlukové stěny směrem na západ, k výhybně vzdálené cca 50m, na tuto by navázala. Vyřešily by se tak konfliktní situace, ke kterým dochází pokud vozidla odbočující z Tř. 3. května nebo Zahradní ulice zajíždí do ul. 3. května a střetnou se v křižovatce či její blízkosti, při opravách inženýrských sítí apod.
 2. Zajistí magistrát úklid a zatravnění ploch kolem nové protihlukové stěny, které zanechali stavebníci v žalostném stavu a slavnostně prohlásili tuto část stavby za dokončenou?? Bývalé vedení města v předvolební kampani prohlásilo, že na zeleň této stavby vyčlení částku cca 7 milionů Kč !! Byly to jen plané sliby a s touto kapitolou se v rozpočtu vůbec nepočítá ?
 3. Nebo to do roku 2013 A.D., v rámci „víceprací“, zajistí stavitel - ŘSD a spol.??

Za odpověď Vám děkuji.
Jaromír Bařina

Odpověď:

Dobrý den, oblast dopravy není v mé kompetenci, abych se v této věci mohl zodpovědně vyjádřit. Vím, že se tato problematika zvažovala v rámci objemu prostředků určených pro dopravu, avšak záležitost je zkomplikována tím, že v předmětném úseku jsou nedávno vybudované inženýrské sítě. Zásadní chybou bylo, že připomínka nebyla vznesena v době schvalování opravy silnice I/49. Doporučuji se obrátit na kolegu zabývající se dopravou.

Co se týká zatravnění ploch kolem protihlukové stěny, je to plně v kompetenci realizátora stavby, tedy ŘSD. Zmiňovaných 7 mil. korun bylo určeno na náhradní výsadbu za pokácené stromy. Tato výsadba je částečně zrealizována, bude se v ní pokračovat i v následujících dvou letech.

Dotaz č. 2 

Datum: po 19. 3. 2012, 10.22 hod.
Email: Mojzisvilem@seznam.cz

Vážený pane náměstku.
V době vegetačního klidu město kácí spousty stromů, které již mají svou životnost za sebou. Nezpochybňuji oprávněnost jejich odstranění. Chtěl bych však upozornit na stromy, které rostou na západní straně Kudlovské nádrže. Téměř suché topoly a další stromy se suchými větvemi přímo volají po zákroku. Pod nimi sedávají většinou mladí rybáři, kteří jsou vyloženě ohroženi spadlými větvemi. Přes upozornění, které jsem adresoval odboru životnímu prostředí, stále se nic neděje.
Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, záležitost byla projednána a v průběhu letošního roku dojde ke kácení proschlých topolů.

Dotaz č. 3

Datum: po 19. 3. 2012, 13.04 hod.
Email: artur68@seznam.cz
--------------------------------
Dobrý den,
považujete výsledek návrhu realizace podchodu a neschopnost se dohodnout s majiteli obchodů v něm umístěných, za dobrou vizitku Vaší práce, když pominu to, jaký paskvil vzešel z \"arch. soutěže\"?To bude životní prostředí opravdu krásné. A. Holý

Odpověď:

Dobrý den, věřte, že nikdo z nás nemá radost z toho, že se nepodařilo s nájemníky v podchodu dohodnout. Po celou dobu složitého vyjednávání jsme se snažili, aby byl podchod zrekonstruován jako celek, tedy včetně obchodů a byl důstojnou součástí města. Veškerá jednání ztroskotala na požadavku nájemníků nově opravené prostory vlastnit, což v případě podchodu, tedy mostní konstrukce, čili stavby veřejného zájmu, ani nelze.

