Články

Připomínkování "Střednědobého plánu sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 - 2024"

Připomínkování „Střednědobého plánu sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 – 2024"

„Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku" je koncepčním a rozvojovým materiálem, který byl zpracován metodou komunitního plánování. Je výsledkem intenzivní spolupráce zadavatelů, poskytovatelů (především organizací působících v sociálních službách) a jednotlivých uživatelů (a potencionálních uživatelů) sociálních služeb na Zlínsku.

Do procesu aktualizace plánu se mohl zapojit kterýkoliv z občanů a kterýkoliv z poskytovatelů sociálních služeb na Zlínsku. Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny (1. Děti, mládež, rodina, 2. Senioři, 3. Osoby se zdravotním postižením, 4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením), do kterých se zájemci - dle svého zaměření - přihlašovali. Jednotlivé priority, cíle a opatření služeb vzešly z jednání členů pracovních skupin konsensuálním usnesením.

V průběhu procesu plánování vzešla z pracovních skupin řada podnětů z „příbuzných" oblastí, které se sociálními službami úzce souvisejí. Bylo nutné na ně reagovat. Ty nejdůležitější jsou v plánu zahrnuty. Velmi důležitým bylo rovněž pravidelné předávání informací, vzájemné poznávání se a navázání užší spolupráce mezi zúčastněnými subjekty.

Předkládaný materiál je jakousi „cestovní mapou", podle které by mělo být v letech 2020 - 2024 postupováno. Je jasné, že některých priorit bude dosaženo snadněji než jiných. Některé se možná naplnit nepovede, některé třeba jen částečně. Záměrem však bylo co nejvíce demokratickým způsobem zjistit, které služby poskytovatelům i uživatelům (stejně jako zadavatelům) chybí, co je trápí. Výsledkem práce skupin jsou priority, na kterých bude třeba pracovat a snažit se o jejich uvedení v život.

Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu: sonamoravcova@zlin.eu nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu statutárního města Zlína nebo poštou na adresu statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín.

Připomínky musí být doručeny statutárnímu městu Zlín nejpozději do 7. 5. 2019 do 12:00 hod

 

Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006505

Tradiční vánoční koncert - poděkování nejen zlínským andělům 2018

 V rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku" se i letos 11. prosince 2018 uskutečnil tradiční vánoční koncert. Byl věnován zástupcům organizací, které poskytují sociální služby zlínským občanům, a zároveň byl odměnou zlínským andělům, tedy konkrétním lidem, kteří se v oblasti sociálních služeb zasloužili o to, aby se jiným (často méně šťastným) lidem žilo příjemněji. Konkrétní jména adeptů na ocenění navrhovali lidé z jednotlivých organizací a veřejnost. Členové Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlín pak z návrhů vybrali zlínské anděly, kteří z rukou primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce a náměstka primátora Mgr. Aleše Dufka, obdrželi sošku anděla, plaketu a kytičku. Anděly pro tuto příležitost vyrobili klienti obecně prospěšné společnosti Centrum služeb a podpory Zlín.

Zlínskými anděly roku 2018 jsou Marta Křůmalová, bývalá pracovnice Odboru sociálních věcí, Taťána Křenková, pracovnice oddělení sociální práce Magistrátu města Zlína, Blanka Krajíčková z organizace NADĚJE, pobočka Zlín, Martina Jurečková a Alena Mrázková z organizace Alzheimercentrum Zlín,z.ú.

Komorní orchestr Collegia Antonína Dvořáka představil skladbyM.A. Charpentiera, J. S. Bacha, H. Bibera, G. F. Händela, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, G. Bizeta, C. Gardela, S. Joplina. Na závěr zazněly klasické koledy Půjdem spolu do Betléma a Narodil se Kristus Pán. Požitek z tohoto koncertu si mohli vychutnat i návštěvníci Vánočního jarmarku na náměstí před radnicí, kam byl koncert přenášen.

