Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Mostek na cyklostezce - Vršava

18.5.2022 7:51:57 | odpovědět Ivan Pšenčík

Dobrý den,
nebylo by možné trochu ořezat zeleň na cyklostezce u mostku na Vršavě u Střelnice ( u zahrádek)? Je na něj při jízdě na kole velice špatně vidět ( hlavně ve směru od Vršavy), mostek je navíc úzký a hlavně o víkendech docela frekventovaný. Určitě by to přispělo k bezpečnosti. Děkuji

Mostek na cyklostezce - Vršava

18.5.2022 10:37:47 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

ořezy u cyklostezek v tomto roce zajišťují TS Zlín, budu je urgovat. Podnět předám.

děkujeme, hezký den

Chodníky v parku u kudlovské přehrady

7.5.2022 10:40:08 | odpovědět Karel Kačer

Dobrý den, všiml jsem si, že v poslední době došlo k vytvoření kamenných chodníčků v parku mezi ulicemi Štefánikova a Cihlářská, u Kudlovské přehrady, což velmi kvituji, především v deštivých dnech je to praktičtější, než chodit po namoklé zemině.Chtěl bych se ale zeptat, proč nebyl udělán i chodníček v horní části, vedoucí ze středu parku k ulici Štefánikova. Pokud někdo jde na zastávku, používá právě tuto cestičku. Nějak mi to nedává smysl. Děkuji předem za odpověd.

Chodníky v parku u kudlovské přehrady

18.5.2022 10:34:45 | odpovědět Zuzana Hegmonová, OMZ

Dobrý den,
v rámci stanoveného rozpočtu nevyšly finance na všechny plochy, pěšiny…
Letos, během druhé půli května až června, se zrealizuje další část, a to plocha především kolem památného kamene (62 m2), ale hrazena bude již z financí odboru městské zeleně, nikoliv tedy z prostředků Tvoříme Zlín (ty již byly vyčerpány na: 5 000 ks sasanek, 2 000 ks modřenců, 3 000 ks sněženek, dodávku a osazení sochy tváře vč. pevného betonového základu, dodávku a osazení mobiliáře – 6 ks laviček Vera, 2 ks kruhových laviček, dodávku a výsadbu 2 ks stromů do prostoru kruhových laviček vč. 2-leté následné péče a pěšiny z kamenných šlapáků v celkové výměře 133 m2).
Další rok 2023 bychom chtěli pěšiny dokončit a finančně tak pokrýt poslední zbývající část a to pěšiny vedoucí k zastávce o předpokládané výměře 54 m2.

Jaroslavice - akce odboru životního prostředí z 23. 4.

26.4.2022 14:17:40 | odpovědět Karel Kouba

Po delší době jsem se zúčastnil akce pořádané magistrátem a musím za ni tentokrát jednoznačně poděkovat. Jednalo se o komentovanou procházku po Jaroslavických pasekách v sobotu 23. 4., kterou organizoval odbor životního prostředí. Velmi přátelská atmosféra, fundovaní řečníci (bylo skvělé, že výklad kombinoval architekturu i biologii) a výborná organizace ze strany města. Navíc vyšlo počasí (za to město nemůže, samozřejmě). Budu rád za další podobné akce v budoucnu – i v dalších zajímavých zlínských lokalitách. Žijeme totiž v nádherném městě, kde je stále co nového objevovat!

dotaz

25.4.2022 10:10:48 | odpovědět Martin Žůrek

Dobrý den,
původně jsem Vám ani psát nechtěl, ale protože i mé 5 leté dítě si všimlo, že zatímco centrální park a jeho okolí je jako ze škatulky, tak mnohé prostranství v 1.etapě JS oproti centrálnímu parku vypadají zanedbaně. Některé chodníky jsou plné ještě podzimního listí, vybrané chodníky a schody jsou ve špatném technickém stavu. Vím, že minulý a letošní rok proběhlo alespoň "omlazení" svahu pod ulicí Slunečná a níže, ...,+ výsadba několika stromů za ulicí Slunečná,..., ale v porovnání s 2. etapou popravdě nic moc, nerad bych si myslel, že je zde například menší volební základna,... je třeba si uvědomit, že tyto komunikace a prostranství využívají lidé, když jdou například pěšky z/do města směr Cigánov, studenti UTB nejen ze Zlína,.... , stejně tak si myslím, že prostranství pod zastávkou Družstevní by sneslo větší péči. Budu rád, když mě vyvedete z omylu. Možná právě proto, že těmto místům není věnována taková péče, se jim lidé vyhýbají a mohou je více využívat osoby bez domova,...Děkuji

