Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty ukončené

Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín - Štípa

Charakteristika projektu:

Projekt řeší vybudování nového chodníku podél silnice III/4912 v délce 1 210 m, šířky 1,65 m v místní části Zlín – Štípa. Součástí projektu je rekonstrukce autobusových zastávek, vybudování třech nasvětlených míst pro přecházení, kanalizace.
Poloha chodníků vychází se stávajícího stavu a z úpravy trasy silnice. Podél nového chodníku dojde k opravě a rozšíření silnice III/4912 tak, aby její šířka splňovala kategorii silnice III. třídy. Stavbou nového chodníku dojde ke zrušení silničního příkopu, který bude nahrazen silničním propustkem umístěným pod novým chodníkem v místě autobusové zastávky. Pro navržené odvodnění komunikace, nového chodníku a stávajících RD byla navržena jednotná kanalizace.

Cíl projektu:

Hlavním cílem je plné zpřístupnění řešené lokality pěším a osobám s omezenými schopnosti pohybu podél silnice III/4912 a také ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v řešené lokalitě.

Harmonogram realizace:

05 – 12/2022

Rozpočet projektu

Náklady projektu: 40 394 798,58 Kč
Uznatelné náklady projektu: 22 175 197,16 Kč
Dotace SFDI (předpoklad): 18 848 917,00 Kč

Dotace nepřidělena 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru