Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Návrh na doplnění nového stanoviště sdílených kol Nextbike

2.5.2021 19:27:11 | odpovědět Vojtěch Cekota

Chtěl bych se zeptat, zdali existuje nějaký důvod, proč nebylo ve Zlíně zřízeno stanoviště sdílených kol Nextbike u železniční stanice Zlín střed. I když je zlínské nádraží nevzhledné, přece jen má i nyní značný dopravní význam a je zcela přirozeným cílem pro dojezdy na kole. V sousedním Uherském Hradišti mají stanoviště Nextbike také hned před nádražím. Mohlo by dát město, které je partnerem projektu, podnět k doplnění tohoto stanoviště?

Návrh na doplnění nového stanoviště sdílených kol Nextbike

3.5.2021 10:01:08 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, počet a umístění stanovišť si určuje zpravidla provozovatel tedy společnost Nextbike. Kritéria jsou různá. Většinou slouží jako stanoviště městský či jiný cyklomobiliář (stojany). U nádraží pravděpodobně není vhodný městský pozemek. Umístění sdílených kol by tedy dle mého předpokladu měla společnost Nextbike vykomunikovat s ČD. Samozřejmě s Vámi souhlasím, že nádraží ČD je vhodným místem k umístění.

Také platí, že nyní probíhá pilotní režim, náměty se shromažďují a následně vyhodnotí. Váš podnět předávám společnosti Nextbike.

Hezký den

Oprava chodníků na Lesní čtvrti

28.4.2021 23:36:36 | odpovědět Pavel Krajíček

V současné době se začal opravovat chodník na ulici Prostřední, u "mezidomků" souběžných s hlavní cestou, od popisného čísla 3456 a směřujícímu k popisnému číslu 3440 .
Oprava chodníku je ale nejenom mě nepochopitelná v provedení. Stávající "starý" chodník je ohledně šířky chodníku ze 4 betonových dlaždic (cca 120 cm) + odtokový žlab na vodu. Nové provedení chodníku dle začínajících prací je ze tří dlaždic (cca 90 cm) + žlab. Nevím, zda je to správný výraz - odtokový žlab - protože je tak mělký, že by mu odpovídalo spíše označení "pítko pro ptáky". Odborníci, kteří tento "žlab" zaplánovali k výměně za původní (hlubší a praktičtější), zřejmě tento chodník při silnějším a delším dešti nikdy neviděli, kdy se voda hrne chodníkem a stéká do okolních zahrádek a vydlážděných vchodů půldomků. Obávám se, že tento mělký "žlab" pobere vodu tak třetinově proti původním. Žlab sbírá vodu nejen z přilehlého chodníku, ale i z chodníku kolmého od hlavní cesty a rovněž vodu ze zahrádek ve svahu u domků nad žlabem, kterou při prudším dešti nestačí země vsáknout.
Zúženým chodníkem už nebude moci chodit u dospělých ve dvojici vedle sebe, aniž by jeden z dvojice nešel částečně po žlabu. Matka s dvojčaty a širším kočárkem musí hlavně doufat, že jí to nebude dělat při jízdě po chodníku a žlabu problémy. Chodníky již hotové, kolmé vedoucí od hlavní cesty, jsou zhotoveny z hladkých dlaždic. Již nyní jsou kluzké díky písku ve spárách, jak budou funkční v zimě? Staré drážkované dlaždice praktičtější..

Oprava chodníků na Lesní čtvrti

7.5.2021 10:51:40 | odpovědět Nikola Vaculíková, Odbor dopravy

Dobrý den,
dříve bylo u chodníku odvodnění přerušované s šířkou chodníku 120 cm. Nyní odvádíme vodu z celého chodníku, v důsledku čehož muselo vzniknout jeho zúžení na 90 cm. Prioritní u této opravy bylo řešení odtokových žlabů, které dříve nebyly funkční, byly přerušované a na mnoha místech rozbité. Současná oprava částečně řeší odvodnění pomocí nepřerušeného žlábku do vpusti na jeho konci.
Chodník je tedy řešený formou opravy nikoliv rekonstrukce, která vyžaduje zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení. Do budoucna nejspíše bude zapotřebí vyřešit chodník formou zmíněné rekonstrukce s kompletním řešením odvodu srážkových vod, což je bohužel dlouhodobá investiční záležitost. Děkujeme za pochopení, hezký den.