dotaz

26.4.2022 8:19:21 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

děkujeme za obecnou úvahu, v případě konkrétních lokalizovaných podnětů lze kontaktovat Odbor městské zeleně Jižní Svahy, který může zjednat nápravu, viz "některé chodníky s listím". Případně k nahlášení konkrétních vad prosím využijte aplikaci zmapuj to. Obecná konstatování, že to někde vypadá lépe než jinde, se řeší špatně.

Hezký den

Blokové čištění

20.4.2022 13:33:02 | odpovědět Ivan Pšenčík

Dobrý den,
uvažuje město o obnovení blokového čištění, které se od roku 2020 neprovádí? Myslím, že to byla dobrá věc a je běžná u většiny měst. Pokud ne, jaký je důvod tohoto rozhodnutí.
Děkuji za odpověď

Blokové čištění

22.4.2022 8:09:14 | odpovědět Jakub Černoch, ředitel TS Zlín

Dobrý den, blokové čištění bylo nahrazeno běžným čištěním komunikací bez dopravních omezení. Důvodem jsou vysoké náklady na dopravní opatření pro blokové čištění, respektování stanoveného dopravního značení bylo ale nedostatečné. Výsledek blokového čištění byl parkujícími vozidly fakticky znehodnocen. Vynaložené náklady a také omezení dopravy tak neměly opodstatnění.

Hezký den

Z-BOX v areálu nemocnice

20.4.2022 8:48:31 | odpovědět Hana Lacinová

Dobrý den, v areálu nemocnice zrušili pobočku Zásilkovny. Bylo by možné zařídit místo ní alespoň Z-BOX?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Z-BOX v areálu nemocnice

20.4.2022 9:09:17 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

ne za vše, co se ve Zlíně stane, může město. Ne vše, co se stane, může město ovlivnit. Umístění služby soukromé společnosti (Zásilkovna) v areálu nemocnice, zřizované Zlínským krajem, muselo být řešeno na úrovni Zásilkovny a nemocnice. Město do této dohody nemá proč ani jak vstupovat. Proč zde bylo místo zrušeno a zda se chystá náhrada je dotaz na Zásilkovnu, případně KNTB.

Děkuji za pochopení, hezký den

zákaz hraček na pískovištích

13.4.2022 10:26:39 | odpovědět Jana Lehnertová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč je zakázáno nechávat nepoškozené hračky v pískovištích, obzvláště tam, kde pískoviště užívají stálé osoby (malé obytné zóny, ne sídliště či centrum města). V provozním řádu vyvěšeném u pískoviště tento zákaz není stanoven, nebyla ani k pískovišti dána výzva k odstranění a zákazu nechávání hraček, přesto pracovníci města Zlín chodí a hračky sbírají a vyhazují.
Děkuji za objasnění situace a sdělení podkladů zákazu.

zákaz hraček na pískovištích

13.4.2022 14:40:44 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, k odpovědi zodpovědného odboru jsem Vám ještě do mailu zaslal vyžadované podklady včetně fotografií, ze kterých je patrné, proč se to muselo začít řešit. 20 hraček na třech metrech čtverečních je skutečně poněkud přehnané a pro děti i nebezpečné.

Hezký den

zákaz hraček na pískovištích

13.4.2022 14:38:29 | odpovědět Kristyna Králová, inspektorka hřišť

Dobrý den,

návštěvní řád byl vytvořen na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 schválené zastupitelstvem města Zlína dne 13.12.2012 o podmínkách užívání dětských hřišť a sportovišť v majetku statutárního města Zlína. V bodě 5/h je uvedeno, že na dětských hřištích a sportovištích je zakázáno - osazovat nové a upravovat či přemísťovat stávající hrací a jiné prvky bez souhlasu města.