 

Dotaz č. 4

Datum: po 19. 3. 2012, 17.39 hod.
Email: jan.zavadil@seznam.cz

1. Kdo je pověřený úklidem spadlého listí na veřejných prostranstvích - např. v Bartošově čtvrti 2. Zajímá se někdo z odpovědných představitelů města o to, jak vypadají parkoviště u Zdravotnické školy, dále u bývalé 6.ZŠ - nyní hotelová škola - parkování na trávnících, poškozené chodníky a chování studentů - kuřáků (vyplivnuté žvýkačky, nedopalky cigaret a další nečistoty) 3. Proč nezavede město pochůzkovou službu městské policie - na BČ se projedou 1x-2x týdně většinou v dopoledních hodinách, kdy se nic neděje. Za to v pátek večer a o weendech večer je nikdo nevidí - viz poslední řádění vandalů na cyklostezce do Příluku Děkuji - za odpověď ale hlavně za nápravu.

Odpověď:

1. Spadlé listí nelze z kapacitních důvodů uklízet kompletně na celém území města. Na významných plochách města včetně Bartošovy čvrti tuto činnost vykonává odbor městské zeleně.
2. Parkoviště jsou obecně v kompetenci oddělení dopravy. Problematika parkování prakticky po celém území města je dlouhodobě opomíjená a zanedbaná. Nelze se domnívat, že tak zásadní věc se podaří v krátkém časovém horizontu vyřešit. My se v současné době zaměřujeme na řešení této záležitosti na sídlištích Malenovice, Podhoří a Jižní svahy. Samozřejmě vše bude záležet na finančním zajištění. Ohledně chování studentů mohu jen podotknout, že je to odraz reality dnešní společnosti jako celku. Výchova k zodpovědnému vztahu mládeže k obecnímu pořádku je především věcí výchovy v rodinách a ve školách.
3. Co se týká pochůzkové služby městské policie, myslím, že se situace již výrazně změnila, alespoň v některých částech města je tento posun k posílení pochůzkové služby patrný.

Dotaz č. 5

Datum: po 19. 3. 2012, 20.08 hod.
Email: zdjs@seznam.cz

Je možné ještě nějak zvrátit rozhodnutí o prodeji budovy bývalého okres. soudu, a nechat ji zbourat na úkor zeleně a parku? Dík Zdeněk.

Odpověď:

Dobrý den, momentálně probíhá výběrové řízení na prodej bývalého soudu. Pokud se nenajde zájemce, není vyloučeno jakékoli další řešení.

Dotaz č. 6

Datum: út 20. 3. 2012, 08.35 hod.
Email: callysto@seznam.cz

Co jste ve své funkci udělal pro Malenovice? Vynechejte prosím silnici do Otrokovic - ta bude dokončena i bez vašeho přičinění.
Kolik financí jste zajistil pro město z mimorozpočtových zdrojů? Opět prosím vynechat finance, které byly zajištěny v předchozím období.
Děkuji. Jitka Svobodová

Odpověď:

Dobrý den, především prosazuji vznik městské části Malenovice. Je to zněna dost zásadní, která si vyžádá ještě spoustu jednání. Dále je to práce jednak na projektové, jednak na majetkoprávní přípravě úpravy centrálního prostranství před poštou. Připomínám, že převod pozemku ze státu na město byl při našem nástupu prakticky zablokován. Podařilo se dohledat potřebné staré dokumenty a po mnoha jednáních jak ve Zlíně, tak v Praze se snad konečně rýsuje možnost jak tuto záležitost dokončit a umožnit tak rekonstrukci jak prostranství, tak i křižovatky pod kostelem. V neposlední řadě jsem se zasadil o důslednější péči o travní porosty či o přestěhování služebny Městské policie do prostor kina Květen v centru.
Ve věci financí musím zdůraznit, že všechny příjmy i výdaje města jsou součástí rozpočtu. Město tedy nemá žádné zdroje mimo rozpočet.