vznikající černá skládka na Lesní čtvrti II

26.4.2021 17:14:04 | odpovědět Alena Vallová

Dobrý den,
na ulici Lesní čtvrť II se vedle garáží objevilo zhruba před dvěma týdny asi pět pytlů se stavební sutí. Postupem dní se pytle trhají a suť vypadává... Je mi z toho při procházkách do lesa nesmírně smutno a velmi nerada bych, aby k suti někdo přihodil cosi dalšího a dalšího. Nedomnívám se, že si ten odpad tam odložil někdo z místních. Jak se bránit proti černým skládkám?
Zároveň bych chtěla poděkovat Zlínu za jeho snahu zkrášlovat město. Letos jsou ty záplavy narcisů a jiných květin na veřejných prostorách uchvacující. Moc za to děkuji.

vznikající černá skládka na Lesní čtvrti II

4.5.2021 9:43:17 | odpovědět Vladimíra Pavlovová, vedoucí OŽPaZ

Dobrý den,
pytle s odpadem budou odklizeny v rámci úklidu černých skládek na území města Zlína. Nelegální odkládání odpadu je přestupek za který lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
Bohužel přistihnout a postihnout znečišťovatele je složité. Odpad nacházíme volně pohozený v přírodě a také kolem odpadových nádob a na stanovištích nádob tříděného odpadu.
Občané mohou k ukládání svého odpadu využívat sběrné dvory a mobilní svozy odpadů, přesto se tak často neděje. Děkujeme za Váš podnět.

Chemický postřik na Jižních svazích

24.4.2021 10:05:37 | odpovědět Roman Jaroš

V posledních dnech jsme si všimli podivně zvadlých rostlin na zelených plochách v lokalitě U Trojáku a okolí. Dávám to do souvislosti s tím, že zde byli viděni pracovníci údržby zeleně s postřikem. Jedna z obyvatelek čtvrti, která chodí venčit psa jako já, mě upozornila, že byl proveden postřik jedovatými látkami a tak si máme dávat pozor na psy. Jiná ze zdejších obyvatelek uvedla, že před 2 lety se její pes z otrávil z postřiku na JS a stálo ji to 4 tis. Kč na veterině. Jak je možné, že se něco takového v dnešní době ještě provádí, z jakého důvodu? A proč alespoň údržba zeleně nerozmístí nějaké výstražné cedule?

Chemický postřik na Jižních svazích

28.4.2021 9:20:20 | odpovědět Tomáš Polehňa, vedoucí oddělení zeleně Jižní Svahy

Dobrý den,

probíhala jarní eliminace invazivních lokálních plevelů v trávnících. Nestříkalo se nikde plošeně, pouze vždy lokálně daný problém. Nelze tedy vymezit a nebylo možné vymezit žádnou plochu. Především bylo nutné podchytit růst šťovíku tupolistého, který hojně decimuje travnaté plochy ve všech lokalitách. Aplikace přípravku na rostliny působí již po dvou hodinách, kdy rostlina začne odumírat. Koncentrace, která byla použita byla velmi nízká s ohledem na okolí aplikace. Na celém sídlišti bylo užito celkem 3 litrů tohoto přípravku. Po dvou hodinách je již zcela možné zvíře do plochy vpustit. Přípravek též obsahuje aromatickou látku, která zvířatům nevoní. Připomínám, že majitel má mít psa na veřejném prostranství na vodítku a bez vodítka se pes může pohybovat pouze ve vybraných plochách výběhových louček. Jelikož pes nerozezná vadnoucí rostlinu, je zcela na majiteli psa u kterého se předpokládá, že si kontroluje, kam svého čtyřnohého mazlíčka vpouští.
Každý den se několikrát procházím se svým psem a dovolím si říci, že velice zvažuji, kde psa vpustím. Jelikož vím, že jsem v městském prostředí. Když chci psovi dát volnost, jedu s ním do přírody. Pohyb po plochách veřejné zeleně v městě považuji za nouzovou situace a kdykoliv mi to čas dovolí, volím blízkou přírodu ve které je Zlín zasazen. Žádné jiné aplikace OMZ neprováděl a ani neprovádí. Již několikrát jsme poukazovali, že těchto přípravků užíváme velmi málo oproti jiným společnostem, které v okolí, či přímo ve městě aplikují.