Dále na pískoviště, kde se tento problém opakuje umísťujeme tuto cedulku. Ad příloha

Obecně s tím problém nemám, ale lidé na pískoviště nosí hračky poškozené, které již nechtějí mít doma. Pískoviště jsou tak přeplněná nepotřebnými, polámanými hračkami často s ostrými hranami a hrozí tak poranění ostatních uživatelů hřiště.

Na hřištích, kde si uživatelé umístili bednu kam své hračky v dobrém stavu uklízejí – respektujeme to.

Osud Kudlovské přehrady

10.4.2022 20:53:43 | odpovědět Petr Nováček

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na záměr s Kudlovskou přehradou. Kdysi to býval krásný kout Zlína. V zimě velni oblíbené místo pro bruslení. Dnes z poloviny zanesená bahnem, břehy neudržévané, na mostě na pravé straně z centra města již min. rok uzavřen chodník pro pěší ( umístěné značky již nikdo nebere vážně).
Je pravdou, že se čeká, až se celá zanese a vybuduje se zde parkoviště ? Děkuji

Osud Kudlovské přehrady

11.4.2022 13:53:30 | odpovědět Vladimíra Pavlovová, vedoucí OŽPaZ

Dobrý den, na přípravě záměru odbahnění Kudlovské nádrže se pracuje. Pozemek je v majetku města Zlína a to rozhodně nezamýšlí zde vybudovat parkoviště. Záměrem je odtěžit sedimenty, provést pyrotechnický průzkum, vybudovat záchytný prostor pro splaveniny, opravit bezpečnostní přepad a provést úpravu nejbližšího okolí vodní plochy. Zatím není zpracována projektová dokumentace a tedy ani není vydáno vodoprávní povolení. Časový harmonogram se odvíjí od vyřešení několika technických problémů, od koordinace činností se správcem nádrže – Povodím Moravy, s. p. , a v neposlední řadě od možností financování, neboť se jedná o velkou investiční akci, na kterou dosud nebyl vypsán žádný vhodný dotační titul. Konkrétní termín zahájení prací tedy zatím není určen.

Opravy na cyklostezkách

10.4.2022 17:42:58 | odpovědět Luděk Solař

Dobrý den, v roce 2020 jsem zaregistroval provádění oprav povrchu cyklostezek na několika místech. V roce 2021 jsem předpokládal, že opravy budou pokračovat, ale nic takového jsem nezaznamenal. Plánují se opravy povrchu cyklostezek v letošním roce ? Míst, kde by to bylo potřebné není úplně málo.

Opravy na cyklostezkách

26.4.2022 7:58:57 | odpovědět Barbora Cekotová, Odbor dopravy

Dobrý den,
opravy v rámci cyklostezek probíhají průběžně podle zjištěných závad, případně dle nahlášení od občanů. Komplexní oprava/výměna povrchu není v plánu. V současnosti jsou v řešení opravy komunikace způsobené kořeny vystupujícími na povrch, které budou probíhat v rámci všech cyklostezek, kterých se tento problém týká. Tyto opravy mají na starosti Technické služby Zlín ve spolupráci s Odborem městské zeleně. Pokud máte informace o závadách v povrchu cyklostezek, nejlepší by bylo místo vyfotit a s popisem poslat na email: barboracekotova@zlin.eu. Podnět pak předám kolegům, kteří dle harmonogramu oprav zajistí nápravu.

Děkuji

S přáním hezkého dne

OPRAVY NA CYKLOSTEZKÁCH

13.5.2022 10:12:45 | odpovědět Luděk Solař

Já vím, je to v našem zájmu, aby cyklostezky byly bez závad. Proč však nemohou průběžně tato hlášení podávat například zaměstnanci TS, když zjistí závadu při čištění cyklostezky, či zaměstnanci městské zeleně provádějící pravidelně ořez vegetace zasahující do profilu cyklostezek, nebo MP (svého času měli i bicykly) provádějící zde častou pochůzkovou činnost, a proč by projetí cyklostezek a sepsání závad nemohl mít na starosti třeba také cyklokoordinátor ? Jinak jsem na uvedený email poslal již 29.4. informace o závadách na cyklostezkách, ale doposud mi nebylo ani potvrzeno přečtení emailu :-(