Dotaz č. 7

Datum: út 20. 3. 2012, 09.31 hod.
Email: dolanskyl@centrum.cz

Dobrý den, bydlím v ulici Slunečná nad komplexem univerzity TB. Mám dotaz, proč město povoluje nové stavby na tomto sídlišti, kdy není zajištěno parkování jak pro studenty tak i zaměstnance nově budované budovy technologie. Již tak není kde zaparkovat. Proč město nežádá při povolení nutnost vlastního parkoviště a ztěžuje tak bydlení obyčejným lidem. Co s tím chcete dělat? Buďte prosím konkretní, obecných řečí máme dost. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, povolování staveb spadá do kompetence stavebního úřadu v rámci jemu zákonem svěřené přenesené působnosti (k povolování staveb není příslušné město). V daném případě stavebník (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) doložil v průběhu územního a stavebního řízení všechny zákonné podklady pro možné povolení stavby. Mimo jiné doložil i normový výpočet parkovacích míst a zabezpečení těchto míst v rámci nové stavby. Součástí stavby je parkoviště.
Problematikou parkování na Jižních svazích se intenzivně zabýváme, v současné době jsme vytipovali plochy pro rozšíření parkovacích míst, připravujeme projektovou dokumentaci pro zahájení stavby. Zatím máme v rámci studie možnost rozšíření parkování o 150 míst, hledání dalších lokalit pokračuje průběžně.

Dotaz č. 8

Datum: út 20. 3. 2012, 17.13 hod.
Email: edita@klikni.cz

Na Benešově nábřeží před mostem k nemocnici jste teď vykáceli z obou stran cesty několik velkých stromů. Kácelo se tu už i dříve, ale místo stromů jsou stále jen proluky. Nábřeží je čím dál víc holé. Hodláte s tím něco dělat, nebo tam máme vysadit něco sami? Vypadá to strašně smutně a chtěli bychom se ještě dožít toho, že nové stromy taky vyrostou. Taky by se hodilo od Dřevnické po Dlouhou ulici dát víc laviček, bydlí tu většinou starší občané.

Odpověď:

Dobrý den, město Zlín obnovuje část dřevin na nábřeží mezi Čepkovem a Přílukem. Nová výsadba na uvolněných místech je plánovaná v rámci dotačního titulu "Regenerace zeleně ve městě Zlíně", který se má rozběhnout v letošním roce.

Dotaz č. 9

Datum: út 20. 3. 2012, 21.31 hod.
Email: fext@centrum.cz

Můžete nám opravdu poctivě říci, kolik stromů bylo od loňského podzimu dosud pokáceno a kolik z jakých důvodů (rozšiřování komunikací, zdravotní stav stromů, výstavba)? Myslím, že občané mají právo tato čísla znát a dobrý hospodář jistě ví, kolik pokácení stromů zaplatil.

Odpověď:

Dobrý den, od loňského podzimu do letošního března bylo pokáceno asi 650 stromů, z toho 100 stromů z důvodu stavební činnosti, zbávajících 550 stromů ze zdravotních a bezpečnostních důvodů.

Dotaz č. 10

Datum: út 20. 3. 2012, 22.44 hod.
Email: ivanpsencik@seznam.cz

Dobrý den pane náměstku, chtěl bych Vám položit následující otázky:

Odpověď:

Dobrý den, myslím si, že obnova stromů ve městě byla několik předešlých desetiletí zanedbávaná. Mělo docházet k průběžné obnově tak, aby byly stromy postupně nahrazovány novými a byla tak zajištěna různá věková skladba. Odbor městské zeleně po mnoho let postupoval spíše ve smyslu ochrany všech stromů. Teprve nezávislý audit vypracovaný v roce 2009 ukázal nutnost přehodnocení tohoto přístupu. Podle nezávislých odborníků je z bezpečnostního hlediska doporučované maximální stáří stromů v zástavbě v rozmezí 50-100 let (podle druhů). Pakliže má město Zlín asi 100 000 stromů, měli bychom je řádově během asi 80 let všechny obnovit. Z toho vyplývá, že pro pouhou obnovu bychom měli ročně pokácet asi 1 250 stromů a zajistit přiměřenou výsadbu. V tomto úsilí je nutno pokračovat.

Ve věci mediální kampaně probíhá průběžné informování veřejnosti pomocí denního tisku, přes kanceláře místních částí, pokud se jedná o kácení v blízkosti bytových domů, tak i přímo s občany. O mnoha řízeních o povolení kácení jsou informována i občanská sdružení.
Ohledně dotazu na zveřejnění studií mohu poukázat na novou formu informování občanů pomocí databáze stromů na webových stránkách města, kde se dozvíte o každém jednotlivém stromu. V současné době obsahuje informace o cca 8 tisících stromech a bude postupně rozšiřována na celé město.