Po skončení hudební produkce pozvala Ing. Jana Pobořilová, vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, hosty ke společnému přípitku a popřála jim krásné vánoční svátky. Přítomní hosté byli obdarováni svíčkami a keramickými drobnostmi, které vyrobili klienti NADĚJE, pobočky Zlín.

Zapsaly: Jana Pobořilová a Soňa Moravcová                                           

„Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006505

Aktualizovaný katalog sociálních služeb 2018

Jako jeden z výstupů projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku" je pro občany k dispozici aktualizovaný Katalog poskytovatelů sociálních služeb (Průvodce sociálními a souvisejícími službami ve Zlíně) – březen 2018. Již devatenácté vydání připravili pracovníci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína ve spolupráci se zaměstnanci z Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s., a Z STUDIA ZLÍN. V omezeném množství je v tištěné podobě k dispozici v sekretariátu Odboru sociálních věcí (tř. T. Bati 3792, 1. patro) a v informačním středisku na radnici (nám. Míru 12). K nahlédnutí je dále v krajské knihovně. V elektronické podobě ho lze nalézt na www.zlin.eu. V srpnu bude navíc (zásluhou pracovníků Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR) k dispozici také ve zvukovém provedení pro nevidomé a slabozraké občany. Každý rok se v aktualizovaném vydání dotčené brožury snažíme reagovat na poptávku lidí a podle toho zařazovat žádané služby (i ty související).

Zapsala: Bc. Soňa Moravcová

Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006505

 

Tradiční vánoční koncert – poděkování nejen zlínským andělům 2017

V rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku“ se i letos 7. prosince uskutečnil tradiční vánoční koncert. Byl věnován zástupcům organizací, které poskytují sociální služby zlínským občanům, a zároveň byl odměnou zlínským andělům, tedy konkrétním lidem, kteří se v oblasti sociálních služeb zasloužili o to, aby se jiným (často méně šťastným) lidem žilo příjemněji. Konkrétní jména adeptů na ocenění navrhovali lidé z jednotlivých organizací a veřejnost. Členové Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlín pak z návrhů vybrali zlínské anděly, kteří z rukou náměstkyně primátora Bc. Kateřiny Francové a zastupitelů Dany Kovaříkové a Tomáše Šenkeříka, obdrželi sošku anděla, plaketu a malý dárek. Anděly pro tuto příležitost vyrobili klienti obecně prospěšné společnosti Centrum služeb a podpory Zlín.

Zlínskými anděly roku 2017 jsou Jana Berkyová z organizace Alzheimercentrum Zlín,z.ú., Ivona Nevřalová z Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín, Iva Přibylová, bývalá pracovnice Odboru sociálních věcí Magistátu města Zlína, Marie Semelová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Zlína a Marie Valentíková z organizace “HVĚZDA z.ú.“ Náměstkyně Kateřina Francová poděkovala rovněž  za dlouholetou činnost ve Zlínském klubu seniorů na Podhoří paní Věře Jirků, Jaroslavě Vránové a Marii Rychtrové.

Komorní orchestr Collegia Antonína Dvořáka představil skladby W. A. Mozarta, J. Pachelbela, A. Vivaldiho, J. Zacha, L. Janáčka, R. Schumanna, A. Dvořáka, J. Brahmse. Na závěr zazněly klasické koledy Nesem Vám noviny, Půjdem spolu do Betléma a Narodil se Kristus Pán. Požitek z tohoto koncertu si mohli vychutnat i návštěvníci Vánočního jarmarku na náměstí před radnicí, kam byl koncert přenášen.

Po skončení hudební produkce pozvala paní náměstkyně hosty ke společnému přípitku a ještě jednou jim poděkovala za jejich práci v sociální oblasti. Přítomní hosté byli obdarováni přírodními mýdly, která vyrobili klienti Charity sv. Anežky Otrokovice - Azylového domu Samaritán.

 Zapsala: Soňa Moravcová

Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006505

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«listopad '19»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)