OPRAVY NA CYKLOSTEZKÁCH

19.5.2022 11:53:11 | odpovědět Barbora Cekotová, Odbor dopravy

Dobrý den,

chtěla bych podotknout, že „zvenku“ to vypadá jednoduše, ale bohužel nedisponujeme takovou personální základnou, abychom mohli věnovat čas procházením cyklostezek, i když věřte, že by nás tato práce více než bavila. V případě, že na závadu přijdou TS Zlín, zadají ji do systému. Od ostatních institucí jsme prozatím žádnou informaci nedostali, takže nejsem schopna posoudit, zda o něčem ví / provádějí takovou kontrolu či ne. Věřím, že pokud by na MMZ byl cyklokoordinátor, který by se zabýval čistě pouze touto problematikou, vypadala by cyklodoprava ve Zlíně o poznání lépe. V současnosti je ale zaměstnán na plný úvazek se svou vlastní agendou, takže nemá prostor jezdit podrobně kontrolovat rozsáhlé kilometry cyklostezek na území celého Zlína. Z těchto důvodů jsme rádi, když nás o závadách budou informovat také občané. My tyto podněty zadáme do evidence závad Technickým službám Zlín, které provedou opravu dle svého harmonogramu prací. Jelikož jsou však Technické služby Zlín velmi vytíženy, prosíme o trpělivost.
Váš email byl na konci dubna přijat a podněty předány, byť Vám odpověď byla odeslána až dne 16.5.
Děkujeme

OPRAVY NA CYKLOSTEZKÁCH

17.5.2022 11:23:44 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

Odpoví odbor dopravy, nicméně se domnívám, že kolegyně rozhodně nemyslela, že byste měl závady hlásit jen vy či jen lidé… Obecně platí, že MP Zlín má při svých pochůzkách hlásit závady, to stejné mohou i TS. Já jakožto cyklokoordinátor, pokud závadu zjistím, také hlásím. Tak jsem naposledy nechal opravit (respektive urgoval k opravě koš, či propadající se asfalt na mostku. Některé opravy si však mohou vyžádat náročnější práce, například frézování a je proto účelné (z hlediska provozu i financí) nedělat často krátké úseky ale spíše „nahromadit“ více oprav do jednoho termínu. V současné době není pro pozici cyklokoordinátora zřízen žádný ani částečný úvazek a je to tedy dobrovolný přívěsek při mém stávajícím úvazku. To by se však mělo změnit.

Odpadkové koše - Prštné/Louky

8.4.2022 20:10:05 | odpovědět Silvie

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdo rozhoduje o "množství" odpadkových košů podél cyklostezky Prštné - Louky. Od hlavního mostu bývalého Intersparu až po most v Loukách jsou jen dva koše a to je vážně málo. Jeden u starého mostu u areálu Cominfo/Pozemní Stavitelství a druhý koš je na "odpočívadle" v části Louky.
Oba koše jsou věčně plné, odpadky se válí všude možně. Každý den trasu chodím, několikrát jsem sbírala odpadky o několik metrů dále. Je to smutné, kolik odpadků člověk vidí okolo vody a nejen tam. Vím, že je to o nás lidech a že je to vážně smutné, když někteří odhazují odpadky "všude" okolo.
Upřímně řečeno chodit na procházku s pytlem, sbírat to a nosit až k sobě domů a pak zase vidět lidi jak hala bala pohazují odpadky, protože nevidí nikde poblíž koš a prostě to hodí na zem, je vážně k vzteku.
Vybudoval se nový pěší most u Železářství Pleca, ani na jedné straně není upevněn koš. To samé na hlavním mostě Louky... Velká škoda. Další koš je až daleko za Uni Hobby u menšího splavu na "odpočívadle" a ten je taky věčně naplněn, že odpadky jsou ve velké míře na zemi.
V centru Zlína, hlavně okolo hlavní silnice Tř. T. Bati se snažíme působit jako krásné upravené město, plné zeleně, kytek a "anglického trávníku". Vše co je mimo dění hlavní trasy, tak je žalostné. Včetně sekání trávy okolo Dřevnice. V městské části je tráva relativně udržovaná, ale jak už jsem vzpomínala část Prštné-Louky je sečena možná tak 2x do roka a to je vážně málo.