Dotaz č. 11

Datum: st 21. 3. 2012, 7.36 hod.
Email: fhruska@vilny.cz

Omlouvám se, že otázky nebudou přímo na Váš obor. Trápí mne delší dobu a kaldu si otázku, co jsme za lidé, město, stát, když problémy neřešíme. Otázky:

 1. Dodržování dopravního značení v ulicích Odboje, U Sokolovny směrem k Nábřeží v Prštném. Řidiči v době špičky ranní o odpolední se vyhýbají frekventované křižovatky u mostu ulic Přímá - Nábřeží-Náves. Kdy bude kontrola a represe pro neukázněné.
 2. Proč není dodržován zákon a předpisy o sběru odpadního železa ? Bezdomovci celé dny a noci vozí kradené železo do sběrny , především na ul. Jateční, kde je celodenní provoz. Vysmívají se, když jsou upozorněni, včera vezli tři dlouhé lešeňové tyčky, které jistě odmontovali a ukradli a ve výkupu jim to vezme, dá jim peníze, které hned u Intersparu promění v pivi nebo krabicové víno.
 3. Stále nefunguje místní rozhlas na ul. Odboje, již po několikátém upozornění. Kdy budou zprávy posílány na emaily občanů?

Děkuji za odpovědi a pomoc k nápravě. F. Hruška, Odboje 404.

Odpověď:

Dobrý den, omlouvám se, že Vám nemohu přesně odpovědět na tyto dotazy, které se netýkají mé kompetence, ale předám je jako námět odpovědným osobám.

Dotaz č. 12

Datum: st 21. 3. 2012, 11.50 hod.
Email: petr.subik@email.cz

Dobrý den.
V rozpočtu města Zlína na rok 2012 došlo k výraznému několikamiliónovému snížení příspěvků a dotací převážně a zejména na kulturu například u městem zřízených organizací. (divadlo, filharmonie) Dále v letošním roce byly rovněž sníženy platy úředníkům magistrátu. Proto mám na Vás tři dotazy:

 1. Zda-li došlo v letošním roce ke snížení platů i u primátora a jeho náměstků?
 2. Proč je proti minulým volebním obdobím celkový počet placených náměstků na radnici vyšší, když na legitimní požadavky občanů na odstraňování základních nedostaků ve městě odpovídáte tím, že nemáte peníze a musíte šetřit?
 3. Jaké nové investiční projekty máte připraveny pro maximální využití jiných, mimorozpočtových finančních zdrojů a v jaké jsou výši?

Děkuji za odpovědi.

Petr Šubík

Odpověď:
 1. Plat primátora a náměstků je dán legislativou a nelze ho jednostranně měnit.
 2. Nastoupili jsme na radnici s tím, že máme ambice změnit přístup úřadu v mnoha aspektech. Tomu odpovídalo i navýšení počtu náměstků. Současně jsme nastoupili bohužel v době úbytku daňových příjmů a v době, kdy dotační zdroje evropských peněz jsou téměř vyčerpány a nové dotace by se měly rozběhnout až koncem našeho volebního období. O to složitější je naše pozice, avšak ve svém úsilí změnit přístup radnice spíše ve směru údržby majetku (včetně komunikací, chodníků či zeleně) namísto stavění "pomníků" chceme pokračovat.
 3. Investiční projekty zaměřené na čerpání dotačních zdrojů jsou např. Rekonstrukce parku Komenského, úprava spodní části Gahurova prospektu, Rekonstrukce podchodu na nám.Práce, regenerace zeleně ve městě Zlíně, úprava Mariánského náměstí ve Štípě, projekt Regenerace sídliště Malenovice, projekt Regenerace sídliště Jižní Svahy (v přípravě), výstavba cyklostezky Zlín-Otrokovice, výstavba cyklostezky Lešná-Lukov (v přípravě), stavba kompostárny, několik projektů na rekonstrukci či zateplení škol a další. Celková výše všech projektů je řádově několik set miliónů korun.