Děkuji

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

23.4.2021 15:55:41 | odpovědět Petr Novák

Dobrý den, p. Chalupa hledá problém kde není ..teď jsem byl měřit tak malé auto jako je Škoda Felicie a pletivo o rozměru 150x50 se po sklopení sedáku bez problému vejde. Stejně jako spousta lidí v této diskuzi pouze prudí a prezentuje svou neschopnost postarat se o svůj odpad sám, tak jako to dělá většina lidí. Klidně mi na sebe nechejte kontakt zavolám vám a pletivo vám pomůžu naložit do vašeho auta. Panu Lukáši Fabiánovi (referentovi vnějších vztahů) přeji pevné nervy.

Pravobřežní komunikace

22.4.2021 19:31:30 | odpovědět Jiří Tkadlčík

Dobrý den,
přečetl jsem si zprávu o přípravě Pravobřežní komunikace v úseku Prštné - Podbaba.
Mimo jiné je zde zmiňováno nové přemostění z ulice Šedesáté na Rybníky. K tomu je připojena i vizualizace. Na této fotografii není vidět, jak bude vedena železniční vlečka, po které je např. přivážen vápenec pro teplárnu. Připravuje se nějaké náhradní řešení?
S pozdravem J.T.

Pravobřežní komunikace

3.5.2021 11:13:12 | odpovědět Nikola Vaculíková, Odbor dopravy

Dobrý den, studie navrhla 2 variantní řešení propojení ulice Šedesátá a ul. Nábřeží přes řeku Dřevnici. Jedna uvažuje nad zrušením veškeré vlečky a druhá nad jejím zachováním. Případné náhradní řešení bude prověřeno v další fázi projektové přípravy. Hezký den.

PRAVOBŘEŽNÍ KOMUNIKACE

6.5.2021 18:14:01 | odpovědět Jiří Tkadlčík

Dobrý den,
děkuji za objasnění.
J.T.

Velkoobjemový odpad

20.4.2021 10:29:23 | odpovědět Petr Chalupa

Dobrý den,
chci se zeptat na možnosti, jak se legálně zbavit starého špinavého rezavého plotového pletiva. Po srolování jde o válec délky cca 150cm, průměru 50cm, hmotnosti odhadem 60 kg, který do auta nenaložím a přívěsný vozík nemám. Napadly mě následující postupy:
1. Sběrný dvůr - nejbližší je cca 3 km daleko, což mi na přepravu na stavebním kolečku přijde příliš
2. Využít "sobotní svozy objemných odpadů" - nejbližší místo je hodně vzdálené (cca 2 km) a navíc se musím trefit do 20 min okna, kdy zde kontejner bude.
3. Rozstříhat / rozebrat pletivo na jednotlivé dráty a ty postupně dávat do běžně vyvážené popelnice - velmi pracné
4. Objednat si Technických služeb přistavení kontejneru - finančně nákladné, nepřiměřené velikosti odpadu
Jsou ještě nějaké jiné možnosti?
Pozn: Původně jsem předpokládal, že využiji akce "Jarní úklid", kdy kontejner byl po mnoho let přistavován poblíž, ovšem tato akce byla bez náhrady zrušena.

Velkoobjemový odpad

26.4.2021 10:32:34 | odpovědět Vladimíra Pavlovová, vedoucí OŽPaZ

Dobrý den, pro dopravu svého odpadu doporučujeme využít automobil, který zmiňujete. Pokud se obáváte o interiér vozu, navrhujeme zasunutí pletiva do dostatečně velkého a silného pytle. Využít můžete sběrného dvora v jeho otevírací dobu nebo odpad odevzdat ve výkupně odpadu, kde dle druhu a váhy odpadu probíhá předání odpadu za úplatu. Takto bude odpad dále využit a recyklován. Můžete také využít "sobotní svoz objemného odpadu" na nejbližším stanovišti. Touto cestou bude ovšem odpad uložen do skládky.

<  1  2  3   ...z 3  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červen '21»
PÚSČPSN
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)