Odpadkové koše - Prštné/Louky

22.4.2022 10:53:15 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, jen ještě doplním z praxe:

odhození odpadku protože nevidím koš, je dle mého názoru alibismus, nikoliv oprávněný důvod. Pokud jsem já (a spousta dalších lidí) schopen si nést v horách v batohu odpad třeba 30 kilometrů, tak nemám špetku pochopení pro někoho kdo to odhodí a vymlouvá se, že tam nebyl koš.. Jestli někdo unese 50 g oplatky, ale už neunese 3 g obalu, tak co si o takovém člověku myslet? Takový člověk to totiž odhodí i když tam koš je. Jak si jinak vysvětlovat nepořádek na místech, kde je košů dostatek. V Sadu svobody je např. košů dost a přesto to tam po víkendu vypadá jako na skládce. Někteří to stelou pod sebe, koš nekoš.

Co se týče sečení. Tak nelze srovnávat centrum města jako parky a okrajové části, jako např. břehy řeky. V centru např. v parcích se seče i více než 10x, protože tam chtějí lidé piknikovat. Ale nemůže se to tak dělat všude, protože je žádoucí, aby také přežil nějaký hmyz a zadržela se vlhkost. Označení, že vše co je mimo hlavní trasy je žalostné je myslím vůči pracovníkům OMZ nespravedlivé, znám pěkná barevně kvetoucí zákoutí i mino hlavní trasy a v místních částech. Sečení okolo Dřevnice je v gesci Povodí Moravy, jinak ale souhlasím s kolegyní. Nevidím jediný pozitivní důvod, proč by měl být břehový porost udržován ve formě anglického trávníku. Pokud mám prověřit kolikrát a z jakého důvodu se v které lokalitě seče, potřebuji znát přesnější určení lokality.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

ODPADKOVÉ KOŠE - PRŠTNÉ/LOUKY

27.4.2022 13:45:31 | odpovědět Silvie

Dobrý den pane Fabiáne.

Co se týče odpadků, tak s Vámi souhlasím, lidé jsou různí a nevážíme si přírody. Škodíme jen sami sobě.
Ale je fajn vidět, že aspoň jeden koš se objevil na nově vybudovaném mostě u želez. Pleca.

Co se týče sečení trávy, tak jsem neměla na mysli, aby byl Anglický trávník okolo Dřevnice, to je nesmysl. Proto jsem to slovo dala do uvozovek. Taky jsem nenarážela na park, kde se schází lidé a hrají si tam děti! Lokalitu jsem myslím napsala jasně - cyklostezka Prštné - Louky. Zdali chcete přesně od do, tak ulice Jateční a od jejího konce vede pouze cyklostezka... až po most ulice U Dřevnice - Louky. Třeba... tak můžete prověřit :)
Děkuji a přeji pěkný zbytek dne

ODPADKOVÉ KOŠE - PRŠTNÉ/LOUKY

28.4.2022 8:50:43 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, děkuji za upřesnění. Podle náhledu do katastru jsou v tomto úseku pozemky sousedící s cyklostezkou v jiném vlastnictví než města. Ať už se jedná o Povodí Moravy či jsou v privátním nebo firemním vlastnictví. Udržovat pozemky, které nejsou ve vlastnictví města může být legislativně problém. Vyzval jsem odbory dopravy a zeleně k vyjádření jak to mají nastaveno. Následně doplním.

Hezký den

Odpadkové koše - Prštné/Louky

22.4.2022 10:32:59 | odpovědět Barbora Cekotová, Odbor dopravy

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět, který je pro nás přínosný. Váš návrh byl předán Technickým službám Zlín, se kterými bude projednána možnost instalace dalších odpadkových košů i dle Vašich poznámek. Co se týče sečení trávy, tak dle názoru, který se těší stále větší oblibě je právě vyšší tráva lepší jak pro zadržování vody v krajině, což je v posledních několika suchých letech více než potřeba, tak i pro drobný hmyz, který je pro fungování přírodního koloběhu také nepostradatelný. Všude se města snaží vyhýbat anglickým trávníkům právě z těchto důvodů. Ale toto je spíše dotaz na Odbor městské zeleně či Povodí Moravy, kteří mají břehy ve správě.

ODPADKOVÉ KOŠE - PRŠTNÉ/LOUKY

27.4.2022 13:28:18 | odpovědět Silvie

Dobrý den, děkuji za odpověď.

<  1  2   ...z 2  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)