Dotaz č. 13

Datum: st 21. 3. 2012, 12.34 hod.
Email: monika.slavicka@volny.cz

Dobrý den, položila jsem na diskuzní fórum dotaz ohledně kácení stromů, ale dosud mi nikdo z kompetentních osob neodpověděl, tiskový mluvčí na podobně vznesené dotazy většinou odkazuje neurčitou odpovědí typu \"diskuzní fórum je určeno pro komunikaci mezi úředníky a občany... \", vznáším znovu tento dotaz a doufám, že na něj bude zodpovězeno: Na procházce se 7mi letou dcerou se mne dcera, když viděla, jak se vesele kácí stromy, zeptala: Mami, proč se pořád kácí stromečky? Kde budou bydlet ptáčci? Co budeme dýchat, když stromy dávají kyslík? Dokáže někdo z místních odborníků na radnici mé dceři na otázky, vzhledem k jejímu věku, odpovědět? Poslední dobou mám pocit, že se z města zeleně stává postupně něco jako měsíční krajina.... Předem děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, domnívám se, že na otázku důvodu kácení stromů jsem dostatečně odpověděl v rámci dotazu č.10. Vaší dceři doporučuji odpovědět, že tak činíme proto, aby i ona v pozdějším věku měla dostatek vzrostlých stromů ve svém okolí. Domnívám se, že vyvěšováním budek i zimním přikrmováním se jako město zodpovědně staráme i o ty ptáčky.

Dotaz č. 14

Datum: st 21. 3. 2012, 14.08 hod.
Email: rovaniemi78@seznam.cz

Dobrý den. Diskuze s Vámi ohledně městské zeleně je naprosto zbytečná. Kolik z nás si na diskuzním fóru stěžovalo, kolik jich vyjadřovalo své znepokojení, kolik jich jednalo s Vámi přímo? Naprostý nezájem, ignorace, arogance. Díky Vám a vašim pohunkům je toto město nenávratně poškozeno, proměnili jste jej na měsíční krajinu. Přeji Vám a dalším spoluviníkům, aby Vám to bylo u příštích voleb spočítáno. Aspoň přijdete o slušné koryto! Pokáceným stromům to bohužel již nepomůže. V tomto bývalém městě zeleně se již nedá bydlet a je mi nejen z Vás, ale z celé situace na zvracení.

Odpověď:

Dobrý den, svůj názor k tématu jsem již vyjádřil v předchozích odpovědí. Naštěstí se setkávám i s opačnými názory, které potřebnou obnovu stromů podporují.

Dotaz č. 15

Datum: st 21. 3. 2012, 14.47 hod.
Email: hana.brazdova@gmail.com

Pane Landsfelde, chtěla jsem se zeptat na záměr radnice v oblasti městské zeleně. To, čeho jsme svědky v posledních letech není údržba zeleně - to je těžba dřeva ve městě. Desítky zdravých vzrostlých stromů jsou káceny z neznámých důvodů a bez náhrady. To je vidět pokud vystoupíte z auta a projdete se po městě pěšky. V dnešní době, kdy jsou obyvatelé města vystavováni stále větší zátěži z automobilové dopravy, stále většímu horku v letních měsících je z města odstraňováno to, co je aspoň částečně chrání. Je záměr radnice udělat ze Zlína město pařezů, betonu a asfaltových ploch??
Z jakého důvodu nebyly dosud na stránkách města zveřejněny závěry auditu stromů. Jakým způsobem je prováděna kontrola povolování kácení -v dnešní době, kdy kácení každého stromu ve městě by mělo být pouze z vážných důvodů- a to by mělo být podepřeno nestranným!!! posudkem. Kdy bude zveřejněn přehled kolik bylo pokáceno stromů v jednotlivých malých lokalitách a jak byly tyto na tom samém místě nahrazeny. (příklad: park pod domem umění - pokáceno 50 stromů v roce 2009 - náhradní výsadba 0...atp pro všechny lokality ve městě) Věřím, že vám na osudu zeleně a tím pádem i obyvatel města záleží. Děkuji za odpovědi. Hana Brázdová

Odpověď:

Vážená paní Brázdová, děkuji za upřímný dotaz. Věřte mi, že byť může být obnova stromů pro mnohé občany bolestivá, jsem přesvědčen, že s ohledem na naši zodpovědnost je z hlediska dlouhodobé udržitelnosti stavu zeleně nezbytná. Nechtěl bych, aby nám následující generace vyčítala nečinnost a musela řešit mnohem rozsáhlejší kácení. Právě proto, že nám na osudu zeleně i obyvatel města záleží, je třeba tuto obnovu provádět průběžně.

Dotaz č. 16

Datum: 29. 3. 2012
Odesílatel: Stanislav Navrátil

Vážený pane náměstku!

V pondělí 26. března 2012 jsem se zúčastnil setkání občanů Malenovic se zástupci samosprávy. Měl jsem připravený dotaz, ale během průběhu diskuze jsem se rozhodl, že se na Vás raději obrátím písemně. Byl jsem na takovém setkání poprvé a vůbec jsem netušil, že většina lidí (zejména žen) si tam bude řešit svoje osobní problémy, jako že mají na zahradě hromadu listí a větví a město by jim to mělo odvézt…

S potěšením jsem přijal zprávu, že se chystá rekonstrukce ul. J. Staši a Tyršovy, snad za 50 mil. Kč. Také jste se zmínili o naší ulici Brigádnické, kde vozovka a zejména chodníky jsou už více jak 20 let v dezolátním stavu. Cítím tedy, že vůle by byla, ale peníze nejsou?
Městský rozpočet na rok 2012 představuje částku 1.191 mil. Kč (výdaje), což je 15.775 Kč na občana. To mi přijde na statutární a ještě k tomu krajské (!) město strašně málo (viz srovnání s daleko menšími obcemi v tabulce).
Také mě zajímalo, kolik finančních prostředků na rekonstrukce a investice bylo vydáno za posledních deset let v Malenovicích?
Zjistil jsem, že města s podobným počtem obyvatel jako Malenovice (7.338 občanů) mají rozpočty 130 - 230 mil. Kč (průměry za posledních pět let):

 

 
    městopočet obyv. osobyrozpočet města (v tis. Kč)
        2007 2008 2009 2010 2011 ?  
CZ0803 599107 Rychvald 7 119              
CZ0316 551953 Vodňany 7 129 122 473 147 618 148 263 134 937 128 989 136 456 19 141
CZ0521 570508 Nový Bydžov 7 145             0
CZ0317 553131 Soběslav 7 279 159 757 151 854 216 276 225 526 198 305 190 344 26 150
CZ0317 553069 Sezimovo Ústí 7 329             0
x x Malenovice u Zlína 7 338 ? ? ? ? ? ? ?
CZ0207 535451 Benátky nad Jizerou 7 382   202 899 249 106 209 854 189 368 212 807 28 828
CZ0724 585513 Napajedla 7 423 123 065 112 428 173 160 103 141 161 234 134 606 18 134
CZ020A 539244 Hostivice 7 436             0
CZ0804 599247 Bílovec 7 535 216 444 235 942 222 804 245 660 243 352 232 840 30 901
CZ020B 541281 Sedlčany 7 576             0
CZ0513 564028 Frýdlant 7 590             0
    Otrokovice 18 469 489 804 393 611 461 723 505 437 430 380 456 191 24 700

Na investice a opravy městského majetku věnují kolem pětiny svých výdajů, takže Malenovice by si zasloužily ročně cca 30 mil. Kč! Kdyby to bylo v devadesátých letech jen 15 mil. Kč, tak celkem se mělo za dvacet let v Malenovicích prostavět cca 450 mil. Kč!
Nemám přístup do účetnictví města, ale jen podle toho, co mohu vidět, odhaduji, že půlmiliardy to rozhodně nebude, to by muselo být někde znát (odhaduji to částku menší než 100 mil. Kč). Výrazné změny k lepšímu lze pozorovat třeba v sousedních Otrokovicích, ale u nás v Malenovicích? Tam se toho od roku 1989 příliš nezměnilo. Náš exprezident v roce 1990 pronesl památnou větu při novoročním projevu, že naše země nevzkvétá. Totéž se ale dá říct i o Malenovicích, bohužel však ještě i po dvaceti letech…

Já si nestěžuji na to, že jen Malenovice jsou zanedbávány, obdobně jsou na tom i s ostatní městské části, ale bohužel se to týká celého Zlína. Mám na mysli nemovitosti v majetku města. V minulosti bylo hodně případů, kdy městské zakázky provozního i investičního charakteru byly předražené. Každému je jasné, že rozdíl mezi předraženou a "normální" cenou je částka,
o kterou se objednavatel s dodavatelem dělí. Takže nejenom že Zlín má málo peněz v pokladně, ještě z toho mála si někteří lidé z radnice "odlévali" na svá konta.
Domníval jsem se, že dnešní protikorupční vedení radnice zastavilo ono "odlévání", a že ty peníze půjdou někde vidět. Bohužel ani dnes radnice těch deset milionů pro naši ulici nemá!?
Neznám rozpočtová pravidla obcí, ani nemám přístup ke všem potřebným datům, takže v mém textu mohou být nepřesnosti. Mám pocit, že to není až tak velká vada.

S pozdravem
Stanislav Navrátil
Zlín 4 – Malenovice 

Odpověď:

Vážený pane Navrátile,
Vaše úvaha o zanedbanosti investic v Malenovicích (i jiných místních částech) je naprosto správná a opodstatněná. Byla také důvodem mého rozhodnutí o své angažovanosti v záležitostech samosprávy.
Předně bych chtěl okomentovat Vaši tabulku příjmů srovnatelných samostatných obcí. Je třeba mít na zřeteli, že příjmy rozpočtu obcí jsou naplňovány jak podílem na daňových výnosech státu, tak prodejem majetku či čerpáním úvěru. Z tohoto pohledu tak mohou vznikat značné rozdíly ve výdajích rozpočtů u obcí s podobným počtem obyvatel.
Na dotaz kolik bylo za uplynulých let investováno přímo v Malenovicích uvádím následující tabulku:

 
Investiční výdaje v letech 2003 - 2011 - místní část Malenovice v tis.Kč
rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Součet
celkem 5 498,30 20 745,00 3 762,00 6 802,86 13 379,87 89 247,16 37 433,59 12 385,07 10 934,54 200 188,38

Údaje v tabulce neobsahují ovšem investice do akcí s významem pro celé město, jako jsou investice do sportu, kultury, Zoo apod.
Malenovice jsou investičně zanedbané a já doufám, že se podaří do konce našeho volebního období zrealizovat rekonstrukci komunikace Tyršovy, Jar. Staši, ulice Brigádnické i rekonstrukce náměstí před poštou včetně kruhové křižovatky pod kostelem. Když k tomu připočtu projekt regenerace sídliště, pak se konečně začne postupně napravovat dluh minulosti. Současné investiční možnosti jsou ovšem značně omezeny splátkami úvěrů za investice realizované v předchozích letech jako je KUC (770 mil.), koupaliště Panorama na Jižních Svazích (99 mil.) apod. Např. jen letošní splátky úvěrů tvoří asi 75 mil. korun.

Souhlasím s Vámi i v tom, že mnohé okolní obce jsou upraveny lépe. Je to otázka priorit vedení každé radnice, zda se zaměří na výdaje ve prospěch oprav a rekonstrukcí městského majetku či na budování vlastních pomníků.
Co se týká zadávání veřejných zakázek, zavedli jsme veřejné soutěže. Doufám tedy, že se do budoucna v tomto smyslu již nikdy nepřipustí jakýkoli protekcionismus.


S pozdravem


Bedřich Landsfeld

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«srpen '21»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)